Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 31E0D558E0035F305135B3D1E1F7CC36
Размер карантина: 62377204 байт
Карантин принят на анализ: 06.02.2013 13:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:10:23
Общее количество файлов: 54
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132508
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
MD5=5C289C9AC3EB8862F7E6031202D723DB , SHA1=A704E089D4F15474BD6E8F6D5D03E32D57487882
Отчет Kaspersky Application Advisor
131584 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Acer Mobility Center Plug-In"
Описание: "(C) 2005-2009 Acer Incorporation. All rights reserved."
Версия: "3, 0, 3002, 0"
Ориг. имя: "MobilityService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Acer Mobility Center Plug-In)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\drivers\int15_64.sys
MD5=8C7FA71CB1EBCD3EDE8958D27B1BF0B4 , SHA1=9CC0B2C8326AD0EA819C1904D835BD034CD3B912
Отчет Kaspersky Application Advisor
17952 Компания: "Acer, Inc."
Продукт: "int15"
Описание: "CopyRight @ Acer solutions"
Версия: "1.00.0001,0001 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "int15"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 22.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
MD5=4905386EC9A7071635BCD31DD66D6A3B , SHA1=205FECA11CEFFC7FD71D4E79D86677A4CD1607D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
11432960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\netcfgx.dll
MD5=D0AF91EB28C23620772D78C0CE7C18F3 , SHA1=1F7972F87A4BC7E60A0C019FC8ABA08974144D47
Отчет Kaspersky Application Advisor
425984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "netcfgx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\syswow64\notepad.exe
MD5=0BB37939424944B89C6AFDF82E686C83 , SHA1=954ACDD4D1AEAD77810685299DB8BBF28B22BE3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
188928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "NOTEPAD.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
MD5=4A470AC2A90D2C0147E9F5E7B2E03FEB , SHA1=F0450413517A1B5A91862AF19E98FA94FE341594
Отчет Kaspersky Application Advisor
12872192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\appmgr.dll
MD5=991EC1523DD5F735BF7CE206CDC7D781 , SHA1=C0261B54204107456221947DBB15D26BC3C644A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "appmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\bthprops.cpl
MD5=4D28C868869B7905D2182DBCD14B0B16 , SHA1=886BB4B68DCB0EB2F054B9B76CAFA41E18C118C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
712192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "bluetooth.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
MD5=80FA0835019BDB345122B3BA55DDAA19 , SHA1=7E792919758809C7F2CBACC4DD6CE03F2E08264A
Отчет Kaspersky Application Advisor
232960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "CLEANMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\comctl32.dll
MD5=A1CC04B29ADDCE37FCAEF028797ABCA4 , SHA1=7E35D3A3F5F5DBA70EC73AFDECF7C7BD1B04B051
Отчет Kaspersky Application Advisor
592896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\dfrgui.exe
MD5=A6F2315228F485BA98440BE281748FD2 , SHA1=A8FEB5F0F2B6BAEB928302C0AEF8C47369EC5FC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
615424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "lhdfrgui.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\EhStorAuthn.exe
MD5=3D4402E82A8220869DF5C3EE30C03EB6 , SHA1=BA9B0762330A599EE0256017F38777DD5FDE5077
Отчет Kaspersky Application Advisor
140288 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EhStorAuthn.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
MD5=67A666470AA798916861A357A1A07A01 , SHA1=A0A12137A3C5F61DF99C44E5932CCD0423AB6CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
551424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "HTML Help"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "HHCtrl.ocx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ieframe.dll
MD5=4905386EC9A7071635BCD31DD66D6A3B , SHA1=205FECA11CEFFC7FD71D4E79D86677A4CD1607D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
11432960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\intl.cpl
MD5=EB98231526FE444E099B4BBB62E4BD2A , SHA1=2551B6394E544FD0F3B775FCE5BEACC40986D9FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\mstscax.dll
MD5=BC573D4594B4ECAD542BA9264AFF6265 , SHA1=1D2892BDBD83428B1928C0F039D7B8ADB0597A8C
Отчет Kaspersky Application Advisor
3215872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "mstscax.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\msxml3.dll
MD5=DAF60D4B3FE733C846529343449BE560 , SHA1=128F0BFCCAAC62FE056C66B21A8B90BA88281686
Отчет Kaspersky Application Advisor
1299968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) MSXML 3.0 SP11"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2008"
Версия: "8.110.7601.17857"
Ориг. имя: "MSXML3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\powercfg.cpl
MD5=6B5EA48BFC65DE29C3E3D8F8AF24B11B , SHA1=1F464AF49CD84C1B0A4A35C3BFB35C73F33D398E
Отчет Kaspersky Application Advisor
134656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\shell32.dll
MD5=4A470AC2A90D2C0147E9F5E7B2E03FEB , SHA1=F0450413517A1B5A91862AF19E98FA94FE341594
Отчет Kaspersky Application Advisor
12872192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\srchadmin.dll
MD5=893F55A54B4A6361F90D4ADB8D31E653 , SHA1=8FCF225297770CCAA4B66198B998417BFB304551
Отчет Kaspersky Application Advisor
300032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Служба Windows® Search"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "srchadmin.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
MD5=7D9C6710C984718E0ED5B701A0EFF856 , SHA1=59403E30E1428892ABB1C752A4948724A91F196B
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SystemPropertiesPerformance.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=81B54A7B3E457CDC8F344D60ED3F7DC6 , SHA1=581CE75EE0F9608DADEDF4F5F4116901B1A94699
Отчет Kaspersky Application Advisor
1232896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17753 (win7sp1_gdr.111229-1504)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
MD5=3F703B9602D680E3E56C76F96582ED89 , SHA1=DD4726F17FC1B06F656B4C9AEA201D710179F618
Отчет Kaspersky Application Advisor
600064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "TSWORKSPACE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wpdshext.dll
MD5=874EC7A74B3860CABB3104EEBB84F72B , SHA1=E9AFC0D22EE2B605DEE5AB5536BC1A7AB49C2E11
Отчет Kaspersky Application Advisor
2480128 Компания: "Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.)"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "wpdshext.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\Tpkd.sys
MD5=BA73D503348F3323BD8E995860323442 , SHA1=6DDA68EDA1BC273B2A44D5AFC51E7DD00B791CC0
Отчет Kaspersky Application Advisor
105624 Компания: "PACE Anti-Piracy, Inc."
Продукт: "InterLok(R)"
Описание: "Copyright (c) . All rights reserved."
Версия: "5.9.6.3488"
Ориг. имя: "Tpkd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,PACE Anti-Piracy, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avant browser\avant.exe
MD5=69A8DC3D444B7103F53BC5E78CF47B7D , SHA1=87B57296D2E6E0FAE8A66BD9713EEB854E133825
Отчет Kaspersky Application Advisor
1448880 Компания: "Avant Force"
Описание: "Copyright 1999-2012 Avant Force."
Версия: "12.0.0.0"
Ориг. имя: "avant.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avant Force
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\avantshell.dll
MD5=DCCC25FC3FA5807B4B16E10C79F95FA7 , SHA1=90FC867660DCB7F9E1A3646A5CED0723D1179C34
Отчет Kaspersky Application Advisor
1425920 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\_sqlite3.dll
MD5=EEF01E52411EB8B7C37E10DBBFD3915B , SHA1=AF6467EF09FAD2A7EB1439B52A384945735ADF34
Отчет Kaspersky Application Advisor
677376 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\webkit\chrome.dll
MD5=486431D5D11E40F989B1D34120ED7751 , SHA1=511FB566DEF10C6F1AEBEC8B00A8C5656CCADCC0
Отчет Kaspersky Application Advisor
41675776 Компания: "The Chromium Authors"
Продукт: "Avant Chromium Engine"
Описание: "Copyright (C) The Chromium Authors. All Rights Reserved."
Версия: "23.0.1271.97"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avant browser\webkit\chrome.exe
MD5=1A682786D0128291DCB111B7F7B18048 , SHA1=5A00E82D5A8DF6A8F2B44534CCC85F45540040EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1122224 Компания: "The Chromium Authors"
Продукт: "Avant Chromium Engine"
Описание: "Copyright (C) The Chromium Authors. All Rights Reserved."
Версия: "23.0.1271.97"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avant Force
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\webkit\libegl.dll
MD5=6C9ABAC77FCB34672D550DCB77C72F21 , SHA1=D655E9929A026DDCB1F696CCD28005D14C0302B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
118272 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1275"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\webkit\libglesv2.dll
MD5=874CD2148E5E505BDDB9E579B6CE8E93 , SHA1=21FA3093C5966DCE3BB1ABBB5F5BBF9CE2BD5114
Отчет Kaspersky Application Advisor
581632 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1275"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Avant Browser\webkit\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=5EE0319CF8979D67E64334975B561112 , SHA1=59398E46DB41C2CB0E0352AA1FB22A160D0EF4B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
454656 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\avcenter.exe
MD5=877A4115DDC8211BE4C0C304F12ED6FD , SHA1=9093A6A9DCC7F31BAB32B6D1152CEEA514B6FAFE
Отчет Kaspersky Application Advisor
387360 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\avreg.dll
MD5=C0709D01B70DDFF1C13E977EB4D87517 , SHA1=71750985D83AC9C50B53A732360D77E96CDF2DA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
250592 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Описание: "Copyright © 2000 - 2012 Avira Operations GmbH. All rights reserved."
Версия: "13.6.0.600"
Ориг. имя: "AVReg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccbackup.dll
MD5=91ABA42D4720719DF62A9B656202B9BB , SHA1=54A918AF8DEADA78590280E3D4706C6093930C08
Отчет Kaspersky Application Advisor
366368 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccev.dll
MD5=FC577A3555450838E1DED38CF5C8656B , SHA1=5051FFF1E2EB245317C2021A8910FAC4D03240B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
319776 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccevrc.dll
MD5=17420001EC71BD49CFE9125DD9465A10 , SHA1=331B09A46A3EEAB455F4BB4D8D45D5DEC3A61364
Отчет Kaspersky Application Advisor
19232 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccfw.dll
MD5=BE4A440FB4414AFF701BBC79213EAA79 , SHA1=E7C139C0E03A32C1BE03A43BF0B37788C936F46E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1221920 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\cclicw.dll
MD5=C6B8CBC5A2783F5D72E254A2838C9EBC , SHA1=3678D4E25F1ED222C1A8B06C5491E8663CE26AF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
82720 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccprofil.dll
MD5=0A2FC7C1C09D91220DEE7083595BE982 , SHA1=AC8E0F82EC0F9F440A33A1DA2378EF4C4DB2844A
Отчет Kaspersky Application Advisor
416544 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccquamgr.dll
MD5=C82CEC7CBDADCF49D0C5B14C19CACFD4 , SHA1=2B93E7C645B68D8AD2077E907B7365CFF413B0EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
351008 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccquarc.dll
MD5=1F04D28523369D5A4B08427F40F5B3CA , SHA1=0A1050638EC341796D0DA37B2EA1A7234F377C2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
24352 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccreporc.dll
MD5=3E69C91D87EE993E6852C03DEC19163D , SHA1=D15258142EF51DC43CEBCBBA54C795F936F74385
Отчет Kaspersky Application Advisor
16160 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccreport.dll
MD5=58EBB739324B9D4D0BFACF9D8B2DB873 , SHA1=F69D703B3695EC3E91AFC88DC51343D0D6761AA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
286496 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccrepow.dll
MD5=E971E139B5EDD308C7C624AA1EF376EF , SHA1=8A89CC1D88B4A2484F4B15A91F08577EFC61D318
Отчет Kaspersky Application Advisor
153888 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccscanrc.dll
MD5=21CC3E94347BDA65C9E73D86BA360B20 , SHA1=84ACF0F91B3E06497DC0888378F5696D72B9AEA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
40224 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccsched.dll
MD5=4B78947AE2396F73A7D3F7D8BBAECD01 , SHA1=600DE25A1B93F8000AF9004D1A72EF034A6F2BBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
280352 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccscherc.dll
MD5=67DDCB4B61ACCDABDE1FA5A57C1D4951 , SHA1=7EC9187D96DA9E7143D1E1B6D519DEC9E6376C99
Отчет Kaspersky Application Advisor
24352 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccwebtabs.dll
MD5=B4899B4E106B0B2821B6534299538099 , SHA1=3FC0F4610D3E5BBB9E6B4B1ECC4548D68BC5E891
Отчет Kaspersky Application Advisor
151328 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\avira\antivir desktop\ccwebtabsrc.dll
MD5=1358F03035F69DF5EFAC7FE4ED6085AE , SHA1=436B1DD3D226626F5C0E8B8F091CC135C2580DBB
Отчет Kaspersky Application Advisor
12576 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\FinalWire Ltd\AIDA64 Extreme Edition\aida64.exe
MD5=871C130D0187CA4A5ACEA3A830DB8AC4 , SHA1=30DD3295930649D04C6F3F7C1E696581925CC44A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3495816 Компания: "FinalWire Ltd."
Продукт: "AIDA64 Extreme Edition"
Описание: "Copyright (c) 1995-2012 FinalWire Ltd."
Версия: "2.50.2056 Beta"
Ориг. имя: "aida64.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,FinalWire
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\iZotope\Iris\win32\iZotope Iris.exe
MD5=3F113AB768B9B1B9438078920C0B02B5 , SHA1=B5691E33230AB78EAF6E16BFBA03AC7C0D2C6EAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
8383488 Компания: "iZotope, Inc."
Продукт: "iZotope Iris"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "1, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "RXSynth.rc"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\common files\pace\services\licenseservices\ldsvc.exe
MD5=673E36852E2F9FA778D5D3DDCEFA591B , SHA1=C26E6D08F0C086F43650388232C4F89B12249948
Отчет Kaspersky Application Advisor
2938880 Компания: "PACE Anti-Piracy, Inc."
Продукт: "License Support"
Описание: "Copyright 2012, PACE Anti-Piracy, Inc., All rights reserved."
Версия: "1.2.0.15555"
Ориг. имя: "LDSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: