Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 6E2750AB21400672042054C0D86CA5EC
Размер карантина: 21035352 байт
Карантин принят на анализ: 23.05.2013 15:30:08
Последнее обновление результатов анализа: 07.04.2021 13:51:07
Общее количество файлов: 39
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139293
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\SysWow64\COMPPU.DLL
MD5=02F4BB36DC21DAFD43AD3A1918957059 , SHA1=61D0C9293A7D6E21FF194924B2F1FBDAAC5AACB3
Отчет Kaspersky Application Advisor
176128 Продукт: "ComPpu Module"
Описание: "Copyright 2000"
Версия: "1, 0, 0, 2"
Ориг. имя: "ComPpu.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\Flash32_11_7_700_202.ocx
MD5=C85E9B1DF4A7E61AF9B02110EABC296D , SHA1=049E8508D91E33924F4395F085451EDB58AABE59
Отчет Kaspersky Application Advisor
15881608 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Shockwave Flash"
Описание: "Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks"
Версия: "11,7,700,202"
Ориг. имя: "Flash.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWow64\TSSOFFICEMENU1D.OCX
MD5=319D973B073E6744FD1D1B37FEC875DC , SHA1=BBE572437D5F5C4A9C96FE16FF8E0A582EA7C812
Отчет Kaspersky Application Advisor
954712 Компания: "Teebo Software Solutions, LLC"
Продукт: "OfficeMenu"
Описание: "© 2009 Teebo Software Solutions, LLC"
Версия: "1.07.1011"
Ориг. имя: "tssOfficeMenu1d.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Teebo Software Solutions, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\vpnevents.dll
MD5=A448C84E2D577DB1F61661591BE59C16 , SHA1=030948A570BBFACB115A43ADF701AA726D838F72
Отчет Kaspersky Application Advisor
33272 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "vpnevents.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
MD5=04F7ECBC25864372B797570D62CA9218 , SHA1=98E05C9F8E859C4C2FBAEB45BCC30F4DC7D19104
Отчет Kaspersky Application Advisor
71048 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Flash Player Control Panel Applet"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States "
Версия: "11,7,700,202"
Ориг. имя: "FlashPlayerCPLApp.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\TDBG8.OCX
MD5=F104A28707C78D93A0687DA856D8633D , SHA1=9303E17B67083E1793E6F2692A0C76FD46FE41D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1060864 Компания: "ComponentOne LLC"
Продукт: "TDBG8"
Описание: "Copyright © 1991-2003, ComponentOne LLC."
Версия: "8.0.20042.329"
Ориг. имя: "TDBG8.OCX"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\beaafedcbadffffcsacfsfdsf.exe
MD5=669441B1F5532BDC1A5371112DABC4C8 , SHA1=E8B50F6C63F96A83E6C6C3B79FD254C4317AB883
Отчет Kaspersky Application Advisor
91136 нет данных KAV: Backdoor.Win32.CPD.phy
MAV: 1/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\ac_sock_fltr_api.dll
MD5=FF67F7CF2D93E961BF7BA358D8190E40 , SHA1=2C96335EB28D0F1E3D848DA8D20FC5F4A76FD76A
Отчет Kaspersky Application Advisor
92152 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "ac_sock_fltr_api.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\libeay32.dll
MD5=686EA75FF02A00C733BA829CEB4AF0E9 , SHA1=DA8220853264328110565580D58810BA31F75314
Отчет Kaspersky Application Advisor
583672 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8q"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\ssleay32.dll
MD5=1992C85FB73CD3964278D283BE8A559F , SHA1=21436522BE03691B46353694D07F3347BA55DC1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
178168 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8q"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\cisco\cisco anyconnect secure mobility client\vpnagent.exe
MD5=FADF60FF9C5E9B4C985E0EEB66170798 , SHA1=659B25FF657950B3F2D04D7FB788B5C0EB1F104E
Отчет Kaspersky Application Advisor
479224 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "vpnagent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagentutilities.dll
MD5=E10337A2A6BD28496E60D2E7E768698A , SHA1=60396900B81E4B867771874CF2B11CE52FB2F4D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
436216 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "vpnagentutilities.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnapi.dll
MD5=C398E95AC74CBE3686B2800909F81E84 , SHA1=0EB882BC974ED45C6513A7C81734C21A47DB4EFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1080312 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "vpnapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpncommoncrypt.dll
MD5=B73E30FF20CDA0670A2473779393F78D , SHA1=1C1153C614A589FE28CA50709A3D8C67D26A7E1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
334840 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "vpncommoncrypt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpncommon.dll
MD5=FF79FFF729E7A6A45669E6D6D68DFDC3 , SHA1=6A3BE2E32DAF996A200089F9861B20FF48F4A1F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
900088 Компания: "Cisco Systems, Inc."
Продукт: "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"
Описание: "© Copyright 2004-2012, Cisco Systems, Inc."
Версия: "3, 0, 10055"
Ориг. имя: "Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Cisco Systems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\cpcspi2.dll
MD5=94FB9184A1518A88D806C49EB33ECF71 , SHA1=1F498922F22878AAFF8F4BF95F38D23F2F93541E
Отчет Kaspersky Application Advisor
746056 Компания: "Компания Крипто-Про"
Продукт: "Реализация провайдера KC2"
Описание: "Copyright (C) Крипто-Про. 2000-2009"
Версия: "3.06.5256.0000"
Ориг. имя: "cpcspi2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Crypto-Pro
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Криптосистема, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DBSrv\DaoDb.dll
MD5=BEFF900DFD8B35C0D6035413762F926B , SHA1=536BF79A8DD12AADBB9499A7D4C866355F7B1360
Отчет Kaspersky Application Advisor
466944 Компания: "CTM"
Продукт: "Подключение к MSAccess"
Версия: "1.01"
Ориг. имя: "DAODb.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+79 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DBSrv\DbSrv.dll
MD5=ED552B9857DB6EC56F684AE419C9ADF5 , SHA1=03675BF686B59BF9CC40A9D1855223FD41F76D5E
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "CTM"
Продукт: "Подключение к базам данных"
Версия: "1.00"
Ориг. имя: "DbSrv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+93 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\COMTLS32.DLL
MD5=5F628658FA0A0E2090F3D0625641231A , SHA1=2B8D75AAF327EDC86D8A10AA2E52051ADBA6D5FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
244407 Компания: "СТМ"
Продукт: "Регистрация программ ООО "СТМ""
Описание: "Copyright (c) ООО "СТМ" 2000-2013"
Версия: "1.63.0.0"
Ориг. имя: "COMTLS32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+95 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\Config\CTMConfig.dll
MD5=28AE028DCFD9B9A7F0B632975AE62FFC , SHA1=E02DF70233095EE5BB91B61C3CB054550B352835
Отчет Kaspersky Application Advisor
499712 Компания: "CTM"
Продукт: "CTMConfig"
Версия: "1.01.0003"
Ориг. имя: "CTMConfig.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+95 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\Config\DCLConfig.dll
MD5=1EBF5862C505292A0D8E6FECE19B6F83 , SHA1=A07165D5D6A520EDE590CCFC6EE748107B8AB309
Отчет Kaspersky Application Advisor
1445888 Компания: "CTM"
Продукт: "ВЭД Декларант"
Версия: "1.50.0005"
Ориг. имя: "DCLConfig.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+40 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\CTMTOOLS.DLL
MD5=B4D10165EC9F8A274F2CAADED6DC387C , SHA1=E97E4A80A3A8AF47D4C4FA38A366018AC6F1A4FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
2310656 Компания: "СТМ"
Продукт: "Модуль общих функций программ СТМ"
Описание: "Copyright (c) ООО "СТМ" 2000-2012"
Версия: "1.92.0.0"
Ориг. имя: "CTMTOOLS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRAM FILES (X86)\CTM\DCL\CTM_VI32.DLL
MD5=65B4ABFB3DEEE4A8F8EDCD58A502C2E6 , SHA1=9971BF99B075289C5FB22D1F12CA6C7E7635273F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1579392 Компания: "CTM Ltd."
Продукт: "CTM Ltd. ctm_vi32u"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "ctm_vi32u.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\Currency\DCLCurrency.dll
MD5=9A9898F703BA526B8CE73FF053B3BD6D , SHA1=06504A4D20670C8E99F8A0FF3CB492005E9FE606
Отчет Kaspersky Application Advisor
872448 Компания: "CTM"
Продукт: "DCLCurrency"
Версия: "1.13.0007"
Ориг. имя: "DCLCurrency.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+35 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\ctm\dcl\dclautosave.exe
MD5=5DD27DB2155AAE91098D0AE69E183FA9 , SHA1=8F93131C1FF540C71D9BBF0F21DFF3A553087EFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
544768 Компания: "CTM"
Продукт: "Временное резервирование ДТ"
Версия: "1.00.0003"
Ориг. имя: "DCLAutoSave.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\ctm\dcl\dcl.exe
MD5=08696B3898E8D24F356F0525219279F7 , SHA1=50CE726285615062198F228FECDFA44BB8143156
Отчет Kaspersky Application Advisor
8616320 Компания: "ООО "CTM""
Продукт: "ВЭД Декларант"
Описание: "1994-2013"
Версия: "7.70.0001"
Ориг. имя: "dcl.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\Payments\DCLPayments.dll
MD5=548086C7CA20EBA68441BE7F25AB24CB , SHA1=4472B348C0B34D3BF1DE40A2CA2DF533A24D2D36
Отчет Kaspersky Application Advisor
815104 Компания: "CTM"
Продукт: "Расчет платежей"
Версия: "1.33.0001"
Ориг. имя: "DCLPayments.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+35 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\DCL\PPU\OUT32\PPU32.DLL
MD5=656F6F372ACB46E3E1DA708AF6B5E110 , SHA1=12282DD6383C9DFA4C91D28993D2EDCCBFABBFFA
Отчет Kaspersky Application Advisor
534016 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+98 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\EDM\CTMEDM2.DLL
MD5=446A73C3DC1353E686767C702C0B6924 , SHA1=5C2988000FD2DC42C8E9E5C42F87D82BB637DFD2
Отчет Kaspersky Application Advisor
423784 Компания: "ООО "СТМ""
Продукт: "CtmEdm2"
Описание: "Copyright (C) СТМ 2012"
Версия: "1, 0, 0, 34"
Ориг. имя: "CtmEdm2"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\ctm\monitor_ed\monitored.exe
MD5=6B0213C39C0917C90EEB209C0966C0B0 , SHA1=46F6E35A596BDF7DE0BC2295EB544E2BB6F8F07C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1875968 Компания: "CTM"
Продукт: "Монитор ЭД"
Версия: "2.09.0001"
Ориг. имя: "MonitorED.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+47 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\MONITOR_ED\XMLSIGN2.DLL
MD5=12C7D4E36803CB84299358E7BC6647F8 , SHA1=014BCCA259536B3ABE2969E6D2C83C65C1A25A7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
370536 Компания: "CTM"
Продукт: "xmlsign2"
Описание: "Copyright (C) 2012 CTM"
Версия: "1, 0, 0, 31"
Ориг. имя: "xmlsign2"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\CTM\MONITOR_ED\XMLSIGN2UI.DLL
MD5=29D18737D700E93D5BEEED20053A3A8E , SHA1=F4123733F754716AC68AF004C26470B3CFDEB0A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
386920 Компания: "CTM"
Продукт: "xmlsign2"
Описание: "Copyright (C) 2012 CTM"
Версия: "1, 0, 0, 31"
Ориг. имя: "xmlsign2"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,STM LIMITED LIABILITY COMPANY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+80 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\ctm\xmlviewer\ctmxmlviewer.exe
MD5=0C9321D047FD3EF66F228FAA9230D13E , SHA1=3BBC8475B5E4EDCACA2C69CF96FCC374C525D3D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
716800 Компания: "CTM"
Продукт: "CTMXMLViewer"
Версия: "1.20.0002"
Ориг. имя: "CTMXMLViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+92 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em006_64.dat
MD5=97CF31C35EC1680A54486578FBE7C9E1 , SHA1=1ABE6B4A259AFA8B7139847761728B500F6AFC83
Отчет Kaspersky Application Advisor
95366 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+53 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em008_64.dat
MD5=5C8FA589DEFB94D27D80236080A6C405 , SHA1=451225CE0CDB0B195CC85F44AD24DE0315D06D99
Отчет Kaspersky Application Advisor
494877 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+55 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em018_64.dat
MD5=4EC168F11575AE6EBE9288A4AD4E00AF , SHA1=438942F1C072FBF520F0761041FAA48E4B7C927C
Отчет Kaspersky Application Advisor
165997 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+37 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll
MD5=EDFA163FDBD7051CD9148410E4B56AF0 , SHA1=6C512B12F830EF82ED09E985187FBD704329F66B
Отчет Kaspersky Application Advisor
396360 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Adobe PDF Shell Extension"
Описание: "Copyright 1984-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved."
Версия: "11.0.03.37"
Ориг. имя: "PDFShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems, Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты Adobe, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
MD5=48BE298F7FD1BEF4D8FBACB04D8D95C4 , SHA1=84D9A67A700A87C8C5DDD6B7DFC5EEF70FA98020
Отчет Kaspersky Application Advisor
958576 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Reader and Acrobat Manager"
Версия: "1.7.4.0"
Ориг. имя: "AdobeARM.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems, Incorporated
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты Adobe, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe
MD5=ADDA5E1951B90D3D23C56D3CF0622ADC , SHA1=E2D0DF9DB9BEDFB5866EFB3F9AA1C09562E51730
Отчет Kaspersky Application Advisor
65640 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Acrobat Update Service"
Описание: "Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved."
Версия: "1, 7, 4, 0"
Ориг. имя: "armsvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems, Incorporated
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты Adobe, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: