Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 74FFF8A1517B4420216E3D9F1B409BCD
Размер карантина: 10633354 байт
Карантин принят на анализ: 31.01.2013 9:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 19:28:19
Общее количество файлов: 37
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131830
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=7CA1C3D563B5B0B2E8063159B0218C9A , SHA1=7FCB897EB02EB2EBAFCE20B78DF710838EC37065
Отчет Kaspersky Application Advisor
1437680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\dlumd32.dll
MD5=E56BD917F50DD4D0BE4FECF410DC55AE , SHA1=7B292323F8670940D58DEF7A39678E72DBD48342
Отчет Kaspersky Application Advisor
660840 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0"
Ориг. имя: "dlumd32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\hpinksts8711LM.dll
MD5=7EE2BB4128E1F9801CA3FCC0631FFE7E , SHA1=F99B58FB1A6EDF8263CCC0B6C68D95D84F824729
Отчет Kaspersky Application Advisor
272744 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "HP Digital Imaging"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 2009"
Версия: "20.0.769.0"
Ориг. имя: "hpinkstslm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Hewlett Packard
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\dlkmd.sys
MD5=F6378CCD4679E9A93063038189DD171E , SHA1=999BDA1F013C34DF530A0886CC49F58E1431FAD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
165488 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0 built by: DisplayLink"
Ориг. имя: "dlkmd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\BCMCommon\61e9aced85acbfedcc48ad0460ab7712\BCMCommon.ni.dll
MD5=C02F5A28E35B2A30E74FBE627078B6AD , SHA1=2CA79745E71A33C34B6DDF66101B5E8E011401CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
484352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.8619.1"
Ориг. имя: "Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\BCMRes\015a5429c4a76ee652b61988dafc07d1\BCMRes.ni.dll
MD5=C6CE9EF47C8332EA8011D18AA2268DB0 , SHA1=1B049CB3E7EFD9B8E82C172F8586B1543B84117E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1526272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.7311.0"
Ориг. имя: "BCMRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\BusinessLayer\82bc5e380b86e7470088174d6e49abb2\BusinessLayer.ni.dll
MD5=A6468B87A515673494CD41FFE2BE59E7 , SHA1=AA5BD83D1AEF3E4F69021F1D4D39C073BED4A482
Отчет Kaspersky Application Advisor
3826688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.8619.1"
Ориг. имя: "BusinessLayer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Iris.Mapi.MessageSt#\d3b1798c95820819caf1cee9ade4afa8\Iris.Mapi.MessageStore.ni.dll
MD5=85C0DF4DB0FA2E13C093F2CFF21590E2 , SHA1=3387456484897D06D156D9FA6BE96D9009F15DBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
391168 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.8619.1"
Ориг. имя: "Iris.Mapi.MessageStore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.BusinessS#\16d5a67f4b1c83ce34ef19671e0d030b\Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.DataSync.ni.dll
MD5=EA56B8DEA2BB47E904ED44E668E7876F , SHA1=6392529D14F218B1E6857A3A968887C17703F385
Отчет Kaspersky Application Advisor
462336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.7311.0"
Ориг. имя: "Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.DataSync.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Interop.e#\8d7158f26e4b7ac32c383fabdde82aa0\Microsoft.Interop.eCRM.Ole.ni.dll
MD5=62BF8150F1FF7F642402CE51FAC4BFF4 , SHA1=C85FBB3B1AD78CF0ED09E9E2014F3C92254F28A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
62976 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.5828.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Interop.eCRM.Ole.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Interop.M#\31497f863770a93af90508930dc75a6a\Microsoft.Interop.Mapi.Impl.ni.dll
MD5=9E9E8C39F1F20AA57EF4DAF24921B3D5 , SHA1=F788586CEEBC81C5EBACCC43B0C5613E462BB486
Отчет Kaspersky Application Advisor
1040896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.6912.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Interop.M#\9c4545edda852b85ded13f0adab94788\Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.ni.dll
MD5=5C23E85F9CE43D88BED8E6B3B93D3EFC , SHA1=746B8675A1FA38FBCAFED512E059F36CA533162D
Отчет Kaspersky Application Advisor
152064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.6912.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Interop.M#\90fd9d4abde3027dfbba9d232653ba62\Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.ni.dll
MD5=4D4E84B2ACC59FC46475137D22543E4F , SHA1=B5C2B011B35E7C180795B2932B988660F471C0C4
Отчет Kaspersky Application Advisor
177664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved"
Версия: "3.0.5828.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.Office.In#\ff2f95210d9f2523a45656db79afaa0c\Microsoft.Office.Interop.Outlook.ni.dll
MD5=03F37DBA1AF5DCE12BFDFF762257A313 , SHA1=4506E3AC6665E3F810084E509FE94162711C2E8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2267648 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "2007 Microsoft Office system"
Описание: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.4518.1014"
Ориг. имя: "Outlook Primary Interop Assembly"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\office\2116afd8a01a7e3982c85ab93bab63db\office.ni.dll
MD5=39AEBF6BC068F2ABCE28871F9803D139 , SHA1=9F9222559175E52ABE39B8D08B14D032290C6F2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
963584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "2007 Microsoft Office system"
Описание: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.6425.1000"
Ориг. имя: "Core Primary Interop Assembly"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\stdole\f698ac346476a20a02725b8e9de422cd\stdole.ni.dll
MD5=75E68490D634CFBBB915F29A9F4FD8CC , SHA1=65CC654ECA7D2F54B3BE842EAC5E9D9FB69329AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
44032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio .NET"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.9466"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGM10A_0019.DLL
MD5=401413FC59C3C91AC117FB74EC8EFCA4 , SHA1=77FB1F968F467C2AE3BE9BCD4FA2997B97D23C53
Отчет Kaspersky Application Advisor
99840 Компания: "Brother Industries Ltd."
Продукт: "Brother Printer Driver Language Resource"
Описание: "(C) 1993 - 2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved."
Версия: "1.09"
Ориг. имя: "BRLGM10A_0019.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUIM10A.DLL
MD5=8D2B50BCB080D6589EBF9578F9C5C589 , SHA1=0B56DC1EBEF34BD6A78B60191FB05690C9845071
Отчет Kaspersky Application Advisor
895488 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "Brother Printer Driver User Interface"
Описание: "(C) 1993 - 2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved."
Версия: "1.09 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "BRUIM10A.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\xrhkbziu.dll
MD5=80187E32C0D61AD67C14DF61AEA84761 , SHA1=7D66EACF03C3995B7F6B675C497796A8BF32F960
Отчет Kaspersky Application Advisor
671744 Компания: "Xerox"
Продукт: "Xerox Printer Driver"
Описание: "XEROX CORPORATION and Fuji Xerox Co., Ltd. 2011"
Версия: "2.6.2.0"
Ориг. имя: "xrhkbziu.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\PRTPROCS\W32X86\MB116S.DLL
MD5=3C804C6AE39CEB4B89CF1109DF9F408F , SHA1=568B97FAB2BAD27BD2BD295EA0E68822F10194F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
171792 Компания: "MB Co,Ltd."
Продукт: "MB OfficeCenter 116"
Описание: "MB Co,Ltd."
Версия: "1.01"
Ориг. имя: "MB116S.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\DisplayLink Core Software\AddOnApi.dll
MD5=EB4EAD40C2D00BB9AF411E8D43F99CD2 , SHA1=B412EB76FFAF5F61772D1A401EC2D2A85E6E624A
Отчет Kaspersky Application Advisor
804200 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0"
Ориг. имя: "AddOnApi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\displaylink core software\displaylinkmanager.exe
MD5=FAF3CA5CF109E6CA95AD87B1388C49CA , SHA1=FC6C40142FD72EE953C462A26C6C697571E9F51B
Отчет Kaspersky Application Advisor
4752744 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0"
Ориг. имя: "DisplayLinkManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\displaylink core software\displaylinkui.exe
MD5=9924832B86F235F3B0575634C54FD630 , SHA1=4BC0E410DF90B912E9689F1BAC9E6878A2E04531
Отчет Kaspersky Application Advisor
722280 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0"
Ориг. имя: "DisplayLinkUI.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\DisplayLink Core Software\DisplayLinkUsb.dll
MD5=EF8105D3DC4224DEC42903806EF89F73 , SHA1=E34B6F19AEB60726A1F07C2C2809FCEBAFE83ABF
Отчет Kaspersky Application Advisor
43880 Компания: "http://libusb-win32.sourceforge.net"
Продукт: "DisplayLinkUSB - DLL"
Описание: "@ 2002-2005 S. Meyer, "
Версия: "5,0,0,2"
Ориг. имя: "DisplayLinkUsb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\displaylink core software\displaylinkuseragent.exe
MD5=D67B748AD4992725E600FE39AF4C2BDA , SHA1=FAB5A7846F2BB6BDBD4E79B224321876D677A81B
Отчет Kaspersky Application Advisor
808296 Компания: "DisplayLink Corp."
Продукт: "DisplayLink Core Software v5.2.24075.0"
Описание: "Copyright (c) 2003 - 2010 DisplayLink Corp. All rights reserved."
Версия: "5, 2, 24075, 0"
Ориг. имя: "DisplayLinkUserAgent.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,DISPLAYLINK
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\DMON.dll
MD5=5A0CFB41E65933794E02B6CD33316B7F , SHA1=29FC5F76E15FA74F66EFD2596F17828131D9F16B
Отчет Kaspersky Application Advisor
155040 Компания: "ESET, spol. s r. o."
Продукт: "DMON"
Описание: "ESET (c) 1992 - 2008. All rights reserved."
Версия: "3.0"
Ориг. имя: "DMON.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\ESET\ESETNO~1\eplgOutlookEmon.dll
MD5=CC216BA3C7A54E7F828104DC402E65CF , SHA1=04A5ADD8300E6670916F434FF43DBAC0A771B222
Отчет Kaspersky Application Advisor
163280 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET 1992-2009. All rights reserved."
Версия: "4.0.468.0 "
Ориг. имя: "eplgOutlookEmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\ESET\ESETNO~1\EPLGOU~1.DLL
MD5=7ECCA1A935D8DCCF15DB24A6AF258978 , SHA1=77C21EEB0ECB13DC83D8FDDBAFE1B46965A6AABE
Отчет Kaspersky Application Advisor
282760 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET 1992-2009. All rights reserved."
Версия: "4.0.468.0 "
Ориг. имя: "eplgOutlook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\qualcomm\qdlservice2k\qdlservice2ksony.exe
MD5=4EEF09CD62C2DB55D0EDE6A9032616ED , SHA1=A8E906FF50E6DA8FCCC2AE0A2DDF7EB79132BD49
Отчет Kaspersky Application Advisor
329976 Компания: "QUALCOMM, Inc."
Продукт: "QUALCOMM Gobi 2000 Download Service"
Описание: "Copyright (C) QUALCOMM, Inc."
Версия: "1, 0, 0, 6"
Ориг. имя: "QDLService2k.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Qualcomm Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\Win32Interop.dll
MD5=49F02012A258EF48ACE93B5D71DE70FD , SHA1=4E69C7A77A3FD3E1C9D0ABF032173405BFDD8B6B
Отчет Kaspersky Application Advisor
54784 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.10.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESColorMgr.dll
MD5=B0A8AC526BA6F70FB819C38A1C03CDB7 , SHA1=095D05900F6594E1A8484ABA5BD45FE97791D71B
Отчет Kaspersky Application Advisor
565248 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Event Service"
Описание: "Copyright 2008,2009 Sony Corporation"
Версия: "5.0.0.06050"
Ориг. имя: "VESColorMgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vaio event service\vesgfxmgr.exe
MD5=9599E9F9008D14FA8B92CB4ABF165DAB , SHA1=895B080FBF658F564ED1B52E246EB2A68E35E3F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Event Service"
Описание: "Copyright 2008,2009 Sony Corporation"
Версия: "5.0.0.05270"
Ориг. имя: "VESGfxMgr.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vaio smart network\vsnclient.exe
MD5=0E5F9AFFEC87555FC41F84D180D55C9F , SHA1=E9D07F2DE12F417DD03B3CDFFACD0C524C9DA10C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1226672 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIOSmartNetwork.exe"
Описание: "Copyright 2007,2008,2009 Sony Corporation"
Версия: "3.0.0.09080"
Ориг. имя: "VAIOSmartNetwork.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vaio smart network\vsnservice.exe
MD5=792CE62F7917C2C862B71D9E7047DC2D , SHA1=516E97E37F374FD776FE568C38F331C1CA3D6273
Отчет Kaspersky Application Advisor
389120 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VSNService.exe"
Описание: "Copyright 2007,2008,2009 Sony Corporation"
Версия: "3.0.0.09080"
Ориг. имя: "VSNService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vaio update 4\vaioupdt.exe
MD5=FE43FED98F00140D87A97BAFDEE39969 , SHA1=3CA1E1ED3AAB38A8AC869A62D5BBE8FEF0569319
Отчет Kaspersky Application Advisor
878440 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Update"
Описание: "Copyright 2004-2009 Sony Corporation"
Версия: "4.2.0.07160"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\VAIO Update 4\VURes.dll
MD5=63EDEB5C2F8CB0EBD2D502FAEC91CDEB , SHA1=46E0B95FF8F9B18695363CC593933EA4DA332E76
Отчет Kaspersky Application Advisor
385024 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Update"
Описание: "Copyright 2004-2009 Sony Corporation"
Версия: "4.2.0.05220"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=71C34AD100CCB6AEECE9EF1F0631EAC8 , SHA1=697B3C595DF3CFF295E015175745E8BDF43817D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3989 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.11.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: