Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 3AC7B0B5FFA53657EF241C40479834E9
Размер карантина: 23982254 байт
Карантин принят на анализ: 12.06.2013 19:40:04
Последнее обновление результатов анализа: 14.06.2017 3:40:13
Общее количество файлов: 29
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140306
Оценка ПК по анализу карантина: +60

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=18C85345FBCE4A230FF414AAC7384169 , SHA1=AB1AED7E4D04B1C6BC70F537AC8F2EB69B0CFE86
Отчет Kaspersky Application Advisor
2167464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8021"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System\cmicnfgp.cpl
MD5=25F0F11D894DA3D12D4C57A2A50729E1 , SHA1=ED698B6CB12146F9CBC9BF1B36339F3D153DB900
Отчет Kaspersky Application Advisor
8843264 Компания: "C-Media Corporation"
Продукт: "CmiCnfg Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) C-Media Corp. 2003-2012"
Версия: "2.0.01.26"
Ориг. имя: "CmiCnfg.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+82 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\dataplex\nvelosvc.exe
MD5=03F81C53BDE4857AF648D232085E132A , SHA1=871108C318EC3BEA0D3835C3F0C44C2D1281E905
Отчет Kaspersky Application Advisor
31936 Компания: "Windows (R) Win 7 DDK provider"
Продукт: "NVELO Inc. for Win® 7 x86 Operating System"
Описание: "© NVELO Inc. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "NveloSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Nvelo Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys
MD5=CA68CBF713BBA2C27186FBE4BF8406F8 , SHA1=B407A6849C0587C41A1D8B55390E1591A744F54D
Отчет Kaspersky Application Advisor
18984 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Giga-Byte Technology
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\vusbbus.sys
MD5=1227DCE33A8E6CBA58EB38BCB09F5EF8 , SHA1=772A3BDE02ACFAA0C3AB93147F8C3C7A29B143A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "kctsoft"
Продукт: "Virtual USB bus driver"
Описание: "Copyright (C)2006 By kctsoft"
Версия: "0.2"
Ориг. имя: "vusbbus.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.06.2010
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsForm0b574481#\43bff3a78f05a0ab49498d938c29e3ca\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=B3546BB0F0C9DB3CED754967C28FCEB8 , SHA1=27E35DE4677EF462176963663FA0966139229426
Отчет Kaspersky Application Advisor
256512 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe
MD5=2FE0D5DB69014980A970D3BF9A85D2B1 , SHA1=18C6A26C7392433F7D2036CB294B1CF4E66C7EFB
Отчет Kaspersky Application Advisor
46528 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "aspnet_state.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacmxx.dll
MD5=482F2EF9ED2621FCA4EDBC6258E66C5D , SHA1=D68A8F1CE936CA9A370D056DCD52506C65BA9753
Отчет Kaspersky Application Advisor
654336 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "atiacmxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiamaxx.dll
MD5=07321AF4DBF99476B0B2682429E5C153 , SHA1=F1B185DA128E945155FF250227AD9D34A3553D2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
546304 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "Atiamaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
MD5=7C73B5C50CAEDB1771A049142026906B , SHA1=59FDA384C84C6FC3F9B9A5B2F373DF8DAC773449
Отчет Kaspersky Application Advisor
642656 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "© 2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLIStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 05.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
MD5=AE81B2D7D1E3E9085C9F284B494AE279 , SHA1=4EA83CF90985E11B3DB328728B53ED3825D71547
Отчет Kaspersky Application Advisor
573440 Описание: "Copyright (C) 2007 - 2012"
Версия: "4, 2, 3, 0"
Ориг. имя: "Device.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.PerformanceTuning.dll
MD5=E9C94C8CF71FC7E24769ED4705E2A8DA , SHA1=AB68531FBE1F0026848AB6EFE4A1A9D05C4E07A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
200192 Продукт: "CPUModul Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "CPUModul.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.Wlan.dll
MD5=EF3F49EEF5DC2102F341DC0FE3840FB5 , SHA1=36AE0F9D6138EC3AB99BEC60CC997083E98267E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
65024 Продукт: "WLANModul Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "WLANMod.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Proxy.Native.dll
MD5=9610DB99DF69EBE4DA12151A342A4757 , SHA1=40195AF4D59E9B3BF90DD1D3A6CEE8EA786D4AF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
95232 Продукт: "FUEL Native Proxy Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Fuel.Proxy.Native.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ati technologies\ati.ace\fuel\fuel.service.exe
MD5=16AE79A2F118176606535A7C1249C8CE , SHA1=D05803CF8747385ECB102537AB00A781A4001A2C
Отчет Kaspersky Application Advisor
291840 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Fuel Service"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Fuel.Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Platform.dll
MD5=8A9F6E7247E5FE9A54731AD7BF2BAD3D , SHA1=F7E3B8E47E5BA00EDF55545F876DE774AC90DC23
Отчет Kaspersky Application Advisor
3854336 Описание: "Copyright (C) 2007 - 2012"
Версия: "4, 2, 3, 0"
Ориг. имя: "Platform.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ati technologies\hydravision\hydradm.exe
MD5=F6672A0D95E30629D38AA9DC56CD458A , SHA1=8644AD23ABE1686925CF9156DD07625F557D70B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
389120 Компания: "AMD"
Продукт: "AMD HydraVision Desktop Manager"
Описание: "Copyright © AMD 2006-2010"
Версия: "4.0.66"
Ориг. имя: "HydraDM.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraDMH.dll
MD5=7100B07C4A04CB0344A60A4D138C8CC4 , SHA1=E4E2E6328DD13B77AC869E500DDD91A1BA512A0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
217088 Компания: "AMD"
Продукт: "AMD HydraVision Desktop Manager"
Описание: "Copyright © AMD 2006-2010"
Версия: "4.0.66"
Ориг. имя: "HydraDMH.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraRus.dll
MD5=FD1FB77212CB33BBDD9A34BD133B02F7 , SHA1=F0533EAA46C09C0B74238A7EC5C98758B8C09B93
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Версия: "4.3.18.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Bigasoft\AVCHD Converter\videoconverter.exe
MD5=4DE77BDD0B83C4752C6D778544148DB6 , SHA1=205132507F6D676C3487C33E71F09A3B2D9347E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
3715072 Компания: "Bigasoft Corporation"
Продукт: "Bigasoft AVCHD Converter"
Описание: "Copyright (C) 2012 Bigasoft Corporation"
Версия: "3.6.29.4563"
Ориг. имя: "videoconverter.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+69 VT
Яндекс
Google
c:\program files\dataplex\cachefilter\nveloapp.exe
MD5=3FA58B820237E387809A04324A8E60A3 , SHA1=68E790AC37E536A39B067565358671D99E2264D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
117952 Компания: "Windows (R) Win 7 DDK provider"
Продукт: "NVELO Inc. for Win® 7 x86 Operating System"
Описание: "© NVELO Inc. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "NveloApp.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Nvelo Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\FlylinkDC++\FlylinkDC.exe
MD5=9B145F06E3BB7A4AB12084CC8EB86B12 , SHA1=8DDC8A8E654A4003CE7CB4E1520F313FF39450AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
8730624 Компания: "FlylinkDC++ Team"
Продукт: "FlylinkDC++"
Описание: "Flylink DC++ Team"
Версия: "7, 7, 501, 9474"
Ориг. имя: "FlylinkDC.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Файлообменная программа для ЛВС)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\home media server\hmssvc.exe
MD5=0B1E31A8EAA09D398BD7E03A54889E47 , SHA1=F935C783DC2DAF079ABBD625C53EF71D9B3FD91B
Отчет Kaspersky Application Advisor
4096000 Компания: "Evgeny Lachinov"
Продукт: "Домашний медиа сервер (UPnP, DLNA, HTTP)"
Описание: "Copyright (C) Evgeny Lachinov, 2008-2012"
Версия: "1.28.0.0"
Ориг. имя: "HMSSVC.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\uni xonar audio\customapp\asusaudiocenter.exe
MD5=AF395C5FB5D68D1A46E4E6E1CB3A63C1 , SHA1=F3B9888C1C10D2DA55F221287894B618C8A39CC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1974272 Компания: "CMedia"
Продукт: "AsusAudioCenter Application"
Описание: "CopyRight (C) 2012"
Версия: "0.3.0.58"
Ориг. имя: "AsusAudioCenter.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+89 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\UNi Xonar Audio\CustomApp\cmdevice.dll
MD5=33C1ABC87D94554670F9B664A9E9E051 , SHA1=AFFD58FB00B26EA5D5880A0E0A95226B77D63577
Отчет Kaspersky Application Advisor
430080 Компания: "C-Media Electronics Inc."
Продукт: "CmDevice.dll"
Описание: "Copyright (c) 2004-2012 C-Media Electronics Inc."
Версия: "CmDevice.dll"
Ориг. имя: "CmDevice.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\UNi Xonar Audio\Customapp\VmixP8.dll
MD5=5310ED3BB9C26A81D0A7220E0ACF0681 , SHA1=1EFA21000D00872C270864363A1384D0D98132AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
143360 Продукт: " Vmix Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "1, 0, 0, 21"
Ориг. имя: "Vmix.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
MD5=BB7245420097B251D1271F5B6F0C9F02 , SHA1=95A1CA1648CF4C1475B726AA62EBC13E9A8D55F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
802136 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "µTorrent"
Описание: "©2012 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "3.3.0.29625"
Ориг. имя: "uTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Torrent-клиент, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\world_of_tanks\worldoftanks.exe
MD5=5DD45E8D3377C5ABC333168CFA68D7AC , SHA1=3D5D6A5655354AA87DDC129557AAB5CAB13D0FCB
Отчет Kaspersky Application Advisor
15431024 Компания: "Wargaming.net"
Продукт: "WorldOfTanks"
Описание: "© 2008-2013 Wargaming.net"
Версия: "0, 8, 5, 0"
Ориг. имя: "WorldOfTanks.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Wargaming.net LLP
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\world_of_tanks\xvm-stat.exe
MD5=D437734C4B0D02957884F212DA585922 , SHA1=E343D33823830B757E3A0779DF023F1601185854
Отчет Kaspersky Application Advisor
124416 Компания: "http://code.google.com/p/wot-xvm/"
Продукт: "xvm-stat"
Описание: "GPL. Authors: iBat, sirmax2, johnp, chas125"
Версия: "1.4.2.*"
Ориг. имя: "xvm-stat.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 12.06.2013
+67 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: