Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 67790FF776CEAF4016308B0A3F5E4887
Размер карантина: 20750016 байт
Карантин принят на анализ: 03.03.2013 23:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 07.04.2021 10:11:35
Общее количество файлов: 22
Обсуждение на форуме VirusInfo: 134412
Оценка ПК по анализу карантина: +26

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTLVLAN.SYS
MD5=3B7F5E8F98653D27BC10001B6FF6357D , SHA1=DEED1F07CA5217D87FA5E6C8E2624BE46019AFE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
22944 Компания: "Realtek Semiconductor Corporation "
Продукт: "Realtek 10/100/1000 Ethernet Adapter"
Описание: "Copyright (C) 2003-2008 Realtek Semiconductor Corporation "
Версия: "1.02.0526.2008 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "RTLVLAN.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Realtek Semiconductor Corp
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Drivers\sptd.sys
MD5=A199171385BE17973FD800FA91F8F78A , SHA1=37034695BBEFEC4557969EC649DC61E7A4B8DE8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
436792 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.74.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.09.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
MD5=B55AB03D65DFE4183D4B5463C5D6CFDD , SHA1=4A43C9970C7BE7F66E2B699766F8179F45C79A3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
361344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "tcpip.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+36 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vrtaucbl.sys
MD5=78847678315E7ACAEE4D08C2F886ED01 , SHA1=5BA2249F59FCD573CD4FCDC742B9EF44E2753383
Отчет Kaspersky Application Advisor
40576 Компания: "Eugene V. Muzychenko"
Продукт: "Virtual Audio Cable"
Описание: "Copyright (C) 1998-2008 Eugene V. Muzychenko"
Версия: "4.9.0.2157"
Ориг. имя: "vrtaucbl.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2010
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\anyplace control 4\apc_host.exe
MD5=5A99D6FD8D3991117281F8DFD74DC445 , SHA1=EA812F8E3D0FE588B142290419C49302D3BF4224
Отчет Kaspersky Application Advisor
498688 Компания: "Anyplace Control Software"
Продукт: "Anyplace Control"
Описание: "© 2002-2010 Anyplace Control Software"
Версия: "4.14.1.1"
Ориг. имя: "apc_host.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\DameWare Development\DameWare Mini Remote Control 7.5\DWRCC.exe
MD5=5921CC4B7279687FEC13F54A84671911 , SHA1=25642253F7B854978E8BD91D2739B644E9FA3231
Отчет Kaspersky Application Advisor
4476880 Компания: "DameWare Development LLC"
Продукт: "DameWare Mini Remote Control Application"
Описание: "Copyright © 1991-2011 DameWare Development LLC"
Версия: "7, 5, 9, 0"
Ориг. имя: "DWRCC.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,DameWare Development, LLC.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~1\google\google~2\GoogleDesktopCommon.dll
MD5=278268B3D7516954EA679236C5C781D2 , SHA1=24E7F9E65D86EB4F46722161E09001385F0A908A
Отчет Kaspersky Application Advisor
273920 Компания: "Google"
Продукт: "Google Desktop"
Описание: "Copyright (c) 2003-10 Google. All Rights Reserved."
Версия: "5.9.1005.12335"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HHD Software\Hex Editor Neo\HexFrame.exe
MD5=72146654DA8BC80D2095DB3BAF39E749 , SHA1=43B2DDBAA745BBFF62D477A4DB311686FCAD0807
Отчет Kaspersky Application Advisor
891296 Компания: "HHD Software Ltd."
Продукт: "Hex Editor Neo"
Описание: "© 2011 by HHD Software Ltd. All rights reserved."
Версия: "4.97.0.3667"
Ориг. имя: "hexframe.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,HHD Software, Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (HEX редактор, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckDisk.dll
MD5=981A90EDAD666612DF12C333D017DED8 , SHA1=7EB8FC0D3193CD51A5A9144350EEC839985C27BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2412544 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckEventLog.dll
MD5=76E0BDDE9F149096FF3214139FFA3895 , SHA1=A16F9D2356CC5BC2DC2009DFA3BE386FCBEEE888
Отчет Kaspersky Application Advisor
2580480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckExternalScripts.dll
MD5=76FA37B0AF50AA361AD55F86EE4EE2AF , SHA1=BC30384D101FE69B53B91B05E024C4049D2D4685
Отчет Kaspersky Application Advisor
1466368 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckHelpers.dll
MD5=0B69A801E17913B7DFC881B261BE7169 , SHA1=2EBF689064B063C652EB167408AFECF29D45214D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1265664 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckNSCP.dll
MD5=2422629DD2680FBB3FCDDD04EFCB8227 , SHA1=4E5B510FEA6293674C2E26D34EC0A65A579CE93A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1253376 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\CheckSystem.dll
MD5=2543F9BC0A9FE53C4F6DB367C5875954 , SHA1=A4179CEAAB07C5D1880E89F1849151C1A236D27C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2416640 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\NRPEServer.dll
MD5=0B492036431AEE7ED1B5CA3F209F0929 , SHA1=AB38F71282098075877A7EE9C61246A594AA9DC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2924544 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\NSCAClient.dll
MD5=DA85EEE88CAF8FD0AFC5C533E440821A , SHA1=F93A4C9E3DF79BEEECB827BB9228EEBC762F6826
Отчет Kaspersky Application Advisor
3715072 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NSClient++\modules\NSClientServer.dll
MD5=C2697FB1DE2B193EE454B24761860B4F , SHA1=F71780D8335574EDC9031CABF8E8B02D61A97E52
Отчет Kaspersky Application Advisor
2940928 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+62 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nsclient++\nscp.exe
MD5=59442A18E6607C57B42116DC8C3995F8 , SHA1=235E762C2082C07AEED23A84BF3F71D67CC7907E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2351104 Компания: "MySolutions Nordic (Michael Medin)"
Продукт: "NSClient++"
Описание: "Copyright (C) 2012 - Michael Medin"
Версия: "0,4,1,72"
Ориг. имя: "NSCP.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+74 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Quest Software\Toad Data Modeler 3\Bin\TDM.exe
MD5=295946AC3E4357174F8FD87FD3791473 , SHA1=10B12494CD493A035B6FB4E6BFF96D27F36FE77D
Отчет Kaspersky Application Advisor
15928320 Компания: "Quest Software, Inc."
Продукт: "Toad Data Modeler"
Описание: "© 2007 Quest Software, Inc. All rights reserved."
Версия: "3.0.11.11"
Ориг. имя: "TDM.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TagRename\TagRename.exe
MD5=4A81FBE3D6EDD51A553AA3A4263EC6FD , SHA1=C8CCFD256CB499C03AE93672FE78F85F2BD73300
Отчет Kaspersky Application Advisor
2259200 Компания: "Softpointer Inc"
Продукт: "Tag&Rename"
Описание: "1999 - 2009, Softpointer Inc"
Версия: "3.5.279.499"
Ориг. имя: "TagRename.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Softpointer Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll
MD5=BF2F9C705BB7A03A35400F05C03EBE93 , SHA1=9A21882488AE57FD1A9FDF216807FBC0EE1825CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
461824 Компания: "Simply Super Software"
Продукт: "Trojan Remover"
Описание: "Copyright © 2002 Simply Super Software"
Версия: "1.0.3.9"
Ориг. имя: "TRSHLEX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\COMMON~1\DMT\mpg2cm.dll
MD5=F15858FDBEC454912416D870A29864C0 , SHA1=D6552D916072126E5CCB418364A7A63D30858993
Отчет Kaspersky Application Advisor
87040 Компания: "KVF"
Продукт: "MPEG Properties Shell Extension"
Описание: "Copyright © 2000 by Kamen Ferdinandov"
Версия: "1.1.0.13"
Ориг. имя: "MPG2cm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.03.2013
+26 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: