Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 29309AE7F6C2A5DD2C163C607522BFC1
Размер карантина: 16874145 байт
Карантин принят на анализ: 25.02.2013 10:10:04
Последнее обновление результатов анализа: 04.07.2019 19:51:18
Общее количество файлов: 29
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133904
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
MD5=5218967E54DBC9CB4AAEA53247A0F275 , SHA1=21CA806578CA06C2A772A1F561311B919AC7C3E9
Отчет Kaspersky Application Advisor
382496 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 186.60"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.15.11.8660"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\HP.ActiveSupportLibrary\2.0.0.1__01a974bc1760f423\HP.ActiveSupportLibrary.dll
MD5=DF7D145E1EF6CE332076EC656F3CD413 , SHA1=B35D5A8BF33BEA5613CDBDE1B1CB956393FA8AB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
37280 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP Active Support Library"
Описание: "2010 Hewlett-Packard Development Company, L P."
Версия: "2.0.0.2"
Ориг. имя: "HP.ActiveSupportLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\7366a39c36523a084bc11c230929ff92\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
MD5=4DDC1D6FA6FAFA950AF7C5BD5FB8CF19 , SHA1=0292F9B2639F000512ECD18C805ED4F4F0F2AE17
Отчет Kaspersky Application Advisor
1670144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualBasic.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceProce#\7ff638de44686eab4afaa8b3c8a9cfca\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=7765680E25E329708CB034B180CF9FCD , SHA1=120DEE5DBE76B42AED506D95CFA30B11A60AA976
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\5ecf01964c70e453d71e5d7653912ff9\System.Web.ni.dll
MD5=DD80D3894F5E1D36864D9727214605CD , SHA1=2B6A656FB35E6D494CA077619ED79288DA68C705
Отчет Kaspersky Application Advisor
11833344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\cb562e2e4f74ae607f1186f6ec50cec7\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=8B1590C627138166C015A5680ABF6BB2 , SHA1=79537786D2881BF98A583DDEFDC7EFB137D1830A
Отчет Kaspersky Application Advisor
12436480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\buttons & osds control application gen3\fastuserswitching.exe
MD5=161D1C1C1B548062C71A72E3FA2EC625 , SHA1=6F660D28D0A5DFCD7B50FA52512F9E08239F853F
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "FastUserSwitching Application"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "1.0.3.0"
Ориг. имя: "FastUserSwitching.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\buttons & osds control application gen3\jan2osd.exe
MD5=6B6CD29DF428DC073A3208594CD4CD33 , SHA1=81E3E5386CCB9A2C0CAD24A5F1DE9D4FC42CCA5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "JAN2OSD Application"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "1.0.3.0"
Ориг. имя: "JAN2OSD.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Buttons & OSDs control application gen3\JAN2OSDmsg.dll
MD5=ACF2CBDE37E2A1B1253289F5550F0C6A , SHA1=ED14B10FAD4061233A04E19A6B47F75552518941
Отчет Kaspersky Application Advisor
2560 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp desktop keyboard\hpkeyboardx.exe
MD5=BE173815C4F7C3C8193180AFC3F05DE3 , SHA1=3CFBBB08B507D84AFFEF84CECC975C6577E734D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
710656 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP Desktop Keyboard"
Версия: "1.0.0.13"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp desktop keyboard\keystatus.exe
MD5=4DDD06F125D406BFC80252282E12634C , SHA1=96777BE8ED53C93DF8928E66B163A79EC19803C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
406016 Продукт: "HP Keyboard LED State"
Версия: "1.0.0.4"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\helper.dll
MD5=F64AB9BC81A834F59FEBD84A829779FD , SHA1=F48B29C5ABC52527D15200968A091F4A5031DEED
Отчет Kaspersky Application Advisor
66856 Компания: "CyberLink Corp."
Продукт: "CyberLink Helper"
Описание: "Copyright (c) CyberLink Corp. 1997-2005"
Версия: "3.00.4021 "
Ориг. имя: "Helper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\Common\CLRCEngine3.dll
MD5=36B4FE0183C1AB304BA7091FBE98DDBA , SHA1=94EBAFFC1BF02FEBD48826CA493ACFE749B5D4A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
75048 Компания: "CyberLink Corp."
Продукт: "Cyberlink PowerCinema"
Описание: "Copyright (c) 2005 CyberLink Corp."
Версия: "4, 5, 0, 2212"
Ориг. имя: "CLRCEngine3.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CLAuMixer.dll
MD5=375DDF2987B81B25DF017B41DFFCF4F3 , SHA1=1BDD1E78DE50D3D82694A5FB3FA5EA31D1826975
Отчет Kaspersky Application Advisor
62832 Компания: "CyberLink Corp."
Продукт: "CyberLink CLAuMixer"
Описание: "Copyright (c) 1997-2004 CyberLink Corp."
Версия: "1.01.1027 "
Ориг. имя: "CLAuMixer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CLCapEngine.dll
MD5=42DB8A078E5D6EEEE5E585B4EE181E28 , SHA1=A25C1E0F1258F60AAE6C919FE351AC5E9272D21B
Отчет Kaspersky Application Advisor
308648 Продукт: "CLCapEngine Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "5.00.2709"
Ориг. имя: "CLCapEngine.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CLCapSvcps.dll
MD5=70238A5B4D72A72B0A925325FF56A42C , SHA1=396A3AC728804777051F61E8523D5450F828FFAF
Отчет Kaspersky Application Advisor
38184 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CLCapX.dll
MD5=43C42CF0381F7ED78A189354D7196612 , SHA1=88A02CA4D37A4C89D3CD18D9A8DEF1140D8FAA9E
Отчет Kaspersky Application Advisor
271776 Компания: "Cyberlink"
Продукт: "Cyberlink CLCapX"
Описание: "Copyright c 2004"
Версия: "5.00.2709"
Ориг. имя: "CLCapX.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\PCMRRec4.dll
MD5=2C93A0A1BB8A5B890C4275B5F6EFE2B8 , SHA1=B70FEFD7C9A46366A0AD33B0E6055733C6C15162
Отчет Kaspersky Application Advisor
5465448 Компания: "CyberLink Corp."
Продукт: "CyberLink CLRec4.1"
Описание: "Copyright (c) 2003 CyberLink Corp."
Версия: "4.06.7508"
Ориг. имя: "CLRec4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\media\live tv\kernel\tv\tvcapsvc.exe
MD5=806DA1535E7F884D31E792106B2D52D0 , SHA1=9CEBC41DD257F90C07608883147EC7BF81623C55
Отчет Kaspersky Application Advisor
345512 Продукт: "CLCapSvc Module"
Описание: "Copyright 2004"
Версия: "5.00.2709"
Ориг. имя: "CLCapSvc.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\media\live tv\tvagent.exe
MD5=13AD34C8CD132B619A83CBE511FA9E12 , SHA1=59CC5F3B01147AA8F9779EE7F845182A24F45D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
419112 Компания: "CyberLink Corp."
Продукт: "HP MediaSmart TV"
Описание: "Copyright (c) 2005 CyberLink Corp."
Версия: "3.2.1.2709"
Ориг. имя: "TVAgent.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,CyberLink
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\touchsmart\calendar\service\gcalservice.exe
MD5=6150BC58BD3C2B2B1D7A02CC36AB629C , SHA1=639051E7C6420073432F20EADA3D2A1C86F43176
Отчет Kaspersky Application Advisor
22072 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP TouchSmart Calendar"
Описание: "© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "3.1.0.0"
Ориг. имя: "GCalService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Calendar\Service\HPTouchSmartCalendarNamedPipe.dll
MD5=5865E432DD852732D3EED9E972DE4724 , SHA1=931F84875C47D797B1FA0ADE292E74BB1D6F70D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
13368 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP TouchSmart Calendar NamedPipe"
Описание: "© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "3.1.3672.18556"
Ориг. имя: "HPTouchSmartCalendarNamedPipe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\hewlett-packard\touchsmart\calendar\service\hptouchsmartsynccalreminderapp.exe
MD5=968A2D1ECABB4204A884A89B5338C379 , SHA1=F54FF4396D3B63A49716F671F8C1DCB37089D9F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
25656 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP TouchSmart Calendar Sync Service"
Описание: "© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "3.1.3672.18566"
Ориг. имя: "HPTouchSmartSyncCalReminderApp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Calendar\Service\LifeCenterDataLayer.dll
MD5=3E1660AC2333FFFDADEB160AF7434AAF , SHA1=44117468E6201BFEF4C317780652468778BD3C6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
385592 Компания: "Hewlett-Packard"
Продукт: "HP TouchSmart Calendar"
Описание: "© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "3.1.3672.18564"
Ориг. имя: "LifeCenterDataLayer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Calendar\Service\VistaBridgeLibrary.dll
MD5=834F776AA71A7205CBB6834572EDE1C6 , SHA1=6ED7C40905505E7FE28CCF0FB779AC7A00E7C51E
Отчет Kaspersky Application Advisor
199224 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Vista Bridge Sample Library"
Описание: "Copyright © Microsoft 2009"
Версия: "1.4.0.0"
Ориг. имя: "VistaBridgeLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Calendar\Service\Windows7.DesktopIntegration.dll
MD5=40032333B4D5CC23F0DE65DA4D777412 , SHA1=9E2E3F82067EE1A8029F6FBD3F6D2D0F23965807
Отчет Kaspersky Application Advisor
59448 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Windows7IntegrationLibrary"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Windows7.DesktopIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\OLMAPI32.DLL
MD5=B6FCAB5092BE93BA44DADDF8C42E1295 , SHA1=B84021361D71223A55435DC0D1B95FEAC29EDA56
Отчет Kaspersky Application Advisor
3019888 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "MAPI32"
Описание: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.6670.5002"
Ориг. имя: "MAPI32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\PC-Doctor for Windows\pcdrcui.exe
MD5=F05DBDB807DE2DB50CA2C7B0286FE7B5 , SHA1=AE4758068777623800E93F4457DF4994BF803D4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
156144 Компания: "PC-Doctor, Inc."
Продукт: "Hardware Diagnostic Tools"
Описание: "Copyright 2000-2009 PC-Doctor, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "6.0.5418.35"
Ориг. имя: "formsview.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,PC-Doctor, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=71C34AD100CCB6AEECE9EF1F0631EAC8 , SHA1=697B3C595DF3CFF295E015175745E8BDF43817D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3989 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.11.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: