Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 382CECD4A42B11F92654D71771A47A5F
Размер карантина: 19526276 байт
Карантин принят на анализ: 25.06.2013 16:10:04
Последнее обновление результатов анализа: 06.04.2019 8:23:33
Общее количество файлов: 20
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141016
Оценка ПК по анализу карантина: +20

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\CNYMLM13.DLL
MD5=513BFC0EEFA7BCEDBCA0CA65380A4AF9 , SHA1=66FE9AA31059A761D2F065083DBE28EC2C8588BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Canon INC."
Продукт: "SELPHY CP Family Driver for Microsoft Windows XP"
Описание: "Copyright CANON INC. 2001-2009 All Rights Reserved"
Версия: "1.1.0.2"
Ориг. имя: "CNYMLM13.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\scsicommandservice2.exe
MD5=E59AC3F5568CC5ED9260A2FC5F6E0FE4 , SHA1=084C476FBD91C437233B06D1F0BF927C2D134CF7
Отчет Kaspersky Application Advisor
48128 Компания: "Mobile Leader Co.,Ltd."
Продукт: "Scsi command service"
Описание: "(c) Mobile Leader Co.,Ltd. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "ScsiCommandService2.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SendScsiCmd.dll
MD5=CF03BF24AC402B1987DBC47866DA54AC , SHA1=64F2526BB4A6B62477D3F4BC48C5E141E8668A33
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "LG Electronics"
Продукт: "LGE SendScsiCmd"
Описание: "Copyright ?I 2009"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "SendScsiCmd.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.10.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ZEGLMB2K.DLL
MD5=0360D92BDE6BE6402F47EE576BA63729 , SHA1=F449A0AFEBC20E1C7A815F612B96F5F895F9FB94
Отчет Kaspersky Application Advisor
20483 Компания: "pcc"
Продукт: "pcc Panlmon Application"
Описание: "Copyright © 2005"
Версия: "2, 1, 0, 1"
Ориг. имя: "Panlmon.rc"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\drivers\Drt2870.sys
MD5=84BEAF4A13A36CB9BB0663DF9089CEA2 , SHA1=660AAE834C0C3F49CBCFDBCBEE005CAD6E8E77B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
724736 Компания: "Ralink Technology, Corp."
Продукт: "Ralink 802.11n Wireless Adapters"
Описание: "Copyright (C) 2002-2009 Ralink Technology, Corp."
Версия: "1.04.06.0000"
Ориг. имя: "rt2870.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\DealPly\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
MD5=A6D24077E8D9D58FA63389A34ED1DEC7 , SHA1=B2C5A2A8AB11A17B753B75E08A390E919B705A2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
93752 нет данных KAV: not-a-virus:AdWare.Win32.DealPly.cly
MAV: 1/0/5
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,DealPly Technologies Ltd
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+20 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\defs\13062402\algo.dll
MD5=34FD35B801F071340D37A288307B4B6D , SHA1=600A2A2D723BEDC7A2F0B712B895143086F6A21A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2089984 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус Avast 5, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\defs\13062402\aswEngin.dll
MD5=9F93FB3421EF78A5E4910E8FA5548AA2 , SHA1=7E5349FC39498B0703D28DCAF466CF7892C0097A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1352312 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1491.147"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус Avast 5, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\defs\13062402\uiExt.dll
MD5=7E5B34D9610D311EE95A49DE3F2F1E3A , SHA1=270D39BD402D75019EC79AA8A6CC6378E9DEE9E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
42176 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1491.147"
Ориг. имя: "uiExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус Avast 5, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
MD5=42D15AF461397367003D7C97D686EFDC , SHA1=5C41BAE2EE9E33B04382FC5D5E4ABDC48AD529DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
192592 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Toolbar for Internet Explorer"
Описание: "Copyright © 2000-2013"
Версия: "7, 5, 4209, 2358 "
Ориг. имя: "GoogleToolbar.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Панель Google)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mediateka player\mt-console.exe
MD5=EC584852DAB8D0FA91042462FC36C4B9 , SHA1=A33D330775398E77231DB6F00B7D0CE1AA3CDED0
Отчет Kaspersky Application Advisor
5855232 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+88 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Movavi Видео Конвертер 10\vcContext.dll
MD5=A47B294478AF167D5E4A859961CDFCDE , SHA1=76828BF7152B1A3FCAE8A16F6891166C9BA0663C
Отчет Kaspersky Application Advisor
284008 Компания: "Movavi"
Продукт: "Context Menu"
Описание: "(c) Movavi. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "vcContext.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Taukonsalt OOO
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Soda PDF 5\ContextMenuExt.dll
MD5=B1EDCE18B83F098D198A4D9043A256FE , SHA1=95F327A3EC19BA2C436A5F578383FDB73FA724BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
534880 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "Soda PDF 5 Shell Extension"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
Ориг. имя: "ContextMenuExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soda pdf 5\conversionservice.exe
MD5=0443DCAD151B74E1107A2D470A754DDC , SHA1=BD63EEAD26C1C6558A08580AA8DC89319F1C08CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
794464 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "ConversionService"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
Ориг. имя: "ConversionService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soda pdf 5\helperservice.exe
MD5=D48057ADE7A7114B364EE9D9FB94744C , SHA1=14F24162F98409C220BFCB33C8AC3FE6664EB068
Отчет Kaspersky Application Advisor
1096544 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "Helper Service"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
Ориг. имя: "HelperService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Soda PDF 5\PDFIEHelper.dll
MD5=F6FE24279AD21E549D7C661B255959DC , SHA1=DFDF020424ED13AD372709F12AA70ACBF4903246
Отчет Kaspersky Application Advisor
91488 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "Soda PDF Helper"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
Ориг. имя: "PDFIEHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Soda PDF 5\PDFIEPlugin.dll
MD5=D380152B1DF58A29F8518229D20A0EED , SHA1=3D57C61055DF82DD0060AC14F2F823F6F0618C96
Отчет Kaspersky Application Advisor
666464 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "Soda PDF 5 Toolbar"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
Ориг. имя: "PDFIEPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Soda PDF 5\Soda PDF 5.exe
MD5=15E63DB3F3DCC9847F09A2E9ACB76138 , SHA1=968911E9A0865E3204C1B04867D51B192A534D46
Отчет Kaspersky Application Advisor
24834400 Компания: "LULU Software Limited"
Продукт: "White Icon Set"
Описание: "© "LULU Software Limited" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.1.177.10470"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Toggle\toggle\1.8.8.12\bh\toggle.dll
MD5=38065DC58BCF85DC0BD7F32B2737CDD2 , SHA1=F396F7EAAC40C3929B40E87BB3857825DEE5A762
Отчет Kaspersky Application Advisor
265624 Компания: "Bibado Investments, SL"
Продукт: "toggle Toolbar"
Описание: " (c) Bibado Investments, SL All rights reserved."
Версия: "1.8.8.0"
KAV: not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.DelBar.gen
MAV: 4/1/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Montera Technologeis LTD
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+20 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Toggle\toggle\1.8.8.12\toggleTlbr.dll
MD5=ABFFA7BD6A6C6277CC8DB7F352F06581 , SHA1=3ACFB5F4E8FA639CE79AD586D5DA26B9DBF70E53
Отчет Kaspersky Application Advisor
339864 Компания: "Bibado Investments, SL"
Продукт: "toggle Toolbar"
Описание: " (c) Bibado Investments, SL All rights reserved."
Версия: "1.8.8.0"
KAV: not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.DelBar.gen
MAV: 3/1/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Montera Technologeis LTD
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.06.2013
+20 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: