Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 53E548FD984E8481DC88B15069F1D02D
Размер карантина: 133332154 байт
Карантин принят на анализ: 21.02.2013 18:10:05
Последнее обновление результатов анализа: 08.01.2021 23:32:15
Общее количество файлов: 115
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133681
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\asycfilt.dll
MD5=088CF5B6380FB9002F2A4246F812225D , SHA1=08F34F2E6AF11A164A9F36B29799D6F16442D38E
Отчет Kaspersky Application Advisor
67584 Компания: "Microsoft Corporation"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\cmmon32.exe
MD5=EA7BAAB0792C846DE451001FAE0FBD5F , SHA1=4B9CCA7BD204B3F15EB55317F27956D8250673E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
43008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Connection Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "CMMON32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\cmutil.dll
MD5=879C99433CB7F3147BE4D58E01D53221 , SHA1=52314E726177927CF2A06F707BEF1063ED1F7D91
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Connection Manager"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "CMUTIL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\connect.dll
MD5=5FC2D30C05487B480C2A154D5D281BA0 , SHA1=A775E481726D846993D9B1292B64DA020B2F3336
Отчет Kaspersky Application Advisor
1344512 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "connect.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\dinput8.dll
MD5=5E08AC958BE05247FF1539E0D1CE7905 , SHA1=285C3DC75669DFBCF72AD9FCAC4891E67B5FE00F
Отчет Kaspersky Application Advisor
145408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "DInput8.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\dnsrslvr.dll
MD5=33EF4861F19A0736B11314AAD9AE28D0 , SHA1=4E0836FA4757AB07B1EBABE42DD3519268883AAE
Отчет Kaspersky Application Advisor
132608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17570 (win7sp1_gdr.110302-1503)"
Ориг. имя: "dnsrslvr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\eapphost.dll
MD5=9A892B3439884C62B04718F0303A49E9 , SHA1=F7AEF9D6DB05EFFB2A6648092DFC67C0214451DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
222208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "eapphost.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\EVR.dll
MD5=53AF1750FD45DDD705C9B68C7DC58827 , SHA1=6EC50D9ACAC6143A476FEE2D63F6AD3652976389
Отчет Kaspersky Application Advisor
488448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "evr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\fntcache.dll
MD5=B3A5EC6B6B6673DB7E87C2BCDBDDC074 , SHA1=50593A5FFBE4145176973BF828DD73B86142F5DA
Отчет Kaspersky Application Advisor
805376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17563 (win7sp1_gdr.110218-1555)"
Ориг. имя: "FontCacheService"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.09.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\GLU32.dll
MD5=DE3897365B04C4DA1CF8FF725577C082 , SHA1=237D8BCF44F5E8E63B1ECDA9238D759CD95D6BAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
130048 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "glu32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\HotStartUserAgent.dll
MD5=7319102526BD11B45FD66335CF90CA12 , SHA1=8D9084BBFD5198507C8C6B56773FAF4C11EA4E58
Отчет Kaspersky Application Advisor
22528 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "Copyright © 1998-2006 Microsoft Corp."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "HotStartUserAgent.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\iedkcs32.dll
MD5=F0FEFB0B5D25A75D478A4317139D937E , SHA1=8FC06C85F26787C94F3CED86EB84983D53920234
Отчет Kaspersky Application Advisor
353584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "18.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "iedkcs32.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ieframe.DLL
MD5=5466DCAEF5A648E04D1B6580F2C901B5 , SHA1=D483484529A6B60ACF0D3A8B29A005EBB79654F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
9738240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\iertutil.dll
MD5=780E80E5502015EDAEC91DC0A0C96A79 , SHA1=A4FC552FD97173000F4C391D9DF3C6DD5A5D08AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1793024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16457 (WIN7_IE9_GDR.121113-1619)"
Ориг. имя: "IeRtUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
MD5=DE6652B4B4E9795B53142959FD02A4EB , SHA1=90389AB2CBA00AF7EACF7E2C94CDB69899E25C2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1427968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "INETCPL.CPL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\jscript9.dll
MD5=A3FA99A16F10D44EDB7A8C340FA2EE1B , SHA1=2BACF21CD6104FBD053294FAACEDDA8807E06BA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1800704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16457 (WIN7_IE9_GDR.121113-1619)"
Ориг. имя: "jscript9.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
MD5=AD88D390C9417C959E08F8BF6F2B8154 , SHA1=2DC195B5162996B04B9E1E7BB25191B6478FCAEA
Отчет Kaspersky Application Advisor
293376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.18015 (win7sp1_gdr.121129-1432)"
Ориг. имя: "Kernelbase"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\kernel32.dll
MD5=AE09B85158C66E2C154C5C9B3C0027B3 , SHA1=EA174348498EAEFEBA3916A024E5CDD47C0DED68
Отчет Kaspersky Application Advisor
868352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.18015 (win7sp1_gdr.121129-1432)"
Ориг. имя: "kernel32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll
MD5=EBCB31CB206A67ECE2207764FD612EC1 , SHA1=5E3F1C5A9CB89F998B387686D4F119F3272985E9
Отчет Kaspersky Application Advisor
31824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "mcupdate_AuthenticAMD.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mmsystem.dll
MD5=F71B2CD664E53E6525AB636DB91320F6 , SHA1=B8E43D5BEC5FBD6B7C02CF6E195E2D305AEE4412
Отчет Kaspersky Application Advisor
68992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows(TM) Operating System"
Описание: "Copyright © Microsoft Corp. 1981-1996"
Версия: "3.10"
Ориг. имя: "mmsystem.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 05.03.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\mshtml.dll
MD5=07F649CD36F266BBE33B814FA678AA43 , SHA1=ADD92F07C3974188D9AF88894E88DE9395E321D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
12320256 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "MSHTML.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\msxml6.dll
MD5=EAADD6E47ED2A7003ACE1793B98CF63F , SHA1=28501C546BE1453C659781B9763721946DFBD664
Отчет Kaspersky Application Advisor
1389568 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) MSXML 6.0 SP3"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2008"
Версия: "6.30.7601.17988"
Ориг. имя: "MSXML6.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ncrypt.dll
MD5=BF6D6ED5FADCEEE885BD0144ECF1BA27 , SHA1=1B1B09CE4FC5F1A6938BC339C3AD6DC82D7078AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.18007 (win7sp1_gdr.121119-1434)"
Ориг. имя: "ncrypt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\netcenter.dll
MD5=5ABBEF3B5984C29BD9D7CB1C7F35B323 , SHA1=743817ECD5017BF493288DA65C14A07654119965
Отчет Kaspersky Application Advisor
1644032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NETCENTER.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\NLSData0010.dll
MD5=D8F67CCCCF4DE5EBD0E1F79121AFA79E , SHA1=93F4495358C7C8164551533F164893A096D1939D
Отчет Kaspersky Application Advisor
4507648 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NlsData0010.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\NLSData0018.dll
MD5=A79FFFBA93697FB09584F11BD09AB636 , SHA1=4BA2B6166B37AAC984C67DF507C0E08FE364CD13
Отчет Kaspersky Application Advisor
1977856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NlsData0018.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\NLSLexicons0010.dll
MD5=8EA11B7DF3200D72D10FB7D33F750EF4 , SHA1=2DE309B9AB6B6EF4A3288C789C8B1A8AF15CB0EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
4175872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NlsLexicons0010.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\NLSLexicons0018.dll
MD5=A4308D8E2B90C3365B124AD2448ED1A2 , SHA1=EAD7F98870174149D01D11E6AE4C27DAE81EC279
Отчет Kaspersky Application Advisor
3331072 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NlsLexicons0018.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
MD5=7E1EC00B7D0D33A67DFC563574EEFF93 , SHA1=1CEEC09F21F3E8696C1FB9EBEFB69107493DA1C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
3968880 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333)"
Ориг. имя: "ntkrpamp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.10.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvapi.dll
MD5=CEDE7CB889F5BAE7B6FA90C8BBA79498 , SHA1=02B1F4D30A1B97D98B33EDCBED7D9C0EC57E618A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2428776 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows drivers"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.18.13.0697"
Ориг. имя: "nvapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
MD5=82FC59A500AA685F833E61E3A1BB7DAF , SHA1=570A9770D2956A555E8181E1563E25BFEDD0D933
Отчет Kaspersky Application Advisor
15309160 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows WDDM D3D driver"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.18.13.0697"
Ориг. имя: "NVD3DUM.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\nvoglv32.dll
MD5=A9E419A527081E1088FF1A13FBC4690E , SHA1=B3E2BAB3E6EA8463496FA69F6A23D66A9B440988
Отчет Kaspersky Application Advisor
19906920 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Compatible OpenGL ICD"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.18.13.0697"
Ориг. имя: "nvoglv32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll
MD5=70BA2ED3DE9080D9ED3C65B7ADE6F653 , SHA1=990851B5E38854C0308D566D26963F8E28EE275D
Отчет Kaspersky Application Advisor
12501352 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA D3D10 drivers"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.18.13.0697"
Ориг. имя: "nvwgf2um.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
MD5=D1BBE227367ED791D5FCF08E132D2956 , SHA1=F5F19D8F38B0A03CF47DB41A71860249F465EABC
Отчет Kaspersky Application Advisor
791552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "opengl32"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\quartz.dll
MD5=0AE0C4955E1DE29CCDC9DA1B816FE5EE , SHA1=BA68232A178B64C8C6BE23B19B28BF017FE1A2A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1328128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.6.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "Quartz.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.01.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\rasgcw.dll
MD5=EB1EF79F82CAE9FB0E874716B310ED2D , SHA1=E168530EFA13460D36D7F0A51E209A648A11D316
Отчет Kaspersky Application Advisor
761856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "rasgcw.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\taskhost.exe
MD5=72E953215CADE1A726C04AAFDF6B463D , SHA1=D37708435E6F6CF2FD69B791FA4BE3460329B47D
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "taskhost.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\urlmon.dll
MD5=4266A3230981DD4434C55957F6DD497D , SHA1=3D4B7ABE9859524D8F948B6B40D9289738930BAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1103872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\USP10.dll
MD5=B7230010D97787AF3D25E4C82F2B06B9 , SHA1=C11329AC4F7704A3D100E9C96A980037D1B90BB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
626688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Uniscribe Unicode script processor"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0626.7601.18009 (win7sp1_gdr.121121-1431)"
Ориг. имя: "Uniscribe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\VIASysFx.dll
MD5=2BD050F0EC0FB5D3363F637A2A41A41C , SHA1=24C2F9965712EE0DF0B81032E3D164079B4491DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
502272 Компания: "VIA Technologies, Inc."
Продукт: "VIA LFX/GFX DSP Component"
Описание: "Copyright (c) VIA Technologies, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "6.0.01.7500"
Ориг. имя: "VIASysFx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wfwnet.drv
MD5=19006F183E6B5CBB5C078CDA84208C3A , SHA1=1D4A981A39AC1FC1BA5E23F9DACF483E78E94D9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
12704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows(TM) Operating System"
Описание: "Copyright © Microsoft Corp. 1981-1996"
Версия: "3.10"
Ориг. имя: "WFWNET.DRV"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 05.03.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wininet.dll
MD5=7FA3A810F383588D46220967DE8B64FF , SHA1=6519A9310C4458073386F4BCCE3B4EADA5985073
Отчет Kaspersky Application Advisor
1129472 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "wininet.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\winsrv.DLL
MD5=D70FE45855CAD4C0C6B1C1426ABDEBA9 , SHA1=E732E7F40C6FB581FDC95D84E34C77F5F1E6726D
Отчет Kaspersky Application Advisor
169984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "winsrv.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\WINUSB.DLL
MD5=843D21A20736016E5613E4B51EA60D46 , SHA1=FC3DF4C730746317633AD4511C709E2A1FCF6516
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "winusb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\win32k.sys
MD5=C7ECD7583B56569DC3DE77FE05641565 , SHA1=E9B3DC705D3EAE8E9A0D109D5BC6B163241869A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2345984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.18010 (win7sp1_gdr.121122-1432)"
Ориг. имя: "win32k.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\win32spl.dll
MD5=52CCA2E9FFD0653CACED1E808AADE4B6 , SHA1=1F0E62A45B5BE0C757E7575627044B1A3D814FA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
492032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "win32spl.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\WLANMSM.DLL
MD5=3C9035085141162416A0DD34DBF3F3C1 , SHA1=AC90992AF8780E9C32C248FA61C0526BD813FA36
Отчет Kaspersky Application Advisor
428032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "wlanmsm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wmdrmdev.dll
MD5=5CF15474FFDB5005E54958DF6EDD97AB , SHA1=EAA52DC342B3D909BBA98D969E5859B1535FC9DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
507392 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "wmdrmnet.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wmp.dll
MD5=1957D49A9613FAAD1C73B508CCE02AA5 , SHA1=3B7FD0D0D614569E21384D0E122B2085084E9918
Отчет Kaspersky Application Advisor
11410432 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "wmp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wmploc.dll
MD5=0FBC74AA20FE0AE6884279F893169C60 , SHA1=41DE2757FE6D509A6E479D5FE62DD39D20C738A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
12625408 Компания: "Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.)"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "wmploc.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\wmpps.dll
MD5=3F2B83695E5BF11930C16AF50E991F96 , SHA1=F68CFE348ED7BB3E9494735A896899A6FA73B72E
Отчет Kaspersky Application Advisor
144384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "wmpps.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\zipfldr.dll
MD5=A2F0B6A45EF5B68173AAA2A39690904E , SHA1=57033DD241A8430920B19509894E8102D33BA594
Отчет Kaspersky Application Advisor
327680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "ZIPFLDR.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
MD5=9EBBBA55060F786F0FCAA3893BFA2806 , SHA1=C05AF7E1EAA823FDDF09FDEB41862423F83BABBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
338944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "afd.sys.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys
MD5=AE426C11B35F30AE063E38E40B3CDC36 , SHA1=33DACE0DDC0C4D59523A16A89A1A20F5323E9368
Отчет Kaspersky Application Advisor
172704 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Endpoint Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2012. All rights reserved."
Версия: "5.0.2126.0 "
Ориг. имя: "eamonm.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
MD5=D8A65DAFB3EB41CBB622745676FCD072 , SHA1=45F5ED2A4DEF63E50AF9563B553AAAB8AAD68B03
Отчет Kaspersky Application Advisor
46080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "NDISUIO.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
MD5=0A1B502CBC8230DA74BEFBAADDB58916 , SHA1=E60032CC0C18E8A5A67C1805B11B2C16510CD948
Отчет Kaspersky Application Advisor
10837352 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 306.97 "
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.18.13.0697"
Ориг. имя: "nvlddmkm.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmf6232.sys
MD5=C9C82E1A08955FDBDF92AAC55BC3A4E4 , SHA1=0B87CB3F823515E62D19C3D42FAB598F55BF737E
Отчет Kaspersky Application Advisor
287392 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Networking Driver"
Описание: "Copyright © 2001-2009 NVIDIA Corporation"
Версия: "7.03.01.07310"
Ориг. имя: "nvm62x32.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=CDDDEC541BC3C96F91ECB48759673505 , SHA1=9E5C19CD3D09644A937141377730E9BBF61D026B
Отчет Kaspersky Application Advisor
691696 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.10.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
MD5=BD9C55D7023C5DE374507ACC7A14E2AC , SHA1=D867F6B7C937163DF84871BB69C4C6AFA87B47FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
75776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "USBCCGP.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
MD5=F92DE757E4B7CE9C07C5E65423F3AE3B , SHA1=50E3CF794E0886E96971144592F681B47A8B383E
Отчет Kaspersky Application Advisor
43008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "USBEHCI.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
MD5=8DC94AEC6A7E644A06135AE7506DC2E9 , SHA1=69ACE906B9E0BFC55F4F0F0F674DD616FE18C700
Отчет Kaspersky Application Advisor
258560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "usbhub.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
MD5=E185D44FAC515A18D9DEDDC23C2CDF44 , SHA1=54A81E54681249D5A521FA2A4AD94613845CE30A
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "USBOHCI.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS
MD5=3AA940AA9AC3055FE32FF2D3D20CCD28 , SHA1=A501D72AA8423E61F4993F8349DA2ED54B284CB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
284672 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "usbport.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll
MD5=09A116FB06C5E362EF8938D29CDAB27B , SHA1=36430FA4F166888A6458DE1AF2A347FF203E2577
Отчет Kaspersky Application Advisor
364656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "mscorjit.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll
MD5=8B92BED5B8D4A8480E7AA631F35A6F35 , SHA1=8369351FDD9B7451123DF23D0663B7F9617AE13C
Отчет Kaspersky Application Advisor
5927520 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "mscorwks.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Илюха\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.6.602.167\pepflashplayer.dll
MD5=7114070D9BDA5901B692D896A001EC95 , SHA1=AA7A498B1E4E48AF9DF911372B5055B2BBB07A81
Отчет Kaspersky Application Advisor
12638576 Версия: "11.6.602.167" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Илюха\AppData\Local\Mail.Ru\GameCenter\[email protected]
MD5=73B285D36FF30F203362FBF642EE979F , SHA1=649E2DDE7F9FEA3168EFE9911105B524629A749F
Отчет Kaspersky Application Advisor
3425304 Компания: "LLC Mail.Ru"
Продукт: "Игровой центр@Mail.Ru"
Описание: "Copyright (C) 2013 LLC Mail.Ru"
Версия: "2.0.0.290"
Ориг. имя: "Игровой центр@Mail.Ru.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,LLC Mail.Ru
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\FILEAS~1\FILEAS~1.DLL
MD5=61F69048B3ED464E9932917864F56C0E , SHA1=4E93487C43335DC6E2E1CF6BA6CEDF7F66937907
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 Компания: "Malwarebytes"
Продукт: "FileASSASSIN Shell Extension"
Описание: "Copyright 2006-2007"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "FileASSASSINExt.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\CommonLib.dll
MD5=47DD849B4B641458CD3D568C676C54E6 , SHA1=DEBB52849BF0B469FCAB80D050A0627AECC9829B
Отчет Kaspersky Application Advisor
104752 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\CxImage.dll
MD5=F867671CB6EC0BFC4A4543739526285D , SHA1=194CD588DF1A13EDB4E16B480BF665F860457F21
Отчет Kaspersky Application Advisor
487216 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\DibModule.dll
MD5=35A0F1DB3E01C1975CCDDEF45D4D587B , SHA1=09C1BBB5522EBB78DB072F9CBD05974A699B6E03
Отчет Kaspersky Application Advisor
33584 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\FileLoader.dll
MD5=130809DD4ACE096FE204953EC29AD0FD , SHA1=B6B7B2D082C81D77A06D87693F9F06911EED2FC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
51504 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
g:\program files\garena plus\garenamessenger.exe
MD5=55A352545457DD228BC0B1E3205FEE69 , SHA1=79133E9A9498CA42210EEC4594B1A2FE29D12CDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
9744688 Продукт: "Garena Plus"
Описание: "Copyright (C) 2010-2012 Garena Online Pte Ltd"
Версия: "1, 2, 19, 4"
Ориг. имя: "GarenaMessenger.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\ggdownloader.dll
MD5=21B0FB1F9505A8B6482CB6D8BA6D21A3 , SHA1=3C6AEB875964D0C33890AC9D101EC779682C5D51
Отчет Kaspersky Application Advisor
2941232 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\ggspawn.dll
MD5=12F35FA9DFADB730D1E5938D0B690377 , SHA1=A797501761DCE7739C473CFC3CEB379AE4D7E07E
Отчет Kaspersky Application Advisor
189744 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\ImageModule.dll
MD5=527DDC7A4C0DBD4DF079FD4FA2FDFEAA , SHA1=271808B955575DCD45BD9C88020366C2D9973410
Отчет Kaspersky Application Advisor
192816 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\lib\Http.dll
MD5=5D38702FC117E6581FA4555726A36C8D , SHA1=49B7A4E3748040947E2543B251420433B051A6F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
374064 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\lib\XLL.dll
MD5=F45A9D999A747DE2D29536323E8213F4 , SHA1=2D27EC661FA836F444DF2DFD63D4B96A05313B07
Отчет Kaspersky Application Advisor
948016 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\libzmq.dll
MD5=21443B80DEFEAABB8158351A99906B1C , SHA1=2FDB8108018882E04677268BDFCACACA33CDC0E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
153088 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\PluginKernel.dll
MD5=A784F589439F8FC6F02A4CD525C897C9 , SHA1=3ACEC3EA4E7DA5805BD968A3C7DA143C7D12492C
Отчет Kaspersky Application Advisor
87344 Продукт: "Plugin Kernel Library"
Описание: "Copyright (C) 2008"
Версия: "1, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "PluginKernel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\PluginModule.dll
MD5=88CF76F3B16AE663A1941D6DCF9B4211 , SHA1=5F9C8464B88AD1FD08C233925FFA6D1A3C85131A
Отчет Kaspersky Application Advisor
25392 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\Plugins\DailyTaskPlugin.dll
MD5=28BB5E96406BD89EAAF7EFB563CEECD6 , SHA1=1869933F88906ACE6FE8A46FEDC7CEC20DCB91ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
282416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\Plugins\GarenaTalkPlugin.dll
MD5=34B165218A0EAC8E0F3F94D0AFB89662 , SHA1=05434E5F5C1E737013E1F44C8D40B65B0C6AEA3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
355632 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\Plugins\ggplugin.dll
MD5=FD182DEE9109881EC51A8F5C3F38A98E , SHA1=1530B22C91AA3466A7698B99BBB63D7BFEA30779
Отчет Kaspersky Application Advisor
768816 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\Plugins\PlatformPlugin.dll
MD5=00D5A649877E97B74D94927503ECE5F6 , SHA1=D9F323D28870AB21AAF406339CE899649D66330D
Отчет Kaspersky Application Advisor
98608 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\Plugins\PluginNews.dll
MD5=6BD5DE27A4AF0DC94702B775E1F9079D , SHA1=2CE1309C74C988F8BBC415621A2BDB626DF2B420
Отчет Kaspersky Application Advisor
233608 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Garena Online Pte Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Garena Plus\VersionModule.dll
MD5=72A848333071901BD261671F97001F0C , SHA1=E8682941B7DE1FE312D0AC59DE9424AA5370BC19
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Hi-Rez Studios\HirezUtils.dll
MD5=7EB071165818C564F3C14A8A55820ACB , SHA1=9E769A81194B3BB5B76197BBDDC028C57877081A
Отчет Kaspersky Application Advisor
103936 Компания: "Hi-Rez Studios Inc."
Продукт: "HiPatch"
Описание: "Copyright © 2010 Hi-Rez Studios Inc."
Версия: "1.0.4576.25706"
Ориг. имя: "HirezUtils.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Hi-Rez Studios\PatcherData.dll
MD5=5E26F51C05F9D5B4D4A76F8C9F7CDA84 , SHA1=33E67F8459A94A22A7A7F30F184F5B12EF810194
Отчет Kaspersky Application Advisor
26112 Компания: "Microsoft"
Продукт: "PatcherControlAPI"
Описание: "Copyright © Microsoft 2010"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "PatcherData.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Hi-Rez Studios\PatcherEngine.dll
MD5=F6C68E44B8D3265DE3056C7906A1CA2D , SHA1=557F65079922FCC3411F611F09F03FB9EA2DCE19
Отчет Kaspersky Application Advisor
370176 Компания: "Microsoft"
Продукт: "PatchNetwork"
Описание: "Copyright © Microsoft 2010"
Версия: "3.3.2.4"
Ориг. имя: "PatcherEngine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Hi-Rez Studios\PatcherMisc.dll
MD5=CA53AEC1C8AC753C7DF6316E78F7F001 , SHA1=C9AA0162917B1D59FC21D10DDAF73FFD847E8881
Отчет Kaspersky Application Advisor
81408 Компания: "Microsoft"
Продукт: "PatcherMisc"
Описание: "Copyright © Microsoft 2011"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "PatcherMisc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll
MD5=62CBF36E3E10BAA74224BC7A6DD998B5 , SHA1=E3FA5680BD842D6286B28748B07C9D3FA0FAD688
Отчет Kaspersky Application Advisor
194560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16457 (WIN7_IE9_GDR.121113-1619)"
Ориг. имя: "ieproxy.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
MD5=B201AF83DF2E85323E29EB83E4046810 , SHA1=E1025E80C454DB345C5848198CE16F9668EB9C62
Отчет Kaspersky Application Advisor
757280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "IEXPLORE.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll
MD5=DF19743E391EEE961DDF983F5F45B5DC , SHA1=2E78BA44842C289A823630E7250809656E008239
Отчет Kaspersky Application Advisor
94112 Компания: "McAfee, Inc."
Продукт: "McAfee Security Scanner +"
Описание: "Copyright © 2011 McAfee, Inc."
Версия: "3,0,318,0"
Ориг. имя: "McAfeeMSS_IE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,McAfee, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mcafee security scan\3.0.318\ssscheduler.exe
MD5=BD713579A87D698E1F2158CE10E48130 , SHA1=0C8211BADC2472983A783B8A79F06499FA4A2925
Отчет Kaspersky Application Advisor
272248 Компания: "McAfee, Inc."
Продукт: "McAfee Security Scanner +"
Описание: "Copyright © 2011 McAfee, Inc."
Версия: "3,0,318,0"
Ориг. имя: "SSScheduler.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,McAfee, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\skype\phone\skype.exe
MD5=29D49AB8DCD9CFEFD2CB032447D5C7BE , SHA1=4DC76C652A8C84B88294CCFE19BA293A617B0B9B
Отчет Kaspersky Application Advisor
17709160 Компания: "Skype Technologies S.A."
Продукт: "Skype"
Описание: "© 2003 - 2012 Skype and/or Microsoft"
Версия: "6.2.66.106"
Ориг. имя: "Skype.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
MD5=BDD874DC12EF82A1E0B2A3FC7CC0265F , SHA1=4923135456D20CE934B3568D04E5B21D0EC10636
Отчет Kaspersky Application Advisor
161384 Компания: "Skype Technologies"
Продукт: "Skype"
Описание: "(c) Skype Technologies. All rights reserved."
Версия: "6.2.1.44121"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\content manager assistant\cma.exe
MD5=25E53969B38A76C84D6E7C85FE57B9C8 , SHA1=28D1D6E8EBB5E658570F966D997EE400ABC5B08A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2520504 Компания: "Sony Computer Entertainment Inc."
Продукт: "Content Manager Assistant"
Описание: "Copyright(C)2011 Sony Computer Entertainment Inc."
Версия: "1.10.4086.70"
Ориг. имя: "CMA.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Sony Computer Entertainment Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\content manager assistant\cmawatcher.exe
MD5=D067C3D1F6ACEDDEC2598C52E2CFDAA7 , SHA1=846E4CD62D804E825CF15A0E551FC6F16ED5B5D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
525768 Компания: "Sony Computer Entertainment Inc."
Продукт: "Content Manager Assistant"
Описание: "Copyright(C)2011 Sony Computer Entertainment Inc."
Версия: "1.10.4086.70"
Ориг. имя: "CMAWatcher.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Sony Computer Entertainment Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\bin\chromehtml.DLL
MD5=5123D70FBFE1F1BDB9A3776037F140ED , SHA1=DAA51ACBAE19F2777A7024043C582791BFF7C30D
Отчет Kaspersky Application Advisor
988584 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\bin\filesystem_steam.DLL
MD5=7D77F7A4090ED01FDA52DAEFCE4EE28A , SHA1=7FAA3EE87BBF82A9AEA66769A17AF2520A80492B
Отчет Kaspersky Application Advisor
170920 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corpration"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "FileSystem_Steam.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
g:\program files\steam\bin\friendsui.dll
MD5=E85B94631A3E9156BA440DD34582BA5D , SHA1=B53965C6AC884D13EDE9DD73F5860B11A913C16C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2400168 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Friends UI"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "friendsui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\bin\libcef.dll
MD5=1906E4DF53BEE0493F5B68AA74071EA4 , SHA1=BA8290E0CD68F6116056BAD225CA17326302F2CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
20320680 Продукт: "Chromium Embedded Framework (CEF) Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2013 The Chromium Embedded Framework Authors"
Версия: "1.989.464"
Ориг. имя: "libcef.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
g:\program files\steam\bin\serverbrowser.dll
MD5=1B3C3D1C64BCB0845819C0142ED39149 , SHA1=0B1D47D77E820F92A4ADFDC67EC589277D7982AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1786280 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Server Browser Library"
Описание: "Copyright (C) 2008 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "serverbrowser.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\bin\SteamService.dll
MD5=3AC188AC65C5C01A2769DCF51E0E975D , SHA1=2560EC31CD695517967B3636523315DBD23F5FE3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2065320 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Service Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "SteamService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\bin\vgui2_s.DLL
MD5=09E5B3C06157BD26F9B0363FBCEB0DED , SHA1=9CBE574A360C1420276BC8E7130DA6016D188897
Отчет Kaspersky Application Advisor
696232 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2007 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "vgui2_s.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\crashhandler.dll
MD5=6EA0A7B3E030DAD132956538F75400B8 , SHA1=67CB1190B3EB0A2BA753252B41CC21E5F073CF7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
282536 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Crash Handler Library"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "crashhandler.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\steamclient.dll
MD5=FDDBF6AE6A659A7F269C3F5AAE199C32 , SHA1=7B69F9792CDC9AE64E9EB408C9D5C8F688F93F4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
7188904 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "Steamclient.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\steam.dll
MD5=6EAED354F4CDB9CF230AFD88A88D9D66 , SHA1=CE556031E0DEBF0BF8E24E76D347C597FF3F3D7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2895272 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "© Copyright 2000-2003 Valve Corporation All rights reserved."
Версия: "2.0.1671.315"
Ориг. имя: "Steam.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
g:\program files\steam\steam.exe
MD5=9F0A78629F451BAAFE21DFCCD887F087 , SHA1=F93D850A49645E36C01E585331F2CAB88D815736
Отчет Kaspersky Application Advisor
1597864 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Bootstrapper"
Описание: "Copyright (C) 2010 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "steam.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\steamui.dll
MD5=E6021036DD3D1E45AE7BBD249D1C2795 , SHA1=23AE278E93EA3761C1CE060E8E783A55BE5A3610
Отчет Kaspersky Application Advisor
8251816 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: " SteamUI Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "SteamUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\tier0_s.dll
MD5=99818062462065F94DC8AB2FB44068BE , SHA1=F9EEDBA25011382626167A76375851C92C7CBEAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
243112 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: " tier0_s Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "tier0_s.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Program Files\Steam\vstdlib_s.dll
MD5=1FB67269E80F7F831445915D43120157 , SHA1=EDCA236538E3E146962FCD24A27ED2CE4F638000
Отчет Kaspersky Application Advisor
219560 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "vstdlib_ s.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VIAPropPageExt.dll
MD5=DAFCE6B453094D689F37C0179C6FFA63 , SHA1=DAFEC4617EC8D55F71BC6C63BD21971E407763CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
868352 Компания: "VIA Technologies, Inc."
Продукт: "VIA LFX/GFX DSP UI component"
Описание: "VIA Technologies, Inc. All rights reserved."
Версия: "7.2.00.21"
Ориг. имя: "VIAPropPageExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО плат на чипсете VIA)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\common files\steam\steamservice.exe
MD5=62C19B78555EFC35FEC72C285233A250 , SHA1=2A863E34B04C2CA8EAAE05723D0EDC0DD84907DA
Отчет Kaspersky Application Advisor
543144 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Service"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.67.20.08"
Ориг. имя: "SteamSer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: