Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 2B80CC873E2797376B9F6843D7DC76F0
Размер карантина: 76525060 байт
Карантин принят на анализ: 03.05.2013 19:00:06
Последнее обновление результатов анализа: 13.11.2013 11:30:30
Общее количество файлов: 201
Обсуждение на форуме VirusInfo: 138200
Оценка ПК по анализу карантина: -7

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdauth.dll
MD5=FD8D35AA266B809F9571F009E719C08D , SHA1=DB86D3FDC095B15D86B314BAD4ADC8C7C0151055
Отчет Kaspersky Application Advisor
14848 Продукт: "Standard Auth module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdauth.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdautoaway.dll
MD5=976AC05955B3A6586F12CB36D9B3332C , SHA1=4941949E83620486B622D8B12B5DFE704BFF61D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Продукт: "Standard AutoAway module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdautoaway.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdaway.dll
MD5=229B26AB531697CAF1073B7A3E44D49E , SHA1=24B3A1CFD9F2AF4BA436D79ABA2243639390CCF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Продукт: "Standard Away module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdaway.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdemail.dll
MD5=00DC73DD5D591E2542C35EC09D00BC36 , SHA1=39EE221B5A0291C00900DFDAE78271743FFD8EED
Отчет Kaspersky Application Advisor
9216 Продукт: "Standard Email module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdemail.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdfile.dll
MD5=5A1B82F0B52EB82A5BC566F5124A3A4D , SHA1=5E170F83D5F36E081A714190CAFEE1382738A18E
Отчет Kaspersky Application Advisor
52736 Продукт: "Standard File Transfers"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdfile.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdhelp.dll
MD5=B7BEC71BB367F49A4C7E986501C47B40 , SHA1=BB608C0428D831061479D2B59F44745C2248C97C
Отчет Kaspersky Application Advisor
13312 Продукт: "Standard Help module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdhelp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdidle.dll
MD5=9E7154D8F0D0DA59438A613DF25FB0CB , SHA1=D4E848B530922A66C409D4A4671D5F77365402CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
15872 Продукт: "Standard Idle module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdidle.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stdurl.dll
MD5=427266A7D59BED5547A0536586B447E5 , SHA1=3435B4CD717A1232F3AF1D28E8335CEAB5B74AD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
18432 Продукт: "Standard URL processor"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stdurl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Core\stduserinfo.dll
MD5=700C9A26497B0DCE3D12F05FB0318459 , SHA1=DD46E7CDD6CCFAE2A72386B58ABA130FA95C77CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Продукт: "Standard User Info module"
Описание: "© 2012 Miranda NG Development Team"
Версия: "0.94.3.4381"
Ориг. имя: "stduserinfo.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\icons\secureim_icons.dll
MD5=D411A21E4F7B7F3B55DB961E993F9526 , SHA1=6397B9B8D85F4A6B7F21E85E26DA2FCE41EC4190
Отчет Kaspersky Application Advisor
23040 Продукт: "SecureIM icons"
Описание: "© 2003 Johell, 2005-09 Baloo"
Версия: "1.0.12.4"
Ориг. имя: "SecureIM_icons.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\util\mirandafinal\miranda32.exe
MD5=455E42AE02BA2472D0D1EFB89208D553 , SHA1=45F60391BFBC017BBA1D1B26B55F903FF55080F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
654336 Компания: "Miranda NG Team"
Продукт: "Miranda NG"
Описание: "Copyright © 2000-11 Miranda IM, 2012-13 Miranda NG Project. This software is released under the terms of the GNU General Public License."
Версия: "0.94.3 alpha build #4381"
Ориг. имя: "miranda32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\mir_core.dll
MD5=C7C968D84EEA399172D317C8C1E2C39F , SHA1=9630E964CEED738BB0F514325EDDC2564F7F8B4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
39424 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\advaimg.dll
MD5=7D5FBD779C382DD93DCCC9ED1DF395D1 , SHA1=C0BDEEA9AD055D58D7A75F40F294BD22E2B2EAF9
Отчет Kaspersky Application Advisor
534016 Продукт: "Miranda image services"
Описание: "© 2000-2012 Miranda-IM project, 2012-2013 Miranda NG project uses the FreeImage distribution"
Версия: "0.11.0.1"
Ориг. имя: "AdvaImg.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\authstate.dll
MD5=12CE399562101CFE86493FED450E0926 , SHA1=9D270932BF6919E0C552843555F20112245CD089
Отчет Kaspersky Application Advisor
15872 Продукт: "Authorization state"
Описание: "© 2006-2010 Alexander Turyak"
Версия: "0.0.2.0"
Ориг. имя: "AuthState.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\avs.dll
MD5=A6F2BA17821A15A7FC64B4FE32BEAF92 , SHA1=2466F17D510C548B547338166A9E0EAE38B02470
Отчет Kaspersky Application Advisor
62976 Продукт: "Avatar service"
Описание: "© 2000-2012 Miranda-IM project, 2012 Miranda NG team"
Версия: "0.11.0.1"
Ориг. имя: "AVS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\buddyexpectator.dll
MD5=EDFB07FA46727E5910D3C460BC11058D , SHA1=F45CF68348A1B89C931D6DB5092C08A7FB7EF9A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
34816 Продукт: "Buddy expectator"
Описание: "© 2005 Anar Ibragimoff, 2006 Scott Ellis, 2007-2009 Alexander Turyak"
Версия: "0.1.2.3"
Ориг. имя: "BuddyExpectator.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\changekeyboardlayout.dll
MD5=59A8FA7CD6D81E56B36B4CD614395203 , SHA1=809D9B0A6F950E1A03E3121CFB22E85915AFC661
Отчет Kaspersky Application Advisor
35840 Продукт: "Change keyboard layout"
Описание: "© 2006-2009 Mikhail Yur'ev"
Версия: "0.0.1.5"
Ориг. имя: "ChangeKeyboardLayout.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\clist_modern.dll
MD5=8F0472F1B2B880DF787059593238D9D0 , SHA1=556D24AB335774896FEA28605762CD327EF5F9E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
468992 Продукт: "Modern contact list"
Описание: "Copyright 2000-2010 Miranda-IM project"
Версия: "0.9.0.11"
Ориг. имя: "Clist_modern.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\plugins\cryptopp.dll
MD5=8809E16D935963C82E46A5CC0BB8538E , SHA1=F3ED3867D94BDD8BDB285DF7570C62F54BDFA776
Отчет Kaspersky Application Advisor
501248 Продукт: "Crypto++"
Описание: "© 2006-09 Baloo"
Версия: "1.0.4.5"
Ориг. имя: "CryptoPP.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\db_autobackups.dll
MD5=9E7399584450B7A342FE83908249822A , SHA1=591CBB4139E2AE30C4B6B1AEC1795D5768284604
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Продукт: "Db autobackuper"
Описание: "© 2005-2011 chaos.persei, sje, Kildor, Billy_Bons, Vasilich"
Версия: "0.0.0.8"
Ориг. имя: "Db_autobackups.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\dbx_mmap_sa.dll
MD5=895B35F6011EBBACE9FCC8915B2FFECE , SHA1=BDE95AB2CF40DB004A0EF38F8BF59897D979833F
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Продукт: "Miranda NG mmap secure database driver"
Описание: "© 2000-2011 Miranda IM project, 2012 Miranda NG project FYR, chaos.persei, induction, nullbie"
Версия: "0.7.5.4"
Ориг. имя: "Dbx_mmap_SA.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\fileasmessage.dll
MD5=33820767C5C4EBE0616163960BC93AE3 , SHA1=2FA5A8D6CD9322ED19508ABA1731F1E36D1B4520
Отчет Kaspersky Application Advisor
30720 Продукт: "File as message"
Описание: "© 2004 Denis Stanishevskiy"
Версия: "0.0.2.4"
Ориг. имя: "FileAsMessage.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\fingerprint.dll
MD5=325479E648D32A469F53224D1471482E , SHA1=DA76674528D2E0B0A7E1FDD51FF62DC4A357E7CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
86528 Продукт: "Fingerprint NG"
Описание: "© 2006-12 ghazan, mataes, HierOS, FYR, Bio, nullbie, faith_healer and all respective contributors."
Версия: "0.1.0.0"
Ориг. имя: "Fingerprint.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\flashavatars.dll
MD5=F9203F8BE53766A793C91B43C45DE8ED , SHA1=BEFD6D8F4CB84173B7C31C1EB7C0AE522318F443
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Продукт: "Flash avatars"
Описание: "© 2000-2009 Miranda-IM project"
Версия: "0.0.1.14"
Ориг. имя: "FlashAvatars.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\fltcontacts.dll
MD5=7950F6C11D754215EFC5F85360255481 , SHA1=4F19B428D684FA0FDE6AC8D945A1D99A34D21F23
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 Продукт: "Floating contacts"
Описание: "© 2002-2004 I. Vajarov (ivajarov@code.bg)6 2008 Kosh&chka, V. Pavlychko"
Версия: "0.7.0.0"
Ориг. имя: "FltContacts.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\folders.dll
MD5=54FEA7767D627CA0F014FC075048F68A , SHA1=45F99FFB1E602B88628C51BE9650F155D1616C56
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 Продукт: "Custom profile folders"
Описание: "© 2005-2012 Cristian Libotean, 2012-13 Miranda NG Team"
Версия: "0.2.0.1"
Ориг. имя: "Folders.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\historypp.dll
MD5=B827057F622193577CD48BCBEF546528 , SHA1=1F68448B3823F849A14AA1B4EFDD68807D52A68A
Отчет Kaspersky Application Advisor
656384 Компания: "Miranda Open Source Project"
Продукт: "History PlusPlus Module"
Описание: "© 2006-2009 theMIROn, 2003-2006 Art Fedorov."
Версия: "1.5.1.5"
Ориг. имя: "historypp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\historysweeper.dll
MD5=E743AD387007DE69A79EC115BA509796 , SHA1=0B39448A4F989F3C96B0F52BF39BABA095644F56
Отчет Kaspersky Application Advisor
20992 Продукт: "History sweeper light"
Описание: "© 2002-2003 Sergey V. Gershovich a.k.a. Jazzy$, 2006-2009 Boris Krasnovskiy, 2010-2011 tico-tico"
Версия: "0.0.0.7"
Ориг. имя: "HistorySweeperLight.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\icq.dll
MD5=0526F06B2A5F0C9DFDC07C3CABE115E3 , SHA1=B3AE13C8EC8596D02666B39AA35A320C75D48345
Отчет Kaspersky Application Advisor
321024 Продукт: "ICQ Protocol Support"
Описание: "Copyright (C) 2000-2010 Joe Kucera, Angeli-Ka, Bio, Martin Oberg, Richard Hughes, Jon Keating"
Версия: "0.11.0.1"
Ориг. имя: "ICQ.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\ieview.dll
MD5=30C1ABBBFD6A76E95DCED0BB2EB14517 , SHA1=BA43FF6C8A490FBFCF4AAE28D8B91B80BC24B6FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
113664 Продукт: "IEView"
Описание: "© 2005-2011 Piotr Piastucki, Francois Mean"
Версия: "1.4.0.0"
Ориг. имя: "IEView.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\import.dll
MD5=4DBB7DDAD2BF47F63AF6C9CDC9A40342 , SHA1=767C323BE8E1C0AA3C24F74C7EC696FC299DBB4B
Отчет Kaspersky Application Advisor
34816 Продукт: "Import contacts and messages"
Описание: "© 2000-2010 Martin Цberg, Richard Hughes, Dmitry Kuzkin, George Hazan"
Версия: "0.11.0.1"
Ориг. имя: "Import.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\importtxt.dll
MD5=A4DB0E4CE72DA6E505DA3F6C9068B439 , SHA1=DFD1400FCB38D8070CBCCD7A3FCAD4BF691406D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
360448 Компания: "Miranda Open Source Projec"
Продукт: "Import TXT Modul"
Описание: "© 2008 Abys"
Версия: "0.0.1.1"
Ориг. имя: "importtxt.dl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\keepstatus.dll
MD5=187C6C850F6AF955960E3574FC324D39 , SHA1=212F6320DD854E18A061923453C46F8A30E0145D
Отчет Kaspersky Application Advisor
56832 Продукт: "Miranda NG"
Описание: "(c) 2003-08 P. Boon, 2008-10 George Hazan"
Версия: "0.8.0.97 Unicode"
Ориг. имя: "KeepStatus.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\menuex.dll
MD5=0A8B8C7D16C52139FA5BD667AB8659B4 , SHA1=CAE3544B5DB6F90C221D1DB91C709492074B1E1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 Продукт: "Menu item ext"
Описание: "© 2001-03 Heiko Schillinger, © 2006-08 Baloo, © 2009-10 Billy_Bons, © 2011-12 Robert Pцsel"
Версия: "1.3.0.9"
Ориг. имя: "MenuEx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\modernopt.dll
MD5=3489E8AF05B57F910DE4D27D5A0BEBA9 , SHA1=D48A9D89F3B559F346F3EA40DE5CB9E14776BC5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
56832 Продукт: "ModernOpt"
Описание: "© 2009 Victor Pavlychko, George Hazan"
Версия: "0.1.0.0"
Ориг. имя: "ModernOpt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\newxstatusnotify.dll
MD5=7DCE34313D49E33C1E14DAFD726F7D1E , SHA1=7E84D1D357B62D51D95F58C49E50DC6FF10B9DE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
82432 Продукт: "xStatus Notify"
Описание: "© 2001-2004 Luca Santarelli, 2005-2007 Vasilich, 2007-2011 yaho"
Версия: "1.4.0.9"
Ориг. имя: "NewXstatusNotify.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\packupdater.dll
MD5=9E9A75BC702A70E325B269959BFA8B94 , SHA1=6752E9B51DC73D715CA4742A12B2A1F8A371EBAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
51200 Продукт: "Pack updater"
Описание: "© 2011 Mataes, 2007 ZERO_BiT"
Версия: "0.0.1.1"
Ориг. имя: "PackUpdater.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\popupw.dll
MD5=20B1D3AA333860ADAF73C80D327B16F9 , SHA1=7FC9E392A7CC0120A55CBDDF02327AF47CBBBFA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
238080 Продукт: "PopUp plus"
Описание: "© 2002 Luca Santarelli, 2004-2007 Victor Pavlychko, 2010 MPK, Merlin_de"
Версия: "2.1.1.7"
Ориг. имя: "PopUp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\secureim.dll
MD5=FFBC5CECCECAA3D5A9E52F0C52FE713D , SHA1=98131408216027FD3689D872D33BD46DD3F38603
Отчет Kaspersky Application Advisor
79872 Продукт: "SecureIM"
Описание: "© 2003 Johell, 2005-09 Baloo"
Версия: "1.0.12.4"
Ориг. имя: "SecureIM.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\seenplugin.dll
MD5=03B9555E9983469C0E5A890326C8FC77 , SHA1=1B15ECC525D084AC21C9EB94C18C81DC8C5E22B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Продукт: "Last seen"
Описание: "© 2001-2002 Heiko Schillinger, 2003 modified by Bruno Rino, 2005-7 Modified by YB"
Версия: "5.0.4.8"
Ориг. имя: "SeenPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\smileyaddw.dll
MD5=B5E202DE3F0C519919AFAEBF63FC4E73 , SHA1=1386BD7B975DE70CB1382E01FC647FF2E06884B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
113152 Продукт: "SmileyAdd"
Описание: "© 2004 - 2012 Boris Krasnovskiy, portions by Rein-Peter de Boer"
Версия: "0.2.3.17"
Ориг. имя: "SmileyAdd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\spellcheckerw.dll
MD5=302E2F0F3462525ED99067CF57ABD565 , SHA1=0AE93411A931C077688D1A1DFF6F1D47CEF1DC6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
308224 Продукт: "Spell checker"
Описание: "© 2006-2010 Ricardo Pescuma Domenecci"
Версия: "0.2.6.0"
Ориг. имя: "SpellChecker.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\startupstatus.dll
MD5=EDC23B03EE7A6EDFB8FA4C31F652AC4A , SHA1=5E938FC83A76405BDDCAD9F9B16337F16225D3F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
58880 Продукт: "Miranda NG"
Описание: "(c) 2003-08 P. Boon, 2008-11 George Hazan"
Версия: "0.8.0.45 Unicode"
Ориг. имя: "StartupStatus.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\stopspam.dll
MD5=29B0B8E46D9B351D28877EF1403B12B0 , SHA1=53FA0FE7CCCC464E8B9B360D79B556EF0F1B66C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Продукт: "StopSpam+"
Описание: "© 2004-2010 Roman Miklashevsky, A. Petkevich, Kosh&chka, persei"
Версия: "0.0.1.4"
Ориг. имя: "StopSpam.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\svc_crshdmp.dll
MD5=7EFBD0DFAE832B0D3D53A6AEFECEA637 , SHA1=58D449BEBCCF43095C6BC07F4B96D0CAE6F10D55
Отчет Kaspersky Application Advisor
58880 Продукт: "Crash dumper"
Описание: "© 2008 - 2012 Boris Krasnovskiy"
Версия: "0.0.4.22"
Ориг. имя: "CrashDumper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\Svc_dbepp.dll
MD5=FFBB61DED8807AFFD7BB976A51FAF318 , SHA1=8BAA992A371C3FEBA962C544B9224DE681416DAE
Отчет Kaspersky Application Advisor
114688 Продукт: "Database editor++"
Описание: "© 2003-2011 Bio, Jonathan Gordon"
Версия: "3.2.0.0"
Ориг. имя: "DbEditorPP.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\tabsrmm.dll
MD5=E11EE9FB3465F538BBEB36107CBFD2EC , SHA1=D54289C022CA6F4823051D22D1D067E92AC4A9A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
599552 Продукт: "TabSRMM"
Описание: "© 2000-2010 Miranda Project and contributors. See readme.txt for more."
Версия: "3.1.99.8"
Ориг. имя: "TabSRMM.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\tipper.dll
MD5=1EF856A565D073BB025476C526DCC444 , SHA1=061990CD32498F9D17F5D452EF3EDFB661902A62
Отчет Kaspersky Application Advisor
140800 Продукт: "Tipper"
Описание: "© 2005-2007 Scott Ellis, 2007-2011 Jan Holub"
Версия: "2.1.0.4"
Ориг. имя: "Tipper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\variables.dll
MD5=9C07859FD5C7A4DFCBB05DA09600BA2F , SHA1=FBEF6CCE16D9EB2A9961733A52C5FABFDA1165C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
154112 Продукт: "Variables"
Описание: "© 2003-2008 P. Boon, Ricardo Pescuma, George Hazan"
Версия: "0.2.3.9"
Ориг. имя: "Variables.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\weather.dll
MD5=60E0A6C3F8BCC35EE228DC0E090AC30A , SHA1=E4045DD6F5C3D824A5DE943A2C5B7B5238C7691D
Отчет Kaspersky Application Advisor
114688 Продукт: "Weather"
Описание: "© 2002-2005 NoName, 2005-2010 Boris Krasnovskiy, 2012 Miranda NG Team"
Версия: "0.4.0.1"
Ориг. имя: "Weather.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Plugins\whenwasit.dll
MD5=3576438F00628694C366D4CF08F7FC52 , SHA1=FFF120AC737EA5F3F4374C87CAEE76D5BC94BD85
Отчет Kaspersky Application Advisor
65024 Продукт: "Birthday reminder"
Описание: "© 2006-2011 Cristian Libotean"
Версия: "0.3.3.4"
Ориг. имя: "WhenWasIt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Util\MirandaFinal\Zlib.dll
MD5=70A849CF0E83BEC243615939D9992412 , SHA1=E9C84E5CEB06F9A09889DD43162A2A3ABCCF8F29
Отчет Kaspersky Application Advisor
60416 Продукт: "zlib"
Описание: "(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.7"
Ориг. имя: "zlib1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswFsBlk.SYS
MD5=F3F5F2FDE0DEABA4F2CE336E9454FAE2 , SHA1=CB3F2AC54F8B0D8802CAF954EA6B764FA6AF404D
Отчет Kaspersky Application Advisor
33400 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswFsBlk.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswKbd.sys
MD5=7BA96B748762759E5AC844DE672A49AD , SHA1=D9619BD68C431B63038F1FB752EF277DA8833D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
22600 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswKbd.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
MD5=90980D5291F8E725700272E4B64EDA10 , SHA1=063B86EAFC2B3ED9CAD3F73E21FC8D038165A602
Отчет Kaspersky Application Advisor
80816 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswMonFlt.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys
MD5=A4C94945B8A1FFE449A500C2CF0B5882 , SHA1=49D8D8BD1C68DA58A066A92894CC46991FBA6886
Отчет Kaspersky Application Advisor
72016 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "aswRdr.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys
MD5=A06E330475C1957C50C13B483D41F2BD , SHA1=A3A4C29982C304E6891AE7943195DAE8FBDEE046
Отчет Kaspersky Application Advisor
65336 Версия: "8.0.1488.286" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswSnx.SYS
MD5=9237BE2AB3C7D611F1F8FB7018691BAC , SHA1=2140D3579794F9354FBDDFCCDD6067B007520E15
Отчет Kaspersky Application Advisor
1025808 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswSnx.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswSP.SYS
MD5=D8FEC7F7BFE1BAD685DC8D1EF384693D , SHA1=265DAFF055C1E900F280FD6D160164D4B35911B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
378432 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswSP.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswTdi.SYS
MD5=3D9BA0EF6C5847E4482FC01ABCD26683 , SHA1=DAAEF242C070C98C973E5DF17444224BDD0F5B98
Отчет Kaspersky Application Advisor
64288 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "aswTdi.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys
MD5=3C7D772F6059C142991D00FE3AB61D40 , SHA1=E3F69DB721DD954D8D07823333E050F815554D29
Отчет Kaspersky Application Advisor
189936 Версия: "8.0.1488.286" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\de65a855a4ea437fd26572f96f2600e1\Microsoft.Office.Tools.Common.ni.dll
MD5=3AC1C74A4F5A1A100DB038A75E338E2A , SHA1=BB9C647B96E4540F0225D356D3ECB0CBFBDDEB27
Отчет Kaspersky Application Advisor
336384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\faa3e1aad7da66a28d44ff50b085df85\Microsoft.Office.Tools.Excel.ni.dll
MD5=4F9535CB7D9DF8E22151A6FC456C3A4B , SHA1=983C1169238CF69C7A287F51F226577DADB7BBC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
730624 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Excel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\348f46c247aa15dc45a656709d07333e\Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.ni.dll
MD5=C9761DB8B0158F1239C74BC995948642 , SHA1=5FDB3CD987C982840F0654D5AAFD2B62A277A290
Отчет Kaspersky Application Advisor
865280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\4173d590bfc2b2c23bf527d5c9ed7033\Microsoft.Office.Tools.v4.0.Framework.ni.dll
MD5=520229337D24CC55FDD8AF40308F73CB , SHA1=6F8AF908CF9F70E66548EC4ABF5BBA8540B43FF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.v4.0.Framework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\47a85cfec5e35581e5343f72bad2ed55\Microsoft.Office.Tools.ni.dll
MD5=76284584AEA576D7529C43FD56AD926B , SHA1=550A8C906BE960AEC5780035C83175EBEF84F6B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\9b1a1cdb6c7d86fa4bdda683dd457d82\Microsoft.Office.Tools.Excel.Implementation.ni.dll
MD5=B4D137F290DFBFF161636050DFA8AA0D , SHA1=3B5FA5212FFEA26D79B7264B3EADE49CC8D1FBAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1551872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Excel.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\acbcea541b0705a6fa973629a97ce4d3\Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.ni.dll
MD5=7199D05FCFC74D1AED39B77BE4E33AB1 , SHA1=1084C78E4254A04C3C1F14946F9C7C1CCEB2AB59
Отчет Kaspersky Application Advisor
210432 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\899e8a11970f9f81a2c541fe8b349827\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.ni.dll
MD5=EF5B30CF30E6E569EA4ED31A921D77D2 , SHA1=1BEDB6397C86DD1B888E48D3231DF452CF78F914
Отчет Kaspersky Application Advisor
135680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\9da9317fc51433dec3675c03e7c0eec9\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.ni.dll
MD5=887C908119C9CB83ECB62D1489F950CD , SHA1=B8E1B72A4E4132EFA0634C9F3625D3F0AE78CB9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
365056 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.31007.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AavmRpch.dll
MD5=2F6762E0EFA2DB10FC1BD016E5173633 , SHA1=B864D53677EB66AE2EF01A2A8076B0C70E1CF0A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
149272 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AavmRpc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Aavm4h.dll
MD5=140160C67EE2CDCFD519B4E748D0D647 , SHA1=5C1C201E8485425C9A5385F92B3A5B8D67AB8C77
Отчет Kaspersky Application Advisor
900160 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "Aavm32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResBhv.dll
MD5=CAC95D2C86A75D78EF6E0E9382392E95 , SHA1=E6259A72B4F733EC4040CBEF61E5BA081C971E48
Отчет Kaspersky Application Advisor
64336 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResBhv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResJs.dll
MD5=B96C4A4B84EA2CAA5E728B0373EE559E , SHA1=7AE7C11E5B5B35264E67DFE5FD98586A7253950D
Отчет Kaspersky Application Advisor
35448 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResJs.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResMai.dll
MD5=C429C1E26B9F38CB7A5F4DF13A4BBC57 , SHA1=32C0F0FF60C73B582892D0F406814AE689231010
Отчет Kaspersky Application Advisor
54536 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResMai.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResMes.dll
MD5=2765C3512F3E320930018ECEC41785E5 , SHA1=712E20BF9A34BA50557CBB0C49D0E105B4122A4F
Отчет Kaspersky Application Advisor
90592 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResMes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResNS.dll
MD5=CCE5ECDA068BBFFA12F2140C2C42FF51 , SHA1=A521D7F1A67F5F123F807A909BAAB506CF8C60DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
221384 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResNS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResP2P.dll
MD5=DF927212DA391CDD500CC9B3557154DE , SHA1=4FC04032C3E20A1220C6E8A97837FE37F4563F86
Отчет Kaspersky Application Advisor
91616 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResP2P.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResStd.dll
MD5=47427F7F6AB31CD8813737A08082BED6 , SHA1=A323C261A2F1063FE7A097A8E62AC3E55A8BE077
Отчет Kaspersky Application Advisor
87520 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResStd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResWS.dll
MD5=92CEF77A86B33BCBD80CB1E6849FBFE1 , SHA1=64407DA44F3AF8197972D09654452F07FCC55905
Отчет Kaspersky Application Advisor
78208 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvResWs.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashBase.dll
MD5=63EAA3A49AC370CCD93C7469991EC8CE , SHA1=FACCB96F569BCD101FE61A3AA02C6C96323BD0D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
943408 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashServ.dll
MD5=71B8796EFAD104E0ED00FC3F9BB6420D , SHA1=993020C90EB26F9454279742AE881D6733334ACF
Отчет Kaspersky Application Advisor
273408 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswServ.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
MD5=58212DC7B4F1258EC18AFC3C0488B3EE , SHA1=ACD038B406DD3A4A24FD87FB34B12F01DD6DAB80
Отчет Kaspersky Application Advisor
121968 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "ashShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashTask.dll
MD5=5FF1382716DED97328800ACF723735F1 , SHA1=F1E2D2D5E9195EC623B8E8BDBBA0C79AB92CEDA6
Отчет Kaspersky Application Advisor
156512 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswTask.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashTaskEx.dll
MD5=A8A18342AFADD0FF96F574B1584183E5 , SHA1=11E386B638B372135D416F1289D5CC2830B3A938
Отчет Kaspersky Application Advisor
62752 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswTaskEx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashWebSv.dll
MD5=835EC12A0ACD88FF3BB03DEC19329191 , SHA1=CB5C3C49A8A2511E6EFB5F747F62B07B8EB7A28C
Отчет Kaspersky Application Advisor
371752 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "ashWebSv.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswAra.dll
MD5=7496F7E2FF929DE8F64435290402694B , SHA1=6461B2891A26D56E05C42452F34E5DBB26EE3FAE
Отчет Kaspersky Application Advisor
2105248 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswARA.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswAux.dll
MD5=A61AF2CB66DE554C66707B9BECB25514 , SHA1=74AE495EC8CD2A0D066C4680BFC2220E5EADF8CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
682824 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswAux.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnBS.dll
MD5=E98E2320D1F9054A0DEF120424370731 , SHA1=7949212380B46822EA7CA86778DEE73CE71B8B78
Отчет Kaspersky Application Advisor
380528 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnIS.dll
MD5=35C32583274ECD29D1E8ACE82B26B86D , SHA1=D9BD7E47B7740BA13B71671B1B921623655E462B
Отчет Kaspersky Application Advisor
206440 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnOS.dll
MD5=1A9C97986CCC3B2175C1FB5AA2E6C723 , SHA1=6C5291D80FEB200FF3A15822636503254F6FEFAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
116848 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswData.dll
MD5=760E2015DE7EC25B54EE11D7915A2553 , SHA1=F15A29BD9ED657715DA0CD3096C4380A24F60EB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
206976 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswData.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswDld.dll
MD5=FE7C897B1D6C7C1EB1C6D6E012861F03 , SHA1=87BDAC7C6ECFB4963DA5194BEEA2F59C874CE838
Отчет Kaspersky Application Advisor
114264 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswDld.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngLdr.dll
MD5=3E3D34F70C026755069F97FB94DA44F3 , SHA1=65D6D39E9E0D5764A9CACE0040E2A00F9E4086CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
51952 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswEngLdr.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswIdle.dll
MD5=0D16A422EF8C031796B602D7A6B57B3C , SHA1=410FED9E66B17DBAF8086EB35B8D8B6FE51A98D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
14376 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswIdle.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswJsFlt.dll
MD5=71413A520AD3D04F0FAB512E38DDA529 , SHA1=AEBE61BB55DBFBDCFA7A3E24217CE380B8F3CBB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
133864 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswJsFlt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswLog.dll
MD5=84197F4A9771F1449AECD875ABBD1714 , SHA1=F16D1C848CCF0D4F5D9207B85E5E00C6607CCA52
Отчет Kaspersky Application Advisor
226552 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswLog.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswpatchmgt.dll
MD5=0527485EFC678169D052D25E02FD8880 , SHA1=42F7ED207F2A9958D03FF218175904DC1596B951
Отчет Kaspersky Application Advisor
932072 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswPatchMgt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswProperty.dll
MD5=2BE7DE09FAFB15D63B0B29CCADAE45F0 , SHA1=AC34990459A67BD635E1A3FB87B764DC63540B56
Отчет Kaspersky Application Advisor
260024 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswProperty.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswSqLt.dll
MD5=DA78BBCACDC47DA176EF73B873F56E5B , SHA1=8B3595DBCE52FC43F69937A61FA633D06DF7D5F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
476800 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "SQLite.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswStrm.dll
MD5=88A5CA827BEFFC6B47EEEE2BD277E092 , SHA1=AA62FBD2F2F6B3DBE1924EE0E6C83B5730248413
Отчет Kaspersky Application Advisor
274920 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswStrm.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswUtil.dll
MD5=7CDF72D5213A3EC23DE8E2EF5CCB5D07 , SHA1=7D5FEEFBD83D7C870C518F6D7F879346017E7E97
Отчет Kaspersky Application Advisor
38032 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
MD5=7CCA5A4E6624BCADFAF3930343CF4BF3 , SHA1=C6F368952BE2979B2825069BFF059BF9D151D2BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
203320 Компания: "AVAST Software"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswWebRepIE.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastIP.dll
MD5=62D4ECAE2F624C79CED6FB1616EA0F63 , SHA1=690BEB82EBB3368544A68B92F90B9138E3471D91
Отчет Kaspersky Application Advisor
73064 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswDld.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avast software\avast\avastsvc.exe
MD5=6F702A7EA2D5F2B55CC90C333FBE9978 , SHA1=2A4DD3750BDAB1A79B8306E50D0965ECF9700938
Отчет Kaspersky Application Advisor
46808 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvastSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avast software\avast\avastui.exe
MD5=1010E520B76453C6AD2D170D67A14CF3 , SHA1=55EC4CD366CCF06C14F939E0C19CC595F533857B
Отчет Kaspersky Application Advisor
4858456 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AvastUi.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\CommonRes.dll
MD5=AD9D2C89DC7013B4F375246825D862BA , SHA1=C8A7880585FE8112E4E34065796E9BD0042EE839
Отчет Kaspersky Application Advisor
6449776 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "CommonRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13050300\algo.dll
MD5=58EFA97C156C2749434B962E1B04DF89 , SHA1=307AB538F25BC316898886E02042462BF2BED551
Отчет Kaspersky Application Advisor
2082816 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13050300\aswCleanerDLL.dll
MD5=EDDB3C52EFBF2A44DD0510F12F2DFAAF , SHA1=DD1D8B0CEF8A5C0115ED656C7319395099C7E180
Отчет Kaspersky Application Advisor
451640 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Virus Cleaner Tool"
Описание: "Copyright (c) 2011 AVAST Software"
Версия: "1, 0, 212, 0"
Ориг. имя: "aswClnrDLL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13050300\aswCmnBS.dll
MD5=62378187B9E30A2DD5333E35D06A6C7D , SHA1=1CE90B8BB45D277BBB05DB0FC302BEE08F9CB3EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
386696 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1487.136"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13050300\aswEngin.dll
MD5=CB2979C3F152BFE6C4F6AFA1A02695E6 , SHA1=49967F39756B9C98C9BBD9451E51B178B47FC6F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1325520 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1487.136"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13050300\swhealthex.dll
MD5=112EEF699F3E5EFBE13EDDB50AEDE249 , SHA1=55378D440CD0C64C94737567247F85D29824B41B
Отчет Kaspersky Application Advisor
92672 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (C) 2012 AVAST Software"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "swhealthex.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\LIBEAY32.dll
MD5=8ED6DA45BAB5CFC809229F26D4D4A2CE , SHA1=25BADDC91A90929CBB99553DD7BA9111F685BD10
Отчет Kaspersky Application Advisor
1169408 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
MD5=27858FC69699525E36F8810498C304CA , SHA1=11013B62227196807CFBE01935562096CFA9E53A
Отчет Kaspersky Application Advisor
246592 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "snxhk.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SSLEAY32.dll
MD5=44BD658E0E4D21C42023AD9EBEFFDB90 , SHA1=E8BC4A8413DC977BAC6410DE0BFFDADAB997C24A
Отчет Kaspersky Application Advisor
265216 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\1049\Base.dll
MD5=8B052C7BA0BCDD954E75BC956786B928 , SHA1=B21C2FF4487F38D0F164A161F1B064C5AAB920D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
92104 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "Base.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\1049\UILangRes.dll
MD5=36293AC1B3C18C1F7EAEB5EF0FB50675 , SHA1=C7430F34C52533E7C94EDC222E89B4D7ECEC54EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
283696 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "UILangRes"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\AavmRpch.dll
MD5=2F6762E0EFA2DB10FC1BD016E5173633 , SHA1=B864D53677EB66AE2EF01A2A8076B0C70E1CF0A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
149272 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "AavmRpc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\Aavm4h.dll
MD5=140160C67EE2CDCFD519B4E748D0D647 , SHA1=5C1C201E8485425C9A5385F92B3A5B8D67AB8C77
Отчет Kaspersky Application Advisor
900160 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "Aavm32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\ashBase.dll
MD5=63EAA3A49AC370CCD93C7469991EC8CE , SHA1=FACCB96F569BCD101FE61A3AA02C6C96323BD0D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
943408 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\ashTask.dll
MD5=5FF1382716DED97328800ACF723735F1 , SHA1=F1E2D2D5E9195EC623B8E8BDBBA0C79AB92CEDA6
Отчет Kaspersky Application Advisor
156512 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswTask.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswAux.dll
MD5=A61AF2CB66DE554C66707B9BECB25514 , SHA1=74AE495EC8CD2A0D066C4680BFC2220E5EADF8CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
682824 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswAux.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswCmnBS.dll
MD5=E98E2320D1F9054A0DEF120424370731 , SHA1=7949212380B46822EA7CA86778DEE73CE71B8B78
Отчет Kaspersky Application Advisor
380528 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswCmnIS.dll
MD5=35C32583274ECD29D1E8ACE82B26B86D , SHA1=D9BD7E47B7740BA13B71671B1B921623655E462B
Отчет Kaspersky Application Advisor
206440 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswCmnOS.dll
MD5=1A9C97986CCC3B2175C1FB5AA2E6C723 , SHA1=6C5291D80FEB200FF3A15822636503254F6FEFAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
116848 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswEngLdr.dll
MD5=3E3D34F70C026755069F97FB94DA44F3 , SHA1=65D6D39E9E0D5764A9CACE0040E2A00F9E4086CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
51952 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswEngLdr.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\aswProperty.dll
MD5=2BE7DE09FAFB15D63B0B29CCADAE45F0 , SHA1=AC34990459A67BD635E1A3FB87B764DC63540B56
Отчет Kaspersky Application Advisor
260024 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswProperty.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\AVASTS~1\Avast\avastIP.dll
MD5=62D4ECAE2F624C79CED6FB1616EA0F63 , SHA1=690BEB82EBB3368544A68B92F90B9138E3471D91
Отчет Kaspersky Application Advisor
73064 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1488.286"
Ориг. имя: "aswDld.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Far Manager\Far.exe
MD5=AC8E3C8692325F6F27B7247646709687 , SHA1=C3947F9FAA1ECDEEF4165347FF4C77EB9A2B763A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3117056 Компания: "Eugene Roshal & FAR Group"
Продукт: "FAR Manager"
Описание: "© Eugene Roshal, 1996-2000. © FAR Group, 2000-2013"
Версия: "v3.0 (build 3156) x64"
Ориг. имя: "Far.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\runa\ref4000\ref4000.exe
MD5=21BE7405066727354125C066CD7B9234 , SHA1=440471AD065AB77EE05B4E947771433607C3B626
Отчет Kaspersky Application Advisor
3698488 Компания: "Консалтинговая группа Руна"
Продукт: "RunaRef"
Описание: "Консалтингова группа Руна"
Версия: "5.1.1.0"
Ориг. имя: "ref4000.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Consulting Group Runa Subordinate CA-1,Руна)
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
-7 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
MD5=F97B3C066E214373B975AFE93185A6BE , SHA1=C1BCAB58151E6F5722380C52FC7022D030B79615
Отчет Kaspersky Application Advisor
128512 Компания: "VideoLAN"
Продукт: "VLC media player"
Описание: "Copyright © 1996-2013 VideoLAN and VLC Authors"
Версия: "2.0.6"
Ориг. имя: "vlc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\accnt.dll
MD5=D9784CA38D71893C66387D3E50ACB379 , SHA1=386202A786A93748659B74B72C7F91EA3E4B1B6A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3024176 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "accnt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\accntui.dll
MD5=7A695B8B1E6B797E1918220E5331896A , SHA1=E7CE2CFD5555AA6B96E49E72750EAF7FAD15467C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2041136 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "accntui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\addin.dll
MD5=5A399FC0993A6DC59A9CF443990A0201 , SHA1=2FEFEF5EFFCB8AC07BED9E9A6B3B37BEA2C5FBF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
138544 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "addin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\addncom.dll
MD5=82DC9B1FB3EA3356C066D7FFD5733884 , SHA1=326591A0D3C2E9BA097FA7830960F90DBAA05788
Отчет Kaspersky Application Advisor
59184 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "addncom.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\addncpp.dll
MD5=BB44CBC79AA27E1D8D20651C2A8AD969 , SHA1=ACEDC13DC2B0D86FD28D2CF1F45737D4DA6463B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
58160 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "addncpp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\backbas.dll
MD5=D7E2124DA781C9ED4F594495D2851226 , SHA1=33C89F250653524B00AC7B4644A9724A59EC714F
Отчет Kaspersky Application Advisor
2555696 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "backbas.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\backend.dll
MD5=3AB13B15C94A728D648261474E95F948 , SHA1=0C0B8B555EC8D7634A9E167EE844A899BAE73E19
Отчет Kaspersky Application Advisor
13164848 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "backend.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\basic.dll
MD5=BE5C8241E68B1B706D0664A9DED7A254 , SHA1=FAB6080DB478460BD5EFD119225900370E06B4C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
6614832 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "basic.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\basicui.dll
MD5=FF2B480837F8F770BA5CD0D43FB81787 , SHA1=99FD059817FDE7FCEF273708EF0A8E0491293923
Отчет Kaspersky Application Advisor
5303088 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "basicui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\bp.dll
MD5=4F5C00D2E6EACF5A5DD6F0EB61CA0E64 , SHA1=22F64445A64F57A83B0BE6D71F02A4B6D75A1E8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2068272 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "bp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\bpui.dll
MD5=6D39F73EDDD214B3F8A73DBE2E2600D5 , SHA1=4895115339780F0A4643A935C5E2D229FD846953
Отчет Kaspersky Application Advisor
1902384 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "bpui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\bsl.dll
MD5=6E9FF730EEFD2187A764DCB2CEAA302F , SHA1=DF77D089797A8E84014FAF80FF3B236620B32D97
Отчет Kaspersky Application Advisor
309040 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "bsl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\calc.dll
MD5=526D99145EB394EA878114B54FD28BCA , SHA1=2B9224FFABA7BE498B00328E2AB79D607B82F2EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2980656 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "calc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\calcui.dll
MD5=CA518980ADD28C2537AB0A73293BCC4B , SHA1=9B0EEFEB72057BAF54DA25B6E5D3C7D962B864C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1960752 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "calcui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\chart.dll
MD5=D0B1355FA79DA9BDD271D640B676EBD4 , SHA1=DDE0BA666185A3312A51074E8CD16E42F236915F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1629488 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "chart.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\chartui.dll
MD5=E9455ED42BB1BEC107AA3DCDB13351AD , SHA1=FF2FBCF56400B7B4855C561617FDAF1EC45E31A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
852784 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "chartui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\core82.dll
MD5=CD15E74803FB6DE0978359085552DF21 , SHA1=37C7FD1DDE2811280D8FE211596C9E685BF75310
Отчет Kaspersky Application Advisor
2281776 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "core82.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dbeng8.dll
MD5=8E594EA23D6D8ACBFAD2B571CD0037C4 , SHA1=929C7BF108B773B496453EAD6E7D80575B59A2F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
856880 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dbeng8.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dcscore.dll
MD5=6CE4B54DD209A4384C784D760DA8A756 , SHA1=7AD70B39FB86BE203939C0634231CB79E45C4C6B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2415408 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dcscore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dcs.dll
MD5=69D260FEB0F0995AC4713DEE6AF07225 , SHA1=E937630409D17FE03CA5F73639D56F68DD94A7C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
4348208 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dcs.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dcsui.dll
MD5=1EF76AF1B5612AEDC48E9693B9256EE8 , SHA1=73868A302917FFE13D390D2C59FDC97D1306FBA5
Отчет Kaspersky Application Advisor
2396976 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dcsui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dsgncmd.dll
MD5=8B5FDC7CC29E7612A7ED30E52C5F6AB7 , SHA1=6623ADAEE8AA99EE3B5376837987CE0BFCA05B81
Отчет Kaspersky Application Advisor
212272 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dsgncmd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\dsgnfrm.dll
MD5=CD972C43D4CD8EF262F991FF37E71F00 , SHA1=FE07965932B94C9FCD551DEB67BA1CACC38C5410
Отчет Kaspersky Application Advisor
500528 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "dsgnfrm.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\edb.dll
MD5=89E7A8D44484A4CC4DF976DE61B52F1C , SHA1=293F870BF7130E7742D7D206FB3D7A59C74CCAC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1180976 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "edb.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\edbui.dll
MD5=35E4296DA55AA9B4BF83481D16363096 , SHA1=1D5A03180948F992D572A44A55B395F47E7DE4CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1060656 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "edbui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\enums.dll
MD5=88C87C1E5AE85C3484EE37046274E6C6 , SHA1=4A1CBD176DC1354DB682AC92CDC381E7529CAEE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
333104 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "enums.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\ext.dll
MD5=3D803F033C9ED0899D3A2ED17BB2D633 , SHA1=7EE9DEB18B73D6D9F7B870FC791A5FD24C2C413A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2332976 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "ext.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\extui.dll
MD5=51A7DB7F3464B00A51063B5183A5282E , SHA1=8714E6CA8552FA1C117C190FF526DDF89BEE98F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
284464 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "extui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\fmtd.dll
MD5=D88D7A87DD2875B3CACE2632FB7B3DD4 , SHA1=7181F8BCBB5D7E8359D3DCB31615DFC3CFDA07C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
211760 Компания: "1С"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "fmtd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\fmtdui.dll
MD5=387497C2A04F61A21A8498CCF6BBB86F , SHA1=C91FD657CB94AAB7BB78AC098789AC5BE919CAE8
Отчет Kaspersky Application Advisor
168240 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "fmtdui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\frame.dll
MD5=614F3D3DA4074CFC19DD25A12D3BA469 , SHA1=FFF731A385F645E5A51620CFDC0097B91ED70AB1
Отчет Kaspersky Application Advisor
7367472 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "frame.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\frntend.dll
MD5=93346B9E37A6325097F01C3C31C14D46 , SHA1=2EBB97C7A306608A13C970C1B09C87AF24D17EE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
9304880 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "frntend.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\ftext.dll
MD5=8B2F693957D390D6A397EC37028ED5B6 , SHA1=F90E9A384997D6C61B37DC2BD8D13586317FB672
Отчет Kaspersky Application Advisor
122160 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "ftext.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\ftindex.dll
MD5=6A369EED5AE53BA6363F8C6CB9C75276 , SHA1=898728561AB5C915EFA737CC8F7424EA31A17E33
Отчет Kaspersky Application Advisor
150320 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "ftindex.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\grphcs.dll
MD5=610F3D9A9C68C5B847760D8CF031E74A , SHA1=999AFA21837727EDF40106CCAECC80198AC42825
Отчет Kaspersky Application Advisor
129328 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "grphcs.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\help.dll
MD5=A4CB5F8118235366FEE3D15FE52B155D , SHA1=5A9BFC9E2665EB3604073F9813B89F9DC3C98691
Отчет Kaspersky Application Advisor
471856 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "help.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\helpui.dll
MD5=942279234E60A823BC494B92FD31A19C , SHA1=A14D9F24445D7D6916FC218D3B3E3004505C0831
Отчет Kaspersky Application Advisor
286000 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "helpui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\html.dll
MD5=2A89709C40EC0F9FFF330DD39DB21CD9 , SHA1=FB5F909641CDE1FEBAD4E47BDED6E48FCBA497A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
67888 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "html.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\htmlui.dll
MD5=C6CFE0A024734381C34CC566EAE321B9 , SHA1=268BDAB7CC820B10290A6A8D9D4291BF72F44CD4
Отчет Kaspersky Application Advisor
609072 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "htmlui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\image.dll
MD5=3F01A65B7E84B4D03F23C36694DE94FA , SHA1=C0D92AC0DA2DB4CBE8B4F5EACEE1B9450050237A
Отчет Kaspersky Application Advisor
577328 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "image.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\imageui.dll
MD5=B866DECB0D44C65BF4072CE1B7D06063 , SHA1=B3B4CD58557DB3710CA33EA6C48300A9B2AC8BA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
102192 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "imageui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\inet.dll
MD5=37D78F59D8FC13589B161CC6A61CAE26 , SHA1=754F0C0F75367498001525B0446C376B9748220A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1366832 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "inet.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\lockman.dll
MD5=82DF591ECEB8221FB6567C803748DCC4 , SHA1=D59A3C9E1D2A56C180467D7247EFC13ECD086151
Отчет Kaspersky Application Advisor
192816 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "lockman.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\map.dll
MD5=F2C073E947307C0AB1D7CE8747AE47A5 , SHA1=59105490663E088C02EAC9F5BDADB7AB0FBCF701
Отчет Kaspersky Application Advisor
954672 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "map.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\mapui.dll
MD5=CF4D74756F32EB1B04F6B3FB7639A3EB , SHA1=4883DF2C6E50EAEE05229DEF481E99528CECDAD5
Отчет Kaspersky Application Advisor
838448 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "mapui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\mngbase.dll
MD5=FFE17E17D9FC97C45F686A0F3FDD7522 , SHA1=1517A0A62204F69AFA9BB605A1E93288426A75DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
3426096 Компания: "1С"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "mngbase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\mngcore.dll
MD5=183F9160D784D18F57069F75F10C9F0F , SHA1=D584DF658B57CB308770D647F67C78E7AB29744A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3765040 Компания: "1С"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "mngcore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\mngui.dll
MD5=8A7C4D1F36F04E7C80430D4DDD0FB63D , SHA1=70B5D123DE89F99F7915CEE79C18F5E511BD2030
Отчет Kaspersky Application Advisor
3387184 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "mngui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\morph.dll
MD5=A463AB25C03E4E2F626D40717239A438 , SHA1=4C10AAF50447D31D70656CC3CB0BE866F6940304
Отчет Kaspersky Application Advisor
83248 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "morph.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\moxel.dll
MD5=41AA4CEAB33B58F4A5308927B2CD864A , SHA1=75A578A34698128216364EA9EAE276446445A3A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2370352 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "moxel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\moxelui.dll
MD5=96DE5C26DBDB45AFD7C66D698FB8DBF4 , SHA1=CD822D33E36AB40CF32E5889BB66B5F4295E13DA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1846576 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "moxelui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\pack.dll
MD5=912F9004B6668A2EDA7E0971ADE6B22C , SHA1=3EFA46C1C146D7F4900FD789C05DDB1EC755E403
Отчет Kaspersky Application Advisor
226608 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "pack.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\perform.dll
MD5=03115BF3F86786D2557D3D10383034D8 , SHA1=5EF50DB5A57478D7704D18B1CA48F4E896D2CE5B
Отчет Kaspersky Application Advisor
746288 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "perform.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\rclient.dll
MD5=875949EF332656AE5BB90F7130C16905 , SHA1=845C3ED60B863B7D7515B03B0DCD337C6E5BC75C
Отчет Kaspersky Application Advisor
245552 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "rclient.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\richui.dll
MD5=502D504137443A544D03F1E1E24DFF01 , SHA1=B71F637006163EB3EEB5DCE22EF93CB8A5774B8A
Отчет Kaspersky Application Advisor
993072 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "richui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\rserver.dll
MD5=D59F6FDD0A79AC90D81E878A41938686 , SHA1=E09962E9F0716D7CE59EE67B4E854CB2303F1F00
Отчет Kaspersky Application Advisor
1685808 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "rserver.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\rtrsrvc.dll
MD5=86E130F6874AF5AECFE00E2E169E84CA , SHA1=44D4516B5A24E0EA13D33DF992B7340DF949622F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1358128 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "rtrsrvc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\scheme.dll
MD5=E70C04ED894FCDD6CDE0C5E706015F26 , SHA1=F5C680E781371EFC394C6B70C6628FF27D211442
Отчет Kaspersky Application Advisor
638256 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "scheme.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\schemui.dll
MD5=AD99F03FFED8D2EA0441958732D998E1 , SHA1=D2D19DD5A31072E0D3793EFB27E277108C16D3C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
974640 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "schemUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\stl82.dll
MD5=CE92AAE275DDF831149D01CCAF28AE05 , SHA1=A5A9F2BC1B12403F63E2622FC22F20C8533A0135
Отчет Kaspersky Application Advisor
67376 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "stl82.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\techsys.dll
MD5=68DB785BB72EC101C3347CD66C2ED4BE , SHA1=D8625C3A91D287D13C01BC205EE3D4394F977F33
Отчет Kaspersky Application Advisor
143152 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "techsys.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\txtedt.dll
MD5=5A2382D137AAC34430F9481EA62A9B40 , SHA1=14E84EC9291EEF8BFA8EF0FAF6B2E6B5C0E1F13B
Отчет Kaspersky Application Advisor
351024 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "txtedt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\txtedui.dll
MD5=327758B1562AD3CDABC3A92F8CBE6B94 , SHA1=BEA136F17F5E86914589109D2AD0BA347BA1E803
Отчет Kaspersky Application Advisor
1031472 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "txtedui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\vrsbase.dll
MD5=CA97635E28BE27CCA6C440ADCB769425 , SHA1=2A4352FB7F6E6063BF61CF37E3B3544CB704FDA6
Отчет Kaspersky Application Advisor
940848 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "vrsbase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\vrscore.dll
MD5=FB60DF9EFB5577F8C3507FE4BE02EBAB , SHA1=6B361558CDB02C2ED83A3B0A7F31E2750F588033
Отчет Kaspersky Application Advisor
616752 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "vrscore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\wbase82.dll
MD5=439FAE394C49CC29104C0BFDCEFB4EE8 , SHA1=4C9B739905FEF5358C1E1D6605D85509C3969DB1
Отчет Kaspersky Application Advisor
150832 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "wbase81.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\ws.dll
MD5=521116178D24BBA1BD9B414959580383 , SHA1=52A9486BEEFAE08B5535347FBA3AFA7F8ADD2496
Отчет Kaspersky Application Advisor
557872 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "ws.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\xdto.dll
MD5=A57281CB565569E7859053FABC609EC7 , SHA1=78A683C041BCF7673411947F99B993ADFF7D8083
Отчет Kaspersky Application Advisor
965936 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "xdto.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\xml2.dll
MD5=BD4B8B6CDFC2FD0107E5E9898D476012 , SHA1=9E354AF5C3D9A201074625038F023D58E55B559E
Отчет Kaspersky Application Advisor
3287856 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "xml2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\1cv82\8.2.18.82\bin\1cv8.exe
MD5=80A8598E45B52C0980B5541721BF9EB5 , SHA1=6E06BC871F59D59FCE71CD5F9A25753E99716506
Отчет Kaspersky Application Advisor
690480 Компания: "1C"
Продукт: "1C:Enterprise 8.2"
Описание: "Copyright © '1C' 1996-2013"
Версия: "8.2.18.82"
Ориг. имя: "1cv8.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,1C Company
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (1C 8.2)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: