Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 4FC8246F4376043BD51F945A254B1E90
Размер карантина: 7552812 байт
Карантин принят на анализ: 17.04.2013 13:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 30.07.2020 0:03:59
Общее количество файлов: 13
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137316
Оценка ПК по анализу карантина: -80

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\PROGRA~3\Mozilla\ntopfhd.dll
MD5=FDFAFBFE17D665FA4731D0DE8138DC9C , SHA1=4B9F190341D2DE631EB9177D2511638CA0916E37
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Версия: "5.1.2600.5512"
KAV: чистый
MAV: 1/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
-80 VT
Яндекс
Google
c:\users\Эльдорадо\desktop\bittorrent-7.6.exe
MD5=8DA0E4AE18FD52D605FE34A6C8B4B3EB , SHA1=56A03ED2260E4B60039E58CE8F83715F2992687B
Отчет Kaspersky Application Advisor
882520 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "BitTorrent"
Описание: "©2012 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "7.8.0.29545"
Ориг. имя: "BitTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\aeexp.dll
MD5=2DBE048EC8A8CA85706C10959694F545 , SHA1=1824F3CFA19168618E7C3B980F1015F73AB9B726
Отчет Kaspersky Application Advisor
192886 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVEXP"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.4.0.20"
Ориг. имя: "aeexp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\avcenter.exe
MD5=01F491A199A1C0DF0E806EA368C90B31 , SHA1=2A2C39C44514EE52FFCDA3BBF769C2A6FACD1D66
Отчет Kaspersky Application Advisor
330976 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.986"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccev.dll
MD5=0CC3CE741292764529D398F30386C64A , SHA1=DC8B475D14054F800E3E2B4E45CE48B99BB0EC0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
278240 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\cclicw.dll
MD5=B753BD5334C159CB42152AD0D7C736AC , SHA1=947706AF4C28A766DB40315C4CEB95D5D7D2FD1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
83168 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccprofil.dll
MD5=9F2F13C8F5481C718CAF76F8AE204168 , SHA1=9CB63299FF366A6A727A14FFAEAA61980150890E
Отчет Kaspersky Application Advisor
363744 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccquamgr.dll
MD5=2F76375CD17EFFC5793DAD98639ABF6A , SHA1=13B794344ADD80B17E3B8C36C18AD6A7BEB819D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
323808 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccreport.dll
MD5=1B0EDEA8EF968E0ECF82539BE659F9AA , SHA1=1126355B13AD76609B745EBE17865837F6A7C909
Отчет Kaspersky Application Advisor
245984 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccsched.dll
MD5=DA0FA5CB4A49ABCF94DA583577478380 , SHA1=DEDE2C9B914E62A63D28699D593DF957051914C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
258272 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccwebtabs.dll
MD5=B5B4CD473591188D233822985FCBFE4A , SHA1=62B548D2AA161EDBDD81FBAF96C7F084AD3AD7F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
123104 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccwebtabsrc.dll
MD5=E0729BA59784CBE867CA2106246A9EBF , SHA1=033967AC7DDF7DA325D8625591C007F85C30FAA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
13024 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.994"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\BitTorrent\BitTorrent.exe
MD5=3185EE10379B592B64AD9BC098C9309C , SHA1=007AC354F0E509A8A4E6111724EF1E5DFD300A85
Отчет Kaspersky Application Advisor
6053744 Компания: "BitTorrent, Inc."
Продукт: "BitTorrent"
Описание: "©2011 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "7.6.0.26618"
Ориг. имя: "BitTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (P2P клиент, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: