Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 73CB91F08371449CF5230D2770FEB1E0
Размер карантина: 14292117 байт
Карантин принят на анализ: 17.04.2013 8:10:06
Последнее обновление результатов анализа: 23.05.2019 19:40:27
Общее количество файлов: 16
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137306
Оценка ПК по анализу карантина: -80

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\PROGRA~3\Mozilla\dxazewg.dll
MD5=A6169B5740B325AADBE9872153B4AD7A , SHA1=AA2E03EBB1A2917D64FCDD92E7FBCF70620E4487
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Версия: "5.1.2600.5512"
KAV: чистый
MAV: 3/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
-80 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\Flash32_11_7_700_169.ocx
MD5=9D8F3B5E2FACDAF0183CAA834AAD7171 , SHA1=CEA179F9A123435B6E7C888E84703273129C8611
Отчет Kaspersky Application Advisor
15881096 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Shockwave Flash"
Описание: "Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks"
Версия: "11,7,700,169"
Ориг. имя: "Flash.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\xNtKrnl.exe
MD5=AECDAB08FDD74D6A9FAFB4743188E721 , SHA1=D4148D6AAE1D35BA38F7F9F768A853AB1AEB545F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5563776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv64.sys
MD5=E5C338F5931C64CAFFFC4C517CA91023 , SHA1=5D604BC9B296CFCCF2AA631E8528B3F70AF8F53E
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD64)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.4.1.7 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+52 VT
Яндекс
Google
C:\Users\GameBox\AppData\Local\Temp\sfareca00001.dll
MD5=51151D3AD8DA0DFA0E7A681AA2FF8870 , SHA1=600B03B752435A05B829B4814E2082334F3ED373
Отчет Kaspersky Application Advisor
158720 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\gamebox\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
MD5=5FC1063C1532F31A21012BA59C06A2EE , SHA1=CBAED6803B3903AA8289218A9231EB3D5273E2EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
802136 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "µTorrent"
Описание: "©2012 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "3.3.0.29544"
Ориг. имя: "uTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\AMD\OverDrive\amd64\AODDriver2.sys
MD5=5F44A01CCC530B34051B9D0CCB5BB842 , SHA1=C520A368C472869C3DC356A7BCFA88046352E4D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
57952 Компания: "Advanced Micro Devices"
Продукт: "AMD OverDrive Service Driver"
Описание: "Copyright © 2012 AMD, Inc."
Версия: "4.2.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "AODDriver2.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.00.13\PEbiosinterface32.dll
MD5=46A2A813AAB3C5D760D59CA3A604AFF7 , SHA1=F617E98A87788511F5CE760C5AF3844069567492
Отчет Kaspersky Application Advisor
33280 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Различное ПО фирмы ASUS, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\algo.dll
MD5=AC64B4EB863C9B6F6859CA2FAD076732 , SHA1=8FE9F17D5AC3F8406DAF190D8DAE51064764F9A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2083328 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\aswCmnBS.dll
MD5=17EEBC85B9A091EE5343CC292FDC092D , SHA1=7337BD6FE0614190D2537E4B27A3E7E17827FA7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
387720 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.127"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\aswCmnOS.dll
MD5=09C5CB1DEEFFB23C29FDF135C70E506E , SHA1=AC4E007B1914346F83AA42470C152EFFAE8006EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
118896 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.125"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\aswEngin.dll
MD5=00B16566A71CA2DDA68EC71E390526A0 , SHA1=5521E083B2EA38928A3F9E82E16E77899793A1CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1325544 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.127"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\aswScan.dll
MD5=F4B53E84EBD4EDC4938E9B40B583D6FE , SHA1=7232D0C6EAFF34F6CF984E72029D1CBBF9F76774
Отчет Kaspersky Application Advisor
135376 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.125"
Ориг. имя: "aswScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041601\uiExt.dll
MD5=CC96587B1C07F84B95271223B19537A8 , SHA1=840D1A13B67ADF19E3A06275EB178D3EA86BE391
Отчет Kaspersky Application Advisor
41664 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.126"
Ориг. имя: "uiExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SmartTechnology\Software\ProfilerU.exe
MD5=0C4C8A1A9D5EDDE3D04045565B04662E , SHA1=4FEDAC2BF99F71670C1457053ED768DC935B7044
Отчет Kaspersky Application Advisor
454144 Компания: "Saitek"
Продукт: "Saitek SD6 Software"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "7.0.24.8"
Ориг. имя: "ProfileU.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SmartTechnology\Software\SaiMfd.exe
MD5=E24A7EAF81D78FBB492CB66B2FF05AB4 , SHA1=48A483712967DBF9E108381C1B9BB0F750D375E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
158208 Компания: "Saitek"
Продукт: "Configuration Software"
Описание: "Copyright (C) Saitek plc 2009"
Версия: "7.0.24.8"
Ориг. имя: "SaiMFD.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: