Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 3FCAAD24723AF69C33D77F1A7ACD0EFA
Размер карантина: 62619436 байт
Карантин принят на анализ: 27.06.2013 3:20:06
Последнее обновление результатов анализа: 25.03.2018 20:03:25
Общее количество файлов: 43
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141090
Оценка ПК по анализу карантина: +52

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\AsIo.dll
MD5=CA6A27F1AF44EC8825AA8B1A5594E916 , SHA1=F726112F0F741F12098DEBCEE5551F5C343C1931
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "ASUSTek Computer Inc."
Продукт: "AsIO Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 5"
Ориг. имя: "AsIO.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\xNtKrnl.exe
MD5=AECDAB08FDD74D6A9FAFB4743188E721 , SHA1=D4148D6AAE1D35BA38F7F9F768A853AB1AEB545F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5563776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv64.sys
MD5=57DD45D9DBCE72F4E2E65679D4A05075 , SHA1=EDEAAF3D366C3A31396F6D381AF22D90722B16B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD64)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.4.1.7 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
+52 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Interop.TrafInsp\1.0.0.0__b0dffe2005488d0a\Interop.TrafInsp.dll
MD5=0AE080D9E2FA18EF26CCAB2970F16308 , SHA1=B73A5194A3B028240AB81F8064F0213C4E196DCF
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Компания: " "
Продукт: "Сборка импортирована из библиотеки типов "TrafInsp""
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.TrafInsp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\ce6b7579fbb77330560e9122d1cf6526\System.Web.ni.dll
MD5=24443DDF8D34C6698074777A27A65F63 , SHA1=A0C89685F09E5C00CF25164E52416E9A2B4B271E
Отчет Kaspersky Application Advisor
11914240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5471 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\portal\47a1b86b\30627010\assembly\dl3\f5390bfe\0049a0de_e9c5cc01\App_global.asax.DLL
MD5=356F882E49E50F663D73D3FAEB5AA815 , SHA1=7D96060EC42486FB545253FA1479F728074540D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
3584 Версия: "0.0.0.0"
Ориг. имя: "App_global.asax.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\portal\47a1b86b\30627010\assembly\dl3\80d5809b\0049a0de_e9c5cc01\App_Code.DLL
MD5=5F246CA020D4D6EB3A9AEDFFB47EE2B4 , SHA1=3E4F9F0EACB3F42E467979C4D8699924214C764F
Отчет Kaspersky Application Advisor
552960 Версия: "0.0.0.0"
Ориг. имя: "App_Code.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\portal\47a1b86b\30627010\assembly\dl3\905c844d\0049a0de_e9c5cc01\App_GlobalResources.DLL
MD5=7DBFD3F6F59D4B00E06160F46BAED1B2 , SHA1=C876546B70FE0EF73328B98A703E35CA50EB1298
Отчет Kaspersky Application Advisor
290816 Версия: "0.0.0.0"
Ориг. имя: "App_GlobalResources.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\admin\appdata\local\temp\a0f74fc0-238e4394-83642f02-fd39c1b2\z2jqv8cz.exe
MD5=98EDD4AD989E281AE379415D12107FDC , SHA1=648534DA3876013704D4AF5BAC2FF44C5CBF4264
Отчет Kaspersky Application Advisor
233144 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "Dr.Web Anti-Virus"
Описание: "Copyright (c) Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.1.0.06170 (Build 9470)"
Ориг. имя: "dwarkdaemon.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 24.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\A0F74FC0-238E4394-83642F02-FD39C1B2\1qht0t2w.dll
MD5=09E20095CBA78A7BA11CC2D1938E41D2 , SHA1=7E2DD11E76030657F4564A1BFF1BB64B20529AA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
2875672 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "dwarkapi"
Описание: "(c) Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.3.0.201306200"
Ориг. имя: "dwarkapi"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=5521928AA79079565B7CB8FCE6806131 , SHA1=3825AC809C5A3F1160C0067E1E5E3535C8FE61C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
825808 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\chrome.dll
MD5=27B873A624C65E12A253D865FFD1F685 , SHA1=51A21AFAAF21F52A80D651CB52F9700308EAD043
Отчет Kaspersky Application Advisor
45602768 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\ffmpegsumo.dll
MD5=3D4AFA8E27521A5AB7BF0D7996215DA5 , SHA1=3204DDBE32CCDB6C155ABA86D931FEC648070AA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1597392 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\icudt.dll
MD5=C1B26E8D34B6245F9F66B42B3998E4DF , SHA1=AC2C3D7DAFFD9AEB97D91648E340A9290B36551D
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\Installer\chrmstp.exe
MD5=6C7A0440162773935D3D1F896C87A2B5 , SHA1=FCD68117F0F7656D9DDEE8388FD4A9790BCFFF51
Отчет Kaspersky Application Advisor
1165776 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\libegl.dll
MD5=9BB636B077C5086ED2B87254D9551502 , SHA1=7B212EE6DF016CDC21B7F3B0E2D6676DFB56A8BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2042"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\libglesv2.dll
MD5=678CFA5DE02C26BA5606E615B5667414 , SHA1=AB3868A56E0EDF0B60A57D821E632899B8B31A8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
599504 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2042"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\pdf.dll
MD5=00F00E9A7C416B3C1D87FE640D124BE1 , SHA1=CBAF63C937C93BFD37CF1D619E20EE6CEDA601F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
4051408 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=14ECDC53A57BC812492CB8F9E4055547 , SHA1=84CC195EEE62E3253F2BEBB7A0AF3C9326C7FF4F
Отчет Kaspersky Application Advisor
393168 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\teamviewer_desktop.exe
MD5=8335BEBF5A64B131CF20217511883F61 , SHA1=99D5250F2DA4B12A77D49A2D08475D88398F6A35
Отчет Kaspersky Application Advisor
4310880 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\teamviewer.exe
MD5=2F3D8900815A96D8E7C8DDC6169DE30E , SHA1=C4A355398D67BD185FA3B31F5F6C28420FA0E62F
Отчет Kaspersky Application Advisor
11077984 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Resource_ru.dll
MD5=78BEF87128683C0684E625B8D0B00E8D , SHA1=956651B13F5B7C3326D0DAAE64B594DE50165DEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
332128 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_Resource.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\teamviewer_service.exe
MD5=57DDE1395F86EE048AB25717EEB8CAEB , SHA1=EAE9BAEB880A10EFB4F5A4EBD669F71DE16C6C44
Отчет Kaspersky Application Advisor
4150112 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_StaticRes.dll
MD5=1BB198F0944EF2FDA89208CC7FE68B27 , SHA1=4F5B4D0EF5859A860369B07821DA299318EDAAE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2747232 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_StaticRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.dll
MD5=7260EB85818B34298A7514FBFF1C2470 , SHA1=E10F144504B27FC5EB889438D3BF3060DB161FB5
Отчет Kaspersky Application Advisor
94560 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer Remote Control"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "tv_w32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\tv_w32.exe
MD5=B35D5C3C453E88AF232668CC7413516A , SHA1=A4BDC53769AE9EA57B15A421A39D8637AB4DE329
Отчет Kaspersky Application Advisor
195936 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "tv_w32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe
MD5=626F636F011550A28E4D7C419F5E097B , SHA1=AB4F5EAD683E7A9EC10300DA6480B2B6B834D16C
Отчет Kaspersky Application Advisor
232800 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.19045.0"
Ориг. имя: "tv_x64.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\plugins\adguard\AdBlock.Commons.dll
MD5=4985BFEF54E7F3C8641D9F6A40EF626D , SHA1=7DC1F04CC12FB92BDA3B57980C1F1FB825A5C605
Отчет Kaspersky Application Advisor
94248 Компания: "Adshows"
Продукт: "Adguard"
Описание: "Copyright © 2010-2011"
Версия: "4.2.2.2"
Ориг. имя: "AdBlock.Commons.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,AD Shows, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\plugins\adguard\AdBlock.Filter.dll
MD5=1CFEC19986F91B4759BDEE291CE389E5 , SHA1=CB512AE98E6EA4D5EB6E81FAAD9784B10F28FBF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
99880 Компания: "Adshows"
Продукт: "Adguard"
Описание: "Copyright © 2010-2011"
Версия: "4.2.2.2"
Ориг. имя: "AdBlock.Filter.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,AD Shows, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\plugins\adguard\AdBlock.TrafInsp.Database.dll
MD5=493EF6164FAC4C9E61D50E1F13EE3F22 , SHA1=798981968D0A55606BCC3FBBD1A843D494A68BE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
46120 Компания: "Adshows"
Продукт: "Adguard"
Описание: "Copyright © 2010-2011"
Версия: "4.2.2.2"
Ориг. имя: "AdBlock.TrafInsp.Database.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,AD Shows, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\plugins\adguard\AdBlock.TrafInsp.Domain.dll
MD5=79113D01EBC10BBF5EC692ED4A292478 , SHA1=D82317D3C73E1F4548D06FF0E4AFF49832CD6426
Отчет Kaspersky Application Advisor
165928 Компания: "Adshows"
Продукт: "Adguard"
Описание: "Copyright © 2010-2011"
Версия: "4.2.2.2"
Ориг. имя: "AdBlock.TrafInsp.Domain.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,AD Shows, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\plugins\adguard\AdBlock.TrafInsp.Plugin.dll
MD5=703B0EFA811C254F1520F77E9A37B70B , SHA1=CB9A1085337281DC64D8EE8B17362784E8D7D277
Отчет Kaspersky Application Advisor
155688 Компания: "Adshows"
Продукт: "Adguard"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "1.0.0.6"
Ориг. имя: "AdBlock.TrafInsp.Plugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,AD Shows, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\antispam\tiantispam.plg
MD5=F08DC9E9C537FC4AA059BC3C44533283 , SHA1=584EE39071012E207A9B9349969201232559074A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1184768 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2008-2011 SMART-SOFT"
Версия: "2.0.0.10"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+91 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\ddnsclient\DDNSClient.plg
MD5=4DACCD188176A9A6284776C5688D1BBC , SHA1=B7B1814C3B6646510056EEC94F8BDD7E1AE60135
Отчет Kaspersky Application Advisor
1053696 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2011 SMART-SOFT"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\TrafInsp\plugins\kav\engine8\FSSync.dll
MD5=D18D026B6AB846E27FB69211A3A711BD , SHA1=716D3278D8DDB1EDCD7C222306A5FC01DAC546AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
79704 Компания: "Kaspersky Lab"
Продукт: "Kaspersky Anti-Virus"
Описание: "Copyright © Kaspersky Lab 1997-2009."
Версия: "9.0.0.741"
Ориг. имя: "FSSYNC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Kaspersky Lab
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\kav\tikav.plg
MD5=05F9034C0F92FB9B8FC160614481D185 , SHA1=2DFFE5A0342FF16CEA3A20C676A1CCAF118A37A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1074176 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2008-2011 SMART-SOFT"
Версия: "2.3.0.3"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+73 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\pav\TIPAV.PLG
MD5=D64C4B72F8BCFF650036F6039D2B2CAF , SHA1=F7077A8DC35B76A6D0527DD6D0B0256553CA16CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1077248 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2005-2011 SMART-SOFT"
Версия: "1.3.0.1"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+70 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\phishingblocker\PhishingBlocker.plg
MD5=D7236E3B7685747654FDE54D2D9852EB , SHA1=6D47788AF3230420DCB01A3FBD1D2A565F6BB00F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1526784 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2011 SMART-SOFT"
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+72 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\rbl\tirbl.plg
MD5=54B4AC47FCC7F6152F431F58F4A1AFED , SHA1=7FCE74DC82EB7466C16CBACF042B2B4620EA908B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1066496 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2003-2011 SMART-SOFT"
Версия: "2.1.0.2"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+73 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\plugins\wot\wot.plg
MD5=CC9B9B45396FB6B2606B712574C00FB5 , SHA1=3E175F25932CDEED96ED2A46B5B284E1083A0E8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1194496 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2008-2011 SMART-SOFT"
Версия: "1.1.0.3"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+91 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TrafInsp\ticore.dll
MD5=D96D62923FE50BD18FD9112F5440EB89 , SHA1=E558CBA2BA36600FE8FE0034D0487247ACA59C0F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1477544 Компания: "Smart-Soft"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "(c) Smart-Soft"
Версия: "5.70.029.007"
Ориг. имя: "ticore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Protection Technology, Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\trafinsp\trafinsp.exe
MD5=CDB31FFA156C2EC9963472F5235B7AE2 , SHA1=B151964FC111A9C8D716383BE1AEECD04CD2E294
Отчет Kaspersky Application Advisor
4401152 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2003-2011 SMART-SOFT"
Версия: "2.0.1.721"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+92 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\TrafInsp\TRAFIN~1.OCX
MD5=317C4AFDD2026576E5494AE9D0080043 , SHA1=F92B0CF1AE6E9F763E20853C8AB0EF115D82CC0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
6404608 Компания: "SMART-SOFT"
Продукт: "Traffic Inspector"
Описание: "© 2003-2011 SMART-SOFT"
Версия: "2.0.1.721"
Ориг. имя: "Traffic Inspector"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Traffic Inspector)
+97 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: