Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 440ECB68BDE28169D29A75A7D1E4E924
Размер карантина: 22919584 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 15:50:11
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 90
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131391
Оценка ПК по анализу карантина: +61

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=614DEEA4BDCEC3FD5A07BDC705723AD7 , SHA1=887A0152FE95CE887F113A1FCE149E0AF30C4BE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
431672 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.76.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.01.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFontCac#\4887489f50210be650432a982d01800f\PresentationFontCache.ni.exe
MD5=0CC9F588EC70276BCC39CCA83B1D534F , SHA1=13FC4364B3449A331041FBC50BC1AEEB65BABFD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFontCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\d7d20811a7ce7cc589153648cbb1ce5c\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=BE39E22059A3082D5289739299C33C01 , SHA1=073ADEB239F6210310EE315D5A4BCE0D838E3B5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
368128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\ff7c9a4f41f7cccc47e696c11b9f8469\PresentationFramework.ni.dll
MD5=EE74A0FF7C5752E49911986F22BBAEEF , SHA1=79C664A8232C88B0D60ED96E9394D2EAACABF65B
Отчет Kaspersky Application Advisor
14340608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\77dfcfed5fd5f67d0d3edc545935bb21\System.Core.ni.dll
MD5=F86654DF03C8AD1C2CE6F95FA5240060 , SHA1=819E16935F1E316AE3BE7DC4088761530839A425
Отчет Kaspersky Application Advisor
2297856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.5420 built by: Win7SP1"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationProvider\23da92e38ffc0bbf6673adb1892aa0f4\UIAutomationProvider.ni.dll
MD5=322307C99A1CBF053CC9DCB0BD44C2EE , SHA1=22A8C65125E5A381B1E5ECDA9E5B9EE5DB7788A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "UIAutomationProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsFormsIntegra#\4f91a66a3f10565b979b758f6f08e8cc\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=5A44A23DECEAB417F3473080695F7FF3 , SHA1=DFC6506AA1A7076641C48226753FC36F43660F68
Отчет Kaspersky Application Advisor
240128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hpfui50.dll
MD5=73DE73161253245C86444DC564361996 , SHA1=80F2EFC45C080F745A166E4D044C6CCB00AE92EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
139264 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "DeskJet компании Hewlett-Packard"
Описание: "© 1998 - 1999"
Версия: "6.0.5479.0"
Ориг. имя: "HPFUI50.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Basil\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Basil\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{62D58FF1-B404-4151-8350-ACD6F5F3F367}\mpengine.dll
MD5=5F4B4BD17FA4C8D03A4D1B5D9FF96641 , SHA1=CE781F5DDB14150820907C9C2A189E84A7F97F93
Отчет Kaspersky Application Advisor
6991832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9103.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Обновления Windows Defender)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AMD\OverDrive\i386\AODDriver2.sys
MD5=D5ED22697985306854F457F9B5F13A11 , SHA1=2063AF65B02A7B3628FE77DDE238CACFBD39574E
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 Компания: "Advanced Micro Devices"
Продукт: "AMD OverDrive Service Driver"
Описание: "Copyright ? 2010 AMD, Inc."
Версия: "3.2.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "AODDriver2.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\FinalWire\AIDA64 Extreme Edition\aida64.exe
MD5=6156BE04E55E3EC217040446AF85385F , SHA1=561B8ECFAE2EA7F17CD8988FFDD60C658C717B5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3425416 Компания: "FinalWire Ltd."
Продукт: "AIDA64 Extreme Edition"
Описание: "Copyright (c) 1995-2012 FinalWire Ltd."
Версия: "2.20.1847 Beta"
Ориг. имя: "aida64.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,FinalWire
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита диагностики, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\avfilter-lav-3.dll
MD5=3C3BD5168BF60041696BD6396CCD3447 , SHA1=04009B451C6A4B68A90C48254FA9032AFCDCB096
Отчет Kaspersky Application Advisor
166436 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет из множества видеокодеков, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\LAVVideo.ax
MD5=286D8393157FD61BACB62B3C70419CAB , SHA1=03A989B365F54ABEE4030DA0AB5AEA4D13518A8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1119232 Компания: "1f0.de - Hendrik Leppkes"
Продукт: "LAV Video Decoder"
Описание: "Copyright (C) 2010-2012 Hendrik Leppkes"
Версия: "0.51.3"
Ориг. имя: "LAVVideo.ax"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет из множества видеокодеков, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV\swscale-lav-2.dll
MD5=545B24E3ECDF12F5EC16E81FA795EDE8 , SHA1=1D4515FD9A69305109BF9D9CEDEF2FD4832D97DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
396726 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет из множества видеокодеков, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\Lang\mpcresources.ru.dll
MD5=7A2F0723EAD186FF6F621D636A0DEFDF , SHA1=3219C79E060D4FDB46FE32119566769620E840BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
146944 Компания: "MPC-HC Team"
Продукт: "Media Player Classic - Home Cinema"
Описание: "Copyright © 2002-2012 all contributors, see Authors.txt"
Версия: "1.6.4.0"
Ориг. имя: "mpcresources.ru.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет из множества видеокодеков, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\k-lite codec pack\media player classic\mpc-hc.exe
MD5=4C6FB53457569AD7357F5D20779323AD , SHA1=4BB21AAA24F0F1E6249FB2FFFC21543AB20345E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
5791744 Компания: "MPC-HC Team"
Продукт: "Media Player Classic - Home Cinema"
Описание: "Copyright © 2002-2012 all contributors, see Authors.txt"
Версия: "1.6.4.5830 (release_v1_6_3-12-gf0aca7c)"
Ориг. имя: "mpc-hc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет из множества видеокодеков, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Lord KiRon\Fb2ePub\Fb2EpubExt.dll
MD5=CE28373C17421502FBA35FA8EF3AFDCB , SHA1=56DB2B73A6F5093A073EBCB951D6FA73F0FB20F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
247296 Компания: "Lord KiRon"
Продукт: "FB2EPUB"
Описание: "CopyFree 2010"
Версия: "1.0.5.0"
Ориг. имя: "Fb2EpubExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\libsndfile.dll
MD5=EFF035278EB7C9271F5D77D142889498 , SHA1=2430ED67C41DDD88E862942C775D08DA2F4A9C7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
253440 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\nde.dll
MD5=1D8B491E71176931A7C3457ABA9680A7 , SHA1=61353A95C6798ED9E534F3C518F909D8B4D165ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
79360 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\nsutil.dll
MD5=9B0F83159257B59421E7D49E964700FD , SHA1=4C752EE713AAC57C72D8938258EF88C4438677AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
410624 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_ff.dll
MD5=CAC163AC73F262257A9F7CDA98CD0866 , SHA1=6262487D158500C5222FBD488FB40F1E618820A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1737728 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_hotkeys.dll
MD5=59191F09E924DD2E3AC15768CDDD9091 , SHA1=A744E2EC29C35BD75EE0F099B0D2A66077A8A5AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
27648 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_jumpex.dll
MD5=8F0483DE885FDA07F9FD3A01DFB9A762 , SHA1=CD05108E73806BFC26E693BF0CE9121C7FF187CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
183808 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_ml.dll
MD5=9E9FB9C6AFFCE00113CB5CDF8FA55211 , SHA1=C6D83161048AFE9D2E2B95CA0AF938447C8BC03D
Отчет Kaspersky Application Advisor
312832 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_orgler.dll
MD5=65B9E9A266D664EFB03C7ED8162851D6 , SHA1=CB7F9A670536BF8FB08688FEB90C1F8365DE9FCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\gen_tray.dll
MD5=A28D2A5E5054C90901A3AFB9C419D316 , SHA1=CAA5B1F2AE2B3D880CDC52DC9CC4570FB5C0EA3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
25600 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_avi.dll
MD5=F4BBD836EE16CD73A26029157463DA12 , SHA1=1E8AB80CDCB4F6D29799ECABE783A4C824EFD68D
Отчет Kaspersky Application Advisor
68608 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_cdda.dll
MD5=70D01AAE2DBDFBE895E649D39A1DF3F5 , SHA1=762807E829AE41570AD5E6E455145F61DEE41A2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_dshow.dll
MD5=78799566BBB16452539BDB39DD6225FF , SHA1=E1CFAA24767511C951C24092258C9A11367EB986
Отчет Kaspersky Application Advisor
72192 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_flac.dll
MD5=B0ED663C3AA70717E5786A0FA3D9C70C , SHA1=B8B97410EB0115B84005ECD8E86ADB0F95B959D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_flv.dll
MD5=E4607B9BD1CA3FE2911FF1BCE84311F3 , SHA1=78E50CA1BAED294DB8152CA4C147BF2BD82C64E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
43008 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_linein.dll
MD5=701F1E07E73DE1BE42526B9A363949DD , SHA1=03CBCE2C5B160DC9349F5E3B0AEFAF4E41F6CCC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_midi.dll
MD5=76E74163A04415441AE92A490318F50A , SHA1=430788E65AAC866CA12DF150760B8B5CFBE5702E
Отчет Kaspersky Application Advisor
109568 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_mkv.dll
MD5=FC76004D2DF900FB1FC9BE7AD379DF8F , SHA1=43C0D1B08EFBBB1D6089673E5CF9B15AB9532FBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_mod.dll
MD5=CAA5875BD23AC6F530786900C94C15DB , SHA1=A038B340134C752B264260D29B382EFB62C8191B
Отчет Kaspersky Application Advisor
165376 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_mp3.dll
MD5=1E0553B059CB38CCBE77A5F59538B826 , SHA1=7073152246C4B72BA9736D42704CC9E7A86690FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
288768 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_mp4.dll
MD5=C70DAA7292FFBA3771813645C4CD3D20 , SHA1=10C61D27B42C7D1ED96F855F578426B9253E9CED
Отчет Kaspersky Application Advisor
50688 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_nsv.dll
MD5=85B20CF377BAD8621F6A3EDD061C3E6D , SHA1=CFC8897A306102F0FE9A51A436DF5BCCA9ECA5E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
74752 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_swf.dll
MD5=326167257B33CE1E221215FCC692E1CF , SHA1=C0F6CFCA35C4E3A8A889B20E754C0A580A71F151
Отчет Kaspersky Application Advisor
23552 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_vorbis.dll
MD5=16D32C9ECF881D94AE11139BAD51A0F0 , SHA1=3160E199DC4FE36C97B4E97920AECDEAEA896BE7
Отчет Kaspersky Application Advisor
252416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_wave.dll
MD5=E75D844104D066330E884D8FBBAF05A4 , SHA1=653A8E741B0504AB1C26A2AEC1ED77C133764FD7
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\in_wm.dll
MD5=6446249C0325733C8A5EA6A7AA27EFE3 , SHA1=2F61C6F89185D75E355472102C1DA89020A441D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
313344 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_addons.dll
MD5=1DE63CD3ACBEA4726AD84BBE97C28ED7 , SHA1=926304D6A81DC22AD4F42DC6920C1A35A2EA9587
Отчет Kaspersky Application Advisor
25088 Компания: "Nullsoft, Inc."
Продукт: "Winamp"
Описание: "Copyright © 1997-2011, Nullsoft, Inc."
Версия: "5,6,1,3133"
Ориг. имя: "ml_addons.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_autotag.dll
MD5=D50414487779FEDBB5BF6CC61918F6DD , SHA1=16850B1B0717DADBCA55DD76157BC6FE2C4D7D61
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_bookmarks.dll
MD5=DF620F47C232D29F60241059D7240D85 , SHA1=46241844C2D2F52E4B50C8E911436A8EF36C14F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
27648 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_devices.dll
MD5=A2D7A89910AB1339C4A7CDE0EE1595A2 , SHA1=95010D9C63D1BA87695509DAE869D9122E9604C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
250368 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_disc.dll
MD5=07DF646E9B63D4D0E55D613B2598C557 , SHA1=1636613C027E2749A1CAAC6CDD015361F7C3E234
Отчет Kaspersky Application Advisor
200704 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_downloads.dll
MD5=0903D5032ECC7CCD575B35ED08A9D71D , SHA1=D71126123A7EA82A597555AD545536F52F0DA696
Отчет Kaspersky Application Advisor
57856 Компания: "Nullsoft, Inc."
Продукт: "Winamp"
Описание: "Copyright © 1997-2011, Nullsoft, Inc."
Версия: "5,6,1,3133"
Ориг. имя: "ml_downloads.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_history.dll
MD5=B63AEF6FD9D18BD9FE0C90DCCE5CAC8C , SHA1=C937CB3D902BECC69EA89C6847868B03D7E6F773
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_impex.dll
MD5=DCC74D95A426A8F5E3D3B50F8F804BF7 , SHA1=96E0B039E3511C17BB9D8D477CD2EB2D6792EEC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_local.dll
MD5=A02D38DF80EB420F3F2EF2C63BFE7E86 , SHA1=2224AD6A6D04C5E40F62F9D2851833160AA16DFA
Отчет Kaspersky Application Advisor
293888 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_nowplaying.dll
MD5=6CC80379AC80562D93A8E50DAD55531D , SHA1=AF4A3D78CFF356CA63CEB16353E875079320C3B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
23040 Компания: "Nullsoft, Inc."
Продукт: "Winamp"
Описание: "Copyright © 1997-2011, Nullsoft, Inc."
Версия: "5,6,1,3133"
Ориг. имя: "ml_nowplaying.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_online.dll
MD5=718E371B592180CB7D6B66D6EC743089 , SHA1=93D16EFE3C0692FB9503B427E1E6B13C1F2EB24A
Отчет Kaspersky Application Advisor
126464 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_playlists.dll
MD5=F1F6A394C7FFCCA55F054166E88CB67F , SHA1=D179F34248890746F3FB239D16C9E58A01FE8DC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
82944 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_plg.dll
MD5=1E1FC4EF9A1FE9F770A71BD406E45331 , SHA1=66E07DB98BF59E54005C111BD5BD5D2A839C3BC3
Отчет Kaspersky Application Advisor
83456 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_pmp.dll
MD5=0F33DAF8035E04AE15AD0D660D5934F0 , SHA1=41E6E4D79C5FA796BE31736F533599B979BB1CB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
240640 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_rg.dll
MD5=597C44AEDFDEAB8FEA4FEBB14A80D1E6 , SHA1=F08BBAC5185AD3D248098490308F4AF53287DAA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
33792 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_transcode.dll
MD5=288E2AA3EFFA7B911A9D44EE46C55416 , SHA1=198A64B15B4B98C8D7B1EDFDE3E2F52542904F5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
31744 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\ml_wire.dll
MD5=F29B089C0AB6978B56E59FADE5D6C76A , SHA1=9AFFA365C3DBA209475866A422E107E716B5476B
Отчет Kaspersky Application Advisor
118784 Компания: "Nullsoft, Inc."
Продукт: "Winamp"
Описание: "Copyright © 1997-2011, Nullsoft, Inc."
Версия: "5,6,1,3133"
Ориг. имя: "ml_wire.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\out_disk.dll
MD5=223D3063F031869AFA059119F6E56405 , SHA1=23D5D9E7BB346D2A2C4D9932F153EA85F2715FA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
22528 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\out_ds.dll
MD5=A01212123FF9FC426B61440624DA8683 , SHA1=3BC76DD6FA76A4DA39AE8CDCC2A5C4B1073A88F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\out_wave.dll
MD5=4A32889AEBAA70606BB354C0BFF6E711 , SHA1=918CE2A32860C6B8729091955C87915B34916AA5
Отчет Kaspersky Application Advisor
18432 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_android.dll
MD5=5E02C6A6FC58AFD4A822297B281B2EB6 , SHA1=A99F6BE6C061547361B43F769CF0730914AB22EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_ipod.dll
MD5=936D2D7AB0D3521B497C2E41B3B0DF59 , SHA1=75EF6E9EE88B6D6238A39A3004775B01346ED54D
Отчет Kaspersky Application Advisor
171008 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_njb.dll
MD5=E97717C2B197C207BDB1E9A0AFEF8E56 , SHA1=CC8D38AC934CED944FFACE1EF5867304EE264667
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_p4s.dll
MD5=7B04038FD9D4B8193D6E99A5B6BACFBB , SHA1=31AD047B4C4E7D2AD85CDC4B08C19DD665BB2D04
Отчет Kaspersky Application Advisor
118272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_usb.dll
MD5=F77B4E27D4ED6BF3191469378B773487 , SHA1=93579BAD7986535FB9223ACBAA1F5BD97C5DBADC
Отчет Kaspersky Application Advisor
53760 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\Plugins\pmp_wifi.dll
MD5=FA752B70EB834ACFB3B06DF3AB7D2E58 , SHA1=0DDC98E6A90AB508F4296DCFE0D561876114A162
Отчет Kaspersky Application Advisor
113152 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\aacPlusDecoder.w5s
MD5=80195D1802EE8F7938F82FC40BC44088 , SHA1=3905436D8D2E41917C8ABD0424BFC032B59AD1EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
237056 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\albumart.w5s
MD5=F626275A394260DB11AD9244872B03FD , SHA1=0761ADD31620842951B553CB95129FC746CF65A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
23040 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\auth.w5s
MD5=D578C652D28CC698FC2587DB35AC9729 , SHA1=33CC5FF1ABAC8522929BFB4DFDA17FDD2ACA224C
Отчет Kaspersky Application Advisor
174080 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\bmp.w5s
MD5=4564E96F403DECE31CA88F219FD091BD , SHA1=6D6C56FF1DE10338B71200C215F3C471CCD3D42B
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\devices.w5s
MD5=BAFCADDE3611E3151791F57232C97C48 , SHA1=4F7FC3201C7EAEABDD96748C0FFC37559DE20FED
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\dlmgr.w5s
MD5=DF3CDA09EC23E33AF948EE71DB020319 , SHA1=ACFB20D357EA02B046700D3A74AE636FBB052E26
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\filereader.w5s
MD5=25BE99C25C9091AD9B9677D6790F5235 , SHA1=A46D8D1EF20446C5088088C1D6DFBC3E096AFB36
Отчет Kaspersky Application Advisor
14336 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\gif.w5s
MD5=7826AC3F7F58A52010102D7693E99277 , SHA1=21CD820F395DF67B57E17A8DE8938853FCB13291
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\gracenote.w5s
MD5=AEBB2ECA1266DCBE92A318F26E7F8D08 , SHA1=5859E8D41204379A31BE3FD96EB6E5E1D6E4AD1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
16384 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\jnetlib.w5s
MD5=4E00045AFE7ACB20D2FF443A61B2ACCC , SHA1=07EBA9349A6A9DBAA0BA5219C377F3D145F7A3AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
623616 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\jpeg.w5s
MD5=4508223BDCD73DF765DDFD25735D7D2F , SHA1=32609C830457606B067017D3BFFA191B0DE50913
Отчет Kaspersky Application Advisor
154624 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\ombrowser.w5s
MD5=8A12439CD923F6581CFECE7B9A4ACCEB , SHA1=DDBFE76123DCF9695673153E0FA0B7391E7917EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
302080 Компания: "Nullsoft, Inc."
Продукт: "Winamp"
Описание: "Copyright © 1997-2011, Nullsoft, Inc."
Версия: "5,6,1,3133"
Ориг. имя: "omBrowser.w5s"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\playlist.w5s
MD5=D17FE026EFDD612F77BB2ED40A24EAF1 , SHA1=494DBB9F88715BF71F0A6776088ED8CEB1A45AC7
Отчет Kaspersky Application Advisor
84480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\png.w5s
MD5=7A0812CC1ED2214E292651594CAC0957 , SHA1=9AF93480BD9687304E4104286F2229957B20C433
Отчет Kaspersky Application Advisor
103936 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\primo.w5s
MD5=A201C5C7DE35F3BB48AF9621C11C5A39 , SHA1=161EB3EF204C5A0E40D26D5AEA4F7D8937DC4720
Отчет Kaspersky Application Advisor
13824 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\tagz.w5s
MD5=2BF7B2A9A381E96B507F954CB79BF306 , SHA1=6F6947EBFAD5DEA7FF1E32378A7EF0DDC92E1453
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\timer.w5s
MD5=0E10CFBC3F3E6B5840F55B366E13D7C4 , SHA1=9ACC6A0D8AF473DD607841016A9DC0900E80D867
Отчет Kaspersky Application Advisor
35328 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\System\xml.w5s
MD5=2A438E822400F856EE1FF5975F114A15 , SHA1=4F0CD24AD36ACDB7B00B583C9414EF20D96AF1C4
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\tataki.dll
MD5=5265CF29D56A73EB82018D682F4A89E5 , SHA1=75209593556CBD7DA5E9654BB8E754FC6CA09464
Отчет Kaspersky Application Advisor
83968 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp\zlib.dll
MD5=C1C9F711BB7FC714C455460C452FC1FE , SHA1=600C991D54288BCB639FFDABD7B0875BD9F28812
Отчет Kaspersky Application Advisor
47616 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Проигрыватель Winamp, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: