Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 4002EB82FBCB6AC02BEDB4E13440ABC8
Размер карантина: 24788161 байт
Карантин принят на анализ: 01.02.2013 20:00:04
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 94
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132048
Оценка ПК по анализу карантина: +73

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\windows\WLXPGSS.scr
MD5=4860944ABF2F8EAB74039A3A132B9995 , SHA1=D3CB2CB5B4FA0AD35BF69E43B63012572700EE36
Отчет Kaspersky Application Advisor
302448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows Live? Photo Gallery"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "15.4.3555.0308_ship.wlx.w4m4 (ship)"
Ориг. имя: "WLXPGSS.scr"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=CDDDEC541BC3C96F91ECB48759673505 , SHA1=9E5C19CD3D09644A937141377730E9BBF61D026B
Отчет Kaspersky Application Advisor
691696 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.10.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\Acqmod.esx
MD5=B7E1D2585C33116A54AD96D7DB2FE96E , SHA1=61C3FA2F232378E95025BCD795973A0695CA89A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
517120 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "acqmod.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\AddressBook.esx
MD5=9D6994DBABE15977E43D79CA51496A9E , SHA1=8D1E9187A5A9AC0076433D81164A40726066EF77
Отчет Kaspersky Application Advisor
139776 Компания: "Eastman Kodak"
Продукт: " AddressBook Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "AddressBook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\AppCore.dll
MD5=439F3B3C8765CE76C8FB658070F001E9 , SHA1=69252DD8A8E03379C2DF049F3A4225255F1A085E
Отчет Kaspersky Application Advisor
264192 Продукт: " AppCore Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "AppCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\AreaIFDLL.dll
MD5=6A53E96EB9D8559400437A691C983D1D , SHA1=6F7F8EC7C6679CF88E5C625DCC115A76F143C5A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1564672 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\Atlas.dll
MD5=A0EA844319C21C2CC869989B89233895 , SHA1=366C5ACD9D4D265BF3036146A06060A723510719
Отчет Kaspersky Application Advisor
356352 Продукт: " Atlas Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "Atlas.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\CameraCollection.esx
MD5=C8305466B83F16697EEB6CC9432FD6BD , SHA1=B3C3BF56E49D71093FBF4ACB4E587823EF804424
Отчет Kaspersky Application Advisor
222208 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1997-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "CameraCollection.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\CreativeProjects.esx
MD5=73C50E2EE4F7BDC0E0DD25C03C55AC22 , SHA1=FFE58FE0652E4150BE204B94D95E13BD37546718
Отчет Kaspersky Application Advisor
192512 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "CreativeProjects.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\DibLibIP.dll
MD5=04F6812992E22DA1DA442F922F662891 , SHA1=B99452006657712697BA329DE17DD870D543FF2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
62464 Продукт: " DibIPLib Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "DibIPLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\DXRawFormatHandler.esx
MD5=DA3DDBD8F7CA16E9CDE685C047BE16A0 , SHA1=5CCD9A8DC6D270675BD10903305135F71488E6A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
78848 Продукт: " DXRawFor Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2005-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "DXRawFor.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\kodak\kodak easyshare software\bin\easyshare.exe
MD5=6359BEA592855F9C85D9535EA5C4D3A4 , SHA1=C977509E3CE07FA0CB11F9CF9D4C1C35898DFD1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2008. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "EasyShare.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.12.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EGCreatives.esx
MD5=5E3B973A5A0436343DB266F0F1280B56 , SHA1=5E972D0713A8BDF5A801EE5CBC8F796EBBB138E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
374784 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "EGCreatives.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESApp.dll
MD5=B93E6EB18EF5D501B3C46C612C1098FA , SHA1=F6E7C0F3B9DB31E1487E6E891FC9030671ACC423
Отчет Kaspersky Application Advisor
1509376 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "EasyShare.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESCliFacebookAPI.esx
MD5=FD22D323879D1F1BCC1FCABCC0E07DE1 , SHA1=63243557F0BF63BFEFDCE2048C896474CF251687
Отчет Kaspersky Application Advisor
794624 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "ESCliFacebookAPI Dynamic Link Library"
Описание: "(c) Eastman Kodak Company. All rights reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESCliFacebookAPI.esx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESCliWicMDRW.esx
MD5=F3096172E678CD553B868A1D6E23726F , SHA1=B08664EB9B4DBF4DF2817894F56ED4E75A2E06BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
761856 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESColl.esx
MD5=B5EA42DCAF260DCAF8DBC20FA6402976 , SHA1=CAD679396FB4D91A2894B739D65D6A83414E62DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1686528 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESColl.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\Escom.dll
MD5=79662347CC0BBEE9B776A09BC81E5A59 , SHA1=07CA335724C73C13D7889C68B454F97285F1B317
Отчет Kaspersky Application Advisor
471040 Продукт: "ESCom Module"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESCom.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESDeviceSetup.esx
MD5=FC0D5757E04696315BE4F19C30B8AD19 , SHA1=514B086AF475697CA78B571C54BD7C0519C19826
Отчет Kaspersky Application Advisor
291840 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1997-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESDeviceSetup.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESEmail.esx
MD5=93C0F6CD7AFABDB5AE25D6321AA9ECBA , SHA1=E6F4F9498E744AFC10777D7207C1F8A873C6C091
Отчет Kaspersky Application Advisor
684032 Продукт: "VistaEmail Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESEmail.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESEverestEditPipe.esx
MD5=FF627B10C9C7F637DBE2440300FF32DF , SHA1=552F0090519E495FFFD30A9D06BDAB8D723FC52F
Отчет Kaspersky Application Advisor
122880 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "ESEverestEditPipe Dynamic Link Library"
Описание: "(c) Eastman Kodak Company. All rights reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESEverestEditPipe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESFacialRetouch.dll
MD5=999C413379B871B5788B9B12C4F8ADC8 , SHA1=5570D739DBD79401356E821E51AAFC0590406523
Отчет Kaspersky Application Advisor
544768 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "ESFacialRetouch Dynamic Link Library"
Описание: "(c) Eastman Kodak Company. All rights reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESFacialRetouch.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESFlickrAPI.esx
MD5=48A08BEA5572F482D7488099EFB05A4B , SHA1=37D7473E2CAC55CBB69D1C1F3D5EDF7999D2DA80
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "8, 30, 62, 86"
Ориг. имя: "ESFlickrAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESPrint.esx
MD5=CA22000B3075369D01F461A2D94D894B , SHA1=DE9F9C895D3194BEEF09E7A8274C93B5B4A8F69C
Отчет Kaspersky Application Advisor
602112 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaPrint.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESShastaEditPipe.esx
MD5=90AD230B4CEA5D2CF957178261436521 , SHA1=BBB67E989ACD7BE071CA82619513E5EC349ADE8A
Отчет Kaspersky Application Advisor
98816 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: " ESShasta Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESShasta.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESSkin.esx
MD5=AB2BFF1DBA07BC31B8E0D2F19B54A83E , SHA1=52DBAA8AB6A82609E0FFCBA21D82346EF95092C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
11503616 Продукт: " ESSkin Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESSkin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESSlideShow.esx
MD5=18610918206FBF6D52E7D20A90F0C14B , SHA1=4F3D62F70256A316FCB5265AB1B4A02B182BBBBA
Отчет Kaspersky Application Advisor
118784 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESSlideShow.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESUIWireless.esx
MD5=8439BDF969F0723ECBAA541EA5AD6FAD , SHA1=84A45A30BA5F31B9E8CF4692713A239C779E90E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
230400 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESUIWireless.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESUpload.esx
MD5=BB3459AB1C79818EDD408CD906389BD4 , SHA1=9D8ECFDCAAA72AF904ECEA36101B271F416524E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
790528 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "ESUpload Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESUpload.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ESWireless.esx
MD5=71C8659D63A90BDC456CBFDA51493C73 , SHA1=29CB349416254762E98A8563FE21A197A2D338C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
141312 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "ESWireless.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\FlickrAPI.dll
MD5=BDD202E31BD2F38B0F7EB5F69A85DFD0 , SHA1=984534B5B1C351E7A49706FD63314924AD8E924A
Отчет Kaspersky Application Advisor
241664 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "8, 30, 62, 86"
Ориг. имя: "FlickrAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\IStorageMediaStore.esx
MD5=016C1262FB6E3C244C269745890B837F , SHA1=D6419A5F26A156B1ED440A68EBFFAD1C1593CA3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
152576 Продукт: "IStorageMediaStore Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "IStorageMediaStore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\KCat40.dll
MD5=227EFF5DF0E8B2EE995E5440AC6C8D6C , SHA1=3C156A638C8375384C52B40A6E1AA0B56D4A15D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
710144 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak Image Catalog SDK"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1999-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KCat22.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\kcor40.dll
MD5=67A63B1F7A4CB6257542D773E9167117 , SHA1=C025CB2BC6212BA9FC106952A22655D6FF1B07BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
78336 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak Core Worker"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1999-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KCor22.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\KDCImagePath.esx
MD5=572CC5DF81693EC8DFD1FF8F49A59531 , SHA1=ABEBFE518DBB868F3934A8C2DDB11ED464A5C174
Отчет Kaspersky Application Advisor
3293184 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2005-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KDCImagePath.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\keml40.dll
MD5=179FF5C5C31C9147D7F99D6CB3C2DB86 , SHA1=0091F66D1D5B7FA0F2DB08A364D2D1C0B2BA0E8C
Отчет Kaspersky Application Advisor
84480 Продукт: "KEmail Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1998-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KEml13.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\Kfx.dll
MD5=67CCEF0583434677BE0372ED33C32807 , SHA1=3CCCE44B45D3FAD6EA19B60975725099909AE0CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
406016 Продукт: " KFx Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KFx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\KPCDInterface.dll
MD5=3C4899DDF63D5868BD34023749A52765 , SHA1=12786BA26B79AFD3639FFDABAF959C2AD9F24B79
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Продукт: "KPCDInterface Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KPCDInterface.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\kpries40.dll
MD5=FBEAB4F4302652D376A889410D97E840 , SHA1=C22D530952D276E1CEC7A74C2CF7262DC856A26E
Отчет Kaspersky Application Advisor
129536 Продукт: "print Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1998-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KPri12.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocAcqMod.dll
MD5=D5CC52D62FD7546F46C7672546B80D54 , SHA1=A9A53CD014726D02CB7C153E656A8C9F8AEA9855
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Продукт: "Динамически компонуемая библиотека LocAcqMod"
Описание: "© Компания Eastman Kodak Company, 2002-2006. Все права защищены."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "LocAcqMod.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocCamBack.dll
MD5=81A0716B5479C8FE8918F5A5458FC3E1 , SHA1=85327C9B0081DCA59C9941776ADE1159FFB11F17
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Продукт: "Vista"
Описание: "Copyright (C) 2002"
Версия: "8, 30, 62, 113"
Ориг. имя: "LocCamBack.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocEGCreatives.dll
MD5=7D7FE7486A25C55ABED27D631C254864 , SHA1=FA586B799567E41782FCF756D7D766A743C27FCC
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "EGCreatives.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESApp.dll
MD5=089A40F8533DD51D8A5BF3EF6B0F9181 , SHA1=8DAC8BA931CBD814ECAC82C45ECA55AAAD7F461B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3854336 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "EasyShare.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESColl.dll
MD5=727350E2A40237B9B5DE62EB8A206001 , SHA1=D61F0880321E332C8D6F5517EBBA3CCD5D2202D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
176128 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "ESColl.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESDeviceSetup.dll
MD5=2DB18F1CF7EF8C87165D4910441F5615 , SHA1=6B5FFA732955E14FE067E564089CDF19FBE036EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
630784 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "© Eastman Kodak Company, 1997-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "ESDeviceSetup.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESEmail.dll
MD5=50DA7606EF7B0FFD619A5994531BAC8F , SHA1=89F2FB091A5EEA5DEBF8EB78325A8FC86966C159
Отчет Kaspersky Application Advisor
163840 Продукт: "VistaEmail Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "ESEmail.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESPrint.dll
MD5=D979974D23D30D45170344FDCB69F6BD , SHA1=36AAA0228C1AC31A8095F19D6B068A8F6E67D6DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
167936 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaPrint.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESUIWireless.dll
MD5=B7E533CA0B301FC419535DE3FEE64730 , SHA1=02DD24CEE3917A007159364AEF8C6DA5A597588B
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "ESUIWireless.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocESUpload.dll
MD5=6962F71B95381F412169BC955F00CB05 , SHA1=9E01E5B7E142FEBB8567F01B1F636B43EF850F93
Отчет Kaspersky Application Advisor
217088 Продукт: "Es Upload Localized Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2008. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "LocEsUpload.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocPCD.dll
MD5=04191CDA1499DB04A9E6FEBD6CC7AFFB , SHA1=127ACE953834D0799B21975F3F4BC2A1D4876ECB
Отчет Kaspersky Application Advisor
9728 Продукт: "Picture CD Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2005-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "Pcd.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocUpdateCheck.dll
MD5=46513EECE9B051042F5B3C1DA67D291F , SHA1=E7721B6DC0F16AF8F59A9A0AEA3FBD77A37F3CD1
Отчет Kaspersky Application Advisor
9728 Продукт: "Check for Updates Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2007. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "UpdateCheck.syx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaAdapter.dll
MD5=D6A251B8B152B81C010DD90738D066E5 , SHA1=455C5685D8BDA8B5EEB84D16415540FCCB01A3CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
10752 Продукт: "VistaAdapter Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaAdapter.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaBBook.dll
MD5=C46D8FDE4F27388D6E75AA8EE92AA602 , SHA1=6FD5BB259FCAF671074FA2C0C88BBE7F0130C1CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaBBook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaBrowser.dll
MD5=F11580A1FE64A29CD54A06ACA71C1E68 , SHA1=33BE59FC53682DB0681633ABA65EF0DC6F9869CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaBrowser.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaCDBackup.dll
MD5=C692FFFA733A70F7476705D929CCCA5A , SHA1=5AF4C5B9D3DB7AB7A91725BCE85176C50B345FA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
151552 Продукт: "VistaCDBackup Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaCDBackup.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaControls.dll
MD5=5DF4E839226497079DD83CB206F27B52 , SHA1=0BC275BBD2A2B36643CB41B777E10D4AB686AABC
Отчет Kaspersky Application Advisor
688128 Продукт: "VistaControls Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaControls.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaEdit.dll
MD5=D277D82EA6F4C509369780C83A66E0B4 , SHA1=C754650440CC0E9B2A2349BC659EBAEEF1AE894C
Отчет Kaspersky Application Advisor
557056 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaEdit.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LocVistaPrintOnLine.dll
MD5=4B0294921B556A87D458EA080F80E12B , SHA1=FFD18AC75896FCDD2871AB931715DDE7DF9C5683
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Продукт: "VistaPrintOnLine Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 61"
Ориг. имя: "VistaPrintOnLine.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LTDIS10N.dll
MD5=CE19D8AE5A99F731BAD4BF0D47B6093E , SHA1=E3315AE00DD9174EA565BDDFCA1FE2847B96850F
Отчет Kaspersky Application Advisor
229888 Компания: "LEAD Technologies, Inc."
Продукт: "LEADTOOLS® DLL for Win32"
Описание: "Copyright © LEAD Technologies, Inc. 1991-1998"
Версия: "10.0.0.024"
Ориг. имя: "LTDIS10N.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LTEFX10N.dll
MD5=5DDFCBBC364585BA114676C81183648C , SHA1=A963FDA6261154B10A071F24ADD43903D586C27B
Отчет Kaspersky Application Advisor
221184 Компания: "LEAD Technologies, Inc."
Продукт: "LEADTOOLS® DLL for Win32"
Описание: "Copyright © LEAD Technologies, Inc. 1991-1998"
Версия: "10.0.0.018"
Ориг. имя: "LTIMG10N.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LTFIL10N.DLL
MD5=DDD54D38675C47BB91F425384283CBE6 , SHA1=B0C9C2C1A795F27304981B077F7C9C3E4D7A8B2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
108032 Компания: "LEAD Technologies, Inc."
Продукт: "LEADTOOLS® DLL for Win32"
Описание: "Copyright © LEAD Technologies, Inc. 1991-1998"
Версия: "10.0.0.024"
Ориг. имя: "LTFIL10N.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LTIMG10N.dll
MD5=F898FBF076300D6BE3216FD6CA410F94 , SHA1=D6511694C9FB3BD8C6FDDEA58D79F375377FD073
Отчет Kaspersky Application Advisor
114176 Компания: "LEAD Technologies, Inc."
Продукт: "LEADTOOLS® DLL for Win32"
Описание: "Copyright © LEAD Technologies, Inc. 1991-1998"
Версия: "10.0.0.018"
Ориг. имя: "LTIMG10N.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\LTKRN10N.dll
MD5=7CD5D7472FD6D099C8449A2AF50205BD , SHA1=61C4DB14D6F204E9E122A4BBDDB1B89D3F330FEE
Отчет Kaspersky Application Advisor
297984 Компания: "LEAD Technologies, Inc."
Продукт: "LEADTOOLS® DLL for Win32"
Описание: "Copyright © LEAD Technologies, Inc. 1991-1998"
Версия: "10.0.0.024"
Ориг. имя: "LTKRN10N.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\MediaEngine.dll
MD5=434FEB914D025527A6FA02290DD51593 , SHA1=47F8B19953CA767E1E891DA13618CFBE6CA7D885
Отчет Kaspersky Application Advisor
4055040 Компания: "SOLIDFX, LLC"
Продукт: "MediaEngine"
Описание: "Copyright (C) 2003-2008 by SOLIDFX, LLC"
Версия: "7, 1, 0, 9"
Ориг. имя: "MediaEngine"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\MSVCP71.dll
MD5=0802EE8726DE70AB2FE19D3653850D5B , SHA1=B824EEEF55710E3A2C444E8F6186777344B11BE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
499712 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio .NET"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.10.3077.0"
Ориг. имя: "MSVCP71.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\MSVCR71.dll
MD5=253382BE406840ABE94F013A63AC405E , SHA1=E3DDCD902FF720E49E58AA81D6876E4118243FA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
348160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio .NET"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.10.3052.4"
Ориг. имя: "MSVCR71.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\Pcd.esx
MD5=9AE0F262CDE98A507C15C6751A6C8795 , SHA1=F5F039B1D0B585CACAD43736B92B4A61EEB2B052
Отчет Kaspersky Application Advisor
171520 Продукт: "Picture CD Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2005-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "Pcd.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\PTP.esx
MD5=ADBE0DA266F9A77AB832007465654ED0 , SHA1=D4F739484025C856337346257A353B19D1776751
Отчет Kaspersky Application Advisor
959488 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: " PTP Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "PTP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ShastaPath.dll
MD5=8DC01F7E401D510AEFC53A99375E73F9 , SHA1=710A55F249C7031478EF3004F2365DF06334BCAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Eastman Kodak Company ShastaPath"
Описание: "Copyright © 2005"
Версия: "3, 5, 0, 0"
Ориг. имя: "ShastaPath.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxBaseV.dll
MD5=C8C5B170FBBD91D48D9C4A87C12EE38A , SHA1=7EA34AADE67FEB30F5C33BDE7E2BF97DBF7029E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
868352 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxCmpV.dll
MD5=D3F49920EB7D894269FE362EAA5EE497 , SHA1=64B8816ECB2D9BCFE4DE2CAA3C1BB49C3F0D267C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2236416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxCommonV.dll
MD5=6F11D2F9F619DFA1DEB47B393EFB82E3 , SHA1=3AA69F9AC81218A96E41E084EEBA3D18A721099E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1396736 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxFFV.dll
MD5=6BB82B5F26255645457E75E36E55B3BE , SHA1=8F0314943E74F905F28A9520AD583CE29546C4FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
462848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxImV.dll
MD5=5864FADD655E747176DEC8C12C585518 , SHA1=0AB40B290605FA29F63F90B128762EBFA31C4BEA
Отчет Kaspersky Application Advisor
782336 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxProcV.dll
MD5=D9E9BFC3F5A19DE06A869DA4A89FE67A , SHA1=5393CCB5A0F3C5E02CB0A0230EF3F5661EE65DDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
528384 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxXML2V.dll
MD5=18D3CD915BD2B41385E622B6204DD245 , SHA1=09988173DB058BD40A6B2D855EFEB396662D5A50
Отчет Kaspersky Application Advisor
847872 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SkinuxZipV.dll
MD5=A28291AAC44561ECECDBF2E1B8BB7819 , SHA1=9A7B1905F6A5B024868D34941257F31CDDA0EEC0
Отчет Kaspersky Application Advisor
155648 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\SpiffyExt.dll
MD5=CC55B0FE20DB35659E59057AF55142C8 , SHA1=F408B6E35AE4CC3EF93C17996F91D01B676555E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
237568 Продукт: "SpiffyExt Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "SpiffyExt.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\UIFx.dll
MD5=63E3ECE7AA18DF5F1DD9F541CB9AB5CB , SHA1=879E88E18E642C16894FE65439C3B736E58A6525
Отчет Kaspersky Application Advisor
108544 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "UIFx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\UpdateChecker.esx
MD5=5AD07E1B489D2FC7665C089625ABBFFE , SHA1=D4C3BC5644F4B57099D671987579806B21114B45
Отчет Kaspersky Application Advisor
84480 Продукт: "Check for Updates Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2007. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "UpdateCheck.syx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaAdapter.esx
MD5=A46E760A735153B86AAD9484A9522919 , SHA1=EE1951D7F5CD17B6CD66602FE3B125583DB91475
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Продукт: "VistaAdapter Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaAdapter.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaBBook.esx
MD5=3D229EE1EC85226133C42D06C1E3F950 , SHA1=D372C1D50DCE28A13DE4A6FCCF67D8600C4A0AB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
164864 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaBBook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaBrowser.esx
MD5=C75BA0B369E59CCCF5DAA7FD945D8006 , SHA1=41D26BE841836CABF8197DE647D948C0975BAA5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaBrowser.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaCDBackup.esx
MD5=F02B60CD427A89A7511416A83941117C , SHA1=6EF23D279D957E2970D7221BB63F4D9BF0E4F670
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 Продукт: "VistaCDBackup Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaCDBackup.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaControls.esx
MD5=CCD02958B2BC211044EF98C2DE0FCB1A , SHA1=7C0A66CBD052579ADC6449F906B33C49CCF7A00B
Отчет Kaspersky Application Advisor
234496 Продукт: "VistaControls Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaControls.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaDB.esx
MD5=FFEB0640D541D54E2D30AEAB67362460 , SHA1=29C296A98F455CD6E399286B9C2ECE3C6FCDBEE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
614400 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaDB.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaEdit.esx
MD5=463C009D0D3172F6F2FCC342C833C6C6 , SHA1=C60766A99B909CB6F73DC43F4E4F1022C9137275
Отчет Kaspersky Application Advisor
512000 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaEdit.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaImage.dll
MD5=9707DAD3CFE6E127C6378E2CBCD38630 , SHA1=0DD879A1BC917FE73187124279350235E99B0F0D
Отчет Kaspersky Application Advisor
698368 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "KODAK EASYSHARE Software"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaImage.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VistaPrintOnline.esx
MD5=9940DB7FED9F16475617AAC39368397D , SHA1=34F20B7ACB2B268BBFE50FFB094C356D196BD277
Отчет Kaspersky Application Advisor
315392 Продукт: "VistaPrintOnLine Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VistaPrintOnLine.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VPrintOnline.dll
MD5=3548A2201ED3A4774CC82617F11F3534 , SHA1=710A4977012C7E125C1DA8A76F996BA0532D5DFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
688128 Продукт: "VPrintOnline Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2002-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "VPrintOnline.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\VPrintOnlineHelper40.dll
MD5=4A1EA77D80315CEBFD941C84209EF597 , SHA1=6D7CB320AC2FD8EE845A7B1CF5E4D33DDB8329CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
143360 Продукт: "KPrintOnlineHelper Dynamic Link Library"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2001-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "KPrintOnlineHelper.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\XMIApi.esx
MD5=25B40992F9FF1E4AFB6C59454EB1331D , SHA1=5FAE3F2F9AFA2E758106FD791770C6D2AAA40D92
Отчет Kaspersky Application Advisor
847872 Компания: "Eastman Kodak Company"
Продукт: "Kodak EasyShare"
Описание: "© Eastman Kodak Company, 2004-2006. All Rights Reserved."
Версия: "8, 30, 62, 106"
Ориг. имя: "XMIApi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\System Security Guard\SystemSecurityGuard.exe
MD5=C5CB24040B2788DDC529B387D7FFE07C , SHA1=D58C865C5FBB97B30718EB84A1C441C3E4ACBE08
Отчет Kaspersky Application Advisor
1271944 Компания: "SystemSecurityGuard.co"
Продукт: "System Security Guar"
Версия: "1.0.0.158"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Internet Ventures
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SystemSecurityGuardToolbar\IEToolbar.dll
MD5=2465319A91785A8B62E6549581B7AFD7 , SHA1=AA55C86DFF4BEE83CD51FE1319E6D8C39B5F0DEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2491504 Продукт: "System Security Guard Toolbar"
Описание: "© iGeared.com"
Версия: "2.103.030.001"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Internet Ventures
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: