Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 69E708657E66FB5E1802AA2991C0E997
Размер карантина: 40731958 байт
Карантин принят на анализ: 29.05.2013 0:10:11
Последнее обновление результатов анализа: 16.06.2019 3:32:58
Общее количество файлов: 99
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139549
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
MD5=B3BCC2FF583C4C0280D3DCEE69708111 , SHA1=8855EBECE9BDD94F907B1865431E5143DF76D668
Отчет Kaspersky Application Advisor
639488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "advapi32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
MD5=2494F670914240B691F0B58D6E90A568 , SHA1=D11EC6CF2872FF45E14B8328AF8FABA3C8B82686
Отчет Kaspersky Application Advisor
485376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "comdlg32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
MD5=321F7EFCCF09E6613509EC055DD01579 , SHA1=2FA2934609AFA0261F077BDA64E300958806AEE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1152000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "CRYPT32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
MD5=BA864E15E8B5B16F31D8E9111FB6FFC3 , SHA1=CD42BC8238C5B504AB3FF7F4F001EFB9D89B137F
Отчет Kaspersky Application Advisor
462848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "FirewallAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
MD5=8E871343586D3DE69AC46B625964B57D , SHA1=49B49C945ACE11B08C3ADB3088670DF14F6F9F63
Отчет Kaspersky Application Advisor
303104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "gdi32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\IMM32.dll
MD5=30D206F88EECCFF38D69974D88641AF0 , SHA1=662B2D42ABE040A09A172E47347B8FAEDC0EA5AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
119296 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "imm32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
MD5=05E27ACC449275B156737E5266C778D8 , SHA1=48D79CE8B8EC39ABEAA029BF288BAB7DC7AA3B8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
269824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Kernelbase"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
MD5=0EE621714488EC47DC68AF47286B0E66 , SHA1=9944B17D818EF132B955B64EA80BA45552D07A14
Отчет Kaspersky Application Advisor
837120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "kernel32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.DLL
MD5=D59F4E386F6D00823FFFD11BE2E2359B , SHA1=4062C8A93B7D58C17372CB31B9E007BC2C5A1339
Отчет Kaspersky Application Advisor
257024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "MSV1_0.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.07.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
MD5=D952B7B9490DA432FD0D1CFE1D6AE067 , SHA1=0710F6B3BDC921FCF923937D132EF0E8A2EBBF77
Отчет Kaspersky Application Advisor
571904 Компания: "Microsoft Corporation"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\ole32.dll
MD5=1D27A09F1EA51CA855D7A8DF63113533 , SHA1=DB09EC55819B5C0DCC70546CA5C9D98EFC6FC97E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1410048 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "OLE32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
MD5=E67FA1CF244674BFD30EC9D7470DD693 , SHA1=CA2D22C2AAC401D96A6B3E32C3749EF4E30ED8C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1327616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.6.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Quartz.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
MD5=6AFD4ABC9CDD55EDF47B38092EEB04E7 , SHA1=3D9100C8C3E6EB821B1A1211FDABAE5990D092E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1665536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
MD5=C84324AB060444A5236D013F22C71A00 , SHA1=C60F939C8ED072DCF1F10A514DD402A2CDA3C506
Отчет Kaspersky Application Advisor
12868096 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
MD5=AC7D222558BCCF69D4DB5E3A4C894DD9 , SHA1=61CC8F239F036D97224FED0EDB1876A3A40D22D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
349696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SHLWAPI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
MD5=2F20627F67D535D2FA7D4A92940095DB , SHA1=5157B5BE345BED3C1CE197E814995384E5DEEFD4
Отчет Kaspersky Application Advisor
96768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "security.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\USP10.dll
MD5=601E31C2DB5E87B6F33919337A845845 , SHA1=F21CA43438F6988E368F2AC14728E4AE1613E9AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
625664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Uniscribe Unicode script processor"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0626.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Uniscribe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
MD5=043619BD39733939C50B26F552DE9C84 , SHA1=A17518ED0FDCAB8F5B76742C4B02A6F00E136B8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
269312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "WLDAP32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.07.2010
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\advapi32.dll
MD5=B3BCC2FF583C4C0280D3DCEE69708111 , SHA1=8855EBECE9BDD94F907B1865431E5143DF76D668
Отчет Kaspersky Application Advisor
639488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "advapi32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\apphelp.dll
MD5=F1350AC3716AE6EB97E9963C2C4B05AE , SHA1=93064F2A8F7482582FE14AC9D5E6E912E2F64E73
Отчет Kaspersky Application Advisor
293888 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Apphelp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\appmgr.dll
MD5=D61912CBDA6E8D037AC78D482AB0D9F3 , SHA1=575011D437D62579B1330D16C69F6CBBC29BA70B
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "appmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\appwiz.cpl
MD5=6A9228DCF5594042C0C2813CBA25B7E1 , SHA1=4CEEA451531D3788F556649C12A0D090877761E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
649216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "APPWIZ.CPL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\bitsperf.dll
MD5=47221AACB85655B16D1BCC3D83AA0303 , SHA1=9BBAFD05F0105253BF6B3AC35142E53AEFD2C2EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.5.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "BitsPerf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\bthprops.cpl
MD5=5A33BCE191DCDD180834E328B865D170 , SHA1=F2DDE72BB64B09B0603BAC1D021DE12B0362D2C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
692736 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "bluetooth.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll
MD5=128256FF3ACF91E2C86E5BAB6F1048D7 , SHA1=5D08436577FE27361B009E9D6C42264695B4F5D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "CFGMGR32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\comdlg32.dll
MD5=2494F670914240B691F0B58D6E90A568 , SHA1=D11EC6CF2872FF45E14B8328AF8FABA3C8B82686
Отчет Kaspersky Application Advisor
485376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "comdlg32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\crypt32.dll
MD5=321F7EFCCF09E6613509EC055DD01579 , SHA1=2FA2934609AFA0261F077BDA64E300958806AEE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1152000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "CRYPT32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\desk.cpl
MD5=8B845FCD8AE9838A60D761CA6E7FC935 , SHA1=D4446327EB594ECC9FAAC18E2BBE33D7C5069C06
Отчет Kaspersky Application Advisor
128000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "DESK.CPL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\dhcpcore.dll
MD5=10D71D49B3DACFD6CD7E83852F01B3E7 , SHA1=B193D84B195F1166229AE26691E71039D62189B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
254464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "dhcpcore.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\dnsapi.DLL
MD5=0A4DAE5FC272BE9897F6C61DFFA3A994 , SHA1=8844927ACEC1AFB850EF545FD1725B3040A1127F
Отчет Kaspersky Application Advisor
270336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "dnsapi"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\efscore.dll
MD5=DCB9692F565F9DECA207C926DBBC2E96 , SHA1=B401B839114DBA2D2529235AF26EEC5F42FB9C25
Отчет Kaspersky Application Advisor
205312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "EFSCORE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\EhStorAPI.dll
MD5=3B256ED4DB1745058C8811A9ABFDB5B1 , SHA1=C1592C6C840707A12432479ECC090C0D34B012C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
128512 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "EhStorapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\esent.dll
MD5=FF8B46A38897D2710998C26F67C344CF , SHA1=1DC969017F5EABF5EB8761C9194BE243C5CF35EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1698304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "esent.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\fms.dll
MD5=A050FE62B57B532091B3C735B14EAF1A , SHA1=C827209BA84DECF209B529091154CF027778D845
Отчет Kaspersky Application Advisor
93696 Компания: "Windows (R) Codename Longhorn DDK provider"
Продукт: "Microsoft(R) Font Management Services"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0001.6000.16384"
Ориг. имя: "FMS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\frapsvid.dll
MD5=00FC1B0793507A59B73295546EFFE8A0 , SHA1=1D5BD43DC9A4B453E38D8661BAAB8772A5D43538
Отчет Kaspersky Application Advisor
86016 Компания: "Beepa P/L"
Продукт: "FRAPS"
Описание: "Copyright © Beepa P/L 2011"
Версия: "3, 4, 2, 13202"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
MD5=3D266FF690E0C8C83C8DA28782F47FCF , SHA1=6D9861171874D5DFF0D650AB528C66CE83AD97C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
216576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "fwpuclnt.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\gdi32.dll
MD5=8E871343586D3DE69AC46B625964B57D , SHA1=49B49C945ACE11B08C3ADB3088670DF14F6F9F63
Отчет Kaspersky Application Advisor
303104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "gdi32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
MD5=0457A798180D0362E80AE4AD55167CA7 , SHA1=793D427B9B998DB12C0BF416E014038E6A7D8B24
Отчет Kaspersky Application Advisor
584704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "gpprefcl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\iccvid.dll
MD5=4688EF04B5B1D2723C15CD90E974BE8D , SHA1=10333B93EE218E03012A990333EF38F576B28F31
Отчет Kaspersky Application Advisor
82944 Компания: "Radius Inc."
Продукт: "Cinepak для Windows 32"
Описание: "Copyright © 1992-1995 Radius Inc., All Rights Reserved"
Версия: "1.10.0.11"
Ориг. имя: "iccvid.drv.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\imagehlp.dll
MD5=36938A04FE227E16B329E2FFE3479795 , SHA1=7CFAB3E2F80054EF49226E2FB967EF43303314AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
76800 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "IMAGEHLP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\IMM32.DLL
MD5=30D206F88EECCFF38D69974D88641AF0 , SHA1=662B2D42ABE040A09A172E47347B8FAEDC0EA5AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
119296 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "imm32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\iprtrmgr.dll
MD5=B582CE8202D921128C27B7C4BAE7098D , SHA1=F8D7A60E8B64C0410D96898520FACC23F2AAD98D
Отчет Kaspersky Application Advisor
271360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "IPRTRMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\kerberos.dll
MD5=704DD1DAB002B31C7BF0FC44A4DF741B , SHA1=5D0459164844FB613883CE2CC5AD621C02BAA1F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
540160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "kerberos.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\KernelBase.dll
MD5=05E27ACC449275B156737E5266C778D8 , SHA1=48D79CE8B8EC39ABEAA029BF288BAB7DC7AA3B8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
269824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Kernelbase"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\kernel32.dll
MD5=0EE621714488EC47DC68AF47286B0E66 , SHA1=9944B17D818EF132B955B64EA80BA45552D07A14
Отчет Kaspersky Application Advisor
837120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "kernel32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\main.cpl
MD5=12FE30D34E7509C11402C31596CF755B , SHA1=78A7C5CD0D0F8F73F3262CA95C7A669F012DD83C
Отчет Kaspersky Application Advisor
516096 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "main.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mciavi32.dll
MD5=80F0CC2E438A022C33C4BF1E5CD0840E , SHA1=10B93FE548BB33A8ED799AC57DCD7927D26597E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
84480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "mciavi32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mmsys.cpl
MD5=F71DCEE38B9BA95FC2D02FE9F2021E76 , SHA1=95FBCA2193DF8AAC725003B3D933EE323F16355D
Отчет Kaspersky Application Advisor
905216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "MMSys.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\msasn1.dll
MD5=482335DA0CE957715861FDD81D13D06A , SHA1=A601924F0014ACD1DDF76BDC0E1FA9CD7C3BE129
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "msasn1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mstscax.dll
MD5=C5F648E8B3A8B7475C3DB9D08B8493B7 , SHA1=3D9DD5501334E72B35AD6F8E0913FAC83299F90B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3291136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "mstscax.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\msvidc32.dll
MD5=CF9009E9A51157827C16911E7D9B2EA3 , SHA1=A7629DF897752F945C55AC41DCF4828E7397483F
Отчет Kaspersky Application Advisor
31744 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "msvidc32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\msv1_0.dll
MD5=D59F4E386F6D00823FFFD11BE2E2359B , SHA1=4062C8A93B7D58C17372CB31B9E007BC2C5A1339
Отчет Kaspersky Application Advisor
257024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "MSV1_0.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.07.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\msxml3.dll
MD5=C3D1EC485A090054BDD87C475A73D291 , SHA1=93FBA7196AD9D93ECD1ED51ED432D02B8A4AA109
Отчет Kaspersky Application Advisor
1236480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) MSXML 3.0 SP11"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2008"
Версия: "8.110.7601.16562"
Ориг. имя: "MSXML3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\netdiagfx.dll
MD5=1638803173F518F4D15260EE59C3E7E1 , SHA1=BC850E9080E1FBF9BA30F046B0AAEF11640193EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
225792 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "netdiagfx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NetworkExplorer.dll
MD5=F1554E4467F658794102EA35769A413B , SHA1=D5F99AA526FD5CD23F8D7817DB4BCCCD1A237718
Отчет Kaspersky Application Advisor
1661440 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "NetworkExplorer.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ntdll.dll
MD5=381E1567F27BEDBEB3146ACF2E3BC36C , SHA1=E219205454F1B0BF98F6DBC6D452BD24BF140C7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1731424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "ntdll.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ntlanman.dll
MD5=C010CC581DA9DFA7E1D88BA448D7D06C , SHA1=84D227BAC30A22CD7B5515AB55AB6F18D2DDC85D
Отчет Kaspersky Application Advisor
69120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "ntlanman.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
MD5=65B0C99D7433D8888FA924AFCF82F905 , SHA1=670D503520EB82E5C90F76E4E1BA8668B58B2B7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
5532032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ntprint.dll
MD5=7F79D683D34AE581A579CE462806477F , SHA1=2E4E49C94C2071C776ABC686F8C8F59337EF5F1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
297472 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "PRINTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\oleaut32.dll
MD5=D952B7B9490DA432FD0D1CFE1D6AE067 , SHA1=0710F6B3BDC921FCF923937D132EF0E8A2EBBF77
Отчет Kaspersky Application Advisor
571904 Компания: "Microsoft Corporation"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ole32.dll
MD5=1D27A09F1EA51CA855D7A8DF63113533 , SHA1=DB09EC55819B5C0DCC70546CA5C9D98EFC6FC97E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1410048 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "OLE32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\perfts.dll
MD5=A9E46D2BAAD7E04A58EACA1E03BFD09D , SHA1=4962D68C8BF4ED5CFD81459B0E06845D8C191F1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
17408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "perfts.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\pla.dll
MD5=1CDDE2153D92A0DEAA275CADFF1B6DF8 , SHA1=6398BCCB0E45F9EC47EE4EFED7FC92ABA9922B9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1508864 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "PLA.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\powercfg.cpl
MD5=21D666844BD1AC3EE3C4ACD37B4FBFD8 , SHA1=8B5B81BA6A1E3B8BCF8DA8DF4BDE3C62CE3A0383
Отчет Kaspersky Application Advisor
142336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\propsys.dll
MD5=B29591A0D38F4C7E46E84AAB1C475C5D , SHA1=A355D5F438FE8621E940B56A1801FAC19B11DC3D
Отчет Kaspersky Application Advisor
988160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Служба Windows® Search"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "propsys.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\QUARTZ.dll
MD5=E67FA1CF244674BFD30EC9D7470DD693 , SHA1=CA2D22C2AAC401D96A6B3E32C3749EF4E30ED8C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1327616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.6.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Quartz.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\raschap.dll
MD5=0F39FF963355FED56284ACC129719877 , SHA1=FB7EC598D1DB0DB0B4116DB33BEE19EF0EFEC5B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
318976 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "raschap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\rasppp.dll
MD5=5380EA1E6A2449ECDA9000BAE9B5BF62 , SHA1=15A1224842946BF27C14C9E87E4617805915B850
Отчет Kaspersky Application Advisor
176640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "rasppp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\rastls.dll
MD5=A17429E4CC76F790A285381FCC7EE77E , SHA1=AB84CEF904A1FC4227B0EFCCA75FCD5E6B552227
Отчет Kaspersky Application Advisor
372224 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "rastls.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\RICHED20.dll
MD5=73F02A8C7EFB65D030AD86369C4C2C43 , SHA1=2CDA39E0877B81B9037F62EF4B03BC00FE1E057D
Отчет Kaspersky Application Advisor
473600 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft RichEdit Control, version 3.1"
Описание: "Copyright © Microsoft Corp. 1997-2008."
Версия: "5.31.23.1230"
Ориг. имя: "riched20.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\scecli.dll
MD5=CC272ABCBF23CC53F751292D3BF61D77 , SHA1=E9E7EC43A4C571CF42A515B0C66455209AA9FF13
Отчет Kaspersky Application Advisor
175616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "scecli"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\scesrv.dll
MD5=4580C095B602DD89768FEA51A5B04D80 , SHA1=51D3662FEA73FDA7EA4E5C80A60DE4AF9B7A6914
Отчет Kaspersky Application Advisor
307712 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "scesrv"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
MD5=5FE28651F9A96ABDA4FE9B4557F0A5D4 , SHA1=90A72566D39390E0EEA2381FCA6F258DDA58CEDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
642560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SearchFolder.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\setupapi.dll
MD5=6AFD4ABC9CDD55EDF47B38092EEB04E7 , SHA1=3D9100C8C3E6EB821B1A1211FDABAE5990D092E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1665536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\shell32.dll
MD5=C84324AB060444A5236D013F22C71A00 , SHA1=C60F939C8ED072DCF1F10A514DD402A2CDA3C506
Отчет Kaspersky Application Advisor
12868096 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\shlwapi.dll
MD5=AC7D222558BCCF69D4DB5E3A4C894DD9 , SHA1=61CC8F239F036D97224FED0EDB1876A3A40D22D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
349696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SHLWAPI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\shsvcs.dll
MD5=5586482CC6AFF349BF0AF823C419A3C1 , SHA1=B6E51CF99558CB8104FF9875476C1B5541BBA829
Отчет Kaspersky Application Advisor
328192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "SHSVCS.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\srchadmin.dll
MD5=D58A6BD216F8FF3C76BC35B38895E3A5 , SHA1=413FFBF34B55F84CF3D79426FA31068219330B3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
300544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Служба Windows® Search"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "srchadmin.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\StructuredQuery.dll
MD5=B3AAF1EAAFDADEE460AF491C9F513786 , SHA1=9A32F2320E1FDB347561B9A52583FC22E493919C
Отчет Kaspersky Application Advisor
363520 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Search"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "StructuredQuery.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=83F5CB32948E58DC52D54687217CDE8F , SHA1=25E4D26A55C5BE3915C1A9692DE2D261A0300A21
Отчет Kaspersky Application Advisor
478208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
MD5=C9B42B20A9BF4CCE2419B73807DE7209 , SHA1=67F0F5045AA8AD4E27A5F02A9981BC29E4B441F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
597504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "TSWORKSPACE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\usp10.dll
MD5=601E31C2DB5E87B6F33919337A845845 , SHA1=F21CA43438F6988E368F2AC14728E4AE1613E9AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
625664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Uniscribe Unicode script processor"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0626.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "Uniscribe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wbem\wmiaprpl.dll
MD5=DF37ED9CA6665A3D18EA5E1AC90FDEEF , SHA1=C128B2527F744D0393160E7E1FEF3781CD7D70AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
89600 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "WMIApRpl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wdmaud.drv
MD5=7B1466EF4417A93C5B89C4252CB9F362 , SHA1=DFC4346D58A9001276818644D545A690B6627D0F
Отчет Kaspersky Application Advisor
172032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "wdmaud.drv.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\webclnt.dll
MD5=92B5664F0C3FE9B19439471167641934 , SHA1=9C47E09BD44F33A223CAD789B4123C2731910ABB
Отчет Kaspersky Application Advisor
202240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "davsvc.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wer.dll
MD5=929BFDB53FD93055FB7F0329A3BFB696 , SHA1=D83AE9CEF675A15B3A7113E523C10FCFB719D3CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
377856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "wer.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.08.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\winhttp.dll
MD5=A6326A0BCF860708ADC824D3116FBF70 , SHA1=17B6CF8C3DABB17A09A6DD8FD2F579F3F1830445
Отчет Kaspersky Application Advisor
350208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "winhttp.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\wintrust.dll
MD5=BA5FB00FF4E8158AA6250C9AC50CCF60 , SHA1=B625331002D0FA4BE25A2A672B83F30159F93424
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "WINTRUST.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\win32spl.dll
MD5=0F867297A26C336E783089E66CDF18A4 , SHA1=40B99E5A1A23F764EA9F4F0B8D2B2D07A61127C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
492032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "win32spl.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Wldap32.dll
MD5=043619BD39733939C50B26F552DE9C84 , SHA1=A17518ED0FDCAB8F5B76742C4B02A6F00E136B8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
269312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "WLDAP32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
MD5=496CD815AC83398C9A4E80A0DD43EC47 , SHA1=72F15F680176AD3FC6AB3B308C713CD70D2C811A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1175040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "WsmSvc.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ws2_32.dll
MD5=9F540EE6A523DFF2FF6B22EDAA93CB5D , SHA1=6F8B0B72388CD1410A4D3FEA41DCBE9C0C7C5B18
Отчет Kaspersky Application Advisor
296448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "ws2_32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\zipfldr.dll
MD5=D632DCB23E728E9FFB1AC277CED5CB56 , SHA1=772D2B689E775C757A6880801E44AFE6DF86EDAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
327680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.16562 (win7sp1_beta.100603-1800)"
Ориг. имя: "ZIPFLDR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
MD5=F6468D92D59053970FC83CF617EF52C6 , SHA1=C09ABF866F79DEFE415B0758ACDC2866B6510BBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
361984 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Fuel Service"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Fuel.Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\em006_64.dat
MD5=97CF31C35EC1680A54486578FBE7C9E1 , SHA1=1ABE6B4A259AFA8B7139847761728B500F6AFC83
Отчет Kaspersky Application Advisor
95366 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+85 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\em018_64.dat
MD5=2A0EAB0322F7F2811E52985BAFB4BBE4 , SHA1=422CA2062E942BEFAB9D5FC7B79AF039B806A858
Отчет Kaspersky Application Advisor
165792 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+84 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenGl_4.3\Mesa.exe
MD5=E205AC485452790A786CC2B395B8A282 , SHA1=0AC9730E34105E6BC8DB35BC7CC6D8E2161731C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
604160 нет данных KAV: Trojan.Win32.BitMiner.jl
MAV: 4/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QuickTime.cpl
MD5=E774A04A340AE93D188F40524C5E8A9D , SHA1=6F028F93407729565C0113A2A11E25FB1021CB69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1511424 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "QuickTime"
Описание: "Copyright Apple Inc. 1989-2013"
Версия: "7.7.4 (1680.86)"
Ориг. имя: "QuickTime.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe
MD5=9ACCBC5891BA51B5B29C1A88F80D4CE3 , SHA1=B62EFA5A72C0D0A0E4DA5315F7251DA4632B8D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
421888 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "QuickTime"
Описание: "Copyright Apple Inc. 1989-2013"
Версия: "7.7.4 (1680.86)"
Ориг. имя: "QTTask.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: