Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 243EA549C14FF17F9EC68D4010CE209F
Размер карантина: 18436990 байт
Карантин принят на анализ: 27.01.2013 18:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 07.09.2018 16:16:38
Общее количество файлов: 22
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131085
Оценка ПК по анализу карантина: +15

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
MD5=C720BCC19D542F8E22A8493C8BA23C25 , SHA1=77205D8E342E74F589DAF18A83905FB2B11D9289
Отчет Kaspersky Application Advisor
1049088 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6082 (xpsp_sp3_qfe.110217-1621)"
Ориг. имя: "BROWSEUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
MD5=A03090921E182267A7F745167F8BFCA4 , SHA1=ACE869D594F20DBF307D5C227E580DD9A5C43A09
Отчет Kaspersky Application Advisor
6942720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21298 (vista_ldr.110211-1830)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\ntbackup.exe
MD5=4E0CE4F6DC453ECAFA1554DF63D476EF , SHA1=A973E1EA9073924E0330733FC18C528F91941FC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2102784 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "NTBackup.Exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+15 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
MD5=FDEA728EDA7F538419592A47602398BB , SHA1=795F0EC4BEC80B92D2E186361D8123DB7C8425BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2184704 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.6055 (xpsp_sp3_qfe.101209-1646)"
Ориг. имя: "ntkrpamp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+69 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\occache.dll
MD5=F2352784FF1CB38C180A12E20F003283 , SHA1=775513ABFBE7808045ACC5772393318BE606F84B
Отчет Kaspersky Application Advisor
153088 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21298 (vista_ldr.110211-1830)"
Ориг. имя: "OCCACHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.11.2011
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
MD5=36609D7506F74E24148634C0B5BD0B01 , SHA1=A5CAD725D9963A7B87319645F30575D439914157
Отчет Kaspersky Application Advisor
5433344 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
MD5=175FFAA8AE2BD484C971D6FDD849D472 , SHA1=E6D24E0196B49E71F745C8D3223E703D7E0733B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
3169792 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6082 (xpsp_sp3_qfe.110217-1621)"
Ориг. имя: "SHDOCVW.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
MD5=7548BA3CE4CB922BD540D833E0E42FDA , SHA1=3E43EC15E8B2F8A991D49E3B54D374F76D596E8A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2036736 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "sysdm.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\syssetup.dll
MD5=BFDEC0E1D2B72566AA687A1770E732C2 , SHA1=6FCC67D1E5065795326A04E5F1E0E36E841A3FB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3495936 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SYSSETUP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+77 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
MD5=0B6B8B3FDFF2177BBECB2EE74124444B , SHA1=C38FC2D4CA38C9C06991437B0DB2C3E2B9E3347D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1172480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21298 (vista_ldr.110211-1830)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.11.2011
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\WININET.dll
MD5=A13DE4A664404EAC5D5EFA4EE4F46531 , SHA1=4DC3B4FB795FA2495D752C083C34DA725F5A6535
Отчет Kaspersky Application Advisor
897536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21298 (vista_ldr.110211-1830)"
Ориг. имя: "wininet.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.11.2011
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\Drivers\sptd.sys
MD5=CA9A2690A2B53662565654B48F7AE68F , SHA1=A2DC7C853712C37C260D87CDE733C299E76F260C
Отчет Kaspersky Application Advisor
428088 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.77.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
MD5=E88631E21A9CACA06104802F9E915115 , SHA1=47810742255FB587F90192FB4823B69F10F185F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
361600 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5625 (xpsp_sp3_qfe.080620-1309)"
Ориг. имя: "tcpip.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.05.2010
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\algo.dll
MD5=8953EBA7F22E1BEA0DF13871F12CD147 , SHA1=57119A57C42DBE3D415E6336B9CD05B4948C484D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2049536 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswCmnBS.dll
MD5=9F8ACDB49A8AEFBFF100B5488EB9D01D , SHA1=01AFA3E3F4C9537A9C66F136545379DC73538922
Отчет Kaspersky Application Advisor
376920 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.79"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 24.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswCmnIS.dll
MD5=3AE814769FD59498E9AF30A1B86417DF , SHA1=2EC0AA9F06A8097E37BB111AF8FD8154F424DC99
Отчет Kaspersky Application Advisor
249176 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswCmnOS.dll
MD5=E895E417F04339B583A90A1959054BEA , SHA1=A4B60B0046F3EEA4743E80AB69FD3DA3987D3FDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
116312 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswEngin.dll
MD5=4DB5518768F67D9FB87087DBB3CBB217 , SHA1=1010A812D5EAC09883D81DCBBD67E9427383F14A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312648 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.79"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 24.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswFiDb.dll
MD5=C1F048B33A1BD8F5B05AF76469252F55 , SHA1=05C6B5596B4D7DC462BADD75378E921E3604D1F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
430432 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswFiDb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswRep.dll
MD5=FAD306DD70634B3168CB025C8432CE7E , SHA1=C60A5D5810BF887FED7E5AA7C1D2295E9ECFA706
Отчет Kaspersky Application Advisor
310488 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "aswRep.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\aswScan.dll
MD5=A406DA6CC109194F623C9003AE0B7BE8 , SHA1=506E26A25BE13E2AA4E7F8AAA98974174F0213F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
110656 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.78"
Ориг. имя: "aswScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13012700\uiExt.dll
MD5=35A75C922D5827944CBD0F013186F0EF , SHA1=3ED1FA7E49361BCD07ED9256D83B4E7BA034C323
Отчет Kaspersky Application Advisor
42688 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1475.76"
Ориг. имя: "uiExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: