Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 2AFD8B26180A3FD1F25B449A79467284
Размер карантина: 6715959 байт
Карантин принят на анализ: 16.06.2013 19:40:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.04.2018 8:03:57
Общее количество файлов: 18
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140538
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
d:\teamlab\service\ASC.Common.dll
MD5=CD71461EE15CA7B86A9A955792BAD95E , SHA1=973DEE815D59E89B2BF3FEBE9FF3D5BC62484CC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Компания: "Ascensio System SIA"
Продукт: "ASC.Common"
Описание: "Ascensio System SIA 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+57 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\ASC.Core.Common.dll
MD5=694D3C0AEC66799B1B22FCDD7C0DB98F , SHA1=D0C8463FF3FE2F2C78A940DC56E1FED36F653F2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "Ascensio System SIA"
Продукт: "ASC.Core.Common"
Описание: "Ascensio System SIA 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Core.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+55 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\Jabber\ASC.Xmpp.Common.dll
MD5=C49426B54D2F9EF633DA9ACB13D601A9 , SHA1=7828D447FDEAE9F89C708524336CB504BA7AC7FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
11776 Продукт: "ASC.Xmpp.Common"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Xmpp.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+52 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\Jabber\ASC.Xmpp.Core.dll
MD5=351FA01804181F307F76924E5BC66DFC , SHA1=A86C353086FD11F8DD4797921AFAD6DFAEF218E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
466944 Компания: "Ascensio System Limited"
Описание: "Ascensio System Limited"
Версия: "1.1.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Xmpp.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+57 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\Jabber\ASC.Xmpp.Host.dll
MD5=7C0FB06686B1D321926E784D15593D4E , SHA1=6F004D91CEB659B9CADB5E6E7B32913EC03FD41B
Отчет Kaspersky Application Advisor
25600 Продукт: "ASC.Xmpp.Host"
Описание: "Copyright © TeamLab 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Xmpp.Host.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+52 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\Jabber\ASC.Xmpp.Server.dll
MD5=8E8341BDC2A7BCF7539AFA4D01ADDB69 , SHA1=4C8FFFEA3052305FBDBAFD9934466D82D2FAF7E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
187392 Компания: "TeamLab"
Продукт: "ASC.Xmpp.Server"
Описание: "Copyright © TeamLab 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Xmpp.Server.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+55 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\MySql.Data.dll
MD5=FF5BEEB0313EBFC2825C2073A4C5DAA0 , SHA1=FE29BC6BFF0000342B86C5DD78E5D16794EF2D04
Отчет Kaspersky Application Advisor
369152 Компания: "Oracle"
Описание: "Copyright © 2004, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved."
Версия: "6.4.4.0"
Ориг. имя: "MySql.Data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\teamlabsvc.exe
MD5=474D7648C95B0DA4F61921D7250B6986 , SHA1=128F94D965E11C74302C8D2F9B48D6F2B0D31CA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
381952 Компания: "Ascensio System SIA"
Продукт: "ASC.TeamLabSvc"
Описание: "Ascensio System SIA 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "TeamLabSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+64 VT
Яндекс
Google
d:\teamlab\service\Web\ASC.Web.Host.dll
MD5=B42C0538226501897D74FD4B263B3021 , SHA1=8E46761BEC13222AB658750585362A102664EECE
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Компания: "Ascensio System SIA"
Продукт: "ASC.Web.Host"
Описание: "Ascensio System SIA 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASC.Web.Host.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+55 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\explorer.dll
MD5=326EB03C55FBA0CF15E68A51B616F42A , SHA1=B975EDD9CEFC306FE03042489421C64A47E1E403
Отчет Kaspersky Application Advisor
69632 нет данных KAV: Trojan.Win32.Cidox.agho
MAV: 1/1/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
MD5=9915504F602D277EE47FD843A677FD15 , SHA1=1F3846A1B577ED5F93341E392E92BC956E66D802
Отчет Kaspersky Application Advisor
256904 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Update Service"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\d29382ad4b800178b51631569c928f0b\System.Configuration.ni.dll
MD5=0A62753C2E652AEE48D666D928CB8680 , SHA1=AED38CF86E2ACDFBC9F1449D1FBCCDDCB3BCB7E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
971264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\da04cb0eeee804dc97cac658c87f1457\System.Core.ni.dll
MD5=54A2EF2092B2AED7B90CBA5D99396A34 , SHA1=9A88A86E6E8BD2D103C792E625CBDA80D988D8EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2297856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.6387 built by: Win8RTM"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data\8c40c99bccfa27e78100176428fbc689\System.Data.ni.dll
MD5=704E83C14F5DCFEE2FF73F42BE3E1FC3 , SHA1=C380BE3D97462318339AB0D0D5497020FB11849F
Отчет Kaspersky Application Advisor
6656512 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\admin\documents\application data\explorer.exe
MD5=2B59BE0861E1433D2E5596A3E2E7A1F4 , SHA1=7569C49A5B0D884488BA4A299D2604DF7A1C08FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
81920 Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "cmitrust.dll"
KAV: чистый
MAV: 1/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
-80 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Bonjour SDK\Bin\ExplorerPlugin.dll
MD5=D03A935C2EE516115F86BBBC2A3C64E3 , SHA1=20ED89C1056892858982BDAF94978F03166E9D77
Отчет Kaspersky Application Advisor
525600 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "Bonjour"
Описание: "Copyright (C) 2003-2010 Apple Inc."
Версия: "2.0.2.0"
Ориг. имя: "ExplorerPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Apple Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\RedHelper\RedHelper.exe
MD5=8AACD67AFC312AA62EEBD2843CF9D9C6 , SHA1=430AD13FA34C3216459C71C1B8B87EED4B6AD8C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3511912 Компания: "RedHelper"
Продукт: "RedHelper"
Описание: "Copyright © Red Team 2011-2012"
Версия: "2.12.3401.0"
Ориг. имя: "RedHelper.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\redhelper\redhelperupdater.exe
MD5=C17AA25C33D037952AE9F08B7F10F42B , SHA1=0D72360D61162DCB2AAE5985A405CE917F64B739
Отчет Kaspersky Application Advisor
22528 Продукт: "RedHelperUpdater"
Описание: "Copyright © RedHelper 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "RedHelperUpdater.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: