Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 32EAED9E6CD0750ECCCBC3C719E69C89
Размер карантина: 46385604 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 19:15:37
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 63
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131462
Оценка ПК по анализу карантина: +51

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\E:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=6DEF893EA55B4DA35CEAA603B25DCD2C , SHA1=E0B9B7A429AAAF7A91F73C289BA80EA2F5279CA5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1555112 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\World of Warcraft\Battle.net.dll
MD5=008B4404E8E107CF0F93CC44631C88DA , SHA1=831EB8FD9AB646333B3D390DE58E6D9E5557BA08
Отчет Kaspersky Application Advisor
2897088 Компания: "Blizzard Entertainment"
Продукт: "Battle.net"
Описание: "Copyright © 2003-2012 Blizzard Entertainment. All Rights Reserved."
Версия: "1, 0, 0, 29554"
Ориг. имя: "Battle.net"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Blizzard Entertainment, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\world of warcraft\wow.exe
MD5=35B3A4BA31FBC9AE7C20BE0A740C79EB , SHA1=2E53D4850BB5FE1CBF117713D96AA640DC2877D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
12442304 Компания: "Blizzard Entertainment"
Продукт: "World of Warcraft"
Описание: "Copyright © 2004"
Версия: "5, 1, 0, 16357"
Ориг. имя: "WoW.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Blizzard Entertainment, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\Installer\{F07B861C-72B9-40A4-8B1A-AAED4C06A7E8}\QTPlayer.ico
MD5=BE32B7F123578321A616C42C2BF2432D , SHA1=9945CF67FE2A16F7DE505FFB77EACE85858D01F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
22486 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\system32\tsc2_codec32.dll
MD5=8757CEA2DAA7431841DC8D18A7470FB6 , SHA1=79C5FE233910B6911BFD9D2CBFB67C6BAD0C90E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
234496 Компания: "TechSmith Corporation"
Продукт: "TechSmith Screen Codec 2"
Описание: "Copyright © 2012 TechSmith Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0.5.0"
Ориг. имя: "tsc2_codec.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
MD5=7233224B8A2081CDB684826056B89561 , SHA1=BBA1B823B92842982E41C0A23494A26738CD6651
Отчет Kaspersky Application Advisor
58680 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1473.755"
Ориг. имя: "aswMonFlt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\System32\Drivers\aswSnx.SYS
MD5=6C8B09E245795E98B6BCC983D0AA4D26 , SHA1=1308617C2281822133FA410D561ECB01C8F9DE03
Отчет Kaspersky Application Advisor
738504 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1473.755"
Ориг. имя: "aswSnx.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\9a3a6b5a30bd871080d3f5684351f684\PresentationCore.ni.dll
MD5=D1ACA4A8A003CC8EFBBB4F4C8EEEADDD , SHA1=2AAB92DDF34D059038D74EB67E3363652B835C6F
Отчет Kaspersky Application Advisor
11451904 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.298 built by: RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\b86266f20ea3c037c7eb1585cf3119c1\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=95E8DBB86F619F87439972C152F7FBD9 , SHA1=13F3FA517E415DBD61D8CB6352B44BDB044D3E03
Отчет Kaspersky Application Advisor
595968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\d3a03d00d05dbeec758f622492915761\PresentationFramework.ni.dll
MD5=EDE9B0C2337CC4268C9BF140B69826C2 , SHA1=E96796AE1EA8CE94536D8621B32782763CF81E8B
Отчет Kaspersky Application Advisor
18000384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.298"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\10d438828eea240d30d9a98b53f0f6c8\System.Data.ni.dll
MD5=EB2DDB76EF0196DF3E7051C4A448FC52 , SHA1=68140423D93F174B2DA94CCDC240D832234BE443
Отчет Kaspersky Application Advisor
6801920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.237 (RTMGDR.030319-2300)"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Web.Services\cc2026e90b59db5f5947d668ffedd94b\System.Web.Services.ni.dll
MD5=C5312B339A5F322A9D7D532240C6F0EC , SHA1=E83357D6C67904464348F4216D18BABAFE11BE1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1897984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Web.Services.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\b11051375305a940185b3c450f6fb537\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=3851488BD34E3C6DE9564A6877A82250 , SHA1=87605415185DC6845917D9C6B504CA4257FE41BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
391680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\061cc8f439df67e7adc3f49234cccd3c\WindowsBase.ni.dll
MD5=09112C01C7A30950D869C16060E191D0 , SHA1=E2A0DE9502A8956422CDA79397896687F250B733
Отчет Kaspersky Application Advisor
3856896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.298 built by: RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsFormsIntegra#\36e8723c7ac74a7d16fc30131b014d98\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=7404EDCB8BE33470E2A747D87A2E31CD , SHA1=564F439877BB48F9120DE5047571C25F1D1A8CE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
253952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.AddOns.dll
MD5=DBCDF83C6267F40C687CB25D57B02DD0 , SHA1=F1CA237FD8D2CF3098CC715F92AC2615A72F670A
Отчет Kaspersky Application Advisor
37888 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.AddOns"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.AddOns.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
e:\users\лена\appdata\local\apps\2.0\d3co6ngz.kh4\676r24cy.3er\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\curseclient.exe
MD5=16A7AF86F1700F1B2E58FFFCBA0D8AD4 , SHA1=B9D75C563F869C56FC4984E360A18B2019366863
Отчет Kaspersky Application Advisor
1912320 Компания: "Curse"
Продукт: "Curse Client"
Описание: "Copyright © Curse 2009"
Версия: "4.0.0.10"
Ориг. имя: "CurseClient.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+76 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.ClientService.Models.dll
MD5=2113035BD92AE6B03255F80A92BC6510 , SHA1=3EA216913D60CA7FA9CE014F043F2DD51C722579
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.ServiceModel"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.ClientService.Models.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.CMOD2.dll
MD5=68BAC57ED521C8C75ECF33871F79AB7F , SHA1=37E6831B34D2E3BB3BE6853AC357E7635FEEFEC3
Отчет Kaspersky Application Advisor
99840 Продукт: "Curse.CurseClient.CMOD2"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.CMOD2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+53 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.Common.dll
MD5=E5954397668EE122757D70C4105A5C11 , SHA1=BBADD1235F6FC3F70659EA563662B992B4C87E1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
399360 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.CurseClient.Common"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.Controls.dll
MD5=455F7B76DAB2F2C8E6B23DAC1CF5135C , SHA1=54C46806DFEC695A03DBC7DE077313585433D68C
Отчет Kaspersky Application Advisor
781824 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.CurseClient.Controls"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.Controls.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+64 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.Enumerations.dll
MD5=E83AC89BA132934AE93A86D2CC2EAC5E , SHA1=90FBCBFA9C57D2E44F59DFA002B58A00620CC152
Отчет Kaspersky Application Advisor
7680 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.CurseClient.Enumerations"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.Enumerations.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.Localization.dll
MD5=704A3D1D57FC368A29E7CC9A9EB3C348 , SHA1=72D2B1B9538670DBEBE135396A14C009C216F811
Отчет Kaspersky Application Advisor
35840 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.CurseClient.Localization"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.Localization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.Logitech.dll
MD5=5A60D5247DCB4AE85D9323EE49DFAA1B , SHA1=90A85273D02BC5E25D498961076B2A047E94416A
Отчет Kaspersky Application Advisor
57856 Компания: "Curse"
Продукт: "Curse Logitech Plugin"
Описание: "Copyright © Curse 2010"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.Logitech.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.WowDb.dll
MD5=4F1C8AB97E2443B7347C7CF224C00899 , SHA1=1E7048C35568C55198F3D4661AE68AF603A8F571
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Продукт: "Curse.CurseClient.WowDb"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.WowDb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+53 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.CurseClient.WowStead.dll
MD5=4B3FC410B31CC180D810FD8AA0E45DFB , SHA1=AC67872FB018861E86A985FC36994D2A39043051
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.CurseClient.WowStead"
Описание: "Copyright © Microsoft 2010"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.CurseClient.WowStead.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.dll
MD5=738B11B82767C60943D64DACE5A0769E , SHA1=D1B35061E4615A483CC59D75D6FD0C5014B13965
Отчет Kaspersky Application Advisor
54272 Компания: "Curse Inc"
Продукт: "Curse Framework Library"
Описание: "Copyright © Curse Inc 2008"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.GameServers.dll
MD5=BF1E38118AE8E48E7CDDBD43001ED92C , SHA1=86B66FE977B15A60F6AE2B6CD597B85164D3D0A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
23040 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Curse.GameServers"
Описание: "Copyright © Microsoft 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.GameServers.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Curse.MurmurHash.dll
MD5=1990B600F614972C5B104E32582AF57C , SHA1=9B423A695102A07873C156A0F597699594DE143B
Отчет Kaspersky Application Advisor
4608 Компания: "Curse"
Продукт: "Curse.MurmurHash"
Описание: "Copyright © Curse"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Curse.MurmurHash.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\Interop.NetFwTypeLib.dll
MD5=8077A74E42B0FE8EC7D523C5391BA67F , SHA1=5D97EE9EE6A21A8D10A064A336426D6688A46F06
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'NetFwTypeLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.NetFwTypeLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\WPF.Themes.dll
MD5=F61C9EF02281D0CF0421B44900DDD119 , SHA1=DD2B973C0B4081B95C7B9D0C750A223D89D5FFF0
Отчет Kaspersky Application Advisor
85504 Компания: "Impilo Software"
Продукт: "WPF.Themes"
Описание: "Copyright © Impilo Software 2008"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "WPF.Themes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Local\Apps\2.0\D3CO6NGZ.KH4\676R24CY.3ER\curs..tion_9e9e83ddf3ed3ead_0005.0001_f88ee66177b243ac\zlib.net.dll
MD5=5C677EBA3A7A05C0BC22288198C19383 , SHA1=10F7A6933A3ED04B274FB10ED58FDFC8D6FF783E
Отчет Kaspersky Application Advisor
69632 Компания: "ComponentAce"
Продукт: "ZLIB.NET"
Описание: "ComponentAce"
Версия: "1.0.3.0"
Ориг. имя: "zlib.net.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\Desktop\Honorbuddy 2.5.6701.525_By_Phace\Honorbuddy 2.5.6701.525\fasmdll_managed.dll
MD5=F3788024D27ED1C8D2B6C42F40906D8E , SHA1=5D620E23F7B765681CEF0ABE754EA8DCEEB8BC4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
136192 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
e:\users\лена\desktop\honorbuddy 2.5.6701.525_by_phace\honorbuddy 2.5.6701.525\honorbuddy.exe
MD5=ED6ECF9D70F3BA4CABE21E0A062F1999 , SHA1=38382C8F1E173195DA4DFA58CC29202496CF1FF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
6147584 Компания: "Bossland GmbH"
Продукт: "Honorbuddy"
Описание: "Copyright © Bossland GmbH 2009-2012"
Версия: "2.5.6701.525"
Ориг. имя: "Honorbuddy.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+81 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\Desktop\Honorbuddy 2.5.6701.525_By_Phace\Honorbuddy 2.5.6701.525\RemoteASMNative.dll
MD5=05D98E65C80A6B4FE02DA19EBC96CA75 , SHA1=250AC4B6727D02BBC59D87911CFF8B6F91DB862F
Отчет Kaspersky Application Advisor
72704 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
E:\Users\лена\Desktop\Honorbuddy 2.5.6701.525_By_Phace\Honorbuddy 2.5.6701.525\System.Data.SQLite.dll
MD5=8E66EB764FF42D8873CF7A95D2F84889 , SHA1=C71D26B0BC3CCEC5D765E3C5E8CBEC1EC7F8DD06
Отчет Kaspersky Application Advisor
873472 Компания: "Robert Simpson, et al."
Продукт: "System.Data.SQLite"
Описание: "Public Domain"
Версия: "1.0.81.0"
Ориг. имя: "SQLite.Interop.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.Audio.Shared.dll
MD5=999A447CC1E41F0E33E41A3AE1CA4F45 , SHA1=9AE90FD3B2E1D0F02FC1C5C951BEA92399EACE92
Отчет Kaspersky Application Advisor
5120 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2011"
Версия: "3.5.4268.23116"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.Audio.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.Dashboard.dll
MD5=3F60CA38DE02119146A9953326F0336D , SHA1=85AF03EBE8098DC2EE316380D495701E7F42BD41
Отчет Kaspersky Application Advisor
659456 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2011"
Версия: "3.5.4268.23170"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\algo.dll
MD5=FE66463606D12BA7C0A677EE40E00083 , SHA1=E550EA1DD44553C1BDA573D138385D6E8190EBAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
2049536 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswCmnBS.dll
MD5=9F8ACDB49A8AEFBFF100B5488EB9D01D , SHA1=01AFA3E3F4C9537A9C66F136545379DC73538922
Отчет Kaspersky Application Advisor
376920 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.79"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 24.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswCmnIS.dll
MD5=3AE814769FD59498E9AF30A1B86417DF , SHA1=2EC0AA9F06A8097E37BB111AF8FD8154F424DC99
Отчет Kaspersky Application Advisor
249176 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswCmnOS.dll
MD5=E895E417F04339B583A90A1959054BEA , SHA1=A4B60B0046F3EEA4743E80AB69FD3DA3987D3FDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
116312 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswEngin.dll
MD5=21F92A16AF4ED9CD09216CEE2F85F0A0 , SHA1=8385D9435F77D75E8CF83785D00511CB5B1D75A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1313160 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.80"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswFiDb.dll
MD5=C1F048B33A1BD8F5B05AF76469252F55 , SHA1=05C6B5596B4D7DC462BADD75378E921E3604D1F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
430432 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswFiDb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswRep.dll
MD5=9113108930BBA90DED86DC3B6CACE5D7 , SHA1=32E67E1813A4EF8BB7EB17BBB001845A2EC85CFA
Отчет Kaspersky Application Advisor
313584 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.80"
Ориг. имя: "aswRep.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\aswScan.dll
MD5=10DFDA4DF80A0D273B142E2FD4AA2994 , SHA1=84920B1723D5F69CF1676E41353F94172AB2A00C
Отчет Kaspersky Application Advisor
111704 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.80"
Ориг. имя: "aswScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012801\uiExt.dll
MD5=35A75C922D5827944CBD0F013186F0EF , SHA1=3ED1FA7E49361BCD07ED9256D83B4E7BA034C323
Отчет Kaspersky Application Advisor
42688 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "uiExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
MD5=CEB132745142C85988317E9A4CA36B08 , SHA1=6F7C40DB87CA204E3B9B6D40E7FD7E8ED8B78C76
Отчет Kaspersky Application Advisor
1248208 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\Installer\chrmstp.exe
MD5=D2C06B439C1A404EBEB52E780C33C82E , SHA1=47ABE59EE74DE3D3B4CDDD1DDB60A3767BE63A1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1607120 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe
MD5=6D6044672D062FCE0AD7D9C70513E8E3 , SHA1=59B01531AB1485235863C52B758E759839D8D00A
Отчет Kaspersky Application Advisor
7157080 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Oracle VM VirtualBox"
Описание: "Copyright (C) 2009-2012 Oracle Corporation"
Версия: "4.2.2.81494"
Ориг. имя: "VirtualBox.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Oracle)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\PSDViewer\PSDViewer.exe
MD5=DFEB30356C7AC138070EE01D779AEA92 , SHA1=A5313451C09E261C93154846AF90ADCC6D79822F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1430528 Продукт: "PSDViewer"
Описание: "Copyright IdeaMK 2010"
Версия: "3.2.0.0"
Ориг. имя: "PSDViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\RaidCall\raidcall.exe
MD5=76C2388F7110E5221013BFB3C81AF261 , SHA1=20F3F52A3E1700A99B61470037C14AECBF8D17B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
3296952 Компания: "RAIDCALL.COM"
Продукт: "raidcall"
Описание: "Copyright (C) 2009-2010 RAIDCALL.COM, All rights reserved"
Версия: "1.0.2955.89"
Ориг. имя: "raidcall.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,KORAM GAMES LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\crshhndl.dll
MD5=F67A5BCCFF440C4C34B72AD49183CB44 , SHA1=3CED4F15FED6EBF6D28E477B910EE7E4FF23B364
Отчет Kaspersky Application Advisor
1612168 Компания: "Idol Software"
Продукт: "Crash Server"
Описание: "Copyright (C) Idol Software 2012"
Версия: "1.0.10.0"
Ориг. имя: "crshhndl.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\intl3_tsvn32.dll
MD5=B899B581AC7093954845B3B45C261C5B , SHA1=F184A5CBE7A834F029F18E658846CB4622840863
Отчет Kaspersky Application Advisor
45960 Компания: "Free Software Foundation"
Продукт: "libintl: accessing NLS message catalogs"
Описание: "Copyright (C) 1995-2006"
Версия: "0.14.6"
Ориг. имя: "libintl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libapr_tsvn32.dll
MD5=84DDD2F98B55103B10B3032693F1A57F , SHA1=F32F425016508013C3F946890F2AC7F356165A96
Отчет Kaspersky Application Advisor
134024 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache Portable Runtime Project"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable."
Версия: "1.4.6"
Ориг. имя: "libapr-1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libaprutil_tsvn32.dll
MD5=708CDA4239A2C1F34C4835C929A91231 , SHA1=266A48E9BB4BA1C7F9C5D003196FD6EF397157C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
210312 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache Portable Runtime Project"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable."
Версия: "1.3.12"
Ориг. имя: "libaprutil-1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libsasl32.dll
MD5=31E0167DABD7619A1F093CB14A9E3F88 , SHA1=C1FAE39CB14A23CB306965C5EEE5FF6D4063753D
Отчет Kaspersky Application Advisor
70536 Продукт: "cyrus-sasl"
Версия: "2.1.24"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libsvn_tsvn32.dll
MD5=B5C4975EB097D735E430F5BA7CEB1089 , SHA1=33E48BA1CC0FCFC89EB1495C2B79FFA0E2FAAE9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3083656 Компания: "http://subversion.apache.org/"
Продукт: "Subversion"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation"
Версия: "1.7.8"
Ориг. имя: "libsvn_tsvn32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub32.dll
MD5=74472F7132F7893CB1455567784EC98A , SHA1=6A3BB61BA0F54868867652506322D64320FEFE46
Отчет Kaspersky Application Advisor
40328 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2007-2012"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TortoiseStub.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseSVN32.dll
MD5=4022DECF539BD116F2443FDC84BB6453 , SHA1=D7E54D662CDAE7E877D9DA752462674677F810BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
435080 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2003-2012 - TortoiseSVN"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TortoiseSVN.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
e:\program files\tortoisesvn\bin\tsvncache.exe
MD5=C1B01156AC563C92B1C8C6326B364F58 , SHA1=BC8883113319D1328CDA6025DE43F957A71DA32D
Отчет Kaspersky Application Advisor
278920 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2003-2012 - TortoiseSVN"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TSVNCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: