Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 6760654EE37F504F509EBB54543C0FBB
Размер карантина: 49246066 байт
Карантин принят на анализ: 09.02.2013 6:10:03
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 50
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132722
Оценка ПК по анализу карантина: +71

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\game\Фишдом - Хеллоуин\game.exe
MD5=89F097284DB507C3EFFA1EC9C4980F83 , SHA1=CDEBE6E5F600F55BDD6C089C9BA601087A86B273
Отчет Kaspersky Application Advisor
4140544 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\outcast\angel\angel.exe
MD5=150EE03A2729B19D06EDDAC9C2E8034B , SHA1=76B9714AFD913846AEFEC8DE87E0BB233A734AB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
885592 Компания: "www.sordum.net"
Описание: "Copyright © 2013 www.sordum.net All Rights Reserved."
Версия: "1.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
c:\outcast\charon\charon.exe
MD5=E88AC93AB4133CA7C6D716FA1CD167E6 , SHA1=7098353D2C3C192CC88660865667A41E5390F4AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
868352 Продукт: "Charon"
Описание: "Copyleft (C) 2003-2006 Rhino"
Версия: "0, 5, 4, 0"
Ориг. имя: "Charon.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\outcast\sumatrapdf-2.2.1\sumatrapdf.exe
MD5=E4A2E964ED93B04F3BF91DDF40173922 , SHA1=1318D31C6C3E014518A3E13B52CCCF5517399BCF
Отчет Kaspersky Application Advisor
4961376 Компания: "Krzysztof Kowalczyk"
Продукт: "SumatraPDF"
Описание: "Copyright 2006-2012 all authors (GPLv3)"
Версия: "2.2.1.0.0"
Ориг. имя: "SumatraPDF.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Krzysztof Kowalczyk
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Outcast\Tor Browser\App\libssp-0.dll
MD5=84EF8925FA1394458FE305906C17C25A , SHA1=8BAA717735B693683B59E0639C79D98782AD3B85
Отчет Kaspersky Application Advisor
31758 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\outcast\tor browser\app\tor.exe
MD5=83F5D4F29A9AC0430DC19D8A0C7D977F , SHA1=0290E245B1E0E1479624A82BCE26AB49D3209461
Отчет Kaspersky Application Advisor
2886442 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\outcast\tor browser\app\vidalia.exe
MD5=66BA3032A29B09466408C69CB4190AB7 , SHA1=403C7EFD589956F18BDACEB845D98AA4A014300F
Отчет Kaspersky Application Advisor
6239727 Версия: "0.2.21.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ATL100.DLL
MD5=125D925787CFB8E283D92391106BF7EA , SHA1=7C13CAEE282512E48F547FCB7CDF153E86D3BC55
Отчет Kaspersky Application Advisor
137544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 10"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.00.30319.415"
Ориг. имя: "ATL100.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ikproc.dll
MD5=2EB9E3005900269635A41E5574CF3564 , SHA1=F85FDF5F27FE5C9A7877A03B10335AC48195BE3D
Отчет Kaspersky Application Advisor
228376 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "GuardX"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2012"
Версия: "2.2.14"
Ориг. имя: "ikproc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.Audio.Shared.dll
MD5=86529746FC5A39FDE09C6481A77701FF , SHA1=B80841D9463ADCB285B88A889ED6AFA72180EE17
Отчет Kaspersky Application Advisor
5120 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4568.389"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.Audio.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.Wlan.dll
MD5=2AC2AB3935D778EEBFD70C52D892D7FB , SHA1=5B412A552B1F18B0032C3A85927AB483BFAEA946
Отчет Kaspersky Application Advisor
65024 Продукт: "WLANModul Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "WLANMod.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\AxComponents20.bpl
MD5=3F1A9B0A25BEE9A5E57DFA61B301B5C2 , SHA1=1BE26907F319A9FFF64AB00E2410A81DFCFD3748
Отчет Kaspersky Application Advisor
1473864 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Auslogics Shared Libraries"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "3.0.0.1"
Ориг. имя: "AxComponents20.bpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\helper.dll
MD5=4CF6B6CDB8ED5FB3C7B66CD758746F48 , SHA1=63A0FD0F984233A298F2BD45B26924E40913EFEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
197960 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Shared Library"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "5.1.0.10"
Ориг. имя: "helper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\Localizer.dll
MD5=8D4A70BE789AA069F8AA2100DC214396 , SHA1=8EB57CA554D1181B796F71A9406D330C933EDB02
Отчет Kaspersky Application Advisor
295752 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Shared Library"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "5.1.0.0"
Ориг. имя: "localizer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\auslogics\auslogics registry cleaner\regcleaner.exe
MD5=32CBB629F0377EFA97BC18A5E0B17D22 , SHA1=2A77BCAEDB86D43F30FAC513A719586E2589E97E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1527624 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Registry Cleaner"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "2.5.1.0"
Ориг. имя: "RegCleaner.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\RegistryCleanerHelper.dll
MD5=11F17E67DAB846AB66EEF7930B89CAED , SHA1=3F981FA8A340C2697D85F7BD87DAB52BFDDBAF8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
653128 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Registry Cleaner"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "2.5.1.0"
Ориг. имя: "RegistryCleanerHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\RescueCenterHelper.dll
MD5=AF5249767EDBD77958C3810E920CE561 , SHA1=43699FB03B0B5844164CB63108E32F3F434866B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
541512 Компания: "Auslogics"
Продукт: "Shared Library"
Описание: "Copyright (c) 2008-2012 Auslogics Software Pty Ltd"
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "rescuecenterhelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\rtl160.bpl
MD5=E53B132CF0679076F55D2E1C910F013F , SHA1=AABD6C18E6C9188FCB02749DA3DD8447FF3215BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2888520 Компания: "Embarcadero Technologies, Inc."
Продукт: "Package Library"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Embarcadero Technologies, Inc."
Версия: "16.0.4429.46931"
Ориг. имя: "RTL160.BPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\vclimg160.bpl
MD5=02EC4E7891BA518FAB8BA26E32781CA2 , SHA1=BB716CCDFC019468C6551DDFFA365A2410DACB05
Отчет Kaspersky Application Advisor
353608 Компания: "Embarcadero Technologies, Inc."
Продукт: "Package Library"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Embarcadero Technologies, Inc."
Версия: "16.0.4429.46931"
Ориг. имя: "VCLIMG160.BPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Auslogics\Auslogics Registry Cleaner\vcl160.bpl
MD5=60333AE6AE5154293EE971CF2C5E9769 , SHA1=7BBECB9B19268472DF2240E81EA8D38A65C509F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
3416392 Компания: "Embarcadero Technologies, Inc."
Продукт: "Package Library"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Embarcadero Technologies, Inc."
Версия: "16.0.4429.46931"
Ориг. имя: "VCL160.BPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Auslogics Software Pty Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\COMODO\COMODO Cloud Scanner\CCSLANG.dll
MD5=9C5040B15FEBE6DDE3AB632C632D7143 , SHA1=1E9B9E7FCABA60C87051A3A2BA26CE8CFAC1BFF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
18000 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\comodo\comodo cloud scanner\cloudscanner.exe
MD5=5311D45F86C104FD0F92819DA60E25FD , SHA1=EE9EFAB08D5DF38739162EFE402FF8AAE51B76F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
3167256 Компания: "COMODO Security Solutions, Inc."
Продукт: "COMODO Cloud Scanner"
Описание: "(C) COMODO Security Solutions, Inc.. All rights reserved."
Версия: "2.0.162151.21"
Ориг. имя: "CloudScanner.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\COMODO\COMODO Cloud Scanner\CSCDll.dll
MD5=ECE2F1F555E47D47D3E503BFFC1813A8 , SHA1=AC934639D69A8A9D41C35E432BF95AEC55FBCCCF
Отчет Kaspersky Application Advisor
669000 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\COMODO\COMODO Cloud Scanner\UtilsDll.dll
MD5=E87B87E66C74C580DE9C1A98C6640C05 , SHA1=8D7914D46E70C756938E9C82EB9EC6411C9C3530
Отчет Kaspersky Application Advisor
398616 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Comodo Security Solutions, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\crystaldiskinfo\diskinfos.exe
MD5=9AC9648E16CDE77685343C5BA64A7B4A , SHA1=AB22D00D1F278E1CF275E0B7BD934E6A3C4F405E
Отчет Kaspersky Application Advisor
5992888 Компания: "Crystal Dew World"
Продукт: "CrystalDiskInfo Shizuku Edition"
Описание: "Copyright (C) 2008-2013 hiyohiyo. All rights reserved."
Версия: "5.3.1.2013"
Ориг. имя: "DiskInfoS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Noriyuki Miyazaki
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\glary utilities\memdefrag.exe
MD5=715FF752A9B7D31A18FADE1CE9DC66CC , SHA1=549D79797F7249118C9E32324083814B571A412A
Отчет Kaspersky Application Advisor
109496 Компания: "Glarysoft Ltd"
Продукт: "Glary Utilities"
Описание: "Copyright (c) 2003-2013 Glarysoft Ltd"
Версия: "2.52.0.1698"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Glarysoft Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Твикер и оптимизатор системы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ice book reader professional russian\icereaderrus.exe
MD5=2C74040705308342D40B1045A313ADE0 , SHA1=37E0D6BDBDE6473F7AE8EBACC0C24DF99AB759CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1571328 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ICE Book Reader Professional v8.10 Russian, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\IKARUS\anti.virus\antispam\as_w32.DLL
MD5=DA6224D0340121A8D04A72A3BB46D1B8 , SHA1=4E846672F1A2418AE6BE7D4ACB82DA58AE759AAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
634680 Компания: "Ikarus Security Software"
Продукт: "antispam"
Описание: "Copyright (C) 2011 Ikarus Security Software"
Версия: "1.0.47"
Ориг. имя: "as.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ikarus\anti.virus\bin\guardxkickoff.exe
MD5=9CEEAD05BB57BA678CA6AE2A8DC12BED , SHA1=AD9431056D327A72F939191003CA9F5FDCB3F49D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3585640 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "GuardX"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2012"
Версия: "2.2.14"
Ориг. имя: "guardxkickoff.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ikarus\anti.virus\bin\guardxservice.exe
MD5=D3DF32EF5B8F6657CAD9456921238B7F , SHA1=E5E3F01810BD9FA06647BD307856461B14F607D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1805288 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "GuardX"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2012"
Версия: "2.2.14"
Ориг. имя: "guardxservice.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\IKARUS\anti.virus\bin\mguardxlib.dll
MD5=4F09CBCEB01B60D2B3BA1866AD6C71E4 , SHA1=F82808A718014A7DB1B0EA2E9E2B527893BC4386
Отчет Kaspersky Application Advisor
1507624 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "GuardX"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2012"
Версия: "2.2.14"
Ориг. имя: "mguardxlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\IKARUS\anti.virus\bin\NTGUARD.SYS
MD5=2D7B1FDA05BF777358068438F41B59BE , SHA1=5DC8C8C8011C374B695C4C9EACC989F1AC7BC352
Отчет Kaspersky Application Advisor
1078528 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "Ikarus guardx 2000/XP/2003/XP/Vista"
Описание: "Copyright (C) 2011 by IKARUS Security Software GmbH"
Версия: "3.9"
Ориг. имя: "ntguard.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ikarus\anti.virus\bin\virusutilities.exe
MD5=B1B083D15900FFDB853319A95D35CD57 , SHA1=A74F03384E1FE58954D236BA30935B021CA3E98E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1187800 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "anti.virus"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2012"
Версия: "0.2.2.14"
Ориг. имя: "virusutilities.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\IKARUS\anti.virus\ikarust3\T3.DLL
MD5=D4D102AD0963031565D927C9DEF3A8C0 , SHA1=B0C409DAB811269A7A48B03B987F589C39204FEA
Отчет Kaspersky Application Advisor
17538640 Компания: "IKARUS Security Software"
Продукт: "T3"
Описание: "(c) 2012 IKARUS Security Software"
Версия: "1.3.5.0"
Ориг. имя: "T3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\IKARUS\anti.virus\tmp\~rmv31.tmp
MD5=145E3D76145455FC474AD43BE6045CE9 , SHA1=76661C1D42EDC2E16234081DC9178826280D0AA2
Отчет Kaspersky Application Advisor
83088 Компания: "IKARUS Security Software GmbH"
Продукт: "rmv3 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © IKARUS Security Software GmbH 2011"
Версия: "1.0.86"
Ориг. имя: "rmv3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,IKARUS Security Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mirillis\splash pro ex\splashproex.exe
MD5=2A9B02EEE5E5ED3BAB98F67B58165EE2 , SHA1=74C80E4E7E92C0CD140D93155F0BCC8AF701EAF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
27037248 Компания: "Mirillis Ltd."
Продукт: "Splash PRO EX"
Описание: "Copyright (C) 2011 Mirillis Ltd."
Версия: "1, 13, 1, 0"
Ориг. имя: "SplashProEx.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mirillis Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sandboxie\sandboxiecrypto.exe
MD5=0611B95DB6812E85C15038A4AA04E0FA , SHA1=C1F16931DCED8F24510FA9E87BEB1281E8111D0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
16144 Компания: "SANDBOXIE L.T.D"
Продукт: "Sandboxie"
Описание: "Copyright © 2004-2012 by Ronen Tzur"
Версия: "3.76"
Ориг. имя: "SandboxieCrypto.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,SANDBOXIE L.T.D
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Песочница для IE, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sandboxie\sandboxiedcomlaunch.exe
MD5=86FEF6BF8658465176861A214FA75FEB , SHA1=222E78637B69BDDDA95D609335C8613DBF48F4F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
19216 Компания: "SANDBOXIE L.T.D"
Продукт: "Sandboxie"
Описание: "Copyright © 2004-2012 by Ronen Tzur"
Версия: "3.76"
Ориг. имя: "SandboxieDcomLaunch.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,SANDBOXIE L.T.D
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Песочница для IE, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sandboxie\sandboxierpcss.exe
MD5=D14932918BD7621C0DDFD39379F4466F , SHA1=EA84545DA34B463D9D7D64A9D4EAC5C5CC210971
Отчет Kaspersky Application Advisor
26896 Компания: "SANDBOXIE L.T.D"
Продукт: "Sandboxie"
Описание: "Copyright © 2004-2012 by Ronen Tzur"
Версия: "3.76"
Ориг. имя: "SandboxieRpcSs.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,SANDBOXIE L.T.D
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Песочница для IE, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtAudioHelper.dll
MD5=A500A00B59A4554ADAB0C0D6C262B0E6 , SHA1=A26D96B0CD7E3852B689FFEDBDF748CF56109CFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
159008 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BtAudioHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtBalloon.dll
MD5=F1169B61B18F6D29A4171ABE073FEE44 , SHA1=DCFEC6586A7B9C5DF6680951C56BA6A447827E7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
53024 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BtBalloon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btmmhook.dll
MD5=0B7960B63205E533C71F068CAA951073 , SHA1=C4ED04E5CE88473826FEE3C8A8026ACE9EF241C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
198944 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BtMmHook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_notes.dll
MD5=D107BA88C6AE21643E3E046823A88D26 , SHA1=40EDE223605EF4E0A37832090614383113B6A592
Отчет Kaspersky Application Advisor
356128 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "btosif_notes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_ol.dll
MD5=2F2AE51040231300D305BC5A52297E10 , SHA1=DC9FA36C414B6ABDC4C1ED46BB36F09F3CD9D949
Отчет Kaspersky Application Advisor
392992 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "btosif_ol.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_olx.dll
MD5=B23A60D18151CD87E05A775E8B4430DC , SHA1=578C4D58A2A0BC806767F2A23E24301669E344B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
285472 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "btosif_olx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\widcomm\bluetooth software\btstackserver.exe
MD5=0E60B2C131901FE2B186E91835A3178D , SHA1=ADA610592AD9E857A0C866072CF870C13E350694
Отчет Kaspersky Application Advisor
3745568 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BTStackServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\widcomm\bluetooth software\bttray.exe
MD5=5F2376A35C5933B064A0CBCB4FC0B4BD , SHA1=894472DBD97C85C5F61E87531EF95682C462FCDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
1110816 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BTTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwCP.dll
MD5=024A4BA45B4C9D10C056A82189A1B43E , SHA1=4072D2428C1C88CF50822B0599B90AED912BA5AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1695008 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BtwCP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwhidcs.DLL
MD5=E244EB135D0620E32A89B2C0A3E17A2E , SHA1=50BD9946A3C0423AC9A0ACE64992BDA76BFFD0B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
427808 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "btwhidcs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityLib.dll
MD5=9FC4D9066B37F6463FE7D3D86D04D320 , SHA1=91F8AE8027BEE86488FCED799BEF1443F2BB946C
Отчет Kaspersky Application Advisor
53024 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2700"
Ориг. имя: "BtwProximityLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: