Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 306472D08CB323CC9B0FEB609F98EA63
Размер карантина: 17454385 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 11:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 07.09.2018 16:44:25
Общее количество файлов: 26
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131582
Оценка ПК по анализу карантина: +59

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
E:\1\AdobeLM.dll
MD5=CCE4CC31B869B0244D5EE6E92A5C62A4 , SHA1=0CE62AB1BA7A16E6A3FECBB4A0C7066DAB2F7D3B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1560199 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "AdobeLM"
Описание: "Copyright © 2002-2005 Adobe Systems, Inc. All rights reserved."
Версия: "1,7,5,7"
Ориг. имя: "AdobeLM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Photoshop.dll
MD5=EA52619070A735446CFF7249861C862C , SHA1=F281859BF05D0755772134185AEF2C3B65B520AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1327104 Версия: "9.0.0.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\PLUGIN.dll
MD5=2F0F77729ECF253C998E5BCFFEEBAD53 , SHA1=FF1D377D87ACBD535854EB09A80F898EC3BABA8B
Отчет Kaspersky Application Advisor
41984 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "Copyright 2005 Adobe Systems Inc."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "Plugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\PSArt.dll
MD5=812E938E514FCA6025C15C9842ABEEC2 , SHA1=41EE909E3AC1DB6B791BB5A9D6925936C256A914
Отчет Kaspersky Application Advisor
2142208 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "Copyright 2005 Adobe Systems Inc."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "PSArt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\PSViews.dll
MD5=651056436B9FE97C367EB97FB14B3612 , SHA1=D42AB9A4A69FED41F7F8F61350A3C38E0CC83FE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1753088 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "Copyright 2005 Adobe Systems Inc."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "PSViews.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Required\ADMPlugin.apl
MD5=4125E29494CD94F2FD153F272EDD530D , SHA1=E857A6838867B9DCCD1A920C2B4CCB550F67E668
Отчет Kaspersky Application Advisor
1339392 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Dialog Manager"
Описание: "©2004-2005 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "3.10x21"
Ориг. имя: "ADM.aip"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Tw10122.dat
MD5=DC07C8EE5F8A092A24018BFEC2AC725F , SHA1=159B42075636B47FC22939BC315862B1C30AA0D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1144640 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "Copyright 2005 Adobe Systems Inc."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "Tw10122.dat"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\VersionCue.dll
MD5=F51AA3872D1E504E3F0CD07FD41CC8E8 , SHA1=233F7253E5BC5CD893345171E575B6C114AF1AC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
4153344 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe VersionCue"
Описание: "Copyright © 2000-2004 Adobe Systems, Inc. All rights reserved"
Версия: "4.0.0.2838a"
Ориг. имя: "VersionCue.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\versioncueui.dll
MD5=32324369058034C3B1AF41CEDB7AAA9D , SHA1=9C2932AA902D3EC360B382C1D9E27A793EF1D065
Отчет Kaspersky Application Advisor
3170304 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Version Cue UI"
Описание: "Copyright (C) 2002-2005 Adobe Systems, Inc. All rights reserved"
Версия: "4.0.0.2838b"
Ориг. имя: "versioncueui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Внешние модули\Adobe Photoshop Only\Автоматизация\Поддержка сценариев.8li
MD5=C5988339F79ABB8CD7A74873127FBFBD , SHA1=BC9A2F46EEA63F8648B266CCC277B39EB4E94E9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3366912 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Systems Incorporated ScriptingSupport"
Описание: "Copyright© Adobe Systems Inc. 2002-2005"
Версия: "9.0"
Ориг. имя: "ScriptingSupport.8li"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Внешние модули\Расширения\FastCore.8BX
MD5=B731EFCDD5FFC7B1B0F88DEF290C0537 , SHA1=6D850BBC3B27003BEFFA5DDDD906B456563C5C55
Отчет Kaspersky Application Advisor
69632 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "© 1992-2005 Adobe Systems Incorporated."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "FastCore.8BX"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Внешние модули\Расширения\MMXCore.8BX
MD5=19F84BC49F399598EC4C7217D7BD148D , SHA1=67342ED7FE1FAE13BA338CBD52C8B1F8325993D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "© 1996-2005 Adobe Systems Incorporated."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "MMXCore.8BX"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
E:\1\Внешние модули\Расширения\Многопроцессорные сист.8BX
MD5=017071D0EA4648A79203D19A0F637993 , SHA1=636CCFDC78AC9D72BD12F0E6006ED7A7B2FB887E
Отчет Kaspersky Application Advisor
204800 Компания: "Adobe Systems, Incorporated"
Продукт: "Adobe Photoshop CS2"
Описание: "© 1992-2005 Adobe Systems Incorporated."
Версия: "9.0 (9.0x329)"
Ориг. имя: "Поддержка мультипроцессора.8BX"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\ctx_scan_2000.dll
MD5=8729E3B1DBC3405CC6745BEFD92E0036 , SHA1=32BAF535DD7494ED1CA1487F2269E99895A03DB4
Отчет Kaspersky Application Advisor
724480 Компания: "Contex A/S"
Продукт: "Low level Scanner SDK "
Описание: "Copyright (c) Contex A/S 2010"
Версия: "Build 35027"
Ориг. имя: "CTX_SCAN_2000.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\ScanWing.dll
MD5=1F109613A2992263074E0E343FA80674 , SHA1=FFB3A9D939BCB53652932C20C06CB9AE245DA0D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
537088 Компания: "Contex A/S"
Продукт: " ScanWing Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "ScanWing.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\printsrv.sys
MD5=E0E148FF8A93044582A8B34FD9CF52D7 , SHA1=E62A05DBBF32A7BF88AFE501B118FEEA5698D6B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
88960 Версия: "1.00"
Ориг. имя: "printsrv.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\ff2d494d017c5fed89a7c6faf6b3ec60\System.Web.ni.dll
MD5=F968CB42E2F4758AD17CBA435F87D66B , SHA1=EBFC69BE9E06BCC6B45D1FE09550FE9ECE592100
Отчет Kaspersky Application Advisor
11820544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.4223 (VistaSP2GDR.050727-4200)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\A92D~1\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001.dir.0004\~def388.tmp
MD5=B37EDA32A6F3FF7B1FD26495C8BCFC05 , SHA1=F10A48E53C62C34736F5403DE06781ADB71D9208
Отчет Kaspersky Application Advisor
575488 Описание: "Copyright (c) 1998-2005 Macrovision Corp."
Версия: "2.67.010"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Users\A92D~1\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001.dir.0004\~df394b.tmp
MD5=B805C6E8CDBA11C9DBD145AD9F6BD019 , SHA1=0A4637899EC9C0970E4B9805C07E6533F1DC5894
Отчет Kaspersky Application Advisor
697884 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\Users\A92D~1\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001.dir.0005\~df394b.tmp
MD5=563FFE86590365E4498DE7B1DBAFAB42 , SHA1=AE38E0213EB9A8F742891A7A192D18CC1C5A2D8C
Отчет Kaspersky Application Advisor
697884 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Сер\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=3445F5DC2958D760AF93147BD77E79E0 , SHA1=75352F16602DF95434040C50014718B635A1EEBB
Отчет Kaspersky Application Advisor
258 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Сер\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=306651F625C0094DCF5E16EC32358014 , SHA1=83CB2DA2EDC4AE151F61CA27B24BBB84D35E5F0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012903\algo.dll
MD5=CF2C061CDC56FCB26BF012BB8B2ADC18 , SHA1=D2D6376B3E13119201C1C7E173E506C7A17696A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
2049536 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Contex\WIDEsystem\Language\CtxScan2000Res.dll
MD5=FCEF44CDC73462CB0EA3A4F9A8B5D026 , SHA1=431F4F073084E13385160A00E51FB1E0DF098EAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
31744 Компания: "Contex A/S"
Продукт: "Low level Scanner SDK "
Описание: "Copyright (c) Contex A/S 2010"
Версия: "Build 35027"
Ориг. имя: "CTX_SCAN_2000.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Contex\WIDEsystem\Language\WSRes.dll
MD5=0A2AE5940D6663004DFE42BA8D277F17 , SHA1=6ED440D3EC2C1AED02C57CC700207AC309B72DF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Компания: "Contex A/S"
Продукт: "WIDEsystem Application"
Описание: "Copyright (c) Contex A/S 2010"
Версия: "Build 35027"
Ориг. имя: "WS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\contex\widesystem\ws.exe
MD5=9202ABFFFBEF7FD4E02759E824A6CC84 , SHA1=B6AE418BA75C9178403931DF2B96F76620FD4612
Отчет Kaspersky Application Advisor
578048 Компания: "Contex A/S"
Продукт: "WIDEsystem Application"
Описание: "Copyright (c) Contex A/S 2010"
Версия: "Build 35027"
Ориг. имя: "WS.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: