Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 20A0A9DDB291F4D5360EF9F35EC56B1F
Размер карантина: 66222800 байт
Карантин принят на анализ: 17.02.2013 18:40:03
Последнее обновление результатов анализа: 07.09.2018 16:14:41
Общее количество файлов: 156
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133391
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\Soft\ASUS\GPU Boost Driver\AmdGpu.dll
MD5=7E811EA55F986CEA6857E6D13A20B7D7 , SHA1=4FE21E68E4CCABFB13FE589494E6E7D2A2137373
Отчет Kaspersky Application Advisor
751104 Компания: "ASUSTeK Computer Inc."
Продукт: "AmdGpu Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "AmdGpu.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Soft\ASUS\GPU Boost Driver\Device.dll
MD5=588DD20CFDEDCCEDDF7FEAA70DF81A94 , SHA1=41397E94FB8D8A7A5AD1424F8063DF118FEF19AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
423256 Продукт: "AMD OverDrive"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "Device.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\soft\asus\gpu boost driver\gpuboostserver.exe
MD5=DE18C1EF9097BCF818920754DA6F4F08 , SHA1=5D903357EF082A02AC8AA43A9E3F7ACE08F2B121
Отчет Kaspersky Application Advisor
1135232 Компания: " ASUSTeK Computer Inc."
Версия: "1.0.0.0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ASUSTeK Computer Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Soft\ASUS\GPU Boost Driver\i386\AODDriver.sys
MD5=0AD87BBA19F0B71CCB2D32239ABD49EC , SHA1=E0EE5EA6693C26F21B143EF9B133F53EFE443B1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices"
Продукт: "AMD OverDrive Service Driver"
Описание: "Copyright 2009 AMD, Inc."
Версия: "3.1.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "AODDriver.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Soft\ASUS\GPU Boost Driver\Platform.dll
MD5=D8382F731EC65DF886B2A590F58006BE , SHA1=01E16918418A6D1A2E956CF4B40122AAE856C5F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
4101472 Продукт: "AMD OverDrive"
Описание: "Copyright (C) 2009"
Версия: "3.1.0"
Ориг. имя: "Platform.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Soft\ASUS\TurboV EVO\flashobj.dll
MD5=62EA11278724EC4789A54C8A2FF80C29 , SHA1=306A16214C61AE8ACB1DB1B624C02EBA2CEB9711
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
d:\soft\asus\turbov evo\turbov_evo.exe
MD5=EEA4863565943074587AE080507FBFCB , SHA1=D52E12C05729D2947E1CF2D69367BDD77E384306
Отчет Kaspersky Application Advisor
9936512 Компания: "ASUSTeK Computer Inc."
Версия: "1.0.2.6"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ASUSTeK Computer Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\rthdcpl.exe
MD5=A14FAB60B6D501E2896458394245BE21 , SHA1=F008146356EB620E2798969B2B42D3838F7C2871
Отчет Kaspersky Application Advisor
20064872 Компания: "Realtek Semiconductor Corp."
Продукт: "Realtek HD Audio Sound Effect Manager"
Описание: "Copyright (c) 2010 Realtek Semiconductor Corp."
Версия: "2.4.0.4"
Ориг. имя: "RTHDCPL.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Realtek Semiconductor Corp
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
MD5=6EE37A0303C348CC06A7933B78A958C1 , SHA1=BA987F774D022251701ACB471D5919915A188191
Отчет Kaspersky Application Advisor
180224 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "ADL Component"
Описание: "Copyright (C) 2008-2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.1054"
Ориг. имя: "ADL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll
MD5=18FD17D0EED8A074668DFE4A4467069D , SHA1=07781F5C319F7F34D6651904DDEFCE22B3B58D00
Отчет Kaspersky Application Advisor
446464 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Centre"
Описание: "2002-2008"
Версия: "2.0.3693.39213"
Ориг. имя: "ATIDEMGX.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll
MD5=51CDF95879F6FEA650940878D6A7EDEC , SHA1=B74FB106E7C848F45E8B3A9EAFC4A219215E55A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
565248 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "Virtual Command And Memory Manager"
Описание: "Copyright (C) 1997-2005 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0119"
Ориг. имя: "atikvmag.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\atiok3x2.dll
MD5=696DDF26FE50008FDDC9B57F672DE201 , SHA1=6C5B08B57672873A569320054FD400978D5A300C
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Ring 0 x2 Component"
Описание: "Copyright (C) 1997-2010 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.9606"
Ориг. имя: "atiok3x2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll
MD5=9567E45933CFBC9F241CF899A260D394 , SHA1=4F91ACE837581F444C4830941557EDD3421AF489
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI Desktop Component"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2002-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2562"
Ориг. имя: "ATIPDLXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll
MD5=F65450BF4DF7DA680E69CA635F14B60C , SHA1=4FDE5748F97F3CDA1C4BB6E792E63F7E355EB504
Отчет Kaspersky Application Advisor
2231168 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc. "
Продукт: "Advanced Micro Devices, Inc. Radeon Video Acceleration Universal Driver"
Описание: "Copyright (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.0250"
Ориг. имя: "ativvaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll
MD5=E37B977E9EAB8558137240D0460CF5E5 , SHA1=B0D6555C5385BFB6FE888BC2A2D89B24A40B2DE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
638976 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon Family"
Описание: "Copyright (C) 1998-2003 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0462"
Ориг. имя: "ati2cqag.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll
MD5=905C3192615A54AA48B7E2845C56516F , SHA1=1521C6C5ABB039077DABA590CE5B50CB5A915F8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
301056 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Display Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7060"
Ориг. имя: "ati2dvag.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Ati2edxx.dll
MD5=1375A346A6802B6C616039C61E83B3F2 , SHA1=B722B97EA484AEA4A18E55E9D87D14991E912972
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI External Device Utility"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2003-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2514"
Ориг. имя: "ati2edxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll
MD5=B134426E0B729F4E3058C94D190A425A , SHA1=2DE939AE38BDCEC1DE0FD22E78CA74BE8B53F7C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2009 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4179"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\ati2evxx.exe
MD5=FEF6E8BDC3F0EEA5A10DF0536ADAEA90 , SHA1=87EACF5A09F8D5DFF865FE624BDBD187EE90E535
Отчет Kaspersky Application Advisor
602112 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2009 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4234"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll
MD5=231AE07B55DC99695C5F78EEEEA533B3 , SHA1=5E20BC416776EBA2EA8312BF0CA4FFAC7846CAC7
Отчет Kaspersky Application Advisor
3613440 Компания: "ATI Technologies Inc. "
Продукт: "ATI Technologies Inc. Radeon DirectX Universal Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0735"
Ориг. имя: "ati3duag.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc
MD5=565D2C205605F711829AE04FB2EC194C , SHA1=4F4472645FF015F7934B2E0068A3AE75D3E35577
Отчет Kaspersky Application Advisor
41164 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
MD5=21B7F293CF666586A657454F1F77DAFD , SHA1=B5867A9392CD12A4571CC1F8B46115EFAD79FE39
Отчет Kaspersky Application Advisor
251904 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6168 (xpsp_sp3_gdr.111101-1829)"
Ориг. имя: "iepeers.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
MD5=E8D5F4055185041840928EF038E64E6B , SHA1=6F28AEF19D6138CAACC859C0C4EBB06F79097AB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
3108352 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6169 (xpsp_sp3_gdr.111103-1746)"
Ориг. имя: "MSHTML.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
MD5=EF7BA90B4D05D2DDAD45AD0208C8FD7B , SHA1=F05FE660D85B36E6A1D79AD1744F8D964E879C74
Отчет Kaspersky Application Advisor
449536 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6168 (xpsp_sp3_gdr.111101-1829)"
Ориг. имя: "MSHTMLED.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
MD5=A5B3BD961CD1F904BFB44776ECFBD846 , SHA1=CA894634C59D36F95E1671D9E0CC382B8BB9E52B
Отчет Kaspersky Application Advisor
626688 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6168 (xpsp_sp3_gdr.111101-1829)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
MD5=85A4251DCDFAA7B0089AAA3676E2B703 , SHA1=4F555F801E0992E547159A09559EEE3B46D62730
Отчет Kaspersky Application Advisor
667648 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6168 (xpsp_sp3_gdr.111101-1829)"
Ориг. имя: "wininet.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\drivers\ati2erec.dll
MD5=9566B398A0F20B7E8A5003E5FFDA9562 , SHA1=5C75A69D4F37A2F25CC783C8F9B38F75E4840EFB
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "eRecord"
Описание: "2004"
Версия: "1.0.0.19"
Ориг. имя: "ati2erec.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
MD5=C3718C928E75EE9D19C4947D186FEFAC , SHA1=7EF619CE3B2A7332F06AA87888B7F00E50D00D86
Отчет Kaspersky Application Advisor
4614144 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7060"
Ориг. имя: "ati2mtag.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys
MD5=58DABDEF7A35F9E3AB1FABD2CBAF3D13 , SHA1=0A850220AEBCCFCC34F6E0892F547DA2118D517C
Отчет Kaspersky Application Advisor
6439528 Компания: "Realtek Semiconductor Corp."
Продукт: "Realtek(r) High Definition Audio Function Driver (HRTF data Copyright 1994 by MIT Media Lab)"
Описание: "Copyright (c) Realtek Semiconductor Corp.1998-2008"
Версия: "5.10.0.6482 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "RtkHDAud.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Realtek Semiconductor Corp
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=7F1B7C4D446CD3F926AF45B8C48BD593 , SHA1=823AF1C35126D5B5BB8226B21EA9299E175734F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
716272 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.55.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbfilter.sys
MD5=E5B14557793164DB879EE56F5B59C3E2 , SHA1=8D9EA10C90CB6DFC5EC3A3D919D5E45C16AB7870
Отчет Kaspersky Application Advisor
30392 Компания: "Advanced Micro Devices"
Продукт: "AMD USB Filter Driver"
Описание: "Copyright © 2010 AMD, Inc."
Версия: "1.0.15.99 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "usbfilter.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\{5ABDBE0B-E6BB-43DE-81A2-4FC1287C606B}\{D883EE9E-CC54-48F7-ABC0-50ADB60CDE0B}\_isres.dll
MD5=E54601D8A464A455DE081D63D4B7927D , SHA1=0FF6DA399C123394CCA3B4CC64A41D8037787B73
Отчет Kaspersky Application Advisor
123312 Компания: "Macrovision Corporation"
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2006 Macrovision Corporation"
Версия: "12.0.49974"
Ориг. имя: "_IsRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,Macrovision Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\{5ABDBE0B-E6BB-43DE-81A2-4FC1287C606B}\{D883EE9E-CC54-48F7-ABC0-50ADB60CDE0B}\ISRT.dll
MD5=B35DDE51D14F9400E73196693148734E , SHA1=9410C5268F5558E57D044780D0D5DCC7AA181299
Отчет Kaspersky Application Advisor
208304 Компания: "Macrovision Corporation"
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2006 Macrovision Corporation"
Версия: "12.0.49974"
Ориг. имя: "ISRT.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,Macrovision Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\{95DDDEE3-7706-4015-B336-1BF86672204F}\ISSetup.dll
MD5=708814A62BA813CEA1A94BB77D68195B , SHA1=39C99A215751832481DC9B2AC2D6DBB17435195D
Отчет Kaspersky Application Advisor
552214 Компания: "Macrovision Corporation"
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2006 Macrovision Corporation"
Версия: "12.0.49974"
Ориг. имя: "iKernel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mail.Ru\Sputnik\MailRuSputnik.dll
MD5=A9AF649DC609A24BCB3BA8F6196C61FF , SHA1=A01C5A1D1FE433C67B6170D8E9FCE8E390B885CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1831456 Компания: "@Mail.Ru"
Продукт: "MailRuSputnik Module"
Описание: "Copyright © 2005 - 2011"
Версия: "2, 4, 1, 154"
Ориг. имя: "MailRuSputnik.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,LLC Mail.Ru
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Тулбар для поиска из браузера, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll
MD5=DF19743E391EEE961DDF983F5F45B5DC , SHA1=2E78BA44842C289A823630E7250809656E008239
Отчет Kaspersky Application Advisor
94112 Компания: "McAfee, Inc."
Продукт: "McAfee Security Scanner +"
Описание: "Copyright © 2011 McAfee, Inc."
Версия: "3,0,318,0"
Ориг. имя: "McAfeeMSS_IE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,McAfee, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mcafee security scan\3.0.318\ssscheduler.exe
MD5=BD713579A87D698E1F2158CE10E48130 , SHA1=0C8211BADC2472983A783B8A79F06499FA4A2925
Отчет Kaspersky Application Advisor
272248 Компания: "McAfee, Inc."
Продукт: "McAfee Security Scanner +"
Описание: "Copyright © 2011 McAfee, Inc."
Версия: "3,0,318,0"
Ориг. имя: "SSScheduler.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,McAfee, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\analysis.dll
MD5=CEBCA572BAC2AACBDE4C1F408C9347CD , SHA1=0B0E9D4FC432FC2B8AE399C3D3D9C329B39D599A
Отчет Kaspersky Application Advisor
239104 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "analysis.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\apr-util.dll
MD5=86C0D9677239691C1FDC379676FF42E3 , SHA1=CBE1DFC31AD51C47091D71CE7DDF6E6FE64417E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
158208 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\avmedia.dll
MD5=4E5C94DF5B27F5E754956C43CCFD2FC3 , SHA1=9D7738AE088402E13AC27E333A66384130E29C60
Отчет Kaspersky Application Advisor
212480 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "avmedia.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\basegfx.dll
MD5=DA5C82699A5DF9CC2311DCEDFED7346D , SHA1=694627780636914C6C71605014C28511B477C522
Отчет Kaspersky Application Advisor
705536 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "basegfx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\canvastools.dll
MD5=9FFC0E269A64C152C472C5BC973F72AF , SHA1=988F22F91C682E0DE0B53D5C0932808077CBADF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
382464 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "canvastools.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\comphelpMSC.dll
MD5=02E2C8D85A148F1734048CFBA636E5A9 , SHA1=5711C1AD5A97621C96FD0A334266B073947FF333
Отчет Kaspersky Application Advisor
1048064 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\configmgr.uno.dll
MD5=BFBF2955F4B98FF8BEBE4241A9EE7301 , SHA1=F1CF6BF19F58E50CC690BD873EAF1BD56336A727
Отчет Kaspersky Application Advisor
375808 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "configmgr.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\cppcanvas.dll
MD5=031E70E324B2426364D936AE7994A6C4 , SHA1=F49767439AB2C4C45804A2C785FB63E99E07F4EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
293376 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "cppcanvas.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\cui.dll
MD5=29C198EF26BEB093623508D9835AD8F8 , SHA1=068505B2EBAFE3A099383E4BD5905252B9F2FEED
Отчет Kaspersky Application Advisor
2448384 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "cui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\date.dll
MD5=634643412F88CCF77A438E4A6ED258B7 , SHA1=72E468384D6E7A07492EC85E66D53E6479EC9F13
Отчет Kaspersky Application Advisor
71168 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "date.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\dbtools.dll
MD5=3F87036BF5722CE5BF4A6166350A932B , SHA1=2E97EDD2EAC7E450FED885EDE08881913FC30086
Отчет Kaspersky Application Advisor
2480640 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "dbtools.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\deploymentmisc.dll
MD5=A4176115D9CCFF547A9DD49607E4AB42 , SHA1=EF435999F4F15F2B95395D833144D33331C683BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
139776 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "deploymentmisc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\deployment.uno.dll
MD5=1287B33EA86AAE8B00AE88DC14A9D592 , SHA1=BE094BB27153C7FAEAB824691DFF3BF7891D98BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
559104 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "deployment.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\dnd.dll
MD5=1FA156A46F4FC14B6A038AF9B4D4ED3B , SHA1=CA98D78F146FF169C9521EE12908E9195524E1ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
115200 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "dnd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\drawinglayer.dll
MD5=FAA7F66482679787A30E238C31BD2F4B , SHA1=12DC209DC64A45A7D26477371E228471D37FFCB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
842240 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\dtrans.dll
MD5=A2190702A90ED1BC7269E9B7FA4853E3 , SHA1=C202DD221DAC3CCE0322D63B312C39BDFDB5DE43
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "dtrans.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\editeng.dll
MD5=D3FD19F7B01B1881360DEED2299D93D8 , SHA1=324AF95EE96EA6D88F0357A2EAA2DEE1A9AAAF69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1519104 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\emser.dll
MD5=1EA73F7C6F055333487216D38B2CDD0E , SHA1=13EA96E1F10CC3A22435B199E82E0D2A80ACD1F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
148480 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "emser.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\evtatt.dll
MD5=F7974A620DCC8BBBA4DB108ABC8DB915 , SHA1=8E10EF351B3389D7650879DA84C86399585A2195
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "evtatt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fastsax.uno.dll
MD5=F15F7D6EBB25C5D1469DB7663DE51360 , SHA1=8F33911B9BE698F064FD8B7764E94BA8914DAC36
Отчет Kaspersky Application Advisor
152064 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "fastsax.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fileacc.dll
MD5=2AAFB0C6BA0B5FB095428C1B0744EB95 , SHA1=D713B44C4F3605B8C6AB7B5E458156D90B499834
Отчет Kaspersky Application Advisor
51712 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "fileacc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\filterconfig1.dll
MD5=50E35A1250DD278CBAFE28FBEFABB179 , SHA1=2C851CD38A6A19DAA80B157DB6E2B5C76950FBD6
Отчет Kaspersky Application Advisor
183808 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "filterconfig1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\for.dll
MD5=6D9BD424CC0ACA2BFC4E3665308BBE72 , SHA1=B795564EA28EB2229B0D60EDFCB73AF547BE44D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
114688 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "for.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\forui.dll
MD5=884698C1B5C762FDA67C7AECE9CA8949 , SHA1=BEB24EC3992409DED29FB43A961B4D81E4E6FAA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
170496 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "forui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fpicker.uno.dll
MD5=ABA869D2E778A9AE0C229434C1A3AE44 , SHA1=AADE5CEC0BE6468A36D5DD0C2298C6916DB5252F
Отчет Kaspersky Application Advisor
15872 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "fpicker.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fps.dll
MD5=08C94BE70A1A820C511D35A50419FAA9 , SHA1=08959B88A0259C25597CD6098941B7F985F4E378
Отчет Kaspersky Application Advisor
180736 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "fps.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\frm.dll
MD5=79E1A81C86272AD56596A4427B22EEE3 , SHA1=17DCAFBF6B7AFF1AC4CC86B0D56E7FC9D32BDD7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1673728 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "frm.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fsstorage.uno.dll
MD5=82E843FE9375EBED3A401357A2D88522 , SHA1=D861872A6473CF98DAD0CC46A2C19A33AC0D48BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
91648 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ftransl.dll
MD5=628F1FA3A40B19D2A307A003D2142CAF , SHA1=4F19A2AC1DE535A71D547A27F440AAC0669ED15E
Отчет Kaspersky Application Advisor
51200 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ftransl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fwe.dll
MD5=1C548EB82FA29B4FFDFED3DA9E23D839 , SHA1=EF645BE813F00957DCDB8EC43B53B2E353491DC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
407552 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fwi.dll
MD5=02D68FFAC1697F2FD173B78DA8D789E3 , SHA1=08A3D00B8E3DD15C4F77ECBA3364F5B7A2FD4892
Отчет Kaspersky Application Advisor
159232 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fwk.dll
MD5=6E93FB02860BEB99CCC6A48FA7B78136 , SHA1=464A1B7994AB016AEBB8331227B0F7C3758B0276
Отчет Kaspersky Application Advisor
1777664 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fwl.dll
MD5=FDAA99111BDD3AF60166DF6D699E7808 , SHA1=6D2D650853117E50E086499F62BA571447509655
Отчет Kaspersky Application Advisor
297984 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\helplinker.dll
MD5=81F021583C57F12F5677DC488520C941 , SHA1=97698C1989A68727DD4E80DE31E637C1988DF1A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
154112 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "helplinker.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\hyphen.uno.dll
MD5=A50458DD1A9DB7E8ED2F6E4360ACD35A , SHA1=3D82D220CDA1998BE99871EC1A14CF0FE121F60D
Отчет Kaspersky Application Advisor
57856 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "hyphen.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\icudt40.dll
MD5=878FD26298A389DF145DC15C0730110A , SHA1=464075D876EE7F49337A311F70B120C4891BDF2C
Отчет Kaspersky Application Advisor
13914112 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2008, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "icudt40.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\icuin40.dll
MD5=5C09FA21D4763D9D22112ECD327EAF13 , SHA1=19E8C3332941C3F36A059BFBDC65F87540E34355
Отчет Kaspersky Application Advisor
1071616 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2008, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "icuin40.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\icuuc40.dll
MD5=7AE618468D311FB50D8E43D115352737 , SHA1=E5E2D70FD66D9226D4DC0303898A598F76C8ACD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
951808 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2008, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "icuuc40.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\i18nisolang1MSC.dll
MD5=F3B31BA924EA4BF90C56CA7172C9AE6E , SHA1=FD16BD6DD1A2E64B6FD9FE0A6D05C880F7290400
Отчет Kaspersky Application Advisor
27136 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "i18nisolang1MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\i18npaper.dll
MD5=5C8086041B991B5C911F0AD6DA8A310C , SHA1=E2F8888F632691641177B2421B48E520BB6435A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
29696 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "i18npaper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\i18npool.uno.dll
MD5=9162D0C0030D4FBEA96FB69439F82533 , SHA1=F7DB5ADA4334054FA265532D1FEC1E89C1F9BAFB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1317376 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "i18npool.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\i18nsearch.uno.dll
MD5=1371F10E46186A5715B5A3D65DC68D11 , SHA1=44CBD719FEA687456E596AA5DD3EA1BB30C3B13C
Отчет Kaspersky Application Advisor
41472 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "i18nsearch.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\i18nutilMSC.dll
MD5=56A2AD97243B11F4DCABE01B2254B34D , SHA1=9BFDA173CC3950FD506A351012B2C414D33C76DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
67072 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "i18nutilMSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\libapr-1.dll
MD5=D7BD0E0DE08EFE99B1D431A8F2362AD4 , SHA1=DDF1685E240A888FFB593002AC7C0F05CBDF5073
Отчет Kaspersky Application Advisor
134144 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache Portable Runtime Project"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable."
Версия: "1.4.5"
Ориг. имя: "libapr-1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\libcurl.dll
MD5=8F009E593E30D274BF27294D2FED2288 , SHA1=3F974A86C0826053E4A50928AF659BDCDDA21C16
Отчет Kaspersky Application Advisor
180224 Компания: "The cURL library, http://curl.haxx.se/"
Продукт: "The cURL library"
Описание: "© 1996 - 2009 Daniel Stenberg, ."
Версия: "7.19.7"
Ориг. имя: "libcurl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\LIBEAY32.dll
MD5=1A267EFE022969D0976D12A61A795295 , SHA1=80918D790E51822C6E126F501C0EBBD055249969
Отчет Kaspersky Application Advisor
1015296 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8o"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\libxml2.dll
MD5=8BE4E52CCF7A5502CD21B326C07D3AFA , SHA1=BE351CBFDC238FD19AED03A4BABB656AF70587D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
985088 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\libxslt.dll
MD5=A0DB6F787D87B3A277FE267800863B0C , SHA1=7BA260A6A661163F24DED5C8A96A77AC8FF5B72D
Отчет Kaspersky Application Advisor
170496 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\lng.dll
MD5=495430838CA64CADC6DB7AB387C0BF0D , SHA1=7B257A7ACE4CB8959E5137C9F6327B7688F12ADB
Отчет Kaspersky Application Advisor
987136 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "lng.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\lnth.uno.dll
MD5=41DBE574F2EECA3DB061D02997F06F66 , SHA1=7B6DBC9B9FF3ADF97993BCD425C4DEE699EBCDE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
55808 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "lnth.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\localebe1.uno.dll
MD5=8C77D8CB484B5FEBD712B8DCACE442DC , SHA1=F0873F8830FB67AEBBFE94F90D5442A6009DF48F
Отчет Kaspersky Application Advisor
24064 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "localebe1.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\localedata_en.dll
MD5=D39E633F33E288386DCE55F440267A0C , SHA1=EBFABC6FCBC532C48EC547274EE1F610CA65CF0F
Отчет Kaspersky Application Advisor
104448 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "localedata_en.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\localedata_es.dll
MD5=4196CD5586B141E4F5A356F0B9F55E09 , SHA1=3B9B3170D3E59259D5CC5305DD35160712E44F9E
Отчет Kaspersky Application Advisor
114176 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "localedata_es.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\localedata_euro.dll
MD5=BD6E065366EB4333D285F77CAD8D04A8 , SHA1=C59B3DA89A8D921530B07F909A6F41A9DC5B9E5C
Отчет Kaspersky Application Advisor
707584 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "localedata_euro.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\localedata_others.dll
MD5=CBEC4BED953E538399371206838F77E5 , SHA1=3134C8FA6F32C2F76C991E3F7284F5483323A8EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
833536 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "localedata_others.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\mcnttype.dll
MD5=3B2EEFD25CDEE6EAEF3BD4DD8173D01E , SHA1=3E150A7F70E7234DB418DA48B976792E423538F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
32256 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "mcnttype.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\msfilter.dll
MD5=E96C303F4A12545EEF02E34E18888042 , SHA1=32ABE68C52B3CFCD12DBBAB41B6C1B0068A9F45A
Отчет Kaspersky Application Advisor
723456 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "msfilter.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\msword.DLL
MD5=1A89F31633361AAFCC9620C040545975 , SHA1=21137707241D60878F764568F3EB0CEBEB5A26E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1172480 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\oleautobridge.uno.dll
MD5=6F83D1FBC059C3EEB298ACD2F3168D72 , SHA1=278AF19A9C7E11E8F09AD86A7F99AFF53D0AB75C
Отчет Kaspersky Application Advisor
286720 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "oleautobridge.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\onlinecheck.dll
MD5=2CFFD45183481AB7CA69502DB18647EE , SHA1=849014C518DE764E0C2956801616B434AA83EA1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "onlinecheck.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\oox.dll
MD5=499AEFDF7B232AE9CADB6E78CDF444E6 , SHA1=346B20E8E1F97A87638F355E24E59AA955935494
Отчет Kaspersky Application Advisor
4206592 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "oox.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\package2.dll
MD5=2EF811ABBE430259ECEC4BE63E5488AB , SHA1=52356100DB6CD7A0F69A59D199DBC55BCE45AEF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
324096 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "package2.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sax.dll
MD5=D8A68551146C3E0E2393A47EC9DC8ADC , SHA1=166A87A58DEB023225EA41DB7CE0F0316279B018
Отчет Kaspersky Application Advisor
86528 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sax.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sax.uno.dll
MD5=F716A49F7207E17A0D6C145E6EA17267 , SHA1=B1EFA40F1C58359346BFDF03BD8E2CE5C55D6CDF
Отчет Kaspersky Application Advisor
155648 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sax.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sb.dll
MD5=53B3D6C57FDF3E87510A046759C4026A , SHA1=7FAC8B4EDB94A3E13B4F2043AA1AA5110B075C72
Отчет Kaspersky Application Advisor
1772032 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sb.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\scd.dll
MD5=59928FA5B73AFB211323FBB34AB3A95B , SHA1=D7206F04BA235F746532E08FB90115ABCE1058FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
41472 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "scd.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sc.dll
MD5=4E6AA9409F45ADD9FB0DDA43A1FA7DC3 , SHA1=FCBC3545F259CBABC4F4FDB806C1A63FEAE134A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
6575616 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\scfilt.DLL
MD5=70B0178E5ECF3D2E7D24033FB50C2184 , SHA1=8E5672747E5237B77094DDB14030A2206219D485
Отчет Kaspersky Application Advisor
1775104 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "scfilt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\scui.DLL
MD5=1FCD046800E2E0F29000E26C58613451 , SHA1=EF05EBA6F19725CC24AEC3F419400F02A0C35870
Отчет Kaspersky Application Advisor
322048 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "scui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\serf.dll
MD5=00CFBF9CFB241A594F5B96377881A8BA , SHA1=26627815441C623197720A0E1A194CD09E319511
Отчет Kaspersky Application Advisor
72192 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sfx.dll
MD5=92B0DA5417C98A802483AE6427EE7434 , SHA1=1B94E12C91D6156E29A9062D1DEB4D4805EC0248
Отчет Kaspersky Application Advisor
2995200 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sofficeapp.dll
MD5=1F21050534327BE8CC459DD8EE24AE07 , SHA1=0CA6B38F4BF0D5B902977E264B152857DFE6A477
Отчет Kaspersky Application Advisor
271872 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sofficeapp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sot.dll
MD5=13B62998D4239453890D8A4B646FAC4E , SHA1=14D4A1D4381AB27D1981FEF778D65C53D206C418
Отчет Kaspersky Application Advisor
257536 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\spell.uno.dll
MD5=26928DCFF4DBF65E93EA273DA17A320D , SHA1=940EB0ADAF2F881F49600D8DF588D0C091A8216F
Отчет Kaspersky Application Advisor
167424 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "spell.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\SSLEAY32.dll
MD5=4FD75118948D83C7E1B3BDA3159DBB94 , SHA1=00E5B0666065315BEAF8F6E0C427B383E49F906B
Отчет Kaspersky Application Advisor
209920 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8o"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\svl.dll
MD5=A6E7F70FD53ECC4B66CF6A07DFA378C8 , SHA1=E936035F6FC705CAB965C240736C1C80C08762F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
835072 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\svt.dll
MD5=66E50ECF3600E9B38D6795F1EFC08F92 , SHA1=44962B3FF41DD32BFDBCA055F53AD840CBF8F278
Отчет Kaspersky Application Advisor
3118592 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\svxcore.dll
MD5=71C0FB4FE79D1D7B23E8060176818AAE , SHA1=CD28BC7822A63B391BA38E069A1455915B30E64D
Отчет Kaspersky Application Advisor
5574656 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\svx.dll
MD5=5AE5C7657DC481CD34EE08BD2D295570 , SHA1=4534ACA26D878B703571F234839A1E16DBAE2919
Отчет Kaspersky Application Advisor
2562048 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\swd.dll
MD5=3EA05B9604A58A5A2BE6325E45714E6E , SHA1=EED72CE9F154F094D7F508F6C9DE33182BBEE88C
Отчет Kaspersky Application Advisor
51712 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sw.dll
MD5=D5B149657EFFB0EF04BAE9E41E8F8E09 , SHA1=B7972D03A27E95AD9D7044D67803E7672C583D43
Отчет Kaspersky Application Advisor
8563200 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\sysdtrans.dll
MD5=3A57003A7F496463DDE60E6C169006B5 , SHA1=2CA6E132CCF6CF47F8199CDCC0B288CD627E6E7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
107520 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sysdtrans.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\tk.dll
MD5=A83C57FF51CF2943A0E7B96B02A0CAC7 , SHA1=322E7AB2AC086E70616E95D17521571DBE41B734
Отчет Kaspersky Application Advisor
2364416 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\tl.dll
MD5=766D54D0FDF637E492BDB5FE3ED93DA1 , SHA1=95AADDB6A7910F6252A38993FBDEC2ACA7284240
Отчет Kaspersky Application Advisor
589312 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucbhelper4MSC.dll
MD5=FF06C95CC9839B54DB9FD67204A38799 , SHA1=6674DE085A8AC4ADC4CAE2214AFFC324316FF33A
Отчет Kaspersky Application Advisor
358400 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucbhelper4MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucb1.dll
MD5=B03F9F4D24456ACE09021FE76E160B89 , SHA1=DE8179BF5433DD25325AAF4518B23F7805573571
Отчет Kaspersky Application Advisor
210944 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucb1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucpchelp1.dll
MD5=5960028B8B7D1CFD6E2AA0F3AB7D869D , SHA1=7CCCD1DFED45B3D1A4EDD2E2D591C34CA6D8BA03
Отчет Kaspersky Application Advisor
257024 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucpchelp1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucpdav1.dll
MD5=59C117BD5698CF7826DC39037F4504D1 , SHA1=F66258099FDA8F8E511DFFE6B088981581AE429B
Отчет Kaspersky Application Advisor
301056 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucpdav1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucpexpand1.uno.dll
MD5=799EF338347D8D531D66366C2D286489 , SHA1=3B148D0DF9D3C0BCF6565DAB7389459C7BB48779
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucpexpand1.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucpfile1.dll
MD5=987A791EAA278C34C75440FD591146F7 , SHA1=78983F821696E97251BB961F66C56F6519B9BBF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
258560 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucpfile1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\ucppkg1.dll
MD5=32268205EBF28116F3501E8A1E49AF17 , SHA1=AE002E2EA135A8088FE0EE7DE1D178CF6D3BCB5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
148480 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "ucppkg1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\unoxml.dll
MD5=4BB54B68B8DBD1543E9D09FCD4D4A81A , SHA1=5CB90A489DA39F85996AD5D0DD628D591DED6503
Отчет Kaspersky Application Advisor
325632 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\updatefeed.uno.dll
MD5=7EDAB9980AC1E61B0ADFAA7FD58E1470 , SHA1=D4E008E5626CA61875D536A5B7C435EA5025F254
Отчет Kaspersky Application Advisor
54272 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "updatefeed.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\updchk.uno.dll
MD5=1AF4EA5666A011548C5781F0C6C31748 , SHA1=D74725D0B3E20334E473C30AF3468CD86FE3790F
Отчет Kaspersky Application Advisor
177664 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "updchk.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\utl.dll
MD5=5A5A3CE56DB64EE12731CC8CBA37E824 , SHA1=90A28AB06E83A4C4BC14B6FF5578A3A38A419E46
Отчет Kaspersky Application Advisor
952320 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "utl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\uui.dll
MD5=E27C6FACEC836278AE08223107B008CA , SHA1=179BD9369B0A2C1B53124010AD04B436DF381DC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
236032 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "uui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\vbahelper.dll
MD5=5B1DE1D23708539096D797BCF9D5086A , SHA1=FDCF679E121BE30F01D333969FB1C66B88597344
Отчет Kaspersky Application Advisor
606720 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\vcl.dll
MD5=EFD9082FB8F18F43AF42D47749B8E444 , SHA1=C7E8296F2F437D76F55D4F3AC651A469A138DA7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3496960 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\vos3MSC.dll
MD5=CED2EA85CE5FB20BAC72BC7FDC47845E , SHA1=FF99B410B136F8AE6D0505D8DAE9E78AC99FDF60
Отчет Kaspersky Application Advisor
94720 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "vos3MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\wininetbe1.uno.dll
MD5=78C6ACE665E3D82FD0F39473E240F750 , SHA1=4C414F77F7A8DA296D37FCC9065A7EEF3CC5338A
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "wininetbe1.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\xcr.dll
MD5=9A89BA5F5259F6EC65303968ACB15751 , SHA1=6285212CAA2B2A1074699FD281DE9F7E759339F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
531968 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "xcr.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\xo.dll
MD5=FB818B85EBB83072F9FF4BEB8B1334C4 , SHA1=A2B7DEAAF738444F4A7ED177C5D9DACD48B3AC7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
3012096 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "C"
Версия: "3.04"
Ориг. имя: "ORG_NAME"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\xstor.dll
MD5=27609EE7A7F6531CC293C81003AAFB55 , SHA1=2CC843B2A48EE0528C26ECCC4DFEF49B655DB140
Отчет Kaspersky Application Advisor
373760 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "xstor.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\bootstrap.uno.dll
MD5=30F02CC4523D0654E233285A9DD0E325 , SHA1=E3A18E25D6C1702B0DDB1B7653FE9C3C9483EDA5
Отчет Kaspersky Application Advisor
499712 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "bootstrap.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\cppuhelper3MSC.dll
MD5=0BEE0304A4A5A72F6FB4DC52860DEF59 , SHA1=E741BD0AF4553C8C562EC5A71B64B062C234DF62
Отчет Kaspersky Application Advisor
439808 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "cppuhelper3MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\cppu3.dll
MD5=DB6300C29AEB42B6FD0A114F9D242667 , SHA1=F53DBAD6F56DCBB157D14F8EEE3C97BDE4D6D59E
Отчет Kaspersky Application Advisor
152064 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "cppu3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\introspection.uno.dll
MD5=1383C4414C6FF238B347BD5054D16AA2 , SHA1=51FEA45AAF3549F68EC6F512E28CCDCEE744A467
Отчет Kaspersky Application Advisor
99328 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "introspection.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\jvmaccess3MSC.dll
MD5=EC45B8F214EB6156C5FAE315EECB05F4 , SHA1=8E29B2BF0808246A0A68FE2BAA88E8AFF142E5C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
23552 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "jvmaccess3MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\jvmfwk3.dll
MD5=5DE01ED3015324A3B84B0AD740D11EAE , SHA1=ECDF69BF974241C7D69DFED81EA90F42BB1230DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
93696 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "jvmfwk3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\msci_uno.dll
MD5=242D255FAD10964DBB9243679B637010 , SHA1=65C696129F08C818D9DCE56756371F65C8D6EB43
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "msci_uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\reflection.uno.dll
MD5=551708FFB4495DD39CF22F0A34F9DCA2 , SHA1=6E5D487AAD50BF3EFFB779C243DC57103652964B
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "reflection.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\reg3.dll
MD5=2A26752962BA4F1E4A3B84CBD1E711D5 , SHA1=3184653F36FCBAC656B355FCC8BB9CF3C0E38614
Отчет Kaspersky Application Advisor
93184 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "reg3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\salhelper3MSC.dll
MD5=2A080C5FB4898382B60940AC9B59191F , SHA1=B923BA5225311322EA0B4399CF28AC01C160672F
Отчет Kaspersky Application Advisor
13824 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "salhelper3MSC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\sal3.dll
MD5=70553A95C5426AC51DBADF16D6A83907 , SHA1=598AAFF9A284BDDB3661BA7B3484768327BD5A67
Отчет Kaspersky Application Advisor
1742848 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "sal3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\stlport_vc7145.dll
MD5=77B21E1F8A01648508168F73A25B09E4 , SHA1=CE43BCCA4F6E41D5C45BADB348EC4E25CCB09765
Отчет Kaspersky Application Advisor
597504 Компания: "STLport Consulting, Inc."
Продукт: "STLport Standard ANSI C++ Libarary"
Описание: "Copyright (C) Boris Fomitchev"
Версия: "4.5.2003.0120"
Ориг. имя: "STLPORT_VC7BUILD_VER_MAJORVER_MINOR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\stocservices.uno.dll
MD5=1C4EC8E0C06883FD88B0BA15A3A59B2A , SHA1=884FF790161F3880777DCF51ACA7BE48C127170C
Отчет Kaspersky Application Advisor
92672 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "stocservices.uno.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\store3.dll
MD5=E678E458EF07E64A1C7151350101E4BD , SHA1=EAD7500A73B492A95EEEC119C63D355DF08F38F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
53760 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "store3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\uwinapi.dll
MD5=E9407A45514E2AF14175BDECF68A49E9 , SHA1=607145D3A8E7F95513F0A4871B292BD8FE6F2908
Отчет Kaspersky Application Advisor
85504 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "uwinapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin\xmlreader.dll
MD5=504145AE3DC6BE7FFCF5182420C7D16F , SHA1=90C6BB0536A18B0E5626BBFD331699FC6013C5D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
35328 Компания: "Apache Software Foundation"
Описание: "Copyright © 2012 by Apache Software Foundation"
Версия: "3.04.9593"
Ориг. имя: "xmlreader.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Офисный пакет Open Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: