Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 3F3EE252E6E33DF7E3AF6C5A2619AE61
Размер карантина: 13967755 байт
Карантин принят на анализ: 03.02.2013 0:50:03
Последнее обновление результатов анализа: 27.04.2019 9:30:59
Общее количество файлов: 17
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132168
Оценка ПК по анализу карантина: +20

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\WINDOWS\system32\Bscdlg.dll
MD5=6BF099DBAE9E4EF2FE756C3724B70255 , SHA1=96CB1A0255437449F16F357523082F4B610BFD76
Отчет Kaspersky Application Advisor
569430 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "Bscdlg"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsCommon.dll
MD5=102047442662A81E113D2F10511ED7ED , SHA1=85539C7BB03012B4809B115D9490CC93763A63FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
151642 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsCommon"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsHelpCSps.dll
MD5=88245E41F32F8AFF0BBA89CC89721CA1 , SHA1=F7DED8EB58221910AFA9FB3215EC54BECDB03B39
Отчет Kaspersky Application Advisor
94314 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "BsHelpCSps.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsMobileSDK.dll
MD5=D53CAAC4C223EDACAC8FF2006B741F61 , SHA1=8B29C294A5CDA97BC8F59C46DA87FB14F6486515
Отчет Kaspersky Application Advisor
135264 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsMobileSDK"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsMonSvr.dll
MD5=825EF5352B5C2CC6B1E1A2F20AEE174B , SHA1=E40C7A86526CA34C9FE2CC9F5F64D79C7B5787D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
18432 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsMonSvr"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsProfilefunc.dll
MD5=C1CBFDB813CDFC63D65445FF222A986C , SHA1=1CA11E2C556855A44784BFDEE7D1F7EE698722DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
127076 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsProfileFunc"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsSDK.dll
MD5=1D55DEEBB3E5E039DA03767C0C2A8C08 , SHA1=B423042B8062A2919C9685D4C29735AA660A9BBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
254036 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsSDK"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsShell.dll
MD5=C4B7E1F9D986921A31BE8E34A8D6FCB5 , SHA1=B7CA8644BAED0F1228F520F6E2C3D0A3B56F7925
Отчет Kaspersky Application Advisor
622693 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BSShell"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\BsTrace.dll
MD5=FE3BB4AD585E27848C0670BF8B5F1014 , SHA1=92EEDF45B6F48E374A7A4E9854CB0347EEA74F63
Отчет Kaspersky Application Advisor
28760 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsTrace"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\Bs2Res.dll
MD5=9664EBC45AE50224ECF63C0D1C7E3D97 , SHA1=FCF45F2C100A14879F5B3299E1A269196609211F
Отчет Kaspersky Application Advisor
106595 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "6.4.0.0"
Ориг. имя: "Bs2Res"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll
MD5=4AFA6BC2806E608A92E808EE1ECD3EFB , SHA1=E94CA349006E418525B4200FEEA2859F96E4B4CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
18620416 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Compatible OpenGL ICD"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9573"
Ориг. имя: "nvoglnt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\versit.dll
MD5=1C0AE3328AA0D732874706953952C1A2 , SHA1=96CCD6C3787446A9D3FDA65DFEAA95517FD72D13
Отчет Kaspersky Application Advisor
114774 Компания: "Versit Consortium (Apple Computer, AT&T, IBM and Siemens)"
Продукт: "vCard/vCalendar support DLL for Win32"
Описание: "Copyright © 1996 Apple Computer, AT&T, IBM and Siemens"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "versit.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\drivers\nv4_mini.sys
MD5=0DC79B60CEDC3A8854C27B3C6E4B3414 , SHA1=C164DC1FC6BE52CD7CFAED3692A1DD5CE890A7C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
13415040 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows XP Miniport Driver, Version 295.73 "
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9573"
Ориг. имя: "nv4_mini.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Extensions\bcbmkfppgaodmedidlnmaejnfbjgegfb\10.8.3.1_0\plugins\ConduitChromeApiPlugin.dll
MD5=FDD073367143042669F398ABB4ECFC0F , SHA1=7DF267C856F3D7D844A2FEE144F69E2ED3E1C484
Отчет Kaspersky Application Advisor
429352 Компания: "Conduit"
Продукт: "Conduit Chrome Plugin"
Описание: "Copyright (C) 2011"
Версия: "1.0.6.9"
Ориг. имя: "ConduitChromeApiPlugin.dll"
KAV: not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.Conduit.gen
MAV: 5/1/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Conduit Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+20 VT
Яндекс
Google
D:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Extensions\bcbmkfppgaodmedidlnmaejnfbjgegfb\10.8.3.1_0\plugins\np-cwmp.dll
MD5=FA3FA566AFA391D93F3EB9313742F615 , SHA1=10DFFC6DCD5F7716E62C737C6566FD442B345F8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
67880 Компания: "Conduit"
Продукт: "Conduit Radio Plugin"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "np-cwmp.dll"
KAV: not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.Conduit.gen
MAV: 5/1/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Conduit Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+20 VT
Яндекс
Google
d:\program files\ivt corporation\bluesoleil\bshelpcs.exe
MD5=6CFC7EE850EF1208B13D905C47E1A2AD , SHA1=5C3A2D646C17AFC29F87FB7B51C60CFC35846E31
Отчет Kaspersky Application Advisor
102503 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BsHelpCS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (BlueSoleil, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\ivt corporation\bluesoleil\bttray.exe
MD5=B090F49DBF672603DDEC4032AC25CB63 , SHA1=4ED6876F30A9FD8B52A7DE52DA649058E6EFD80C
Отчет Kaspersky Application Advisor
315478 Компания: "IVT Corporation"
Продукт: "BlueSoleil"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp. 2002-2008."
Версия: "5.4.280.0"
Ориг. имя: "BtTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (BlueSoleil, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: