Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 527F1D2076B62E772223F7A995A05F12
Размер карантина: 21770586 байт
Карантин принят на анализ: 01.02.2013 14:40:03
Последнее обновление результатов анализа: 07.04.2021 16:15:52
Общее количество файлов: 33
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132004
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\gigalan.txt
MD5=F3A66D42F2B7CC02D2B06149CE209A67 , SHA1=5135A410EC3AB7A1E09BCFB61CD7B725D77A8449
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 нет данных KAV: чистый
MAV: 1/1/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
-80 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\Installer\{765F538C-579B-473D-B714-77A9706B7523}\VSWD0D0_765F538C.exe
MD5=37DD18D8F369F1195D1EE75F4E50D491 , SHA1=5833BCA50301A1A891DBE065EED6EBD5436D9210
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\CDGSX6.scr
MD5=22293878246A184951351491AE303768 , SHA1=A321A3C424DE2EACDEED05ABCFAC7611567F6D99
Отчет Kaspersky Application Advisor
13380544 Компания: "Axialis Software"
Продукт: "Axialis Screensaver Producer"
Описание: "Code portion Copyright (C) 2011 Axialis Software"
Версия: "4,2,0,0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Corel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ROMwln.dll
MD5=C608ACF62BFF41ACA5815D24BFA98EF8 , SHA1=CF791E91F19EA81458A2ADF3C19ECCF9F1447408
Отчет Kaspersky Application Advisor
318976 Компания: "Aledensoft"
Продукт: "Remote Office Manager"
Описание: "Copyright © 2004-2010 Aledensoft. All rights reserved."
Версия: "4.1.2.0"
Ориг. имя: "ROMwln.dll"
KAV: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.ROM.at
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
-79 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\xgkohbgnd.exe
MD5=E64AF85941BBCF09BC8F9BB3DF69DEEB , SHA1=576AE41A1F3F82FA4903C4DF8A2DDDC5E9BF5307
Отчет Kaspersky Application Advisor
80896 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\agisheva\Application Data\ICQM\ICQ\dll\mramenu.dll
MD5=C59CBF7DC8AE207D64E56929C25D36AE , SHA1=028B5B3395BA4A54240FA6057100EC5A77741D11
Отчет Kaspersky Application Advisor
138136 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,I C Q LTD
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Axis Communications\AXIS Media Control Embedded\AxisMediaControlEmb.dll
MD5=CE6365BA6A2906E0FF3212F41B33508B , SHA1=F7C9E8EF0E10D0863645DAFFE34CE9E390C1629C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1254280 Компания: "Axis Communications"
Продукт: "AXIS Media Control"
Описание: "2003 - 2010 Axis Communications AB"
Версия: "5.9.10.1"
Ориг. имя: "AxisMediaControl.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Axis Communications AB
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Lotus\Sametime Client\Connect.exe
MD5=D654C8CDF4832DD60A57078057DDD89E , SHA1=3114D0CAF912575B6A1D278204E0ADA5E3F6FB0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1318912 Компания: "Lotus Development Corporation"
Продукт: "Sametime Connect"
Описание: "Copyright (C) 1998-2000"
Версия: "7, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "Connect.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\radmin\r_server.exe
MD5=4A4750417C000890E1CE3C6BCD778EED , SHA1=047DD972DDEC24CEE3F9A6A384FDB50F648A2DCC
Отчет Kaspersky Application Advisor
241664 нет данных KAV: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.RAdmin.21
MAV: 4/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\VISION~1\ONETOU~1.0\OTSERV~1.EXE
MD5=63B9245B7A260C8B0466596AB5548216 , SHA1=BCC9E10BCA6DFED3C1094875FF6C0B8D4C00E3FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
221184 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 1018"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\Conversion.dll
MD5=2D7316BDCA5BA3D328FA8A6837D69FDF , SHA1=D5A7F98B75EA72CC931FACEFDFC2E08FDD758AA9
Отчет Kaspersky Application Advisor
290816 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 1018"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP12Ocr.dll
MD5=BF2D901EC3ACBB99638171F8BB7C2784 , SHA1=35C63FC26B9E18FADA1C231326BF19FCBC007CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
143872 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP14Ocr.dll
MD5=B8A72D12E2D590ACB266AE5E121F0130 , SHA1=5C56AABFA09D9A04ABA8939B5D55E61E5485F8BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
168448 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP15CSDK\OP15SDKOCR.dll
MD5=88E9733696473FB690AB60392510714B , SHA1=51FAF6840D5F1732750604364338028272C09942
Отчет Kaspersky Application Advisor
330752 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP15Ocr.dll
MD5=491215CD5DAF7F7FBA075D7839E02082 , SHA1=E831C09605E34BAEE932DD921CA78E6F481A7074
Отчет Kaspersky Application Advisor
147456 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\CRX.dll
MD5=C73A5556AD00C0108E2CB2A40A898BDD , SHA1=DEAB3F61BF7CFCD2C9675DEF9F8696B0EA2ACD19
Отчет Kaspersky Application Advisor
75040 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "CRX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\Defaults.dll
MD5=3B4A0459A89FFB65E61E8B27D4E4A6A7 , SHA1=B28A47DD393A21C59760D1F4568651CA965BB8AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
70944 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "DEFAULTS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\Formatter.dll
MD5=8A3314F0C6D8B2E3AF2DA9971627E69F , SHA1=3F811DD38CAE39F65607EEA52F4867426BE52569
Отчет Kaspersky Application Advisor
3613984 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "FORMATTER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\KernelAPI.dll
MD5=CA00368F0DB4CC3B1CC707707AE571F9 , SHA1=2299B1DD5AAD55FA8209F8DFF7BC3A85045CD769
Отчет Kaspersky Application Advisor
4613408 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "KERNELAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\LecsoMgr.dll
MD5=6F825CFEA8BC4820F96543D665E2FC0A , SHA1=590183C0FCA4BBE0836DAD0FFE292B48DEEB1EFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2995488 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "LECSOMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\LogMan.dll
MD5=3AB65D98F705FB4D6E2B05F16D212B49 , SHA1=B97C5713AB3DB7C8A9A47B8D72324D1D3EC5B953
Отчет Kaspersky Application Advisor
140576 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "LOGMAN.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\OP16SDKOCR.dll
MD5=98E0D7C8B547618BDB69CDC5E2823E55 , SHA1=CD303941C22E8ECABE5706BDE9086CE296D03CC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
333824 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\PreRendering.dll
MD5=511471A2D965D96D9176EB2785FF042F , SHA1=51868863A59FB56FE1E339E0FD24CF23F237820A
Отчет Kaspersky Application Advisor
472352 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "PRERENDERING.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\RecAPIPlus.dll
MD5=BAF95ECC6B7351B20C961D44046236BE , SHA1=3F857DBCE9A552746711E33AADE33D25FAD2B11B
Отчет Kaspersky Application Advisor
132384 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "RECAPIPLUS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\RecDiag.dll
MD5=BC09742EBC8485C120307077297F43FC , SHA1=4703A5FB338713427DADFFBF91302CDCA2BE7B58
Отчет Kaspersky Application Advisor
472352 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "RECDIAG.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\OP16CSDK\Rendering2.dll
MD5=B4D3734250876FCBE4C0AD6339AAFD2A , SHA1=654217C1F401ADE584176685AFBACD14DF7C6D84
Отчет Kaspersky Application Advisor
218400 Компания: "Nuance Communications, Inc."
Продукт: "Nuance OmniPage Capture SDK"
Описание: "(c) 1995-2009 Nuance Communications, Inc."
Версия: "16.2.9315.100"
Ориг. имя: "RENDERING2.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nuance Communications, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\visioneer\onetouch 4.0\otmonex.exe
MD5=C9B4CC9EDCDCAFCF653A9B0CF0471D7B , SHA1=FBBA24A7436EE76C7B77B6EDEC816DAA34E48500
Отчет Kaspersky Application Advisor
833024 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 0813"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\visioneer\onetouch 4.0\otservice.exe
MD5=63B9245B7A260C8B0466596AB5548216 , SHA1=BCC9E10BCA6DFED3C1094875FF6C0B8D4C00E3FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
221184 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 1018"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\Registry.dll
MD5=0874D59021D98A820F03B2FAEBF2E51A , SHA1=942D30AC6B643B5832FA26C88BE42EF5FD5358C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
189440 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 1018"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visioneer\OneTouch 4.0\Xerox DocuMate 3220\OTDM3220.dll
MD5=0818605382DBFB1CA58A290801B354D6 , SHA1=C96259095E1C6564CA072964299149CAC61424CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
642560 Компания: "Visioneer Inc."
Продукт: "Компонент OneTouch 4.6"
Описание: "© Visioneer Inc., Все права защищены"
Версия: "4, 6, 10, 1018"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Xerox\Scan_Utility\xrxzipst.dll
MD5=24C6B2682F51351CC41D7D51FBC45469 , SHA1=351D01DDC296BAF799205CAC744331CE8BAC9757
Отчет Kaspersky Application Advisor
169472 Компания: "Xerox Corporation"
Продукт: "Xerox WorkCentre"
Описание: "© 2000-2007 Xerox"
Версия: "4.38.07.14"
Ориг. имя: "xxzipst.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от принтеров Xerox)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\xerox\scan_utility\xrxzipui.exe
MD5=676086205FCB9CBFD016498C57401F6D , SHA1=1F23484245BA6E94566CCD4575A4D2990BFDDDAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
433664 Компания: "Xerox Corporation"
Продукт: "Xerox WorkCentre"
Описание: "© 2000-2007 Xerox"
Версия: "4.38.07.14"
Ориг. имя: "xxzipui.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от принтеров Xerox)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SSC\Transman.dll
MD5=C00A7606D2B97D18C37FD1F7CE7FB3EC , SHA1=06E326B46C7A744637351C767764A69739C357AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
471600 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2006 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.1.6.6000"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: