Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 266E85557608AE4A65D1E9C5445708AF
Размер карантина: 13261150 байт
Карантин принят на анализ: 06.07.2013 19:30:06
Последнее обновление результатов анализа: 30.07.2020 0:07:03
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141548
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\system32\rpcss.dll
MD5=61E4409EDF39F14ABD71308C1D5EB520 , SHA1=5D72442B498EF6ABF8A60DF78AACB6D3DE093DA2
Отчет Kaspersky Application Advisor
376320 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "rpcss.dll"
KAV: Trojan.Win32.Patched.pj
MAV: 1/0/4
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\7af952354fd29aa1ee7eca0c284b33b1\System.Web.ni.dll
MD5=D2834FF9050F5C8584BBC8CCCC3F5D6D , SHA1=1658FB64E7F5271AF5087ED2CC7873BD9A43D15E
Отчет Kaspersky Application Advisor
11804160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Local\date.dll
MD5=51841152566814C07901011B41A1B222 , SHA1=D8E75F797CCB7BD4637FFE71F668A380FB4A0A97
Отчет Kaspersky Application Advisor
12508850 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
+68 VT
Яндекс
Google
c:\users\user\appdata\local\microsoft word.exe
MD5=8BE1F45F16A0793C65719EE9A3BAEC7D , SHA1=E6F660D1F260D0CC149095EBFEB00EC878752633
Отчет Kaspersky Application Advisor
701098 нет данных KAV: чистый
MAV: 3/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.12.2012
-13 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\cg\run.exe
MD5=71DE482064C4915F1F41C4E87B271D3B , SHA1=54D6AE5B87213E40956A8B6471CF1BDE71501E5B
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Продукт: "WindowsFormsApplication4"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "WindowsFormsApplication4.exe"
KAV: чистый
MAV: 1/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
-80 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Roaming\DSite\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
MD5=EC63F649F7090F885EBD4770FFB92FCB , SHA1=2A19E8791533376D8F930704C7487B990BE5B7CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
94208 нет данных KAV: not-a-virus:AdWare.Win32.DealPly.brj
MAV: 1/0/4
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 22.04.2013
+20 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiamrus.dll
MD5=FFFC3E4FB4ECC72A8391CFD296BD4727 , SHA1=F523CD210A11E86A91FEA11425CF5FF453DEAF12
Отчет Kaspersky Application Advisor
3584 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "Atiarus.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysManager2.Graphics.Dashboard.dll
MD5=649A9AEBD5BAF4FAFB61A68A84626CD3 , SHA1=5B1577F78269D48D4DF8B26A5C23634C6F8A3B69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1306624 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "2.0.3910.4272"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysManager2.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysManager2.Graphics.Wizard.dll
MD5=849F48AABF527CA0696871D680DC2D05 , SHA1=9B84B0CB41FC37C6DAB97B5F717ED521272F3FAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1708032 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "2.0.3910.4276"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysManager2.Graphics.Wizard.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Dashboard.dll
MD5=7DB610DBC6FFEC25BAB38D22661E1AFD , SHA1=EF5634FB5A982FDA3295313E5B18CD43272D4189
Отчет Kaspersky Application Advisor
118784 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "2.0.3910.4243"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Runtime.dll
MD5=368F177A53A4996AC1521DBDEB273349 , SHA1=4B440573AD0236A87E923558C2850C973E2C9CFB
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "2.0.3910.4243"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Shared.dll
MD5=CE9AEF5322AFBE283C1AD9D8719D81BD , SHA1=FB087CEDD280AA4B0626E4DE1B25E9FED5B404FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "2.0.3910.4218"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\broadcom\broadcom 802.11\wltray.exe
MD5=7E43BDDBAA3EEA4636EF573AA4CA6B8E , SHA1=AB8528F8504ED5655074675CFA1517F3D8BFA5BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
4931072 Компания: "Broadcom Corporation"
Продукт: "Broadcom 802.11 Wireless Network Tray Applet"
Описание: "1998-2010, Broadcom Corporation All Rights Reserved."
Версия: "5.60.350.6"
Ориг. имя: "wltray.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Broadcom Gigabit Integrated Controller, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WebcamMax\WebcamMax.exe
MD5=1C4913206ECB72151B38E10CDC474436 , SHA1=B9B1F09840E9F14FF3D725714BE590E30A950FCE
Отчет Kaspersky Application Advisor
6046960 Компания: "CoolwareMax"
Продукт: "WebcamMax"
Версия: "7.1.9.2"
Ориг. имя: "WebcamMax"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:WoSign Code Signing Authority,eCode Sky Network Technology Co., Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=517B320E791B215E729FC723FB1066AA , SHA1=D8CA1E081494C91693A75F9C98CA46CABD027F0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
4037 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.06.2010
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwNamespaceExt.dll
MD5=A6EC521F27DF90BB2FCB931F793A9E5F , SHA1=9F102EA5434016AC6E2E5D9AC62995FCBDC2FDE7
Отчет Kaspersky Application Advisor
693536 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2009, Broadcom Corporation."
Версия: "6.2.1.1100"
Ориг. имя: "BtwNamespaceExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwNeLib.dll
MD5=960DA72E7D829C8F266A4A4DBDC977CE , SHA1=F2065EF3FFF2273209DCD7E57B49AA10DCA86C2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
394528 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2009, Broadcom Corporation."
Версия: "6.2.1.1100"
Ориг. имя: "BtwNeLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwpimif.dll
MD5=676F8D3BD75E7CB7BB1527140718622C , SHA1=564E29D4F31DA58FCAE68E4CF3081EE4EA64C92E
Отчет Kaspersky Application Advisor
197920 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2009, Broadcom Corporation."
Версия: "6.2.1.1100"
Ориг. имя: "btwpimif.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
MD5=092AD235A3FE2275A2E77EA42E858458 , SHA1=86816451696B0594346DCACB49EA0CD7718E0FA9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2089520 Компания: "AOL Inc."
Продукт: "Winamp Toolbar for Internet Explorer"
Описание: "(c) 2013 AOL Inc. All rights reserved."
Версия: "5.6.20.9396"
Ориг. имя: "winamptb.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:AOL Member CA,AOL Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: