Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 6DFFAA6FF8B4F5E1239DDE53362B4797
Размер карантина: 34434530 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 23:10:04
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 50
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131787
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\ASF_cSharpAPI\f0614e3f633f6e0c2e4b8a9ab3d31950\ASF_cSharpAPI.ni.dll
MD5=B56D9F6F4533FE73043A33EA959CB34E , SHA1=6878FACAE4E8D7E876E9438561F1086A8B42A36B
Отчет Kaspersky Application Advisor
232960 Продукт: "ASF_cSharpAPI"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASF_cSharpAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BATPlugin\1d3a742aca477e96fbf7d3c94e40296a\BATPlugin.ni.dll
MD5=92D18F7F6371AD4D91CD3BE87AC7ABA1 , SHA1=3BC5A16E75F9A52FFBCB831EF353EFF77026B306
Отчет Kaspersky Application Advisor
402944 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.BATPlugin"
Описание: "Copyright © Samsung 2011"
Версия: "1.0.0.55"
Ориг. имя: "BATPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CabLib\d56a6b6c3b6bdcf285349668929c78ee\CabLib.ni.dll
MD5=5F621037DE7DE292D5BC65FED2BAAD6E , SHA1=8B4D1AAF08FE33A615ECBE06BE82C7E8C84861AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
395776 Компания: "ElmueSoft"
Продукт: "CabLib 32 Bit"
Описание: "ElmueSoft (C) 2006 - 2008"
Версия: "9.9.0.6"
Ориг. имя: "CabLib.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceHost\3438f34d8b8cf2501ecb6ab24282a6ea\DeviceHost.ni.dll
MD5=90383E18E6F00201D00748D6E085D1CB , SHA1=BD63B3235EB892C506B5CBA89CB613CD7166F954
Отчет Kaspersky Application Advisor
6332416 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceHost"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.954"
Ориг. имя: "DeviceHost.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceMusic\b3257926c244bc5dc6e0b50ad64e313a\DeviceMusic.ni.dll
MD5=29A8896D07F9797E463A9F820C5532A4 , SHA1=1A2B7953AA9839C1D1BFF92F2D03E5F1D9DDD9FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
305152 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.DeviceMusic"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.128"
Ориг. имя: "DeviceMusic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePhoto\9d1bfea9eae4c4326bc32f37d5a8ae55\DevicePhoto.ni.dll
MD5=F2C1DD90F86D5F654BE6934156EE11E3 , SHA1=2CF02B36EA66655B48FD46C716811CFDB511D91F
Отчет Kaspersky Application Advisor
347648 Продукт: "DevicePhoto"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.158"
Ориг. имя: "DevicePhoto.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePodcast\846ce7b8a928d5c6ce9da86617973b76\DevicePodcast.ni.dll
MD5=51D944E38063795371488C56A9359404 , SHA1=FC47D18498D8141BA3F3C07C751AA71C8E553743
Отчет Kaspersky Application Advisor
615424 Продукт: "DevicePodcast"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.94"
Ориг. имя: "DevicePodcast.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceVideo\5903d833e2867c1944ba6606ff30b3bc\DeviceVideo.ni.dll
MD5=0FF74340752CF2F1B95657C1C95F6E24 , SHA1=58CDD570A864571936287523218A5C15D94C5789
Отчет Kaspersky Application Advisor
293888 Продукт: "DeviceVideo"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.149"
Ориг. имя: "DeviceVideo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DummyStorePlugin\19516742ff8be4bdfd954bf95fbe8c14\DummyStorePlugin.ni.dll
MD5=5D40C89C7B2D32E105DEF94A50493A13 , SHA1=C7823E769C2932626CA5E35639CFA5EB66C2B945
Отчет Kaspersky Application Advisor
307200 Продукт: "DummyStorePlugin"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.12"
Ориг. имя: "DummyStorePlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\GongSolutions.Wpf.D#\5b9856d1218589010577d99c09fefd23\GongSolutions.Wpf.DragDrop.ni.dll
MD5=5DB1F10FCE471FAED7F04B55B2F0CC4B , SHA1=C2842E5ADBC0CCF5A029E2FDEE2420554C19E8CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
160256 Компания: "http://code.google.com/p/gong-wpf-dragdrop"
Продукт: "GongSolutions.Wpf.DragDrop"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "GongSolutions.Wpf.DragDrop.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\ICSharpCode.SharpZi#\88caecac7a5a0bbbaf6f73e61afbca65\ICSharpCode.SharpZipLib.ni.dll
MD5=F420B5CC4C17250ECBD9A9DE96E8A8A0 , SHA1=811CDD65E06D184F9B222DD5F1B66010CCE2B5C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
530944 Компания: "ICSharpCode.net"
Продукт: "#ZipLibrary"
Описание: "Copyright 2001-2010 Mike Krueger, John Reilly"
Версия: "0.86.0.518"
Ориг. имя: "ICSharpCode.SharpZipLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DevFileServ#\f7aa177a20740551fd6ff975b4cf3faf\Interop.DevFileServiceLib.ni.dll
MD5=AF29EFA65E97FC2E0C5020402D2AFA89 , SHA1=2D325E594930A9373031AF282D7A694B5B75FD1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
175616 Продукт: "?? ????? 'DevFileServiceLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.8"
Ориг. имя: "Interop.DevFileServiceLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DeviceSearc#\a28d9e2b5ef80874e1e4408b0e0f9b95\Interop.DeviceSearchLib.ni.dll
MD5=E393D472AF3775403059A9FC89E170B9 , SHA1=C33E7D1CDB25409481DB6BB91E1635531FFEC307
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Продукт: "?? ????? 'DeviceSearchLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Interop.DeviceSearchLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.MP3FileInfo#\75e0786e9d16f8cf2e902aaf40a6d346\Interop.MP3FileInfoCOMLib.ni.dll
MD5=12D09D7A0617AC77C9FDDD9889DFAD50 , SHA1=FCC4186C24EEBE780F341B6BCB41DF59B9CAB871
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Продукт: "Assembly imported from type library 'MP3FileInfoCOMLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.MP3FileInfoCOMLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.OGGFileInfo#\4a5f0c1801d74809758dbbddf1665082\Interop.OGGFileInfoCOMLib.ni.dll
MD5=29D1CD6D564C5E022DA5AF9FFF09D2A7 , SHA1=898EB05F07E0F1D864203189DDF9F3CCB4646AFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
32256 Продукт: "?? ????? 'OGGFileInfoCOMLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.OGGFileInfoCOMLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.PRPLAYERCOR#\db040ed825de3a359d176cf5a54605ba\Interop.PRPLAYERCORELib.ni.dll
MD5=47E477F1F73785031E28E7832293F6F1 , SHA1=A4F08DB51EF6BBB2D022CF44E91A31334BF3E1D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
30720 Продукт: "?? ????? 'PRPLAYERCORELib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.PRPLAYERCORELib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.P3MPINTERFA#\5336d1a3e48af2381438606cdee4e220\Interop.P3MPINTERFACECTRLLib.ni.dll
MD5=E31B4024563F799781EF286C02F6CAAA , SHA1=7EE004F93B64337167319BB4D73103F745231F0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
171520 Продукт: "Assembly imported from type library 'P3MPINTERFACECTRLLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.P3MPINTERFACECTRLLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.AllShare\ee78017208f90cc4096ce2b40b7e6e8b\Kies.Common.AllShare.ni.dll
MD5=4A7BBBE692F727AC815502ADCD15BC53 , SHA1=8FC9DCA4C00B6C8B8465D5E37F73945076160EFE
Отчет Kaspersky Application Advisor
63488 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "AllShare"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.53"
Ориг. имя: "Kies.Common.AllShare.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.CRMMana#\9c511b00ff9c9cbec6e200d7db1ac817\Kies.Common.CRMManager.ni.dll
MD5=DEA99F0C7815711F7E95296AFA84D9ED , SHA1=B994CDC8EEF220BC940918C64ECA90559D4FBAF3
Отчет Kaspersky Application Advisor
109056 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.CRMManager"
Описание: "Copyright © 2012 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Kies.Common.CRMManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DBManag#\4d61ca31612af7a035561d6fa88966ef\Kies.Common.DBManager.ni.dll
MD5=394E68B720359FA086FFC0CF70F3ABF7 , SHA1=74B3E80DC09186BCB298C4EB4A387065A350BA79
Отчет Kaspersky Application Advisor
66560 Компания: "MSC"
Продукт: "DBManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.7"
Ориг. имя: "Kies.Common.DBManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\abc730c362b6c3ea8c7e402984618818\Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.ni.dll
MD5=B71AFB204E41CE362CDD499351EE26C9 , SHA1=C32E9188622CAE5309D22F242B33E491314E00CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
571392 Продукт: "FileService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.179"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\ddcfb938cf993f888ff57b43247570ca\Kies.Common.DeviceService.ni.dll
MD5=2EC2C0004F30AE4F90A318CAE2B7E960 , SHA1=EF21318BE7DC1B95FA8255B759BCAFEABD5E2203
Отчет Kaspersky Application Advisor
1069056 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.339"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\d2d6e12e2fce71caee6155743dc41517\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.ni.dll
MD5=B8DE948DBEFFF3BD657C68D33C1DAEAA , SHA1=05F300B8FD084E3BC6DAA53A01EDAF79CD8AD495
Отчет Kaspersky Application Advisor
624128 Компания: "Samsung"
Продукт: "DeviceDataService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.71"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\f6540977fe7ccfafbb4bb8f6725ebd23\Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.ni.dll
MD5=5F501B1310055629FDF31108FAF9EB3C , SHA1=4BACA9A3B290E9B084A20C4CC896E1591F7D1C1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
184832 Продукт: "Kies.Common.DeviceService.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.37"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\2a9c4e59c5e645919a031e5f0c27aca2\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper.ni.dll
MD5=53D85FCF6E26DE0B2AA138F945BD1B4F , SHA1=573ADBB4FC0B60A2B2CA07BE7CE1678778CD558A
Отчет Kaspersky Application Advisor
38912 Продукт: "FirmwareUpdateAgentHelper"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.26"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper."
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\6da07eb65404e0d5bf5a80a33029f53f\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.ni.dll
MD5=EA88F5140A028EE5359DD598FE0C1C24 , SHA1=8C6085E94F1BBA8800679CE08A767E56E884D36E
Отчет Kaspersky Application Advisor
189952 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Downloader"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\75bd216028b0b444158af6bc356300b0\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.ni.dll
MD5=CCE69F9DAF492706E795B6957D16BACF , SHA1=D608BB6BEB87D399091593E5A5FFF39644303878
Отчет Kaspersky Application Advisor
916992 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.185"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\8d268c912f8843fc38bc979e7b35724f\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.ni.dll
MD5=1F29CBF46E93A93F6AB19FE009A59054 , SHA1=EC2188EA31C580372FA6F9BA51A5365BD2B6D28C
Отчет Kaspersky Application Advisor
283648 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Common"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.19"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MainUI\f29f0b4b13df473ccdd8f25f7bd0e6af\Kies.Common.MainUI.ni.dll
MD5=0452EB16836BB1CA978AD4DA1E6A37A5 , SHA1=584B8FCE293CF874186B668320A1A4F50690A16E
Отчет Kaspersky Application Advisor
206336 Компания: "MSC"
Продукт: "MainMenu"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.57"
Ориг. имя: "Kies.Common.MainUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MediaDB\4411410736c495744ac2e5cd1c084b25\Kies.Common.MediaDB.ni.dll
MD5=6A6852DB0AF0CA91304AA4DF597732D5 , SHA1=8C44FF1C99D5B03A7EC73EA212B546DBD5E9C903
Отчет Kaspersky Application Advisor
516096 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.MediaDB"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.97"
Ориг. имя: "Kies.Common.MediaDB.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Multime#\eac03e5bcf89b4644bf27a64f512d7ef\Kies.Common.Multimedia.ni.dll
MD5=7621D36BBA2A3100A5706FCAF9B61686 , SHA1=48EA71D0E410C6CD40B2FEBCA33B129F3FE348F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2212864 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Kies.Common.Multimedia"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.208"
Ориг. имя: "Kies.Common.Multimedia.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.StoreMa#\01a428883ee616f91899c4f9fe48d8db\Kies.Common.StoreManager.ni.dll
MD5=E6B613E032AB9745F0B2F7E41E077AFD , SHA1=8CE00DFDCBA160EE9A9FD0D63D83D24F03BA9C8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
29184 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "StoreManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Kies.Common.StoreManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Util\32cf72991d9f13cf31d18651e479d444\Kies.Common.Util.ni.dll
MD5=47F8EEE19C194FE144C6B5855501B79E , SHA1=1FABDAD641D7F473AECFB2B2CCB9980801A71284
Отчет Kaspersky Application Advisor
279552 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.Util"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.111"
Ориг. имя: "Kies.Common.Util.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Interface\8a96c02fbd72a20a2cd8386b53557b67\Kies.Interface.ni.dll
MD5=83B0F71294507DBEF40982E383E2F2D5 , SHA1=9E86B9E57095143D7AEFFB62973C07E8E64F0F61
Отчет Kaspersky Application Advisor
1223168 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.347"
Ориг. имя: "Kies.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Locale\e4946cce6590a21f688ad7828438a7ae\Kies.Locale.ni.dll
MD5=5B50DAAAF5A8C914D98E5DA7A59D480B , SHA1=CD498898ABCA6A9C2798423B637F937E484C9BC3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1558016 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Locale"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.315"
Ориг. имя: "Kies.Locale.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.MVVM\2b9568da23f8e039457cba617eac4d91\Kies.MVVM.ni.dll
MD5=6B6B1A8215068E861990B1D15916FB27 , SHA1=638134C8573EDFEEE1F73852418B8FB131069520
Отчет Kaspersky Application Advisor
78848 Продукт: "MVVM"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "Kies.MVVM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Plugin.Content#\c7af0ac5ba0c8cd9c9a60d17c703a89e\Kies.Plugin.ContentsManagerLib.ni.dll
MD5=57E5BFBA3F4E49028CBD50BD6BCB8ADC , SHA1=5F2629150BD781516B31A22B26D126F80EFC7449
Отчет Kaspersky Application Advisor
721920 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.184"
Ориг. имя: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Theme\872fad88d495562435941b8a852be4ad\Kies.Theme.ni.dll
MD5=76D0ACC6B8097D883078AF5434733052 , SHA1=8217F98C066899154621FF7C341A9777370DC1EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
13022208 Продукт: "Kies.Theme"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.306"
Ориг. имя: "Kies.Theme.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.UI\5447453bf6158fc5112b2c8c86bd1172\Kies.UI.ni.dll
MD5=B1EE8D640E85D93FB8712E52B8C8524F , SHA1=84D054CD6D1B540713F85E2872BC635DA99F3CBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1920512 Продукт: "UI"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.291"
Ориг. имя: "Kies.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies\2939624d4eb2508cc6225cbf6177cf7e\Kies.ni.exe
MD5=8B4A7B0587C683E923B0016D2C25EF0F , SHA1=DF7AD775DED94E9D315617E7C331CC664F4698C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2060288 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1077"
Ориг. имя: "Kies.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\MusicManager\2b6db16e9ecd8aa5a2d8f8138e23ac33\MusicManager.ni.dll
MD5=D8880FEC9E5D959547F1E387155A003D , SHA1=F05E1E0C572DB22D24F3B2537A303663C7EEFCE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
944128 Компания: "MSC"
Продукт: "MusicManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.203"
Ориг. имя: "MusicManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Phonebook\f85ba0631b31c3f349a66542b3acf1fb\Phonebook.ni.dll
MD5=FF4A3EB8ECDEF34315B221C7BD532A9E , SHA1=7E22CDDC3C3F6E58EF2BE01AEC60F2185232CBA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1937920 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.Phonebook"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.438"
Ориг. имя: "Phonebook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PhotoManager\33e60192dbbaad0c88ed7ed07ac32ec0\PhotoManager.ni.dll
MD5=12AF725A7F9815544650D848DC6B45B4 , SHA1=044B0EA6C47A23C7A99A6D24FA03D80C86A005F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
774656 Компания: "Samsung"
Продукт: "PhotoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.232"
Ориг. имя: "PhotoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Podcaster\c94adb90dcac982db200bd9e94dbd3ed\Podcaster.ni.dll
MD5=796A4FD671F3E89E340443E401521D1F , SHA1=E6A19FDB01096192B3AAE26DC1B99BE15240E33B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1123840 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Podcaster"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.265"
Ориг. имя: "Podcaster.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Remo#\4d72e6878b73da48f7a6953a5e0b9332\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=7C284BCAD39811C4250C3C44F1BC0404 , SHA1=693B78DD098853D4A322E32B7858EB4D34D2073F
Отчет Kaspersky Application Advisor
771584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceProce#\6d313db8b6c27f5ed7ce0632ca6aa203\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=84F771AA8F9CAF0502ED640D0527C47E , SHA1=1060ED3752CF68B207E9A0F877469D650A7EF514
Отчет Kaspersky Application Advisor
221696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\VideoManager\28cf974de8232369314ac69dc3979bba\VideoManager.ni.dll
MD5=705BE65DAB70CB004C73602DCBE67D5B , SHA1=5AEA0DBD9DE058544E698938CE92DAB4BAE9A858
Отчет Kaspersky Application Advisor
470528 Компания: "samsung"
Продукт: "VideoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.205"
Ориг. имя: "VideoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdateCheck.dll
MD5=23FBC221F73BBC28A547B437A713A9BD , SHA1=ACDE8629E987A2907FDD411214E95D784EFCFE5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
100248 Продукт: "DivX Update"
Описание: "© Copyright 2000 - 2011 DivX, LLC"
Версия: "1.0.6.86"
Ориг. имя: "DivXUpdate.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,DivX, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (DivX Codec)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\divx\divx update\divxupdate.exe
MD5=FA28BD04DA2A14879F13565375E3488F , SHA1=196C34B17AA18AE691789C3F979B7F391903B172
Отчет Kaspersky Application Advisor
1263512 Продукт: "DivX Update"
Описание: "© Copyright 2000 - 2011 DivX, LLC"
Версия: "1.0.6.86"
Ориг. имя: "DivXUpdate.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,DivX, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (DivX Codec)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\oovoo\oovoo.exe
MD5=5E0C7783047C7B37A94D35EA1C1036D9 , SHA1=4FC093EA42DB7E2F4347DF43BA3E729CE449C19A
Отчет Kaspersky Application Advisor
22453840 Компания: "ooVoo LLC"
Продукт: "ooVoo"
Описание: "ooVoo"
Версия: "3,0,11,30"
Ориг. имя: "oovoo.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,ooVoo LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: