Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 70A28184534C56ED34E02BAE2FE068D0
Размер карантина: 4192343 байт
Карантин принят на анализ: 06.02.2013 16:20:25
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 16
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132528
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\CNCENPM6.dll
MD5=B90DA607D9AC023D20C3A7D8BBFF89E4 , SHA1=F0D4B2A8E869372E46CB0E89011CE64AA8E5C013
Отчет Kaspersky Application Advisor
247808 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon MF Series Network 64bit comm Module for Microsoft Windows"
Описание: "Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved"
Версия: "1.04"
Ориг. имя: "CNCENPM6.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Locale\ru_ru\AcroIEFavClient.RUS
MD5=25326E6EE0A8103366A5D842650F7805 , SHA1=FE300F5A4ECFDF1815AA2ED6FA83F05AE473593C
Отчет Kaspersky Application Advisor
96768 Версия: "11.0.0.379" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
MD5=DC5A24DD7D9DABDABE8DEB824F1E4B18 , SHA1=D4F7F57A43C39EACD6D176922D62245A88A58A30
Отчет Kaspersky Application Advisor
343168 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "© 2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLIStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\cyberlink\shared files\brs.exe
MD5=704BCBE4E2BCB9FD5C4DA07D1D113457 , SHA1=3E9A557FEEFF0BCA5E0AEEA98BA07943907FC4BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
75048 Компания: "cyberlink"
Продукт: "cyberlink brs"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "brs.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Видео-софт от CyberLink)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmoffice.dll
MD5=FD5B5C20FA7259A9DCDC875E5EEDC3CD , SHA1=6FE0A468881F183A291366A0963BBDD2F920FE9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
231696 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.0051"
Ориг. имя: "btmoffice.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\btplayerctrl.exe
MD5=F6FC82BDC8D8F87DCC6D28093D68819C , SHA1=D12FAF28CF80470F2D0F83B0F22DD5C0263E903A
Отчет Kaspersky Application Advisor
985424 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.0051"
Ориг. имя: "BTPlayerCtrl.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\devmonsrv.exe
MD5=E52221FF68AABB5BEE32A7DEE69E7EAB , SHA1=75D62ADF2938A9829FA1D4F8FA26731D8E8B74B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
923984 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.0051"
Ориг. имя: "devmonsrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\mediasrv.exe
MD5=5CFA8896A5E10B226B0606B4C84D97AE , SHA1=1D0BCFC0C5C4D038CDFF53FC2DAFA15CD217E816
Отчет Kaspersky Application Advisor
1321296 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.2054"
Ориг. имя: "mediasrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\obexsrv.exe
MD5=03FE8826F70FC84401B554C4004C4593 , SHA1=1897345C255A757B8F260079C15AAF2A16FC7490
Отчет Kaspersky Application Advisor
1001808 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.0051"
Ориг. имя: "obexsrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\vdpsrc.dll
MD5=68CE71A257794FFEEDAC4B33DD9F890E , SHA1=8BC6A16131F07B35B0E9AB5C760291D9EB67EB26
Отчет Kaspersky Application Advisor
67856 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "© Copyright 2010-2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "1.1.0.0051"
Ориг. имя: "vspsrc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESGfxMgr.exe
MD5=1647317A2CDC8C8803B0660B0665CF83 , SHA1=5E5AD352212C7F2BDD9A6430E2C48AA11C62FE01
Отчет Kaspersky Application Advisor
56968 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Control Center"
Описание: "©2008, 2009, 2010, 2011 Sony Corporation"
Версия: "5.1.0.09060"
Ориг. имя: "VESGfxMgr.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESPerform.dll
MD5=2E3D0EBEC40820E0AEC5193CBF24D99B , SHA1=858B791574B42EF5BE3C60E9457984D4B1EC0237
Отчет Kaspersky Application Advisor
235144 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Control Center"
Описание: "©2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Sony Corporation"
Версия: "5.1.3.12120"
Ориг. имя: "VESPerform.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESStaminaSwitch.dll
MD5=106A9B5AB5109B7807B217099014A61C , SHA1=1514648623841F4F4E9FD6DA953F2BBD3D7C9FF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
288392 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Control Center"
Описание: "©2011 Sony Corporation"
Версия: "5.1.0.09060"
Ориг. имя: "VESStaminaSwitch.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESTransform.dll
MD5=065184C5F37CDC13507B1BB073A5B562 , SHA1=35442AF33BE92D75324FFB25492DC3B65B1B691D
Отчет Kaspersky Application Advisor
125064 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Control Center"
Описание: "©2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Sony Corporation"
Версия: "5.1.3.12120"
Ориг. имя: "VESTransform.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
MD5=0AF848B50D82A1EDB33AD0414CF1B5F0 , SHA1=7420792DD640674CE188967564560B71BACD5E5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
184456 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Power Management"
Описание: "Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Sony Corporation"
Версия: "5.6.0.08310"
Ориг. имя: "SPMgr.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
MD5=367578C5283B54F32B62E2F0E237046F , SHA1=F73FE46A6255F11C70FCAB562649DF4EACD145E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
535176 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Power Management"
Описание: "Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Sony Corporation"
Версия: "5.6.0.08310"
Ориг. имя: "SPMService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: