Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 3D482B95830F524D4D0DA3E6B47C9FC1
Размер карантина: 17498936 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 13:00:03
Последнее обновление результатов анализа: 30.07.2020 0:06:12
Общее количество файлов: 43
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131614
Оценка ПК по анализу карантина: -80

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\winstart.bat
MD5=81051BCC2CF1BEDF378224B0A93E2877 , SHA1=BA8AB5A0280B953AA97435FF8946CBCBB2755A27
Отчет Kaspersky Application Advisor
2 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=602884696850C86434530790B110E8EB , SHA1=87B4CD76FDA498EAD798DB96EB508BAC1B60F56F
Отчет Kaspersky Application Advisor
834544 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\LIBEAY32.dll
MD5=7DBFEAEA6FCA50C7F616BCF44E864BFD , SHA1=65065F56CFB760E7C3F34866ABCDB665FD7C458A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1040344 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\libpng15.dll
MD5=5669352F51B7DA2E3DF8B0C6BC6A97A3 , SHA1=D6D6E1FB1FDD6E13BF984B370BF9767D442CCAAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
113592 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Cache.dll
MD5=679A29BDA80D645FA889A69451E35F7E , SHA1=35456DC739F3D59CFBF4417CDD634CB362D88E8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
61264 Версия: "0.4.2.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Channels.dll
MD5=92BBAB6F247FC838D477AA4621D9FC6F , SHA1=3BC5BBBF41998AD6A26C6ACB140A89CB64432777
Отчет Kaspersky Application Advisor
74064 Версия: "0.3.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Console.dll
MD5=A568C305DD6590EEA8E8B2FB0FACA162 , SHA1=1907600C7230ADCEFA99045704573364E9C53812
Отчет Kaspersky Application Advisor
54096 Версия: "0.1.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Emoticons.dll
MD5=BF7A3BE0E6D5C665D3116E97E3CA54B6 , SHA1=AD00944FD07F5E044F1E5C68D5C6A2823C19466D
Отчет Kaspersky Application Advisor
63824 Версия: "0.2.3.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\History.dll
MD5=9C867BDBE1725A31D9870BB5B9F263A1 , SHA1=75E6AD11FCD7B71DB508642AF209927A31D7E4CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
69968 Версия: "0.4.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Idle.dll
MD5=A6D389600AEBC552E710D42F33B47B66 , SHA1=252ECE714E19F9A1E261AEC321F9CBB29D2536A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
39760 Версия: "0.2.6.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Popup.dll
MD5=6BB9BEDE13595D1B7270DD796153B896 , SHA1=E798BF5A7C02580D370FD93623A53322028D6191
Отчет Kaspersky Application Advisor
53072 Версия: "0.1.2.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Profile.dll
MD5=1A469E30E164D9B16D3462A1E08D922B , SHA1=BB3959044053A7CFB8C2A373E4935D02914A924A
Отчет Kaspersky Application Advisor
152912 Версия: "0.2.3.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Proxy.dll
MD5=7DA55FFD51BDE4357A6580A680DF0746 , SHA1=37E4B165B292CE7922A3B9C5CF077FDE7D32E8C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
54096 Версия: "0.1.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\qt\imageformats\qgif4.dll
MD5=356BF3FD08E3FC861127B7A46145BA18 , SHA1=01C41245B1AF11D0F14697A60D43B666DB33DB7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
27112 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "qgif4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\qt\imageformats\qico4.dll
MD5=8264866960AF5C035E8F2643B8A2B873 , SHA1=8E5C37428994E0B908AA4C63067C5715A9BA9107
Отчет Kaspersky Application Advisor
27112 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "qico4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\qt\imageformats\qjpeg4.dll
MD5=E1A48FE18B72162F7FCD4BA188EEF37C , SHA1=16C095EAE0098D38DBE2B750ACD87CE1FCE01DF0
Отчет Kaspersky Application Advisor
162280 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "qjpeg4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\qt\sqldrivers\qsqlite4.dll
MD5=1075D7A1D71956D4387882C5FC6ECCD9 , SHA1=67F5D205829856B42BA4C8DA33B3E3769CE9F792
Отчет Kaspersky Application Advisor
326632 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "qsqlite4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\RawFeeds.dll
MD5=A513FA140BF5E92F7D8AAA0558077C3D , SHA1=EC5162D3F98CF0DB113D6ADB66460FDABEF56ECA
Отчет Kaspersky Application Advisor
37712 Версия: "0.2.4.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\SendFile.dll
MD5=26E078626D08AA4A4588B66477E11422 , SHA1=28CA8CA211B4F2CAF447A1F515CFBB1D914904CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
102224 Версия: "0.2.4.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\SpellChecker.dll
MD5=581D2D161409FE93A1D5D797E59381BA , SHA1=6C848AD757C231EB19B8990DC45D93BD81033E7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
304976 Версия: "0.1.2.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\Update.dll
MD5=1F1D1A376E248F53D796B4A143B753F9 , SHA1=768654DA5375EE98973619142DA75A7A890E4407
Отчет Kaspersky Application Advisor
59728 Версия: "0.3.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\plugins\YouTube.dll
MD5=E64631F3D0F4BB9D90A4DD01A19CD3FB , SHA1=3E303BD5CC760E98EC354AD7AFA10CFDC470A50A
Отчет Kaspersky Application Advisor
41808 Версия: "0.1.4.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\QtCore4.dll
MD5=2049A6FE2CCA333535751A968904CAFB , SHA1=82753FBF759A806803B9B69E00A6841E58DF9023
Отчет Kaspersky Application Advisor
1772520 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtCore4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\QtGui4.dll
MD5=94EA2E55F7D58F5214B4C85C474D663E , SHA1=428A7904C034247118078BC519E758BB3A151E63
Отчет Kaspersky Application Advisor
5338088 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtGui4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\QtNetwork4.dll
MD5=920804E0557EFEFEE8876C1A059BC1D9 , SHA1=F0B2325A7EAE1E833B15319CC5F84F67895DE141
Отчет Kaspersky Application Advisor
591336 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtNetwork4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\QtSql4.dll
MD5=E454535CC8DB8F44D3917D5F807C7C14 , SHA1=E1D0D7CE2AAB7E8FCBE89F85E43D2BCD7CA7DC61
Отчет Kaspersky Application Advisor
120296 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtSql4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\QtWebKit4.dll
MD5=288D0DA5D6DBAD3F7C39B8CD18DF71B3 , SHA1=41EA4E899D58A46018F684B4B27E1618401F678A
Отчет Kaspersky Application Advisor
7202792 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.9.3.0"
Ориг. имя: "QtWebKit4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\schat-client.dll
MD5=0B754E4B7CE50AE6B803C4E97C56DABD , SHA1=317B7AA59AB3F9344292B56CA41DDEDB21A947B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
223056 Версия: "1.99.53.3447" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\schat.dll
MD5=FDAC8AEB5513B082C8E95451235A83D5 , SHA1=0D9F6DFD34573A02DB778548425A4F12AAAEBA19
Отчет Kaspersky Application Advisor
707408 Версия: "1.99.53.3447" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\wolf\appdata\local\impomezia\simple chat 2\schat2.exe
MD5=78B4287A8C7594A94B38B65EA7F16F5D , SHA1=D71ED8A3B6DFA0481B33D6CD2D8EA90BF9A6299D
Отчет Kaspersky Application Advisor
81744 Компания: "Alexander Sedov"
Продукт: "Simple Chat"
Описание: "Copyright A© 2008-2013 Alexander Sedov"
Версия: "1.99.53"
Ориг. имя: "schat2.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\ssleay32.dll
MD5=7A82E6AC3AD2983A5E0F5CE8A3CD03E7 , SHA1=D16F040CCBC8771790A342B1B9F1CB8B97F1F156
Отчет Kaspersky Application Advisor
236504 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat 2\zlib.dll
MD5=27E80902E820F7079B71ACB81E440970 , SHA1=DCAA7C59501BDFEACA7AEF6A214DF194C9C84530
Отчет Kaspersky Application Advisor
65464 Продукт: "zlib"
Описание: "(C) 1995-2006 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.7"
Ориг. имя: "zlib1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\libpng15.dll
MD5=5669352F51B7DA2E3DF8B0C6BC6A97A3 , SHA1=D6D6E1FB1FDD6E13BF984B370BF9767D442CCAAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
113592 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\plugins\imageformats\qgif4.dll
MD5=6A92E725DD0C8D1B12BFD45AA1197F84 , SHA1=EB3CECE06EB159FAE3E6E045BA835C7DC56F7168
Отчет Kaspersky Application Advisor
25560 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "qgif4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\plugins\imageformats\qico4.dll
MD5=1F08425D3132F4AC9EBD6219FBB59DE2 , SHA1=F36E84DEB9EFEFC01F7A0E59E30DE51E89F283B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
25560 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "qico4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\plugins\imageformats\qjpeg4.dll
MD5=4C652CEBA65CE735C0AD6A70480EC6E9 , SHA1=64E05CDFC169ABBDFC6787961110AC9FD6BF72EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
160728 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "qjpeg4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\QtCore4.dll
MD5=05266CB64863B396852368E8C8D3818F , SHA1=2754F63CDEC9A653BBC69139CEB8004DE5B536A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1746392 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "QtCore4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\QtGui4.dll
MD5=7ED665DF42584A38FA7E2D6DE4209BF8 , SHA1=5921E3B415E59ABDBDBB7A74082AE68D03318F3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
5337048 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "QtGui4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\QtNetwork4.dll
MD5=175CD71969BF26C14F8531AE6E7E4D14 , SHA1=206C7316522C32EBA40BBD56F2E4A8C9F6D34A9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
589784 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.3.0"
Ориг. имя: "QtNetwork4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\QtWebKit4.dll
MD5=8ADE7D2E50C096091C6EF7A2AEAB9065 , SHA1=3217937EF480E0E252180005764E8BFD8637220D
Отчет Kaspersky Application Advisor
7201752 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.9.3.0"
Ориг. имя: "QtWebKit4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\wolf\appdata\local\impomezia\simple chat\schat.exe
MD5=AA636E95B025B796700F8E7613F49D58 , SHA1=BC3A31E04E0684CF2167BDCD2404FAEB004601B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
515680 Компания: "IMPOMEZIA"
Продукт: "IMPOMEZIA Simple Chat"
Описание: "Copyright A© 2008-2012 IMPOMEZIA"
Версия: "0.8.5"
Ориг. имя: "schat.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\AppData\Local\IMPOMEZIA\Simple Chat\zlib.dll
MD5=27E80902E820F7079B71ACB81E440970 , SHA1=DCAA7C59501BDFEACA7AEF6A214DF194C9C84530
Отчет Kaspersky Application Advisor
65464 Продукт: "zlib"
Описание: "(C) 1995-2006 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.7"
Ориг. имя: "zlib1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,Alexander Sedov
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Wolf\wgsdgsdgdsgsd.dll
MD5=CAE924C88585314210A6DAD0C08F9BD2 , SHA1=EFC2C54D06E6FADB386E75ED49D43355B8BAAC99
Отчет Kaspersky Application Advisor
98816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "REGEDIT.EXE"
KAV: чистый
MAV: 2/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
-80 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: