Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 778E511F7C5C9CB8F7E6065E07E4D8EE
Размер карантина: 21087200 байт
Карантин принят на анализ: 12.04.2013 17:50:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 17
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137062
Оценка ПК по анализу карантина: +80

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\PDFPasswordRemover\PPR.exe
MD5=07B2BD826D088DD3EEBAEE78B8284391 , SHA1=3B6F7745F552C701046603B1CA55062951A6E4F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1155072 Компания: "PDF Password Remover"
Продукт: "PDF Password Remover"
Версия: "1.01.0002"
Ориг. имя: "PPR.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PDFToJPG\PDFJPG.exe
MD5=9C56E1D49FBC51F45B920F39C14C136E , SHA1=BC34A1409C00524C8BB49EE78735BABE7B3BC66D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2523136 Компания: "http://www.PDFJPG.com"
Продукт: "PDF To JPG"
Описание: "http://www.PDFJPG.com"
Версия: "2.00.0002"
Ориг. имя: "PDFJPG.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWow64\CryptoComponent.dll
MD5=34E2BC35DAE52248BDB0B9A02A6A453F , SHA1=7F434182D97DF306FDE38CF0DF06555DDE60FB99
Отчет Kaspersky Application Advisor
136704 Компания: "Progresoft LLC"
Продукт: "DataSigner Plugin"
Описание: "Copyright В© Progresoft 2007"
Версия: "Nevermind"
Ориг. имя: "CryptoComponent.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\nvservice.exe
MD5=445CD678770FEE791665E2650594BFC2 , SHA1=0DDBD27A04DABF144ED40C195FA0B24BD7FCA715
Отчет Kaspersky Application Advisor
192800 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Guard Service"
Описание: "Copyright © 2010, 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "NVService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Aiseesoft Studio\Aiseesoft PDF to Word Converter\Aiseesoft PDF to Word Converter.exe
MD5=58320E4FA5588C635C2637102BF672B3 , SHA1=EC2EA35E6A09D9617121FAFCCCA64555D7AC5E3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
443480 Компания: "Aiseesoft"
Продукт: "Aiseesoft PDF to Word Converter"
Описание: "Copyright (C) 2008 - 2012 Aiseesoft Studio. All rights reserved."
Версия: "3.1.8.0"
Ориг. имя: "Aiseesoft PDF to Word Converter.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,RayShare Co,.Ltd
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\AnyPic JPG to PDF Converter\AnyPicJpgToPdfConverter.exe
MD5=758D1C466E93FF1484B3BA8C7A190EB0 , SHA1=95FA15F091BCED889E7B525A1BD18D595942842E
Отчет Kaspersky Application Advisor
6553088 Версия: "1.1.1.2308" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\BitTorrent\BitTorrent.exe
MD5=001C14327FE39B7D62D751313A346F5D , SHA1=80B13A142B3EBCF192DE5AF278C059916CB17999
Отчет Kaspersky Application Advisor
4770672 Компания: "BitTorrent, Inc."
Продукт: "BitTorrent"
Описание: "©2011 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "7.2.1.25202"
Ориг. имя: "BitTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc)
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.12.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО (P2P клиент, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\DMON.dll
MD5=C52CA5C6C3C6EA34040DD4CEEAFE9FA5 , SHA1=65FD79ACACCDD5F0D5A87A47C5C27187C05B749E
Отчет Kaspersky Application Advisor
146864 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2012. All rights reserved."
Версия: "6.0.306.0 "
Ориг. имя: "DMON.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\eplgOutlook.dll
MD5=3F530FC21892E6E4667EC8923A0CFE0F , SHA1=6789BB1F7583E41EB2FF33A9C4E640E3253E874D
Отчет Kaspersky Application Advisor
303424 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2012. All rights reserved."
Версия: "6.0.306.0 "
Ориг. имя: "eplgOutlook.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\eplgOutlookEmon.dll
MD5=23CCFCA29B3E933A47AAE4F243B73FA2 , SHA1=27600E108C1ADEB2C4FB65414E82A02624DE3E03
Отчет Kaspersky Application Advisor
188064 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2012. All rights reserved."
Версия: "6.0.306.0 "
Ориг. имя: "eplgOutlookEmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\eplgOutlookSmon.dll
MD5=033256FCE3FF99F9265738388B6F26EA , SHA1=66869124DF782CF5089B29AE1D0DF28F6601792A
Отчет Kaspersky Application Advisor
414664 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2012. All rights reserved."
Версия: "6.0.306.0 "
Ориг. имя: "eplgOutlookSmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\NeoDownloader\NeoDownloader.exe
MD5=EC40D276D0B7CF25E7DA5D37AC849734 , SHA1=D766A14384C606C99311F9B0950A8DE0B3AE63EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1767936 Компания: "Neowise Software"
Продукт: "NeoDownloader"
Описание: "© 2001-2011 Neowise Software Inc."
Версия: "2.8.1.162"
Ориг. имя: "NeoDownloader.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+80 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=517B320E791B215E729FC723FB1066AA , SHA1=D8CA1E081494C91693A75F9C98CA46CABD027F0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
4037 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.06.2010
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Wise Disk Cleaner\WiseDiskCleaner.exe
MD5=83C661273DC56F08237246FB0E2074FE , SHA1=B4B57D9E6BCD250A2A2C0BC111C1293D3ADF8BA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1445416 Компания: "WiseCleaner.com"
Продукт: "WiseCleaner.com"
Описание: "WiseCleaner.com"
Версия: "6.3.2.339"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:WoSign Code Signing Authority,ZhiQing Soft Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\zentimo\zentimo.exe
MD5=1C643BF702FD54B9103C25DF7806AD0B , SHA1=F3FA0ABA076470EA45515DD521B07758F7EC4F71
Отчет Kaspersky Application Advisor
2068112 Компания: "Crystal Rich Ltd"
Продукт: "Zentimo"
Описание: "Copyright © 2011 by Crystal Rich Ltd"
Версия: "1.4.1.1190"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Crystal Rich, Ltd)
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 13\Program64\Zps.exe
MD5=B60BB53B3A4090B0187DC2032021C672 , SHA1=E12D509730895EEA00B51711043FECF82A422C2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
7628168 Компания: "ZONER software"
Продукт: "Zoner Photo Studio 13"
Описание: "Copyright © 1995-2011"
Версия: "13.0.1.7"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,ZONER software, a.s.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 14\Program64\Zps.exe
MD5=70D2DE4520209556012BA4F757E0C38D , SHA1=F0FDA6FC0258F653DD291D7D0F580B3FB124BD1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
8553864 Компания: "ZONER software"
Продукт: "Zoner Photo Studio 14"
Описание: "Copyright © 1995-2011"
Версия: "14.0.1.4"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,ZONER software, a.s.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Редактор фотографий, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: