Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 51F0C31503F124212D2514C7FCF619F1
Размер карантина: 44039500 байт
Карантин принят на анализ: 08.04.2013 22:10:06
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:41
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136841
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\drivers\SBREdrv.sys
MD5=7E07D2A5B910C71D6474E9AA0EAA1825 , SHA1=F5437831BCF0E13676158E5CD630A5CEDA428D22
Отчет Kaspersky Application Advisor
49752 Компания: "Sunbelt Software"
Продукт: "CounterSpy"
Описание: "Copyright © 2002-2006 Sunbelt Software. All rights reserved."
Версия: "4.0.3809"
Ориг. имя: "SBREdrv.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sunbelt Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=34F974F8B3C86DE03A30DCBE79091C97 , SHA1=3B2D254A7920DBC7B7BC40578191C2823E03B88F
Отчет Kaspersky Application Advisor
503352 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.74.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.10.2010
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Лёха.ДОМ\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=B0BF698030DB6561393AE753C6D3F936 , SHA1=F426A353E1A2B16CEE21912960B88B1DA6A194B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312720 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\chrome.dll
MD5=27352AAC3B0CCE5C325CEC3BE4D83A9B , SHA1=D21F1E7C0402C36A7D2080F3EEA45840E6884B1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
44520400 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ffmpegsumo.dll
MD5=E56FE56A51BC05E9CC367B3CC2BBFFA9 , SHA1=0D938FA2305DACDDBD6F814523805B4AA569B1E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1606096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\icudt.dll
MD5=20B2FD7BA7B16B5B0297062F2DDE5296 , SHA1=9C542A21DD194726936BA183B42CCC4DCC810446
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved."
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libegl.dll
MD5=9159A49B13B5D4DA262415D87A5F7212 , SHA1=B4CC65C8669C0F4DDE49E7C88B9D917684272934
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libglesv2.dll
MD5=6FF1689E63D2EBCAB1456EC19F6C2C7C , SHA1=203045900CB6B43A8FF493D6379F069C2EE33CFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
598480 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\pdf.dll
MD5=689035D36092179300547AE4266A00EE , SHA1=6F6DEF91B439BE8BA6A4B22171994D4AEE7AEB34
Отчет Kaspersky Application Advisor
4050896 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MD5=4A01C63D52823267529DBFB5F3D0ED77 , SHA1=1EA03F72474EE64606CE7F2ED40ACD73AD3879B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
12662224 Версия: "11.6.602.180" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Лёха.ДОМ\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=1948BFFB626F0065BA6911FE970E8483 , SHA1=877D0019599AB90E20E356BB82A957EEEC4B0AFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
390096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KSS2\DataRoot\Bases\Cache\pbs.kdl.41dc267440bc79cb8c2216bd28f1f254
MD5=41DC267440BC79CB8C2216BD28F1F254 , SHA1=480E65297788D501B2CB6B51A30D68C4D6B0831D
Отчет Kaspersky Application Advisor
435712 Компания: "Kaspersky Lab ZAO"
Продукт: "Kaspersky Anti-Virus"
Описание: "© 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved."
Версия: "2.4.0.2"
Ориг. имя: "pbs.kdl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnSmonEngine.dll
MD5=2DB3291952164B43970F7A9CE4095F6C , SHA1=2A6D464E2D5664B6C96ED72B499563EA93F104AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
8846816 Компания: "Mailshell"
Продукт: "Mailshell Anti-Spam SDK"
Описание: "Copyright (C) 2011 Mailshell"
Версия: "6,4,1,0"
Ориг. имя: "winspamcatcher.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Aware.exe
MD5=23485F79CF5843C59C546B7DC3635DAC , SHA1=874F5894059926BEA3B3FF48237C064CDB091228
Отчет Kaspersky Application Advisor
1896192 Компания: "Lavasoft Limited"
Продукт: "Ad-Aware Application"
Описание: "Copyright (C) 2011. All rights reserved."
Версия: "9, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "Ad-Aware.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антишпион)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe
MD5=1B2B3215F4B6B735813844AC1769E239 , SHA1=320D944E0A16CA14526FA8ED127CBD28480882FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
3713032 Компания: "Safer-Networking Ltd."
Продукт: "Spybot - Search & Destroy"
Описание: "© 2000-2012 Safer-Networking Ltd. All rights reserved."
Версия: "2.0.12.110"
Ориг. имя: "SDCleaner.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Safer Networking Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesApp64.exe
MD5=17F5432C35D83D6654879447B2E7B807 , SHA1=5850C3B927B76B3B0F4DB483C98250C93249CAB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
766272 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2010 TuneUp Software"
Версия: "10.0.3000.101"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe
MD5=94950E272ACE7338C75F1FB2DA6756D5 , SHA1=706CE283DEF31471EE4EB71244C0B4CC1B6F5E83
Отчет Kaspersky Application Advisor
2019648 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2010 TuneUp Software"
Версия: "10.0.3000.101"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Plugins\DP\DPHelper64.exe
MD5=8A9B7E74DBC733CB46E5C8974D94CF8B , SHA1=64D8DC5B201181ECAF611672E7C620CFE418A7BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
135792 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
MD5=BBA41F06BB2B8440587B51FF9A76BBAC , SHA1=A8A202E5C304401791BFC7AA246682092DE72B40
Отчет Kaspersky Application Advisor
156784 Компания: "Portrait Displays Inc."
Продукт: "HookManager Application"
Описание: "(c) 2006 Portrait Displays, Inc. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "HookManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Portrait Displays, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа, расширяющая функционал монитора, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: