Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 1CCFBF5CD9CB329771CE1B90803B4C5A
Размер карантина: 11547566 байт
Карантин принят на анализ: 15.06.2013 20:50:05
Последнее обновление результатов анализа: 23.06.2017 9:30:16
Общее количество файлов: 15
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140509
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=3E2CABAB48C8CA6AF6D7E6A7A05ED5E4 , SHA1=F99C887268917A5A66C991FA722FEE5A27C0537C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1496384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
MD5=F4EEFAA7FE643E45A15C678DA0EFB0AB , SHA1=CA73E92E2048BF52FB47BC048DC6387BF2917DE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
71048 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Flash Player Control Panel Applet"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States "
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "FlashPlayerCPLApp.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
MD5=9915504F602D277EE47FD843A677FD15 , SHA1=1F3846A1B577ED5F93341E392E92BC956E66D802
Отчет Kaspersky Application Advisor
256904 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Update Service"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Хаслхайл\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.7.700.225\pepflashplayer.dll
MD5=12A49E41121D4F0CF8F8BC97D28D4F28 , SHA1=CDF9726D15A0337A26B9E033173BA65E31DCBCBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
13140872 Версия: "11.7.700.225" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Хаслхайл\AppData\Roaming\ICQM\ICQ\dll\mramenu.dll
MD5=293FB870D371C017915285C5EE587C33 , SHA1=0A0D003CA8130AC842C090601D8597F18465F2F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
304976 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,I C Q LTD
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.dll
MD5=91B24B338716F858A4DA128C254A0B4D , SHA1=5FA6AC90421FC909A13FEB2A0CEF07A0B76BD283
Отчет Kaspersky Application Advisor
318888 Компания: "Lavasoft"
Продукт: "Anti-phishing Domain Advisor"
Описание: "Copyright (C) 2013 Visicom Media Inc."
Версия: "1, 0, 0, 0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\ad-aware browsing protection\adawarebp.exe
MD5=54CB57442F5AC8BA5E98A7745D455C18 , SHA1=4A990495BEA47888CD66A1B0A76C43F3089A330B
Отчет Kaspersky Application Advisor
554408 Компания: "Lavasoft"
Продукт: "Anti-phishing Domain Advisor"
Описание: "Copyright (C) 2013 Visicom Media Inc."
Версия: "1, 0, 0, 0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher.exe
MD5=84B02BB851B4B592400D0DC55D7C189F , SHA1=78AC5F39CED01159915304A9241B1BD95F4EC14B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2050416 Компания: "Lavasoft Limited"
Продукт: "Ad-Aware Antivirus Launcher"
Описание: "© Lavasoft Limited. All Rights Reserved."
Версия: "10,5,2,4379"
Ориг. имя: "Ad-Aware Antivirus Launcher.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ad-aware antivirus\adawareservice.exe
MD5=9D90344179ED6A05959DE40FC934A022 , SHA1=1EFBFB2CCE6AFF32EEDF2AE491F20A058CFB8FE8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1236336 Компания: "Lavasoft Limited"
Продукт: "Ad-Aware Antivirus Service"
Описание: "© Lavasoft Limited. All Rights Reserved."
Версия: "10,5,2,4379"
Ориг. имя: "Ad-Aware Antivirus Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareShellExtension.dll
MD5=119A21704A8C79B036C85F353DB94086 , SHA1=A9FAF67C9E9BAB6086CE182AFFC7D30027E477EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1252736 Компания: "Lavasoft Limited"
Продукт: "Ad-Aware Antivirus Shell Extension"
Описание: "© Lavasoft Limited. All Rights Reserved."
Версия: "10,5,2,4379"
Ориг. имя: "AdAwareShellExtension.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Lavasoft Limited
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13061500\algo.dll
MD5=5DF528877A2D408C059855ACEFCAB11F , SHA1=E9CD7C7F9D50445AB691F2647139560AD22E04D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2088960 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13061500\aswCmnBS.dll
MD5=90B7D9022FE8EDDDDEC348A29BF99EF8 , SHA1=A2ECF5925F1A815A81D1F9EB7FE0BA26570D5765
Отчет Kaspersky Application Advisor
390816 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1491.146"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13061500\aswCmnIS.dll
MD5=5C8ED4086C01DFB7794A70F4E632BDBF , SHA1=7CD6C8D4873EEA194A4818B33CB21106A70D5C76
Отчет Kaspersky Application Advisor
272384 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1491.146"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13061500\aswEngin.dll
MD5=FFB29C0781040CE862B79EFE21B3ECF0 , SHA1=B3D03E32BE7B96043CBB99A36F84D0D4328F703B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1351776 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1491.146"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMRecorder\smrecorder.exe
MD5=731863DF5E0B51EC128C336209757D84 , SHA1=4A9FA67BEF7D861988F9E34F48F23F4E7A78A733
Отчет Kaspersky Application Advisor
567296 Версия: "1.2.6.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: