Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 54A4191815EA07F2DF76EDF89A4C6864
Размер карантина: 41437059 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 11:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 07.08.2013 15:30:10
Общее количество файлов: 35
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131581
Оценка ПК по анализу карантина: +56

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\BrMuSNMP.dll
MD5=9CC228C7AFD7E535819662D2F952C482 , SHA1=5B4FF99B445253A452E6B1C84DD831832644A4AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
180224 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "BrMuSNMP"
Описание: "Copyright (C) 1999-2008 Brother Industries, Ltd."
Версия: "1, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "BrMuSNMP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BrNetSti.dll
MD5=ECF9DB36222E2486CBC286210E7E47E7 , SHA1=3A60711E251A1DF289463B1A91D90C2522349E80
Отчет Kaspersky Application Advisor
74752 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "Brother Industries, Ltd."
Описание: "Copyright (C) 2002-2010 Brother Industries, Ltd."
Версия: "2, 0, 9, 2"
Ориг. имя: "BrNetSti.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGM10A_0019.DLL
MD5=483FA92D082A2F8657834EB790FBCF73 , SHA1=49A9559395019522C40D7239C7DCED9A02B8C286
Отчет Kaspersky Application Advisor
99840 Компания: "Brother Industries Ltd."
Продукт: "Brother Printer Driver Language Resource"
Описание: "(C) 1993 - 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved."
Версия: "1.02"
Ориг. имя: "BRLGM10A_0019.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUIM10A.DLL
MD5=E17537E7A9EA78DE58CB378327195D5E , SHA1=55298EBA8FE15F395606FFF26034A5175997AD83
Отчет Kaspersky Application Advisor
894464 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "Brother Printer Driver User Interface"
Описание: "(C) 1993 - 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved."
Версия: "1.04 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "BRUIM10A.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\a.bakov\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=CEB132745142C85988317E9A4CA36B08 , SHA1=6F7C40DB87CA204E3B9B6D40E7FD7E8ED8B78C76
Отчет Kaspersky Application Advisor
1248208 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\chrome.dll
MD5=9FDAC5CE29E45DDB5646D4B76DAE3F7F , SHA1=B9A6A3DF82AC314C22C368769562ABCBC06789C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
42904528 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\ffmpegsumo.dll
MD5=E29640E803CF76B053EE50B54A8DABFB , SHA1=C2DC27884BB65BEF103FD3D83DADE898D6484436
Отчет Kaspersky Application Advisor
1552848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\icudt.dll
MD5=A1A6C3C29EC79951897872A2092A87CF , SHA1=88CC29B708B0477654370400490F61B4092E768E
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved."
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\libegl.dll
MD5=7465315B8F81BE0F763CBF83383F5108 , SHA1=8749439815FEBF0C828CE41402CB87399D6B2BAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\libglesv2.dll
MD5=60E85E9E3C889A79D2C2EF48360B7131 , SHA1=607D73BA01F3240C22A76550C2B4D733426F0E7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
597968 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\pdf.dll
MD5=5AC45E5EB0E26278830CADA945750826 , SHA1=14FE383ECD741420CD9C5B29DA06521F04FF84ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
4012496 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MD5=6CDED5AACFCF5504B2DB5BFE8352D8B6 , SHA1=25E7533F3DEF5DA8ADBE13189EF00AED1606F210
Отчет Kaspersky Application Advisor
12459472 Версия: "11.5.31.137" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=B2B22DCA3F64BC0F5F9ADEECEB60106C , SHA1=758ED4FFFF78EE589E3C87334B8A3481B8D2635C
Отчет Kaspersky Application Advisor
460240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\Ionic.Zip.Reduced.dll
MD5=7C359500407DD393A276010AB778D5AF , SHA1=4D63D669B73ACACA3FC62EC263589ACAAEA91C0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
253440 Компания: "Dino Chiesa"
Продукт: "DotNetZip Library"
Описание: "Copyright © Dino Chiesa 2006 - 2011"
Версия: "1.9.1.8"
Ориг. имя: "Ionic.Zip.Reduced.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Common.dll
MD5=F5BA173AC8F90FE572E00D5EFA8B522D , SHA1=A8A6EE88A4AF9192C63EC720CDD59A2406533D8B
Отчет Kaspersky Application Advisor
91464 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Component.Outlook.Addin.dll
MD5=9289D0E8C50D386245769BBC43D7A68F , SHA1=38B8DD58CCB8273B46F9F4722F686211760D45D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
449352 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com Utilities"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Addin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Component.Outlook.Controls.WinForms.dll
MD5=6DB8C9336CB9BB8234608EB273BF727F , SHA1=BED0F83E0A4BBCF982249B1C210DA49D4ABE4CC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
544584 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Controls.WinForms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+64 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Component.Outlook.Engine.dll
MD5=F2D1F27D03782F4F0E86C04766441B8B , SHA1=19809ABECB1471528B2C7654B188BA06806E6C07
Отчет Kaspersky Application Advisor
164680 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Engine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Component.Outlook.Native.dll
MD5=5FB0F32E57BB94B632E4ED1F61922EDF , SHA1=F10ADCE7A4D9EE0B479450C8D073195D65009C1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1502024 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com Utilities"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Native.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+69 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Component.Outlook.Properties.dll
MD5=289F5F6252F3FAF32B827DA29D2B5841 , SHA1=F63C5360D941229AC11911AA7AB75FC3131A4457
Отчет Kaspersky Application Advisor
27464 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Properties.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Controls.WinForms.dll
MD5=568C17DDBD2E04FA868B51511A8E048C , SHA1=D66B839E5DD614568F6E28EBFF3F395136D342F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
344392 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Controls.WinForms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ReliefJet.Engine.dll
MD5=51577FCFCC5E7627F4E9AA40E63E8814 , SHA1=66BEE179FAFE071A9D67F9C2C1C722747BD835AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
148808 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Engine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ru\ReliefJet.Common.resources.dll
MD5=41C2A2DBC8630B42E2CE55F0389C9602 , SHA1=3ED3EC1219843C901179BD073C34FCF59C7EBBD0
Отчет Kaspersky Application Advisor
9544 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Common.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ru\ReliefJet.Component.Outlook.Controls.WinForms.resources.dll
MD5=7188EBDE131C12F80AA5B21895D09FFE , SHA1=DC6BAC8A7A8D3E72DDD9DEE7BC07901733A17C86
Отчет Kaspersky Application Advisor
52040 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Controls.WinForms.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ru\ReliefJet.Component.Outlook.Engine.resources.dll
MD5=6F751DFE4946E0B3F3749B5B93351CB1 , SHA1=0E360241123A3FB16B307101B6A2DCF233E304DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
14152 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Component.Outlook.Engine.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Local\OutlookFreeware.com\ru\ReliefJet.Controls.WinForms.resources.dll
MD5=6C092E45B6133E9C8C7264BEB24FE7A9 , SHA1=E8F9EC4E8E2532A6D62F0E1BB9EFE35AF43B5CFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
26440 Компания: "Relief Software"
Продукт: "OutlookFreeware.com"
Описание: "© Relief, LLC. All rights reserved."
Версия: "2.4.0.0"
Ориг. имя: "ReliefJet.Controls.WinForms.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Relief, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\a.bakov\AppData\Roaming\Spark\plugins\flashing\lib\FlashWindow.dll
MD5=81DE3D29514869EDD7B5B29E9EC8C874 , SHA1=5C749478455E0333AB512392019DF31E94A55C7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
19000 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{485B1610-B551-4E5A-ACE9-86E7932695C5}\mpengine.dll
MD5=5F4B4BD17FA4C8D03A4D1B5D9FF96641 , SHA1=CE781F5DDB14150820907C9C2A189E84A7F97F93
Отчет Kaspersky Application Advisor
6991832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9103.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Browny02\BroSNMP.dll
MD5=38E5E24BEDE6F59AFC648CB7EF897D69 , SHA1=C91EB7B475BB6857636C2C3E6FA43FEEC62DA889
Отчет Kaspersky Application Advisor
180224 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "BrMuSNMP"
Описание: "Copyright (C) 1999-2008 Brother Industries, Ltd."
Версия: "1, 0, 2, 0"
Ориг. имя: "BrMuSNMP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Browny02\Brother\BrFirmUpdateCheck.dll
MD5=B907641B954B7C8C7F81EA8679314BFD , SHA1=2B2DF85350C0A4F90E89C4BDBCFB7E465F9592CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "Brother Industries, Ltd."
Продукт: "Brother Status Monitor (Firm Update Check DLL)"
Описание: "Copyright (C) 2007-2009 Brother Industries, Ltd."
Версия: "1, 1, 0, 1"
Ориг. имя: "BrFirmUpdateCheck.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
MD5=6C1ED83A1F2EA042FFEA4C02BD5CBB50 , SHA1=B1E84A8F40A472CB80AD7A9FD5E2C583F7FC79C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
170912 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U11"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.11.2.21"
Ориг. имя: "jp2ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
MD5=A5E9A66DDBAECCB9936351B7E7B5234C , SHA1=4610805FF7662777C7A34B9A3472A15E64D75EFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
461216 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U11"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.11.2.21"
Ориг. имя: "ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Spark\lib\windows\civil.dll
MD5=4E5BFFB976D93B1614FE0D8420B55F40 , SHA1=53F950D816A2F640F14DB23283DE1A7D0AE2FCA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: