Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 71571282E2613E7CF078B70BBA6F386D
Размер карантина: 34039666 байт
Карантин принят на анализ: 13.03.2013 19:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 102
Обсуждение на форуме VirusInfo: 135013
Оценка ПК по анализу карантина: +51

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\clipsal\c-gate2\cgate.exe
MD5=57EDAD0BE4AAFD9130EE887A4DB93308 , SHA1=D0A1D708CA2568A9137A446D99D089614E3E4AEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
3026944 Компания: "Schneider Electric (Australia) Pty Ltd"
Описание: "Copyright @2012 Schneider Electric (Australia) Pty Ltd"
Версия: "1.2.4.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\Clipsal\C-Gate2\CGateServiceEvents.dll
MD5=107716E602F7F4B0C2D5BE1D94FC90CC , SHA1=61A42DADB36C007ABF1DBC5AC93B107F9D8D8ACF
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+51 VT
Яндекс
Google
c:\clipsal\c-gate2\jre6\bin\java.exe
MD5=AAFFDD6F750C1FDF5308572D02962E52 , SHA1=1C9F698456860B249ABAA9BA8CC201377C1BAE8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
149256 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.3"
Ориг. имя: "java.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Clipsal\C-Gate2\jre6\bin\management.dll
MD5=842977F9DC96550C65F774CD9F2DB5FE , SHA1=B4630FEF0EBB50CD2401C9DD209041F61B7DC57C
Отчет Kaspersky Application Advisor
24840 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.3"
Ориг. имя: "management.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Clipsal\C-Gate2\jre6\bin\sunmscapi.dll
MD5=4A47D4C65439FD864A7BD5F758187850 , SHA1=FD293C04ACCE850E655A97F152B27B4CEC51D7C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
22280 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.3"
Ориг. имя: "sunmscapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Clipsal\PICED\PICED.exe
MD5=A8F270617379B71DBAE7EF9A34895742 , SHA1=36AF5C11EB347A98FEABC1BD0B05D2A99FDC236C
Отчет Kaspersky Application Advisor
18352689 Компания: "Schneider Electric (Australia) Pty Ltd"
Описание: "© Schneider Electric (Australia) Pty Ltd 2012"
Версия: "4.11.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Soft\eBooks\Soft\fb2lrf\fb2lrf_cm\fb2lrf_context.dll
MD5=C98C912BD7539C11B2F21296F42FF640 , SHA1=A63E488AAF58A7092878B0BE1516EBD5B50113A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
139776 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\bcmwlapi.dll
MD5=356F8EB96EFA785575ED6529AFB0E33C , SHA1=3F5F32C4D46B9A92BAC5FA40F4148F8CEE0603E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
163840 Компания: "Broadcom Corp."
Продукт: "Wireless Adapter Access API"
Описание: "Copyright (c) 2007 Broadcom Corp. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "WlAdapterAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\HPPA.cpl
MD5=AD857BEF302AD1A770096EA22811525D , SHA1=F2A49D7929E721DD631460F77F9EC17747238847
Отчет Kaspersky Application Advisor
12510080 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Company"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPPA.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\HPWA.cpl
MD5=28EA4B7E79FA573427CDCB3859096684 , SHA1=92B8AC8C81B1F7052EED5CEB5A3EB8682159FA79
Отчет Kaspersky Application Advisor
700416 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP Wireless Assistant"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard"
Версия: "4.0.2.4"
Ориг. имя: "HPWA.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\Niknak.cpl
MD5=55D602EC67580D569AC41F6638A83E6B , SHA1=DB858FD6724821D094E9D7442DE7BFD9F75FE850
Отчет Kaspersky Application Advisor
454656 Компания: "5D Solutions Limited"
Продукт: "5D PDF Creator"
Описание: "Copyright (C) 1997-2000 5D Solutions Limited"
Версия: "1, 52, 0, 582"
Ориг. имя: "Niknak.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\vcsEventMsg.dll
MD5=1991337C6C5F80F93D976621D5798BA4 , SHA1=E0CA156AD01808DEF98688849019E43A3EC8038D
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Validity Sensors, Inc."
Продукт: "Fingerprint Sensor Software Suite."
Описание: "Copyright © 2006-2009, Validity Sensors, Inc."
Версия: "4.00.08.000"
Ориг. имя: "vcsEventMsg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\vcsfpservice.exe
MD5=D1EC95E67402EC65953937101338CBBF , SHA1=9AFEBD4CD465A61D21EDC4A79EDBB0CE5E4186B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1639728 Компания: "Validity Sensors, Inc."
Продукт: "Fingerprint Sensor Software Suite."
Описание: "Copyright © 2006-2009, Validity Sensors, Inc."
Версия: "4.00.08.000"
Ориг. имя: "vcsFPService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Validity Sensors, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\drivers\bdisk.sys
MD5=767D1CAA6BF7C839286A4CF0E9DCA968 , SHA1=21EE418EE35875D0BE6CAC626F9FD7EED44A2E6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
76248 Компания: "COMODO Security Solutions Inc."
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "© 2011 COMODO Security Solutions Inc. All rights reserved."
Версия: "1. 0. 0. 502"
Ориг. имя: "BDisk.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\DRIVERS\cbreparse.sys
MD5=CC418D46FBD61A8C389B19B7A93EF5E5 , SHA1=E5EFE068F8581F72E99589E7180DCF18452E5FB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
500072 Компания: "COMODO Security Solutions Inc."
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "© 2011 COMODO Security Solutions Inc. All rights reserved."
Версия: "7. 0. 0. 852"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\drivers\CBUFS.sys
MD5=B1CA46B035013E6F51CF45724FD41F01 , SHA1=84CBE3E75E5FDA90AD062B9CFA8D9CF93FE649B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
272984 Компания: "COMODO Security Solutions Inc."
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "© 2011 COMODO Security Solutions Inc. All rights reserved."
Версия: "1. 0. 0. 505"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\DRIVERS\cbvd.sys
MD5=15DFFC25252FA006946DEB922BA32960 , SHA1=0F5276E9BDA0488F65E13CA2032A4694730BED81
Отчет Kaspersky Application Advisor
488272 Компания: "COMODO Security Solutions Inc."
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "© 2011 COMODO Security Solutions Inc. All rights reserved."
Версия: "7. 0. 0. 853"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\assembly\GAC_MSIL\CaslShared\3.5.1.1__9c6f83d5b7f3d097\CaslShared.dll
MD5=C22222F4170436B7031D288A3D945A2C , SHA1=DF4D7887953437BBFE9B91E3459D39106DD3B727
Отчет Kaspersky Application Advisor
113024 Компания: "Hewlett-Packard Development Company L.P."
Продукт: "CaslShared"
Описание: "Copyright © 2008-2010 Hewlett-Packard Development Company L.P."
Версия: "4.5.5.1"
Ориг. имя: "CaslShared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\assembly\GAC_MSIL\Graphs\2.5.0.16__89762bc6acc102f8\Graphs.dll
MD5=4466ABDB1C4AFA6094700635C1034454 , SHA1=DDE20514FF89C6F17E5F04FB88266F9232478425
Отчет Kaspersky Application Advisor
46464 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "Graphs"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "Graphs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\assembly\GAC_MSIL\HardwareAccess\2.5.0.16__89762bc6acc102f8\HardwareAccess.dll
MD5=40183CA6389A1132FBB8B4A1261E480D , SHA1=0C681891BBFCD63BBD245624BC9BE360968EE1EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
98688 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HardwareAccess"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HardwareAccess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\assembly\GAC_MSIL\hpcasl\3.5.1.1__9c6f83d5b7f3d097\hpcasl.dll
MD5=1EA961BEE68E14356FEA05127DC31D6B , SHA1=A5956B3804D8FDEB84907380E1088EBFA00055E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
93568 Компания: "Hewlett-Packard Development Company L.P."
Продукт: "hpcasl"
Описание: "Copyright © 2008-2010 Hewlett-Packard Development Company L.P."
Версия: "4.5.5.1"
Ориг. имя: "hpcasl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\assembly\GAC_MSIL\HPCommon\2.5.0.16__89762bc6acc102f8\HPCommon.dll
MD5=D5C98A1E16A5B408824ABA5706042B4D , SHA1=2DB9175265DA77873EEB1CCA4AB9CCDCDBC642C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
312704 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPCommon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\dtmonfa.dll
MD5=4B2865CF6712842C11743E4F9E74CD54 , SHA1=7E0933D0EB32985510B31782CD1DFFA546247AB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
47300 Компания: "Data Techniques, Inc."
Продукт: "FaxMan Fax Programmable Engine"
Описание: "Copyright © 1997-1998 Data Techniques, Inc."
Версия: "3.00.00"
Ориг. имя: "dtmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+64 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\SUGS2CM.DLL
MD5=D7491EAB3CA34843E1449EABA1650D82 , SHA1=BC66A5B124ABD9264BADB4B3FF90ABC114144DAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
204800 Компания: "SEC"
Продукт: "SSGCOL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2001 SEC"
Версия: "0, 5, 2, 0"
Ориг. имя: "SSGCOL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\SUGS2UM.DLL
MD5=9C22D0DDFF50604BE50745E98FDF63C8 , SHA1=0CDE971D815142E7BBE20C669DA50AB66EFEC76C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1019904 Продукт: " ColorFB6 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "0, 3, 5, 0"
Ориг. имя: "ColorFB6.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ABB\ABBSoftwareDesktop\ABBSoftwareDesktop.exe
MD5=709DC110B4657D5310F68128E0915CF4 , SHA1=6D884F1C85238DFB424D71BBF23802D019E614E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
634880 Компания: "ABB SACE S.p.A."
Продукт: "ABBSoftwareDesktop"
Описание: "ABB SACE S.p.A. 2003-2004"
Версия: "2.03.0004"
Ориг. имя: "ABBSoftwareDesktop.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+76 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Axis Communications\AXIS Media Control Embedded\AxisMediaControlEmb.dll
MD5=24FAD68738CAE35EE54C3D3B52B2B4AE , SHA1=B24FB5BBCCA7134C3D4A353FCA7BABB0BA607212
Отчет Kaspersky Application Advisor
980288 Компания: "Axis Communications"
Продукт: "AXIS Media Control"
Описание: "2003 - 2007 Axis Communications AB"
Версия: "5.3.20.0"
Ориг. имя: "AxisMediaControl.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Axis Communications AB
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\COMODO\COMMON\cos-core-lib.dll
MD5=EB8213B8643F53A4079AD2F8D22FE922 , SHA1=37B5A6A8A0A0C6710623D157FA75C3F0C277EB4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1448648 Компания: "COMODO"
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "(C) 2009-2012 Comodo Security Solution"
Версия: "2.0.22.3361"
Ориг. имя: "cos-core-lib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\comodo\common\cosservice.exe
MD5=B7478D5C0A7B105D2875C2336A6FBCE5 , SHA1=0FE558D34D7C13CAE4B17AA7E95032688741809A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2773704 Компания: "COMODO Security Solutions"
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "(C) 2009 - 2011 COMODO Security Solutions, Inc. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.859"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\COMODO\COMMON\ShellExtension.dll
MD5=6F71A2FA191771578E69B620648B7F3C , SHA1=BFBF8F28F8A33CAF738A91370231FA3A14029575
Отчет Kaspersky Application Advisor
5454536 Компания: "C-O-M-O-D-O"
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "(C)2008-2009 COMODO Security Solutions Inc. All rights reserved."
Версия: "2. 0. 0. 863"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\comodo\common\synchronizationservice.exe
MD5=8887A70C5D0AA4C3E1EF41D11DA2B643 , SHA1=FA70B3209A1666FD5E02288211698D67A1E0B4AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
3580616 Компания: "COMODO Security Solutions"
Продукт: "COMODO Backup"
Описание: "(C) 2009 - 2011 COMODO Security Solutions, Inc. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.859"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Comodo\Dragon\distribution.dll
MD5=4E1FE876CD8BB20B21D8A3DFBD62D4C3 , SHA1=C9A026A227726A2847E7D1AFEAB82729620A7877
Отчет Kaspersky Application Advisor
43664 Компания: "Comodo"
Продукт: "Comodo Dragon"
Описание: "Copyright (C) 2009-2013, Comodo Security Solutions, Inc."
Версия: "25.2.0.0"
Ориг. имя: "distribution.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\comodo\dragon\dragon_updater.exe
MD5=F8BCE77F950E5112D7087DCA2A2174D8 , SHA1=C973E6BE67CF1D506BB788685DD8BBBDC154CC28
Отчет Kaspersky Application Advisor
2074768 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Dunin\ImHotep\imhotep.exe
MD5=5C632FA09B664C620E006B5C0C196BDC , SHA1=153346FF37C893969058DC898BE3E2AF490D982F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1181696 Компания: "Dunin"
Описание: "Dunin"
Версия: "0.9.3.586"
Ориг. имя: "imhotep"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\en-US\HPCM.Main.resources.dll
MD5=F8CE86D52ACD29095823591CFF9575C6 , SHA1=5D5987D1A9497FB5218077845C34F42BEA51D3FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1167360 Компания: "Smith Micro Software, Inc"
Продукт: "HP Connection Manager"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "HPCM.Main.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\en-US\HP.ShinyNoire.UI.resources.dll
MD5=90D5570E1D111E3D34B8489D3A154974 , SHA1=4B850C7CF5E924B7AD3A8ABE85AB50156F2E6FE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1601536 Продукт: "HP.ShinyNoire.UI"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "HP.ShinyNoire.UI.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\en-US\SmithMicro.Resources.WPF.resources.dll
MD5=C718FBD2CDDF98E926F98A8AAC53EEC0 , SHA1=2C7FE99362E1EA8AEC5F43F237988CE2F183D35B
Отчет Kaspersky Application Advisor
479232 Продукт: "SmithMicro.Resources.WPF"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Resources.WPF.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp connection manager\hp connection manager.exe
MD5=7A1F22490224B36745B519960A70BA45 , SHA1=42570792080623B80C7EFE029818AF2723527A3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1119048 Компания: "Smith Micro Software, Inc"
Продукт: "HP Connection Manager"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "HPCM.Main.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HP.ShinyNoire.UI.dll
MD5=C94225B318B7FD8A5F92715390C0364B , SHA1=71B7506083533FEBBFCC41F9B002CD3B50340DC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
129024 Продукт: "HP.ShinyNoire.UI"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "HP.ShinyNoire.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\ru\HPCM.Main.resources.dll
MD5=4D1054F3984A26FC92CE4C230F891A0D , SHA1=545AB1C91CA349F2956EA4B5E918067086C143EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
888832 Компания: "Smith Micro Software, Inc"
Продукт: "HP Connection Manager"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "HPCM.Main.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\ru\SmithMicro.Application.resources.dll
MD5=CCA3700A59955055EE52CFD745FA3127 , SHA1=BC0B1B209B157ED0B55288C8AD03F9F1B6A2B9C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Продукт: "SmithMicro.Application"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Application.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\ru\SmithMicro.Resources.WPF.resources.dll
MD5=731EEF4E3E10DE8E7CD1A5E48B15A102 , SHA1=FA6AE7FC762362948D6F63D9CBDEC9B0251BB391
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Продукт: "SmithMicro.Resources.WPF"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Resources.WPF.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\ru\SmithMicro.SharedUI.WPF.resources.dll
MD5=3705B5E79B0838D8108A91FAC232BD5E , SHA1=22B2E50452D5DE201D0BE34F568EFD4D66475179
Отчет Kaspersky Application Advisor
311296 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\ru\SmithMicro.UI.ViewModel.resources.dll
MD5=BB6199B0A119505BE6A840314702D0C8 , SHA1=34082562D757884124FFDD4DA7C3FF926CE48E62
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Продукт: "SmithMicro.UI.ViewModel"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.UI.ViewModel.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMApplication.dll
MD5=3C12CEC45F31710EEB3FF774922B1F01 , SHA1=D54CE6DD56D6CCE471CABA4B50DD97DA9C28DE03
Отчет Kaspersky Application Advisor
429392 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMApplication Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMApplication.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMBIOSController.dll
MD5=DAE3DB4FAEE3D6E739FCE72830A7D76D , SHA1=B4F68375AA440446AC205A07AA93076BCFB2E719
Отчет Kaspersky Application Advisor
168280 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMCommon.dll
MD5=12C40E3D13ECB84A1055B41EC5266D61 , SHA1=D72A4FA0D4D057B2EE884F9D10B31F85815DE392
Отчет Kaspersky Application Advisor
9216 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMCommon Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMCommon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMConfiguration.dll
MD5=D1FEEA024EC5A6D618EE2778BF4F0785 , SHA1=EB9037F1B087501A361865AF9C0D940C0BE158ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
364544 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMConfig Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMConfig.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMDEVICES.dll
MD5=8584C3AF25907224E595F7DCC0532BD6 , SHA1=C4587B9F9B52E39F675ADACEE554EE55124C08D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1280328 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMDevice Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMDevice.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Application.dll
MD5=49A87409881B43A9FE9E32A6D52EAC5D , SHA1=F2A00657EACAC2196808C8CB9CD1AAB6177F6158
Отчет Kaspersky Application Advisor
344064 Продукт: "SmithMicro.Application"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Application.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Application.XmlSerializers.dll
MD5=CEBED92E30B5AC942F82A5EFBE13D146 , SHA1=DA71CB8B03B42C4EF8F46B8AA213E4E870F49620
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Application.XmlSerializers.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Common.dll
MD5=4385AB4B5F82B38F64081B6BE1715C2E , SHA1=595F8348E10DF966C1B6E1B898291F459E689EC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
130048 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "HP Connection Manager"
Описание: "Copyright © 2008-2009 by Smith Micro Software, Inc."
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Message.dll
MD5=208D87AD6F149DAB11160DC25BAE707A , SHA1=B106DBA18CE35A5255677FD04D8B2DB3A2C85855
Отчет Kaspersky Application Advisor
97280 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "HP Connection Manager"
Описание: "Copyright © 2008-2009 by Smith Micro Software, Inc."
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Message.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Message.XmlSerializers.dll
MD5=4CA8D99FC71A3B7F3AF16BF067CDB5E6 , SHA1=DA348A209A326ED3A6513F65791F492055915B7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
573440 Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Message.XmlSerializers.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.Resources.WPF.dll
MD5=73BD0EC0586B803AFAB5D35A8FA220A8 , SHA1=ABA0B6072420B6C741FE85A60C4BEA3C710DF3D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
15360 Продукт: "SmithMicro.Resources.WPF"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.Resources.WPF.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.SharedUI.WPF.dll
MD5=2097A470E513B122217128FC4C2CBDC5 , SHA1=4E3389F9226E6150A3E7394E77735B7AD9079A83
Отчет Kaspersky Application Advisor
132968 Продукт: "SmithMicro.SharedUI.WPF"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.SharedUI.WPF.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.UI.Models.dll
MD5=8B127B588DFF3EBCD78C656CE1A38398 , SHA1=BA5991463EA5192613B79656608E8399A112C852
Отчет Kaspersky Application Advisor
56320 Продукт: "SmithMicro.UI.Models"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.UI.Models.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.UI.ViewModel.dll
MD5=7F494EEF57A438AB238A61A61BA30203 , SHA1=CF971455E63DDAF6651CF72B68B26C57B144538C
Отчет Kaspersky Application Advisor
588288 Продукт: "SmithMicro.UI.ViewModel"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.UI.ViewModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SmithMicro.WwanDiagnostics.dll
MD5=6EDD021E9DF51F2E7F6A8F54C92E8C64 , SHA1=321D83042C130BF7C4002E608DF914772B60BCD3
Отчет Kaspersky Application Advisor
195584 Продукт: "SmithMicro.WwanDiagnostics"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "3.1.0.59"
Ориг. имя: "SmithMicro.WwanDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp connection manager\smmanager.exe
MD5=F55B30F8204F057D3935ABDFBC6AA82D , SHA1=E7B95ED632DFD1634D4EEB5BE104E0F39324EAE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
82760 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "Smith Micro Connectivity Manager"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMMessages.dll
MD5=8568B3A1F67DE0B182E64D26335E5F50 , SHA1=E59D71B412BC5B3402D735A089E94378A141DE1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
787968 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMMessag Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMMessag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMUtilities.dll
MD5=EB35B5A2955DCBBB1EC17D0D79396E86 , SHA1=A6D6F2676B9E8449E2DBFF4C5D3BADAB58AC990A
Отчет Kaspersky Application Advisor
592896 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "SMUtilities Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "SMUtilit.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMWAN.dll
MD5=8F0237110AF9426A47BE7966859478A6 , SHA1=6761930730EDAFDE5D9312C3DF54359928F9F156
Отчет Kaspersky Application Advisor
2830336 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "QuickLink Mobile"
Описание: "Copyright (c) 2000-2009"
Версия: "4.8.7"
Ориг. имя: "SMWAN.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\VPNManagerSA.dll
MD5=D3F12D9603EF0D87D3E229E72A31CA16 , SHA1=FF58DC119F8048256CB6CE359E1DA2454AC2E22A
Отчет Kaspersky Application Advisor
720896 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "VPNManagerSA"
Описание: "Smith Micro Software, Inc. All rights reserved."
Версия: "2.0.0.30"
Ориг. имя: "VPNManagerSA.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\VpnWrapper.dll
MD5=7A8EFCE6C62B96E35BB776357CE495CE , SHA1=6799FFF7441BAD6E1BBBD246957DB26FC189DE8C
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "VpnWrapp Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "VpnWrapp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\DelayedAppStarter.exe
MD5=BD4FA01BE032F4A5B1B332A80F102F11 , SHA1=18BEA1EA731C436C47068D583C746F289015CBC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
15232 Компания: "Hewlett-Packard Company, L.P."
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "© Copyright 2011 Hewlett-Packard Company, L.P."
Версия: "2, 5, 0, 16"
Ориг. имя: "DelayedAppStarter.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp power assistant\hppa_main.exe
MD5=A1E0AC5FB02DE674B108C9CA232EA8A5 , SHA1=5FFB25E5C733465C9B7D113A85DC8B02A4CE6019
Отчет Kaspersky Application Advisor
3488640 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPPA_Main.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Remote.dll
MD5=480CDFD0E40B53B99AEA2809F170305A , SHA1=3FE03DB3AF3AF0B46A52272C598DF87F6EA6336A
Отчет Kaspersky Application Advisor
28032 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP_Manageability"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPPA_Remote.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp power assistant\hppa_service.exe
MD5=44AD1D87919994161131D5FB16C5B551 , SHA1=0F633E14792C3E0AAD165AB8FEC173A5AB1BB484
Отчет Kaspersky Application Advisor
152992 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HPPA_Service"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPPA_Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\LocalizeExtension.dll
MD5=3476FFAF9B68258906ED22F964777C03 , SHA1=3322CF9CE9E59436D917A984D41E77545B1974F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
29056 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "LocalizeExtension"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "LocalizeExtension.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\ru\HPPA_Main.resources.dll
MD5=399856369C0996B10CD4F8F3C14C5DCB , SHA1=5FC55B257C0A00FFF63358CE6B7253CB1D1076E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
112512 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "2.5.0.16"
Ориг. имя: "HPPA_Main.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\SDKCOMServerLib.dll
MD5=93827770D7F0A34043F5A55CF85353A1 , SHA1=564FA3F356319E087B5FBC3584C5AD5D12F5856A
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'SDKCOMServerLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "SDKCOMServerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\System.Data.SQLite.dll
MD5=780C72C6546CF01129A269C9323D7843 , SHA1=A251F4EBF6362BD8C3599F7AD21C4601B4673B09
Отчет Kaspersky Application Advisor
892288 Продукт: "System.Data.SQLite"
Описание: "Released to the public domain"
Версия: "1.0.65.0"
Ориг. имя: "SQLite3.DLL 3.6.16"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HardwareAccess.dll
MD5=62BF2120A72DE8207C7A43DECFB29782 , SHA1=661E493F9FC1172EBC18B625A81D51F62CB0EE6A
Отчет Kaspersky Application Advisor
52280 Продукт: "HardwareAccess"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "HardwareAccess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPCommon.dll
MD5=4F4BCD746FB59DCC3873B808C633B432 , SHA1=8F70347394E3BB53D1C0150ED531298A6D3388B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
111672 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP Power Assistant"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "HPCommon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_LogicLayer.dll
MD5=6C5E25691AC305A0DD4CF0FDC81EB6A4 , SHA1=95A529B3E6A2B13F2478222CF9A3125833392589
Отчет Kaspersky Application Advisor
30264 Продукт: "HPWA_LogicLayer"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "HPWA_LogicLayer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\hpwa_main.exe
MD5=18370B817A7746B04789362AE1B01925 , SHA1=C1E555A1B9D9F62A2694B9AAFFD3ADADEC48E449
Отчет Kaspersky Application Advisor
363064 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP Wireless Assistant"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "4.0.2.4"
Ориг. имя: "HPWA_Main.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\hpwa_service.exe
MD5=45C20CEAA37A497AE187D94AFE94DEB8 , SHA1=6927D0ECF2E47EB6C3F299687700DE3CFC37A907
Отчет Kaspersky Application Advisor
102968 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HPPA_Service"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1.0.2.4"
Ориг. имя: "HPWA_Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\LocalizeExtension.dll
MD5=DF15B0986380EFC7E17AA559A51C0D34 , SHA1=E63F01AA2B68101DCA4BB0669C6E92292CFEA783
Отчет Kaspersky Application Advisor
28216 Компания: "Root-Project"
Продукт: "LocalizeExtension"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "LocalizeExtension.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\hpaccelerometercp.CPL
MD5=C6715EFE4F4A0F8A2FEA7A665284B097 , SHA1=7C05B808F646DB78396EEC3E38785EEADEA857DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
30208 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP 3D DriveGuard"
Описание: "© Copyright 2001-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "4, 1, 15, 1"
Ориг. имя: "ControlPanel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\CaslSmBios.dll
MD5=8C304DF4FA8954B5721058D6B0BDB84F , SHA1=AEEC249DF7C206F00B3ED5D4836F49056D936DE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
67968 Компания: "Hewlett-Packard Development Company L.P."
Продукт: "CaslSmBios"
Описание: "Copyright © 2008-2010 Hewlett-Packard Development Company L.P."
Версия: "4.5.5.1"
Ориг. имя: "CaslSmBios.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\CaslWmi.dll
MD5=61454EE58D8C174033EA6E025014986B , SHA1=864AA3DC513C3A03930C6B699363DF0BAA239E10
Отчет Kaspersky Application Advisor
522112 Компания: "Hewlett-Packard Development Company L.P."
Продукт: "CaslWmi"
Описание: "Copyright © 2008-2010 Hewlett-Packard Development Company L.P."
Версия: "4.5.5.1"
Ориг. имя: "CaslWmi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\shared\hpdrvmntsvc.exe
MD5=54E9FE0715977778CF9888EA61EA0668 , SHA1=7776004E33F75CDF684DBBDC21C569967DC7FDF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
228224 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Software Framework"
Описание: "Copyright (c) 2003-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "4, 5, 5, 1"
Ориг. имя: "HPDrvMntSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\shared\hpqwmiex.exe
MD5=FCD6B17530B3A41638A72080AFEF0B6A , SHA1=30ADDA463B27CE346EE92DB940A710BE890CD90B
Отчет Kaspersky Application Advisor
991104 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Software Framework"
Описание: "Copyright (c) 2003-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "4, 5, 5, 1"
Ориг. имя: "hpqwmiex.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\Interop.HPQWMIEXLib.dll
MD5=9E0D54E6B76889683CD9AFDB83FDC306 , SHA1=E8CC305805EE8C44DF5285F03A7D9ADFE2A5CACC
Отчет Kaspersky Application Advisor
15744 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'HPQWMIEXLib'."
Версия: "4.5.5.1"
Ориг. имя: "Interop.HPQWMIEXLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe
MD5=CC6A91B4E2A8C9EAC269A7D8F50B7487 , SHA1=98BE27A3BBDF0A5372B36BDD1AF826A19ED34E4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
111640 Продукт: "PIconSta Application"
Описание: "Copyright © 2009, Intel Corporation. All rights reserved."
Версия: "6, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "PIconStartup.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\intel\intel(r) management engine components\lms\lms.exe
MD5=17A9C5FFA241AAAB275EE5CACEF77686 , SHA1=E25D3922F2A6E38D74D6AD7C1D59649BAE95EA33
Отчет Kaspersky Application Advisor
268824 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Active Management Technology Local Manageability Service"
Описание: "Copyright © 2006-2009, Intel Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.0.1189"
Ориг. имя: "LMS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\intel\intel(r) management engine components\uns\uns.exe
MD5=7953D636309B7F505C70667A7A2437CF , SHA1=B5CC9A5425B7043A94D73840E0CE0902D5AC7768
Отчет Kaspersky Application Advisor
2320920 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Management & Security Application User Notification Service"
Описание: "Copyright © 2006-2009, Intel Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.0.1189"
Ориг. имя: "UNS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Network Print Monitor\Driver.DLL
MD5=1D4878E357C383FD35D06B0B98263CE0 , SHA1=37B17ECE37047FE4FA198F09697C21D6CCC6B275
Отчет Kaspersky Application Advisor
282624 Продукт: "Driver Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2005"
Версия: "4, 3, 23, 1"
Ориг. имя: "Driver.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+79 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Philips\Philips Songbird\Philips-Songbird.exe
MD5=F16F55AE48BCA0265EF02C2330C7C555 , SHA1=4A8325CA92B4CEE55816C80CBA6762BC2AB7D51C
Отчет Kaspersky Application Advisor
350720 Компания: "Koninklijke Philips Electronics N.V."
Продукт: "Philips Songbird"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "1.9.2.3"
Ориг. имя: "Philips-Songbird.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+71 VT
Яндекс
Google
c:\program files\qualcomm\qdlservice2k\qdlservice2khp.exe
MD5=6E780837D7A737E3AB258465158ECAFB , SHA1=A30B176C5F4D9F89F0BE2D7AC5BCB686B7CA3D7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1687360 Компания: "QUALCOMM, Inc."
Продукт: "QUALCOMM Gobi 2000 Download Service"
Описание: "Copyright (C) QUALCOMM, Inc."
Версия: "1, 0, 16, 0"
Ориг. имя: "QDLService2k.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Qualcomm Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=517B320E791B215E729FC723FB1066AA , SHA1=D8CA1E081494C91693A75F9C98CA46CABD027F0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
4037 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.06.2010
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\OCP Software\CeCabShellExt.dll
MD5=0F3F320944BDF95E766B79C5F9A353B2 , SHA1=D7F1BDC91E0BC8B607132005060C1B54A009E274
Отчет Kaspersky Application Advisor
184424 Компания: "OCP Software, Inc."
Продукт: "WinCE CAB File Shell Extension"
Описание: "Copyright © 2001-2006 OCP Software, Inc."
Версия: "1, 2, 0, 53"
Ориг. имя: "CeCabShellExt.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
+67 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\null.dll
MD5=FB65C2D2064A34C67BB1BFC9B638FB82 , SHA1=E05A6263DFAC19CB4D3F03C0D17FAA41D8EA917F
Отчет Kaspersky Application Advisor
105264 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "null Dynamic Link Library"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "null.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdi_ati2.dll
MD5=24D69715D5A3351707EE01F53E9F8BF6 , SHA1=65C761472519A55FCB60025E2B0D19305526DFD1
Отчет Kaspersky Application Advisor
162608 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "pdi_ati2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 1993-2012 Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "pdi_ati2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdi_intel.dll
MD5=351905B0C05676DEFA8E883FEE5BC533 , SHA1=279E89834D02CA7B91B960A62FEFE02F72F3AC9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
142128 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "pdi_intel Dynamic Link Library"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "pdi_intel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdi_nv2.dll
MD5=AEE800428FD0247B8823358FE42F2ACE , SHA1=235D466D9E62560369A347E94068992FB7C46B2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
252720 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: " nv Dynamic Link Library"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "nv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\common files\portrait displays\drivers\pdisdkhelper.exe
MD5=4891DB5851151B9D7A12E9EFB311F4D9 , SHA1=545924C4C552A8D3F44669C94D2A24586BD41791
Отчет Kaspersky Application Advisor
224048 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "pdiSDKHelper Application"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "pdiSDKHelperx64.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\common files\portrait displays\drivers\pdisrvc.exe
MD5=BAF3216DDAA12E66EBBB31760E02BC14 , SHA1=FDA4D2CE032A235B8906E9DC46254048264AE52D
Отчет Kaspersky Application Advisor
117552 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "pdisrvc"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "pdisrvc"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\common files\portrait displays\drivers\sdkcomserver.exe
MD5=253448B93A2FEC41B7F0054022B115FC , SHA1=62BBA7C1388971894517C17DA55A72D6493812A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
70960 Компания: "Portrait Displays, Inc"
Продукт: "SDKCOMServer"
Описание: "(c) Portrait Displays, Inc. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "SDKCOMServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\smsc.dll
MD5=A4F0C29AE8D1B0DED13E2DC819F2A1AE , SHA1=C86A6AA27318BA32E4AC2BEB99EE6BF1A50CBA9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
138032 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "smsc Dynamic Link Library"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "smsc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\WrapI2C.dll
MD5=BDF0A6F789F5FCEA93262A77EB084DD3 , SHA1=75664848F450763954B18A7950CF050143885BE8
Отчет Kaspersky Application Advisor
342832 Компания: "Portrait Displays, Inc."
Продукт: "I2C Dynamic Link Library"
Описание: "All rights reserved. Portrait Displays, Inc."
Версия: "2,2,30,042"
Ориг. имя: "wrapi2c.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: