Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 458A904A86733900CB42ABA7CDF9355C
Размер карантина: 57462862 байт
Карантин принят на анализ: 23.05.2013 17:30:06
Последнее обновление результатов анализа: 07.04.2021 14:01:17
Общее количество файлов: 34
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139303
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
d:\far\far.exe
MD5=D0B64A5D2140C2553216FB9B66E8FEB6 , SHA1=931448236349F37B4539848AC67DC92181DF1648
Отчет Kaspersky Application Advisor
3125248 Компания: "Eugene Roshal & FAR Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "© Eugene Roshal, 1996-2000. © Far Group, 2000-2013"
Версия: "v3.0 (build 3367) x86"
Ориг. имя: "Far.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\luafar3.dll
MD5=9576A8F2B286AE211C8FFE8A40305D0B , SHA1=8D169F174384AD3FEFB9660E0C9A63610A9FC13E
Отчет Kaspersky Application Advisor
316928 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Shmuel Zeigerman, 2007-2012, Copyright © 2012-2012 Far Group"
Версия: "3.1 build 1"
Ориг. имя: "luafar3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\Align\Align.dll
MD5=524F927F93162059018F0C11D5AEE497 , SHA1=8B562581BFFC526681DC421C802ADDFAC9506C67
Отчет Kaspersky Application Advisor
11264 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 29"
Ориг. имя: "Align.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\ArcLite\arclite.dll
MD5=264DA6B1BBD66347D0F60420855F737C , SHA1=964453313C6212448B7F4336A305EBF2A7610A8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
684032 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Описание: "Copyright © 2010 Far Group"
Версия: "1.6.0"
Ориг. имя: "arclite.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\AutoWrap\AutoWrap.dll
MD5=4103CF2F7D5198D493B14F441EAF14E6 , SHA1=3A415F0C957A175F9FDC0DDAC450B1352C4D8158
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 27"
Ориг. имя: "AutoWrap.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\Brackets\Brackets.dll
MD5=EBD058C61F22E820451C7450322ABA3A , SHA1=1F705477BA9C6F2BD9882DEE6AA9FC192D3C4DFE
Отчет Kaspersky Application Advisor
49664 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 35"
Ориг. имя: "Brackets.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\Compare\Compare.dll
MD5=AB926FFB3093312059AFF22DD3BA0AD9 , SHA1=3455AC55B4186433FF16DE6407C130172B58574E
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 54"
Ориг. имя: "Compare.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\DrawLine\DrawLine.dll
MD5=5A0997E841D3D2284FCC47E5627E979F , SHA1=391BED18C7A73B94A5DEE996702B1457E3F225F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
7680 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 27"
Ориг. имя: "DrawLine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\EditCase\EditCase.dll
MD5=2F58A940377282625E9B7C17094ED4C0 , SHA1=702F58EF83502893C9259CAB5A498160F6EEF7B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
37888 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 26"
Ориг. имя: "EditCase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\EMenu\EMenu.dll
MD5=B0D40E4F6347DCB49FB9613447925F61 , SHA1=6D6E68BA131C4D612479824503D74511EDEB02E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
34304 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 59"
Ориг. имя: "EMenu.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\FarCmds\FARCmds.dll
MD5=A248AB8E1B77890A74C8DA7BCCB081D8 , SHA1=BBEDE368DCCDCE90EA5371A59C3B03E8137221F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
24064 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 98"
Ориг. имя: "FARCmds.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\FarColorer\bin\colorer.dll
MD5=21424D07A9FC37679DC6148221DBDE62 , SHA1=4A1B7E76BBDCCFC3BCAB1CCC2AD0A56F6F1E92B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
583168 Продукт: "FarColorer library"
Описание: "Copyright (C) 2009-2013"
Версия: "1.1.1.0"
Ориг. имя: "colorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\FileCase\FileCase.dll
MD5=2217A533605F14B6E7422A39F68812A8 , SHA1=06DE6765877DAD0F20E80C18BB139DA6B667E81F
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 35"
Ориг. имя: "FileCase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\HlfViewer\HlfViewer.dll
MD5=19CF87ABF354322BA09BE678B4C266ED , SHA1=FCD9734B8541DA23E6F3CD504CB298E2284E4584
Отчет Kaspersky Application Advisor
14336 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 48"
Ориг. имя: "HlfViewer.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\LuaMacro\LuaMacro.dll
MD5=9760F9C2D2C1742D2D4881EF38C7E14F , SHA1=21D1433CDEAF0E1C535E5E2B37BCD1239A8AE56A
Отчет Kaspersky Application Advisor
38912 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Shmuel Zeigerman, 2012, Copyright © 2012-2013-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 139"
Ориг. имя: "luamacro.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\NetBox\NetBox.dll
MD5=A30D54B3D5616D0A7E1E4592D2CBC246 , SHA1=CFD8A5E4DD0185F15FFBEE4BE614FAB72E167F1C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2618880 Компания: "Michael Lukashov"
Продукт: "NetBox"
Описание: "(c) 2011, 2013 Michael Lukashov"
Версия: "2.1.29.240"
Ориг. имя: "NetBox.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\Network\Network.dll
MD5=E7CC4E41781FC14331BC67A3DA0B0567 , SHA1=8D20EF51A8E9B4D53EF83586D3C7A00C637D69BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
33280 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 91"
Ориг. имя: "Network.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\ProcList\Proclist.dll
MD5=19953150613862B3A2FDADC4983EEE5C , SHA1=3206EAB2CC52FEE6D7DB2F9906A05E413B1DC2C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
57856 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 179"
Ориг. имя: "ProcList.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Far\Plugins\TmpPanel\TmpPanel.dll
MD5=B4651A177D5305D37C675F0AB4723B56 , SHA1=5ED8C3709D9893CA55DCCCBA1CCA7278A71ABCEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
29184 Компания: "Eugene Roshal & Far Group"
Продукт: "Far Manager"
Описание: "Copyright © Eugene Roshal 1996-2000, Copyright © 2000-2012 Far Group"
Версия: "3.0 build 101"
Ориг. имя: "TmpPanel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCore\7eac0dbe9aa20b55e37235f8ee030e6b\PresentationCore.ni.dll
MD5=B7A68C8F0EA038CB13E7B99AF9CDE513 , SHA1=A6C9C2F8B5BB90DCEE3C44E217C562DD72E67805
Отчет Kaspersky Application Advisor
12237824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\af525b4bec3b9941b7be8ffbf813da80\PresentationFramework.ni.dll
MD5=88DC26C8BC98DFF1B55985E25DF53262 , SHA1=20FCA77FD4636628A82C530478F5D8E45338C3FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
14340608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\764f15e86c82662e977bd418bd6318c1\System.Configuration.ni.dll
MD5=C6458BF42FD8A9194EA4B2C81AA3B157 , SHA1=9F08DF5161606E82F9D631A11A7C5206A006402B
Отчет Kaspersky Application Advisor
971264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\3c2ed368e1f3889997dfb42a5ca77284\System.Core.ni.dll
MD5=D66E000EF14A2F45EC7F350A21994A12 , SHA1=14F8995C7AD47C6969CBD39E1973F5AF9118580B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2297856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.5420 built by: Win7SP1"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\30e3a21202000677d0a9270572251477\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=8D17F8532958E0AC4A32B0E7E3C94EF2 , SHA1=19A8CFE3E2C543DB3A1F6B808E37B62641E404C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
12436480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsBase\716959df79685a1eae0fc14275a32b0f\WindowsBase.ni.dll
MD5=7F683A346C425ACD4F098BAA7C5792FC , SHA1=61435C8104F407807B40E1F58EE066E7EABC009D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3347968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user5\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.7.700.202\pepflashplayer.dll
MD5=1BFB27C10BF248D7FB07247DDF66244C , SHA1=1204B376BFAA69DB7F6BE936AA41FC4071D456CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
13136776 Версия: "11.7.700.202" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\eeacbfafebsacfsfdsf.exe
MD5=669441B1F5532BDC1A5371112DABC4C8 , SHA1=E8B50F6C63F96A83E6C6C3B79FD254C4317AB883
Отчет Kaspersky Application Advisor
91136 нет данных KAV: Backdoor.Win32.CPD.phy
MAV: 1/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{156F0DDF-D8BA-4CD8-B560-BF4D755CA54F}\mpengine.dll
MD5=2B5A27FE35AC5EBBDFC1B23ECE358E42 , SHA1=A8A2066D30E3F331A706499552714511579341FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
7016152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9506.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Обновления Windows Defender)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
MD5=8C6F1392E80D9185399C7B8694EDC2AA , SHA1=65B2A7755960450A01613870E5FB0EFC08B5BC32
Отчет Kaspersky Application Advisor
336384 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "© 2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLIStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\VISSHE.DLL
MD5=31D393C0D14ADF1EB1AE239ED0578BFF , SHA1=E7508B76405E8C143F29685D61FF2AB8918E6EBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
901304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2010"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.7100.5000"
Ориг. имя: "VISSHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\skype\phone\skype.exe
MD5=070753E47E04181DD440EA2FEFE3115C , SHA1=EF2F757F4CD062B08246E981B353CDD3FA0C6D17
Отчет Kaspersky Application Advisor
18678376 Компания: "Skype Technologies S.A."
Продукт: "Skype"
Описание: "© 2003 - 2012 Skype and/or Microsoft"
Версия: "6.3.0.107"
Ориг. имя: "Skype.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\teamviewer\version6\teamviewer.exe
MD5=5532B53E2B60FA123670C8CF322829EB , SHA1=563E1C97E7074B3AA1484691F8625C44183138D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
7462272 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "6.0.11656.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Resource_ru.dll
MD5=95699E894F17C4E0F9656913581E7363 , SHA1=D75D45664000559A0EF04F4C609E0A4AD5FD9F96
Отчет Kaspersky Application Advisor
1390464 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "6.0.11656.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_Resource.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\teamviewer\version6\teamviewer_service.exe
MD5=F3C2CD627103DEE48C2085050376ECCE , SHA1=61813F50D3A5D97650289CBB19FE51405BFD45F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2367360 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "6.0.11656.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: