Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 1AD55B1FE8D936917BEE30DF1307B4BD
Размер карантина: 7002266 байт
Карантин принят на анализ: 03.02.2013 16:50:05
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132218
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\program files (x86)\alienware on-screen display\alienwareon-screendisplay.exe
MD5=ACAF9A0E191B7CA0DD60FD0B0323DCD6 , SHA1=E763E42AA461946E721179AF53D4D92A347DB672
Отчет Kaspersky Application Advisor
1636208 Продукт: "Alienware On-Screen Display"
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "0, 32, 0, 2"
Ориг. имя: "Alienware On-Screen Display"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Compal Electronics, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Alienware On-Screen Display\CCBiosSupportAPI.dll
MD5=53C28E2220DCF58275211C4D1918E5AD , SHA1=80630429723D48F7500A7B515712E1F37D513018
Отчет Kaspersky Application Advisor
200704 Компания: "Dell"
Продукт: "CCBiosSupportAPI"
Описание: "Copyright (c) Dell Corporation. All rights reserved."
Версия: "0.0.0.1"
Ориг. имя: "CCBiosSupportAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Alienware On-Screen Display\EMSC.dll
MD5=CDD1E3C552FA02EDF5C30DE0659CBEA8 , SHA1=CD787F622372D2B590CFBE041DBF2BFD44D6BEBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
577536 Продукт: "EMSC Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2008"
Версия: "0, 0, 0, 8"
Ориг. имя: "EMSC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Alienware On-Screen Display\VistaLaterAPI.dll
MD5=FA6A60B7EBD6CE79C94587D6DDC1526E , SHA1=E5E52F0152CCB1D50B6E1518CE5222472DF8A604
Отчет Kaspersky Application Advisor
217088 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "VistaLaterAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\alienware\command center\alienfusioncontroller.exe
MD5=748A2F2C495A5584BD5FFFAB2DEEC93A , SHA1=109D220AFD3B2A658F8F188EB1D296B8197FCB83
Отчет Kaspersky Application Advisor
16200 Компания: "Alienware"
Продукт: "AlienFusionController"
Описание: "Copyright © Alienware 2009"
Версия: "2.7.28.0"
Ориг. имя: "AlienFusionController.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Alienware Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Alienware\Command Center\AlienFusionService.exe
MD5=C9E3D784EA59842541860CB2CBE45364 , SHA1=874819694049C6F7941F40058DA2BC8671D4672F
Отчет Kaspersky Application Advisor
14664 Компания: "Alienware"
Продукт: "AlienFusionService"
Описание: "Copyright © Alienware 2007"
Версия: "2.7.28.0"
Ориг. имя: "AlienFusionService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Alienware Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Alienware\Command Center\CommandCenter.exe
MD5=E19A99B7B8A7B75185D65B7A61C11628 , SHA1=401C8BC528D94D3D41BAEA7B3AAA24B5CB410767
Отчет Kaspersky Application Advisor
1755976 Компания: "Alienware"
Продукт: "CommandCenter"
Описание: "Copyright @ Alienware 2007"
Версия: "2.7.28.0"
Ориг. имя: "CommandCenter.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Alienware Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\creative\shared files\ctaudsvc.exe
MD5=EDBA1382E5D7D1E71442B43E170CF8D4 , SHA1=67B22C4B0B79FC746131AC328556A7FF7625931B
Отчет Kaspersky Application Advisor
423424 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "Creative Audio Service"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2006-2011. All rights reserved."
Версия: "3.80.5.0"
Ориг. имя: "CTAudSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Recon3Di\Sound Blaster Recon3Di Control Panel\CTAudEp.dll
MD5=0B98A63CBEE8FFB3C3968A5A52E1B620 , SHA1=37469B2E732316B98A40409A2583DD6C25394451
Отчет Kaspersky Application Advisor
526848 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "Audio Endpoint Selection"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2006-2011. All rights reserved."
Версия: "3.80.6.0"
Ориг. имя: "CTAudEp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Recon3Di\Sound Blaster Recon3Di Control Panel\CTLoadRs.dll
MD5=8429C1D07C35BF5EB67C0A73E58EF188 , SHA1=8759229692285384F784FAF07562E36E68621666
Отчет Kaspersky Application Advisor
238080 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "CTLoadRs Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2009-2011. All rights reserved."
Версия: "2.0.7.0"
Ориг. имя: "CTLoadRs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Recon3Di\Sound Blaster Recon3Di Control Panel\en-US\SBRcni.resources.dll
MD5=7D76ECA3ACE61DBB8DF727325A56E772 , SHA1=F6163268414D835D3C8774847BD2F49F9761494B
Отчет Kaspersky Application Advisor
614400 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "Sound Blaster Control Panel"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2011. All rights reserved."
Версия: "1.2.10.0"
Ориг. имя: "SBRcni.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Recon3Di\Sound Blaster Recon3Di Control Panel\HKDetect.dll
MD5=C9612ABF50B3FC7C9D9D041B648D0D74 , SHA1=CCAF73B4AFF8455DA7B4FE8ECC2F4FCB14E659AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
249344 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "HKDetect.dll"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2011. All rights reserved."
Версия: "1.0.3.0"
Ориг. имя: "HKDetect.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Recon3Di\Sound Blaster Recon3Di Control Panel\Interop.CTSndCr.dll
MD5=8E3F460B5653D858D82164F96FEAB5AA , SHA1=B5536B1FAAE334730593276DD231B2AEE0356551
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 Продукт: "Assembly imported from type library 'CtHdaCtlLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.CTSndCr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\creative\sound blaster recon3di\sound blaster recon3di control panel\sbrcni.exe
MD5=974BE08C2D1C647574527BE8B9FA00EA , SHA1=3F1B1808573B7F32E461969218D046B5D50C421A
Отчет Kaspersky Application Advisor
880640 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "Sound Blaster Control Panel"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2011. All rights reserved."
Версия: "1.2.10.0"
Ориг. имя: "SBRcni.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\devmonsrv.exe
MD5=A52EA1D8C2900055323C93DDB252A3DA , SHA1=B5CDFDFE86B92F5251F462710C33AA349AFD5644
Отчет Kaspersky Application Advisor
1014096 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "Copyright 2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "2.0.0.0130"
Ориг. имя: "devmonsrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3B,Intel Corporation-Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\bluetooth\obexsrv.exe
MD5=392450754E17FF778CBC5B9D20583AD1 , SHA1=F05ADC331297C79EBFB6F37CDF837AC2CB40F18A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1104208 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel PROSet\Wireless Bluetooth"
Описание: "Copyright 2011 Motorola Solutions, Inc."
Версия: "2.0.0.0128"
Ориг. имя: "obexsrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3B,Intel Corporation-Mobile Wireless Group
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.dll
MD5=10FC41C1A3C90F2AB553B8CFF1282ACE , SHA1=6530367AAB2567C39991D3ED31518075C2A30E12
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) USB 3.0 Monitor"
Описание: "(C) 2011 Intel Corporation"
Версия: "1.0.0.120"
Ориг. имя: "iusb3mon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\intel(r) usb 3.0 extensible host controller driver\application\iusb3mon.exe
MD5=2A510D5500FD4C50A9E38DF85478F862 , SHA1=BE7999832D73B86C58DDF7BD4DC037AC5B0F900D
Отчет Kaspersky Application Advisor
291608 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) USB 3.0 Monitor"
Описание: "(C) 2011 Intel Corporation"
Версия: "1.0.0.120"
Ориг. имя: "iusb3mon.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
MD5=A43D33528347ED77A8EE1A4C61425285 , SHA1=0EB07D3ADBCB5B2B9F70267A3D0E84494AC53BB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2439272 Компания: "Realsil Microelectronics Inc."
Продукт: "IconMan_R"
Описание: "CopyRight (C) Realsil Semiconductor Corp. All Rights Reserved."
Версия: "1.4.5.1"
Ориг. имя: "RIconMan.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Realtek Semiconductor Corp
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: