Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 1C3F223A26201E049AF144388E9A739B
Размер карантина: 22067788 байт
Карантин принят на анализ: 02.02.2013 23:40:03
Последнее обновление результатов анализа: 07.04.2021 10:11:35
Общее количество файлов: 28
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132164
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\kmsem\kmservice.exe
MD5=D66B34AE324D5506374BC1359C2BC342 , SHA1=F510A124E53B0FEEC3B8C0B50AF29ABF1746B5A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
151622 нет данных KAV: HackTool.Win32.KMSAuto.gt
MAV: 4/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
MD5=FB062E7BC3CFBDF63874C5D58266A109 , SHA1=BAC2B19741C293F98D4B141E9F354D9EC6B2BD80
Отчет Kaspersky Application Advisor
744448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ACTIONCENTER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\authui.dll
MD5=13AB02CED7C0CEB26DEAE3A26E0E4089 , SHA1=6BB3D1882EA1C39B18E55F0D8CA0547CC0E3622C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2376704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "AUTHUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\CRYPTUI.dll
MD5=778DBB6C749F54905156078B88FD8FFE , SHA1=D843CC346554CF1BC018FB87EDB9113D480BEEE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1071104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "CRYPTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\desk.cpl
MD5=8D237528FE167F0EE643375FC6F83605 , SHA1=F94CCCF3AF215E8EBB14A5306FAE49A2FF051289
Отчет Kaspersky Application Advisor
135680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "DESK.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ieframe.dll
MD5=CE22C26C12E4A6CBBEF8FC7E1EA72DB2 , SHA1=A656062B768AE2C1816825E92B9CFCF383B4DE02
Отчет Kaspersky Application Advisor
13338112 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\intl.cpl
MD5=FA4AA58BAFEC66E9AEDA6972ED44C449 , SHA1=5DF46D2557438BFBBE0CC986414C491704338805
Отчет Kaspersky Application Advisor
345088 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ntshrui.dll
MD5=43AB58ECF1E9DE4201D7648BD2AE0F12 , SHA1=5302230787B294D3878E59F58F25F328B323038C
Отчет Kaspersky Application Advisor
465408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "ntshrui.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\powercfg.cpl
MD5=B61F1D0D289781682D340625D5EB8EDB , SHA1=179A6CD278A1555610A9E9554CB7438B505BD08D
Отчет Kaspersky Application Advisor
142336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\raschap.dll
MD5=8EA2A4D03B2FED0A6D278E082584221C , SHA1=F4341AC43E9D7385BFBFD2CFFF543A93A7521A65
Отчет Kaspersky Application Advisor
318464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "raschap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\RasMM.dll
MD5=0936E514AC102BB12426E712D5730993 , SHA1=5494F9552F115199D7B1FA3193BC344681B764FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
825856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "RasMM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SHELL32.dll
MD5=248117F8E4BF3CB89C9A6F805B6A3D1D , SHA1=9E343FA8492A50BEBFD32E1DD8E3739FBDBB8BB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
12936192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SndVolSSO.DLL
MD5=A5B207AC6586809179B75E6BD562D2B2 , SHA1=EB5080A6CE217BDCCF29B53C656D8E5698AC3B5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SndVolSSO.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\srcore.dll
MD5=AC9E53F383EB77A86E0B32CA6419ECA4 , SHA1=C73BA60026EB2709B763557A700EE93E0A7C6B39
Отчет Kaspersky Application Advisor
400896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17836 (win7sp1_gdr.120504-1806)"
Ориг. имя: "srcore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
MD5=CF8523BF050CD61899AAFA3801C4134C , SHA1=427CF6631670816FAA53C628EBDDEBC22E302903
Отчет Kaspersky Application Advisor
91136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SystemPropertiesPerformance.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=84CC42C36EBB09686061308070F1400D , SHA1=1EB16CA8FE369FCAF6F8B3F7B5B6D1F07987CB39
Отчет Kaspersky Application Advisor
478720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17753 (win7sp1_gdr.111229-1504)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\urlmon.dll
MD5=D355E70AEB6911B168A850EB08469F6A , SHA1=218F442A6842ACB31167895A1275C4A3A20B941A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1155072 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\van.dll
MD5=75C919A1B56CD91B43CBBE83318DB18A , SHA1=7A17B13FCFCDAA62675031FB27F51AABCC6F88AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
610816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "Van.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\winsrv.DLL
MD5=2B3C88C773B918CC75973B6130C63224 , SHA1=0E92DC52C53D57F1C2B9AEF62FC9EB3639936FBA
Отчет Kaspersky Application Advisor
170496 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "winsrv.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+47 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\WWanMM.dll
MD5=17C8B93AE14A4F1D79D8D0F66286DA6F , SHA1=A47D04FA579BCA45087F8401C9BA362D16D1291B
Отчет Kaspersky Application Advisor
650240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "08.01.02.00 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "WWanMM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+55 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=A199171385BE17973FD800FA91F8F78A , SHA1=37034695BBEFEC4557969EC649DC61E7A4B8DE8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
436792 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.74.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.09.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\COMCTL32.dll
MD5=1DAE97FC157F2414E0A747CA6AB2D86C , SHA1=765EFFD8FEDD5A6A8922EB73EDC4E7CCF5BB1527
Отчет Kaspersky Application Advisor
576512 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\comctl32.dll
MD5=3F786D6AEE401097414C899B7DAC8217 , SHA1=B786F65C7B303E0D7DE3E7B697E585EFE1EBC935
Отчет Kaspersky Application Advisor
1675264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.10 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "comctl32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13020200\algo.dll
MD5=994B23AEFFEDFFDA471374D646B771DC , SHA1=F5B344BFF1F72E7BA3A675481A5AA3AF4BCDF7AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
2050048 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\backup42\backup42.exe
MD5=8CC34FC1AAE04F79CBEF7C6C50B0CBCF , SHA1=F071FB291CFA73AE495896BE219B47B010C81437
Отчет Kaspersky Application Advisor
673792 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WebResearch\wrns.dll
MD5=4F8AAD87654ABF0641676C0B8049DE37 , SHA1=7BA74882D25A9D52DDF47C2050F81912B9AB109B
Отчет Kaspersky Application Advisor
251328 Компания: "macropool® GmbH"
Продукт: "WebResearch 3"
Описание: "Copyright © 2008 macropool GmbH"
Версия: "3.0.53"
Ориг. имя: "WRNS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,macropool GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WebResearch\WRShell.dll
MD5=05D0F13DDFC4AA7A6C6D1F25CFAAF65E , SHA1=0BD704FEE50C90381C73602917FF0E75C70261C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1177024 Компания: "macropool GmbH"
Продукт: "WebResearch"
Описание: "Copyright © 2001-2010 macropool GmbH"
Версия: "3.10.2438"
Ориг. имя: "WRShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,macropool GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
MD5=775AFDC55A1BDD1EDCD7B1AD338E93B1 , SHA1=C80A0D09734DF1784B5DA49D80E43126C8B7071F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1173504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "sidebar.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Боковая панель Vista)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: