Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 651B7FB89596C309596CE457366C4BC9
Размер карантина: 25206646 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 13:04:06
Последнее обновление результатов анализа: 02.12.2014 11:45:53
Общее количество файлов: 26
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131265
Оценка ПК по анализу карантина: +51

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\SysWOW64\rzaudiodll.dll
MD5=7C5EB82EFD00D3AE9601D9DA4B41C7D9 , SHA1=B000FB214D672DC8DD575BF9FF16CA3A4864E619
Отчет Kaspersky Application Advisor
182272 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Audio Manager"
Описание: "Copyright © 2012 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.10.1"
Ориг. имя: "rzaudiodll.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\rzdevicedll.dll
MD5=E4496EB0682EEA3831EDBB0C2D5BAD51 , SHA1=9B31013C3A64959508E629B83973EDF88D558B05
Отчет Kaspersky Application Advisor
617472 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer RzDeviceDLL Manager"
Описание: "Copyright © 2012 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.10.1"
Ориг. имя: "rzdevicedll.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=602884696850C86434530790B110E8EB , SHA1=87B4CD76FDA498EAD798DB96EB508BAC1B60F56F
Отчет Kaspersky Application Advisor
834544 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Accessibility\e290208a6d4ea4451ac118f1e0c3b488\Accessibility.ni.dll
MD5=5F205BA0CAA2DDA3FECA6A2871D94F22 , SHA1=5D652045019574A7EC6DB3077D5EDF1FAC9B7F10
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "UNKNOWN_FILE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\dfeff31ab1e7cd3480c8942290c92f5d\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=F13977BE12A0B6E6E24950CB742517AA , SHA1=7F3518613E95E2059A18BC99B9FC1EF28AF16E73
Отчет Kaspersky Application Advisor
595968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\SMDiagnostics\ef7642a4f2724135d445e2ea36582e78\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=FFEAB093FDFF1D8FCDE89A812ED2CEE8 , SHA1=7751E101B849F261DA5AAA9F2694B42A95C50353
Отчет Kaspersky Application Advisor
143360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Dura#\e7b4706dfe18f29486dbaf5d35e01765\System.Runtime.DurableInstancing.ni.dll
MD5=E2D85B3583965C725DBAAC3080858E51 , SHA1=6CF3126848DA6A406D33391429EBD44A94A08257
Отчет Kaspersky Application Advisor
1021952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Runtime.DurableInstancing.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Seri#\910fe53ec2122cf3a2ad11c2b2f5cbfd\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=4BECDBD3B091FD49106362952EBF4C6A , SHA1=F5605147739FFE756AF66287FBE18B14C536ABBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2647040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\d01a925ecd339eae8ea1da8488eb2283\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=13445ABDCFBACDC4DDBCDB84AB750469 , SHA1=AE906FE612E585CEBBEEAC0F6545089CB81B290C
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\UIAutomationProvider\a1b65a602c75409c0c1ce7fa1f2a0983\UIAutomationProvider.ni.dll
MD5=F811D174628BCB708FD7BAAD6162C570 , SHA1=5EE772413F8543EA266A29D7AC561812F29961D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
96768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "UIAutomationProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\begaglcclmfhncpljgacaehemjkfjgfd\0.1.5_0\chromeSnif.dll
MD5=15F96EF7752E1B928798264D389293C7 , SHA1=B027C0263D3ED06699D8C74792CBF4A8A8B3A70A
Отчет Kaspersky Application Advisor
296448 Версия: "1.0.0.1" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.08.2012
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\RazerConfigNative.dll
MD5=6682892DFF331131BFA1201E4582A434 , SHA1=3DE32D8C248D706584179E887293CF5EB78306F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
5305344 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Configurator"
Описание: "(c) 2012 Razer USA Ltd and affiliated companies. All Rights Reserved."
Версия: "2.6.16.0"
Ориг. имя: "RazerConfigNative.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Comodo\Dragon\distribution.dll
MD5=7FE62CFF5421F96A53F40701630727B1 , SHA1=C473374CFB8741086A5A2C2EA9005D628A288FDD
Отчет Kaspersky Application Advisor
40592 Компания: "Comodo"
Продукт: "Comodo Dragon"
Описание: "Copyright (C) 2009-2012, Comodo Security Solutions, Inc."
Версия: "24.2.0.0"
Ориг. имя: "distribution.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\comodo\dragon\dragon_updater.exe
MD5=11D030A18B4CA496B8691278511B3AB5 , SHA1=55A3EA2FD7B591C6C3570CD29913E81BF9201C5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2074256 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Comodo Security Solutions
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирусы и Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\rzdetmgr.dll
MD5=18545559DC81BDA47D6777ED9F5BECCB , SHA1=56388948B23219F2653F31F53972C6CD39633C3D
Отчет Kaspersky Application Advisor
180736 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer RzDetMgr Manager"
Описание: "Copyright © 2012 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.5.11"
Ориг. имя: "rzdetmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzEmilySettings.dll
MD5=0FD2DE485AAC703670D8E3C5C5CCC7CD , SHA1=C4EFB04656A541BFC5A2836F8058952708BE4061
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Razer"
Продукт: "RzEmilySettings"
Описание: "Copyright (C) 2011 Razer USA LTD All Rights Reserved"
Версия: "1, 7, 13"
Ориг. имя: "RzEmilySettings.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzStorageIO.dll
MD5=E622DF475D509382C102F40857079901 , SHA1=4B2B3E3199DFC0A1A492B15C54E075C9D7464B11
Отчет Kaspersky Application Advisor
65536 Компания: "Razer"
Продукт: "RzStorageIO"
Описание: "Copyright (C) 2011 Razer USA LTD All Rights Reserved"
Версия: "2, 1, 11372"
Ориг. имя: "RzStorageIO.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\razer\synapse\rzsynapse.exe
MD5=ECF085A92859F34F335D2B2FCBEEB7DD , SHA1=B9A172AE9D839CD63E85E4FD523C534745FE13F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
338864 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Synapse"
Описание: "(c) 2011 Razer USA Ltd and affiliated companies. All Rights Reserved."
Версия: "1.7.15.11404"
Ориг. имя: "RzSynapse.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
MD5=497F27E279C0F921E2130BB89C1CB5CA , SHA1=F541D326686147CDAB71B828C944BFCF9D157235
Отчет Kaspersky Application Advisor
18705664 Компания: "Skype Technologies S.A."
Продукт: "Skype"
Описание: "© 2003 - 2012 Skype and/or Microsoft"
Версия: "6.1.0.129"
Ориг. имя: "Skype.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 24.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.dll
MD5=0D23EA017843AEB63DA984539A95082E , SHA1=F3E88455837DDBB31C38E77A0923D66DFB527F34
Отчет Kaspersky Application Advisor
86784 Компания: "Skype Technologies"
Продукт: "Skype"
Описание: "(c) Skype Technologies. All rights reserved."
Версия: "6.1.1.41425"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
MD5=8C4F0DCC6A5100D48F9B2F950CDD220F , SHA1=978905F1CD33A64484DCCF7A154F82343FA30FE1
Отчет Kaspersky Application Advisor
161536 Компания: "Skype Technologies"
Продукт: "Skype"
Описание: "(c) Skype Technologies. All rights reserved."
Версия: "6.1.1.44121"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe
MD5=867BA8D62B2A821E0370F0F4087A04AE , SHA1=849871D9D7DCC2E55D2FA18DC35E2390428455C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1073352 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe CS6 Service Manager"
Описание: "Copyright © 2012 by Adobe Systems Inc."
Версия: "3.0.1"
Ориг. имя: "CS6ServiceManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты Adobe, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: