Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 42508DE1D537F578EF743EE941144568
Размер карантина: 58139959 байт
Карантин принят на анализ: 21.02.2013 19:30:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.04.2017 2:51:49
Общее количество файлов: 99
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133688
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\с диска с\Dead Space\Dead Space.exe
MD5=B51C674C8F8508BDD9AF1355C27D5B8D , SHA1=622ED7BCE0822DFDFF965519DAEA89A40FCFBC02
Отчет Kaspersky Application Advisor
13733888 Версия: "1.0.0.222" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\5ecf01964c70e453d71e5d7653912ff9\System.Web.ni.dll
MD5=DD80D3894F5E1D36864D9727214605CD , SHA1=2B6A656FB35E6D494CA077619ED79288DA68C705
Отчет Kaspersky Application Advisor
11833344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\cb562e2e4f74ae607f1186f6ec50cec7\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=8B1590C627138166C015A5680ABF6BB2 , SHA1=79537786D2881BF98A583DDEFDC7EFB137D1830A
Отчет Kaspersky Application Advisor
12436480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\AllShareController\b492d7fec7351328e977fdaa4c39ee52\AllShareController.ni.dll
MD5=78320D04DD2C827ADD3681E19EB3219F , SHA1=DAE68BEF4BD9142D3D3B212AF81AEF561DA36E07
Отчет Kaspersky Application Advisor
31232 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "AllShareController"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.7"
Ориг. имя: "AllShareController.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BATPlugin\63091c2312e2a5cf21f85756db3c941c\BATPlugin.ni.dll
MD5=602B74041B6ECD97FF0EF7BA4FDE5D43 , SHA1=DEC0C2AD1D10E49C7AAA8213B84BD5A8CAEA4BD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
391168 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.BATPlugin"
Описание: "Copyright © Samsung 2011"
Версия: "1.0.0.46"
Ориг. имя: "BATPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CPKTMusicPlugin\d9b8a5a9c9bab93eafd9a09e6a58a60f\CPKTMusicPlugin.ni.dll
MD5=029203BD3537BC3F2E2F4BBA0114D4A0 , SHA1=CC880F1C65C102274A17E72D26B406F98EBBA5A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1008640 Компания: "auney"
Продукт: "Kies.Plugin.MusicStore.CP.KTMusic"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.60"
Ориг. имя: "CPKTMusicPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceCommonLib\82a3c3b704ecb5e85b58d1b589afaf7e\DeviceCommonLib.ni.dll
MD5=ED27219C14A3C26B4186B9F9FC8BEEF0 , SHA1=E8CC81BA55D2735893D31D7F30B9BD22E4FE93DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
697344 Продукт: "Kies.Plugin.DeviceComm"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.156"
Ориг. имя: "DeviceCommonLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceHost\c262b576dc3d08fa881b275b82a960f7\DeviceHost.ni.dll
MD5=48A06EFBC89BF2A69C90CDDEC3B63494 , SHA1=88C36764B48561E8A39C22B9937D80DFA12D8149
Отчет Kaspersky Application Advisor
5846016 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceHost"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.803"
Ориг. имя: "DeviceHost.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceMusic\86b24a0d25e966459025d9f1b691dcc7\DeviceMusic.ni.dll
MD5=DB4AB74611B10723B9CE65E9D73E24C0 , SHA1=6E56D86E1E4E833010B160AC9E95D5B09C0DC681
Отчет Kaspersky Application Advisor
301568 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.DeviceMusic"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.109"
Ориг. имя: "DeviceMusic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePhoto\a700d8ba3e8b647abab6cea586381aa9\DevicePhoto.ni.dll
MD5=5464F02A4FE990B7CCBF5C98843BA916 , SHA1=8F99BBE212AD54F5D702ABE1549A0569536A57CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
369152 Продукт: "DevicePhoto"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.135"
Ориг. имя: "DevicePhoto.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePodcast\b2d03fb74137888c1f9dd42142fa8990\DevicePodcast.ni.dll
MD5=930F509BD23E80BDD1FE220685BC4B8F , SHA1=D1F03FBA2A38FFD06999452EBF211F643D7D65EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
608768 Продукт: "DevicePodcast"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.77"
Ориг. имя: "DevicePodcast.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceVideo\3ed3f80b8d2cb5dbbdf6f922bebeef61\DeviceVideo.ni.dll
MD5=3FAA18849F35CABB7B7B9131CB85B1A7 , SHA1=86A546C898F7112DF111C19198B30D1AAE31479C
Отчет Kaspersky Application Advisor
292352 Продукт: "DeviceVideo"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.129"
Ориг. имя: "DeviceVideo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\EBookManager\9f3e8fa388fbc8354dbe8f9a4155d3b1\EBookManager.ni.dll
MD5=AC288FBC07D44E4F1E83B7304AC55159 , SHA1=F6F7080671CD65C1565DF42B2A3B25E5CE2E883B
Отчет Kaspersky Application Advisor
320000 Компания: "MSC"
Продукт: "EBookManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.54"
Ориг. имя: "EBookManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\GongSolutions.Wpf.D#\ab98b3421e2bcbd877f3e0f4d58764bc\GongSolutions.Wpf.DragDrop.ni.dll
MD5=4CB49E045F274FEEF09C5BCA257CE525 , SHA1=B6E5D384C507A43EF06A8A9FEE37299B7FF20592
Отчет Kaspersky Application Advisor
119296 Компания: "http://code.google.com/p/gong-wpf-dragdrop"
Продукт: "GongSolutions.Wpf.DragDrop"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.9"
Ориг. имя: "GongSolutions.Wpf.DragDrop.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.CDBurnCOMLib\c1739a9b18cf8b334e60bfc1e4d126db\Interop.CDBurnCOMLib.ni.dll
MD5=1E28722E96F48051E74197A7BDF50D95 , SHA1=00F17B200BE1818BACCE43FA36D24F9893977C8A
Отчет Kaspersky Application Advisor
62464 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'CDBurnCOMLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.CDBurnCOMLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.ConnectionM#\fdac9848d396f2c6baf7547abd09dc31\Interop.ConnectionManagerLib.ni.dll
MD5=E12BA1C729E94AE3BA1AEB4F09740922 , SHA1=4B593C33D083D353FD5A5A689AFDB8AEF590EF6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
53760 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'ConnectionManagerLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.43"
Ориг. имя: "Interop.ConnectionManagerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DevFileServ#\e877ceb6141d8e29070f30a64341547d\Interop.DevFileServiceLib.ni.dll
MD5=A7655C8EDE925D86FCDADF375E7C9D88 , SHA1=2F40A1388D07BE429CF6BD882ADEA3DAADAFD58E
Отчет Kaspersky Application Advisor
175616 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DevFileServiceLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.2"
Ориг. имя: "Interop.DevFileServiceLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DeviceDataS#\8534a554f8bba0175ce94c7fabf15573\Interop.DeviceDataServiceLib.ni.dll
MD5=640AE1C9A7F93DC214DAB593317A95C1 , SHA1=E2F26F429852B9C382C0C12936628D36FFF60F25
Отчет Kaspersky Application Advisor
62976 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DeviceDataServiceLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.77"
Ориг. имя: "Interop.DeviceDataServiceLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DeviceManag#\63db50b8caf365963c7bc8317c3d0392\Interop.DeviceManagerLib.ni.dll
MD5=750E9B4CDB1AA43D23E2D1864CC1BCD7 , SHA1=779C98E9F570AB168425205FF876203BC31C0EE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
83456 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DeviceManagerLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.5"
Ориг. имя: "Interop.DeviceManagerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DeviceServi#\755372b3115e029792125faaf3c1fdc1\Interop.DeviceServiceModelDBLib.ni.dll
MD5=385BEE557C430F88CB46806948764A5E , SHA1=2244C3B11C20AAAB91437D0310992ECF3C089492
Отчет Kaspersky Application Advisor
18944 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DeviceServiceModelDBLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.13"
Ориг. имя: "Interop.DeviceServiceModelDBLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.FUSCryptLib\7296ee8d41eeb2bcc543df81eea19ebe\Interop.FUSCryptLib.ni.dll
MD5=A7887E0339D99FAC2CC2A229EDBD121F , SHA1=114B6476DE7ED0D716E24FA319DB106ACD5E0015
Отчет Kaspersky Application Advisor
43008 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'FUSCryptLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.1.0.0"
Ориг. имя: "Interop.FUSCryptLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.PRPLAYERCOR#\b487392fc4f6a70127dce1a724415d54\Interop.PRPLAYERCORELib.ni.dll
MD5=06D3E151DE760302ECC27CDD327BCEDD , SHA1=C8A90218C61879F414E2D20360C1DE7470D3CD71
Отчет Kaspersky Application Advisor
30720 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'PRPLAYERCORELib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.PRPLAYERCORELib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.SyncService#\6169b94e04d363fb40d22ff30aaf24df\Interop.SyncServiceLib.ni.dll
MD5=98ED332857C8AEA2694EC4459DCB3350 , SHA1=5375CC3600F259D473C4273426A0E8F920D75879
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'SyncServiceLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.SyncServiceLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.AllShare\cf6159dd0bd6bd533df0358e2b90c872\Kies.Common.AllShare.ni.dll
MD5=5840828B662E7E315073C679C22A4591 , SHA1=91D0E912A9DC8685F188E314B961274255B74A50
Отчет Kaspersky Application Advisor
64000 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "AllShare"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.53"
Ориг. имя: "Kies.Common.AllShare.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DBManag#\774b967404543f802fdbb172ebe14734\Kies.Common.DBManager.ni.dll
MD5=A5BC306B79CD2F660C2B68E19D65766C , SHA1=53502706C30CB2D01C9FF4F998CA70FEEBF5AFB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
67072 Компания: "MSC"
Продукт: "DBManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.7"
Ориг. имя: "Kies.Common.DBManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\a64afdf390eca75b23ace7a3185c53b0\Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.ni.dll
MD5=8B861FFAA4B2CC913673552BED9D0F37 , SHA1=2253D3400EC16FDE8CA48D9EC10BC2A0B1FD059A
Отчет Kaspersky Application Advisor
566272 Продукт: "FileService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.162"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\bf9be73153d81e85f3518ea1d8a20b06\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.ni.dll
MD5=32FE785100EE36F7BC1216FD9AB812CA , SHA1=565B9F203A312211C0024BB46A2A039243D6BBAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
282112 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Common"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.15"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\c695167dfb71fe90cbf13b8905603761\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.ni.dll
MD5=2DBF7EE2FE0868EA670D3819191B3E22 , SHA1=402E46046A4A04AE0322072042FF14491C813C97
Отчет Kaspersky Application Advisor
907264 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.171"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\c75930c487015e557f86fe3275850675\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.ni.dll
MD5=0B6024D63723446E19B93812F5ECD4A7 , SHA1=2DAAC4579216D857933A3C0DC7846F579DDD6B16
Отчет Kaspersky Application Advisor
569344 Компания: "Samsung"
Продукт: "DeviceDataService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.56"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\e3ddcebd5afeb2117f9be14f465e0815\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper.ni.dll
MD5=81D709C27C81A26F45000A0685700359 , SHA1=1F831B3FEF4F8A476E6375D6926AA328945A9A42
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Продукт: "FirmwareUpdateAgentHelper"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.22"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper."
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\0ccf9a11190388866be3aa365e85ed21\Kies.Common.DeviceService.ni.dll
MD5=C76D254740B5BEF342747A4ABE738BCA , SHA1=CA1A56AD369CF744EFB06E8B85C43ABFC8E5B30C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1057792 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.303"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\61297aae2f5304037073b53af30db00f\Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.ni.dll
MD5=8F196B72F03C17E71E9B70F52A1E05D7 , SHA1=7866F12492E3728D91FD518028034AA9FB549B9B
Отчет Kaspersky Application Advisor
184832 Продукт: "Kies.Common.DeviceService.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.35"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\7c0dfdeb9f2f7420c487a0c153b60da3\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.ni.dll
MD5=921EF34FBB7EAC3E50C538878D7A27AA , SHA1=10625DFD2B9FF4D4D0CE2A5CAF14E60BB5D66166
Отчет Kaspersky Application Advisor
189440 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Downloader"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.10"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MainUI\6b6e127e57ea6623172065e5d84c9bf2\Kies.Common.MainUI.ni.dll
MD5=FEBE0A3F11C8CC16CF271583A46C2367 , SHA1=190857E856ED1E04F579D23E08A1E2B668D6F9CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
198656 Компания: "MSC"
Продукт: "MainMenu"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.41"
Ориг. имя: "Kies.Common.MainUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MediaDB\7f26e07e0322768525833337df165be9\Kies.Common.MediaDB.ni.dll
MD5=5A5CD0E0AC3BFE91D3A6A89637054369 , SHA1=CBAB44FF7D915CFE546F3490B33099C0681AFEF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
507392 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.MediaDB"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.93"
Ориг. имя: "Kies.Common.MediaDB.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Multime#\edb7778cfcf615727d05ab17d0ee03c0\Kies.Common.Multimedia.ni.dll
MD5=7D428F2D23DF9C60497A8260DE5042B2 , SHA1=6EB753FFA4E59E0D88C083767A136A2463A5964F
Отчет Kaspersky Application Advisor
2198016 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Kies.Common.Multimedia"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.196"
Ориг. имя: "Kies.Common.Multimedia.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Pims\92a15de4879fc9d5f1ac3a56029dd165\Kies.Common.Pims.ni.dll
MD5=DDA3D140A7CFAF4CF1B99C7F5C722322 , SHA1=5D21579B70D48AD4B4A2AD0119FBCCC7CF244046
Отчет Kaspersky Application Advisor
3267584 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.Pims"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.337"
Ориг. имя: "Kies.Common.Pims.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.StoreMa#\e1d5574ae3470042785e9c4d780389be\Kies.Common.StoreManager.ni.dll
MD5=ECEB95E8BA641F940F908C9B73755D30 , SHA1=4931BB452F6B043959041BABE6CBB079326EC344
Отчет Kaspersky Application Advisor
29184 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "StoreManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Kies.Common.StoreManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Util\24069169b8f8d38ff8a12d16c743485d\Kies.Common.Util.ni.dll
MD5=9A80F3FF49DE31FEE4970409327D252B , SHA1=47697FEE2571381DDFAB096567E863993D7DF969
Отчет Kaspersky Application Advisor
271360 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.Util"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.75"
Ориг. имя: "Kies.Common.Util.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Interface\4fd23d9246bee33ada42bcd101a0aa17\Kies.Interface.ni.dll
MD5=12CD5C98BE578CC55E5DBC46C87E826D , SHA1=8411218F8AAD6F3C015CB2DF9BEF2FAB799F3462
Отчет Kaspersky Application Advisor
1198592 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.293"
Ориг. имя: "Kies.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Locale\650812d1d8332cf53605f5c26f350a5b\Kies.Locale.ni.dll
MD5=6669BEDA374D41B0B20350BD36200F61 , SHA1=66A3C524E0549A59652595D54D22761E804634C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1459200 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Locale"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.259"
Ориг. имя: "Kies.Locale.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.MVVM\4099c282177616d9371a7744a7c22d69\Kies.MVVM.ni.dll
MD5=0B1F33E06E28F907C8709691DDC7CFC2 , SHA1=B4E24CDAA33A96C3E868711E8D29FD5B85D834D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
78848 Продукт: "MVVM"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "Kies.MVVM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Plugin.Content#\1fe5e199f58013298b977bcf1aaf2000\Kies.Plugin.ContentsManagerLib.ni.dll
MD5=F81B3A8E931BAFDCD5DC71C1431B40AB , SHA1=4B32244C448C58D801EB49F2040DFA52785A5AC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
716288 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.162"
Ориг. имя: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Theme\1323e26123294f826e8aae51cb3aefe1\Kies.Theme.ni.dll
MD5=1BB7443E9D8B942593EC4A29837D2312 , SHA1=72E538BB09F3A95A851C196BD2E43B833C546C68
Отчет Kaspersky Application Advisor
12841984 Продукт: "Kies.Theme"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.246"
Ориг. имя: "Kies.Theme.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.UI\366b56566f498c630afbd5013db17fe3\Kies.UI.ni.dll
MD5=D29509586E58F06B778AEC9E044304BF , SHA1=14433E3FDABC46F6FC7D693DA401E41C30F440F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1844736 Продукт: "UI"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.243"
Ориг. имя: "Kies.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies\0055a062c2f07e25052d16578ce87d4c\Kies.ni.exe
MD5=257806C111D9D98302053CBDB1855793 , SHA1=728E31398CA83A33CED23D770BB3B5E746F6733F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1693184 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.893"
Ориг. имя: "Kies.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\lib_Samsung_WitchPl#\0f6a68e21e4894592e16856189b20199\lib_Samsung_WitchPlaylist_v0.1.ni.dll
MD5=2E44D59EACA106E86E22DF1A727C1E6F , SHA1=B498D8D6922DA5C4D23A169DCD306A7657CD2E70
Отчет Kaspersky Application Advisor
24064 Компания: "Samsung"
Продукт: "WitchPlaylist"
Описание: "Copyright © Samsung 2011"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "lib_Samsung_WitchPlaylist_v0.1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\MusicManager\b3ea945e0be6bf873c4306b610ebb03d\MusicManager.ni.dll
MD5=F982C2F38FB1F8C7772900123FCF5434 , SHA1=C9FCC57BA3573731136104C722FF437C88837488
Отчет Kaspersky Application Advisor
941056 Компания: "MSC"
Продукт: "MusicManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.169"
Ориг. имя: "MusicManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Phonebook\cdc31a0257c7bbe31f4112b2a9187c3e\Phonebook.ni.dll
MD5=C4C0AF0C0852825CCB2436CC590B0292 , SHA1=D18195C11BDC1BF6474A20AAAEA033980AA8E61C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1869312 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.Phonebook"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.388"
Ориг. имя: "Phonebook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PhotoManager\903aa5922d8ce66567e6536bf8441060\PhotoManager.ni.dll
MD5=DE9B2DC383F2B544512130FF7B44352A , SHA1=2C481A7396D2D483BA9D506B4113F5D7B27E00A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
615424 Компания: "Samsung"
Продукт: "PhotoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.162"
Ориг. имя: "PhotoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Podcaster\19dfe89873900ac04d3cb034e5123f09\Podcaster.ni.dll
MD5=0E18D1DB569DE1BCC3D40A9DEDA93CC8 , SHA1=AE1358CF7B38DD346B10CC2C653DE59E07A071FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1142784 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Podcaster"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.231"
Ориг. имя: "Podcaster.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PodcastService\b0b065843447a8e3455afd30530189a8\PodcastService.ni.dll
MD5=83CEE99DD8400230414D88C00E483E58 , SHA1=0EE80F8374A24FBC2155F84C0DA611401621CC1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1500160 Продукт: "PodcastService"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "1.0.0.258"
Ориг. имя: "PodcastService.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceProce#\7d8f6866864f78cf83d3701641c46178\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=BE1513A1A1A8458F5B30D5799476CAA4 , SHA1=7D2B07C86C43CC4EB8A39423768F43935FE8489B
Отчет Kaspersky Application Advisor
221696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\VideoManager\aff106d86cd80425d277669c1de8b5ec\VideoManager.ni.dll
MD5=8612498911FE9997AEA0E5C9EFD9FAC5 , SHA1=A064DFB17387E579B784FA4BD725D361FB0EDC04
Отчет Kaspersky Application Advisor
465920 Компания: "samsung"
Продукт: "VideoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.175"
Ориг. имя: "VideoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\user\appdata\local\mediaget2\mediaget.exe
MD5=7B4D3971579E51B6074B3DFC460ACB98 , SHA1=9B6954E8E3607BE9A8CEEF3EE3C70394EF324D08
Отчет Kaspersky Application Advisor
10847976 Компания: "MediaGet LLC"
Продукт: "MediaGet 2"
Описание: "Copyright © 2011 MediaGet LLC"
Версия: "2.1.2257.0"
Ориг. имя: "mediaget"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Media Get LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Local\MediaGet2\QtWebKit4.dll
MD5=84C87A49A3D82553340DE9F86A6E4E81 , SHA1=C106D6B4035F51802143C130543B65FBE2DA5C6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
17620200 Продукт: "QtWebKit"
Версия: "4.9.3.0"
Ориг. имя: "QtWebKit4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Media Get LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Local\SwvUpdater\Updater.exe
MD5=B2442E25949A5EA619A44B2AC213503D , SHA1=E9DF6E1C0A52457A70BFF7C948FB68A5D9A93747
Отчет Kaspersky Application Advisor
300584 Компания: "Amonetize ltd."
Продукт: "Launcher"
Описание: "(c) Amonetize ltd., 2012. All rights reserved."
Версия: "1.1.3.6"
Ориг. имя: "Updater.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Amonetize ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll
MD5=632DD2B99C35A6274E5C9C459B86B115 , SHA1=C0639C073F5AEA9382D6C045C363B813C77A4F0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1031752 Компания: "Simplytech Ltd."
Продукт: "Simplytech Toolbar"
Описание: "2012 Simplytech. All rights reserved."
Версия: "2.4"
Ориг. имя: "CertifiedToolbar.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Simply Tech Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aecore.dll
MD5=F2CA7D52AC047E0B08EE7681BCE7E47E , SHA1=6E1977B75DEC2A6B087443898127E9B0C96603F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
201079 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVCORE"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.31.0"
Ориг. имя: "aecore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aeexp.dll
MD5=07CEB3F888659E15727A4DC715EDBE28 , SHA1=6661CCCC8326B98EDB3B0187006C9E98027209A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
188788 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVEXP"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.4.0.0"
Ориг. имя: "aeexp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aeheur.dll
MD5=300374C8F28F5DA22A18FFB92DCD54F1 , SHA1=6A55C366FF46B57EB5D1E2C7DE7CEEDA3C42E3A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
5747064 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVHEUR"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.4.206"
Ориг. имя: "aeheur.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aescript.dll
MD5=D09AF4AD2BA8C476559F10529014CD46 , SHA1=BD7709F7AE262D8AC045BD438CD6B5EC3D7E44CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
471418 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVSCRIPT"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.4.92"
Ориг. имя: "aescript.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avesvc.dll
MD5=96FE22F9BF9BFAED946433A87A58DB46 , SHA1=51EDCA51717D503BC5B86DED9A21F08F3015A04C
Отчет Kaspersky Application Advisor
138464 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.602"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avevtlog.dll
MD5=4AE1E83C8E9D6EAD0C091FA2612E77F2 , SHA1=4AC9C39542FCD3E4D61D694DB2482CC59C34C92B
Отчет Kaspersky Application Advisor
167648 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVGIO.DLL
MD5=C08F889CBB72CC2FA5B8C1F32A6B668D , SHA1=29A1108C7481B4469286B421C90725E732258467
Отчет Kaspersky Application Advisor
80608 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.19.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avgnt.exe
MD5=9041D166478524AC53ECE1AC8F4384A5 , SHA1=6D470E45684CF4DC6C95E176804D51762FCF2B6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
385248 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avguard.exe
MD5=6C08E577474034749157D12F3D9E582F , SHA1=90BC6A825A225E3D6EAC3B7292C81F4EECE09E76
Отчет Kaspersky Application Advisor
110816 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.652"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avipc.dll
MD5=1FC67435935CC1CC27040B0FB5D9631C , SHA1=F656BD481E7D1449D6B8761BD83AEDC60C764713
Отчет Kaspersky Application Advisor
62320 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.6.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avpref.dll
MD5=4BDFBB3A85EA63F90B8EF17B7F515F46 , SHA1=32B03E699FA3DAD3719711620F757587BF3507A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
51056 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avshadow.exe
MD5=75D013FC37B49FDE6627E51C66F2A482 , SHA1=800655AC032FFC73F7E3D45F8AFE3376ABA1D46F
Отчет Kaspersky Application Advisor
79584 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.584"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgen.dll
MD5=4152F46DE2771F239D1B9DCE1E6370FA , SHA1=111E4592ACEDA4DBF1CE3BAABC7BA77A1D968C4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
835296 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgenrc.dll
MD5=12408F50C9786CE6540C02CD973F1C31 , SHA1=86A0AFC992212E59CA22842455FBE342DAB727CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
46816 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.646"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgrdrc.dll
MD5=2FDF68C519F8B9D679110DAD0DE4857E , SHA1=A469E19C9C10048A0A49CFFED75E7ECAE9A246E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
27504 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgrdw.dll
MD5=635E47EE6A286B2B80D8831C1395EC1B , SHA1=C3021FF5D9C3DA0F9F7D023C5E57D59F7EF16732
Отчет Kaspersky Application Advisor
231648 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.624"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccguard.dll
MD5=356EAD20853155A0D09E16153FB6315A , SHA1=3281617F2E6662843AFCAC92BCB35050798CAC72
Отчет Kaspersky Application Advisor
399072 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cclic.dll
MD5=169D06209F4FBAA13B6A355DCCBBF308 , SHA1=A3C0967E894BF0F3390FF8848DC8F928CB809162
Отчет Kaspersky Application Advisor
122080 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cclicrc.dll
MD5=FA97A189C080DA9FC300C877F9C8F298 , SHA1=94F934604D3F2796F3103ED076B4F64E4631A87C
Отчет Kaspersky Application Advisor
10096 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmainrc.dll
MD5=46059030DA49F06EFB80957F7CD11861 , SHA1=75574555D3BACDC6B537F7C970C630BE70CAF351
Отчет Kaspersky Application Advisor
14192 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmsg.dll
MD5=E386CF6EDE103AFE4AE12F1C890B1921 , SHA1=50691017A0040C19A794AE7752E6B3557E180E15
Отчет Kaspersky Application Advisor
233184 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmsgrc.dll
MD5=9D57A94E6108405F5F7E3227F96DD8CB , SHA1=98EF47411D55F01A3E7AAFA355323F51EAF502C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
9584 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.480"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccupdate.dll
MD5=DBA8960CF39CD91D2FCE05E6A89FDC08 , SHA1=AF0DC5AFB858C73482FCB38711F5F2057D95FC33
Отчет Kaspersky Application Advisor
272096 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\ccupdw.dll
MD5=948D4A13137E5EA86F7C5E976437935B , SHA1=5E896259C4B3E1FEBF2854507943CCDFEBF48080
Отчет Kaspersky Application Advisor
215264 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.624"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccwgrd.dll
MD5=80D0877259AE068DDA3AD31FB98D39C0 , SHA1=8982323BAAD1C8F87644D32DDCE9DCF7E4D0764A
Отчет Kaspersky Application Advisor
463584 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.628"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\ccwkrlib.dll
MD5=6A8EF360B6C9EC9BF43C5FF5DE8BE4A0 , SHA1=F2F46AA47FB01EC37B69D9F803DBECEC7098620F
Отчет Kaspersky Application Advisor
668384 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.624"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cfglib.dll
MD5=3DDBAC2C441C010106CAD2D2E86546B0 , SHA1=A379EDEB0F8E197E77EF3D172578906B5D36BA23
Отчет Kaspersky Application Advisor
57568 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpavgio.dll
MD5=E7A16E2142E4F3868DA8EA3E4164E6FB , SHA1=77E197502400BF8E3190C99A4C3AAFED768DCCD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
335072 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.624"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgen.dll
MD5=B6BF058D922568A780F7247198CEEB4B , SHA1=515B957CD76E143EE93BD3A1FC7D67DDE47B4DBB
Отчет Kaspersky Application Advisor
194272 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgenrep.dll
MD5=90B351D31B96AB61DB89764A2EC90BDC , SHA1=DCAAD687D6C08117721996CDF9490A4AEEF36DEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
61664 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgrd.dll
MD5=0BE3B014F8ED5121AB2891FC1BDD6E9B , SHA1=74EEC7C5CEB82B0D2F05929E455003B2C86EE2A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
43744 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgui.dll
MD5=0352A865EC4105464E1920855E9CB73E , SHA1=902090A083423A7830ACAC30AF2191D4C4FA4548
Отчет Kaspersky Application Advisor
60128 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpipc.dll
MD5=AA49AAD417DAEBEF3A64B74CCB239B18 , SHA1=4E121F10D0EBAA30F2CA88277B64195B8CE9B33D
Отчет Kaspersky Application Advisor
219872 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.602"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gplegacy.dll
MD5=D687943C27CCB6382F8045AB1895AD51 , SHA1=BBCC88FB2292367E975CE759BB0C02C77F1235FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
48352 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpschd.dll
MD5=776BABEFE2E1C7E6FD0D10E187997015 , SHA1=988039CEBF059B8843FF2503D6D2386511FC5D7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
130784 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\grdcore.dll
MD5=81A4F9954AA4F2743619D2ECF0BC8E39 , SHA1=A5EF18D4B63AA59B68A92B5C8FEBC01B422B2DEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
381664 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\onlcfg.dll
MD5=FC34C4ED49A0CDEA3A6844607D47410F , SHA1=1ED7D2B2CA63DBCF6D04B1FDF7011AFE14A9EDD5
Отчет Kaspersky Application Advisor
28384 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.1.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\sched.exe
MD5=F7E549920EB38A770881C90836A6236E , SHA1=40F3F99DE1E35281BFA9497606444CE3CE27A4D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
86752 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.652"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\shlext.dll
MD5=4EF23BA8B02FCE04D2400A8B12A2043A , SHA1=007F38DFFEE4FE51DE24AC4E07FDA2A0EE3D583D
Отчет Kaspersky Application Advisor
156896 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Free Antivirus"
Описание: "© 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG and its Licensors"
Версия: "13.6.0.600"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Protected Search\InstallHelper.dll
MD5=7FE0DB68E5B90DD8E22D5D70EA2C5E4A , SHA1=C589CD2A8CD745EC6D25FFA2E9D5C5A4699A35F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
74240 Продукт: "ToolbarInnoSetupHelper"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "InstallHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\protected search\protectedsearch.exe
MD5=D7C841BE50C6BA2B64217A7BFD825A4C , SHA1=DE2B30F659E2BD2651C9697DF83DF2BFE9BB938D
Отчет Kaspersky Application Advisor
56904 Компания: "Simplygen"
Продукт: "ProtectedSearch"
Описание: "Copyright © Simplygen 2011"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ProtectedSearch.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Simply Tech Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: