Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 0B023C416F42DB5777F8881AB660EC8E
Размер карантина: 71520757 байт
Карантин принят на анализ: 26.03.2013 22:00:05
Последнее обновление результатов анализа: 26.08.2016 21:10:15
Общее количество файлов: 114
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136028
Оценка ПК по анализу карантина: -7

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
L:\ABBYY FineReader\Awl.dll
MD5=5FE14BE769C5B41A841EAF774FF30892 , SHA1=4A48826D86A57BA59C3A92E934F637E7DD4A55B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1350408 Компания: "ABBYY"
Продукт: "ABBYY Windows Library"
Описание: "© 2008 ABBYY. All rights reserved."
Версия: "2.0.17.6"
Ориг. имя: "Awl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\barcode.dll
MD5=1E9851223356DA68990399F46F87FF38 , SHA1=7F7EBAC66DB36FD332C0E9762FCBAEE9AF5E375B
Отчет Kaspersky Application Advisor
705288 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Barcode.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\documentanalysis.barcodesfinder.dll
MD5=1D7FC4B7E9FC899EE4760167DDD0D4B8 , SHA1=C6EA6EE9551CF9915AA3C76EC1F6AF7198CFA119
Отчет Kaspersky Application Advisor
109832 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentAnalysis.PageServices.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\DocumentAnalysis.Objects.dll
MD5=123C3D24B6CF39054060AE50608CD9B7 , SHA1=06306EF350032FDBD55B5DD66D234142D84533E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
213256 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentAnalysis.Objects.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\documentanalysis.objectsextraction.dll
MD5=D961169CF0E67B63293EE0376B889EAF , SHA1=6348D75D26BA4928E295B56BFD9A1A4D467164D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1194248 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentAnalysis.ObjectsExtraction.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\documentanalysis.pageservices.dll
MD5=D42B49712CFD6C688C1A2E9C5605B354 , SHA1=82439CC976300B64002F4C1120922F381A93F8CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
616200 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentAnalysis.PageServices.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\documentanalysis.segmentation.dll
MD5=14631958841B1CBA79B9D0C2805B436D , SHA1=CBFAE0E2E60F17B67E5043BDA74D72B08A117946
Отчет Kaspersky Application Advisor
2930952 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentAnalysis.Segmentation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\documentprocessing.dll
MD5=1CE41C5AE5F7D29FF0D1DD2398F8BA92 , SHA1=1BE35B573BA2527F6E696F5C361C1413D5DDC244
Отчет Kaspersky Application Advisor
348424 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "DocumentProcessing.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\engine.dll
MD5=DD7D66EDD31180B82FA6FDF59E687F81 , SHA1=B3CC850250A1B6894C6B34F8A14100DF2BF88F7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1603336 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.102.174"
Ориг. имя: "Engine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\engineres.dll
MD5=DDBED4208D479831DAE957F58A88FA4D , SHA1=409B91C1E5BE92834F1D930CABC13FA6CE794F15
Отчет Kaspersky Application Advisor
13064 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "EngineRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\engine0.dll
MD5=087023A185219AD2E6AD05981D0C063E , SHA1=87E50691E42F46AFA2BE6E6295FEAEC89DB01228
Отчет Kaspersky Application Advisor
58120 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "Engine0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\export.dll
MD5=1659E81469F9C288C8DD495CF603A172 , SHA1=64CA51E38EDBCD243B3863EA95F66D58322236F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
2179336 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Export.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\fineui.dll
MD5=8486E9529DC6304CA5091E967105E937 , SHA1=8A81A9172ECAAE96E688B9DBEB5C9BF5619C9C62
Отчет Kaspersky Application Advisor
2249480 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.102.174"
Ориг. имя: "FineUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\fineuires.dll
MD5=28BFF8A045C91113B62632BF18FF7103 , SHA1=DA7073AB285D69266E8A106E30360B8B4CD43A76
Отчет Kaspersky Application Advisor
125704 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "FineUIRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\fineui0.dll
MD5=3C2B9FACA0D5AEADCD235764C73A84CF , SHA1=F9BE6A9D67D2498F8B9BD3420A99FB2B2AEE0887
Отчет Kaspersky Application Advisor
103688 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "FineUI0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\fontsupport.dll
MD5=D6D351B42050C4EEBFD7F25B0C420F00 , SHA1=7810951B1B818EE6A1ADC404FBABB4B2437444D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
40200 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "FontSupport.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.abbyylossless.dll
MD5=92EBBC37C5A4C1487211E76F62739525 , SHA1=E52210A34D1455697ACB168DE84CB0057EDBC992
Отчет Kaspersky Application Advisor
70408 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.AbbyyLossless.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.ccitt.dll
MD5=3D33A6C69A57FFE28BDB113311789ABC , SHA1=24CB58A9C623E8A84E0201640895992A2CF5EBA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
55048 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Ccitt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.jbig2.dll
MD5=508ABF8C186905CBCAE4088B6310F541 , SHA1=D901A0EC0C6DAC9EE119E4FD13BAF08AE2EA0636
Отчет Kaspersky Application Advisor
292616 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Jbig2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.jpeg.dll
MD5=61121CF732D5C1BE780A90E896E496FD , SHA1=F9F88C317BC830B84A45080462C73D64A1CF29A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
152328 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Jpeg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.lzw.dll
MD5=C82874BB3131C1E78EC74AD4C1282B26 , SHA1=A70FCC96DE9FB33C06A5A57B8D32D77CFD34A0E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
41736 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Lzw.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.packbits.dll
MD5=B3E85FD60436A16BB3C0482F0F28C580 , SHA1=256DC5F09EFD3FCBE09E9CBB2EDC42D03B662E95
Отчет Kaspersky Application Advisor
28424 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Packbits.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.codec.zip.dll
MD5=B87F10D49C28A61916502688FB01762E , SHA1=EADB27AC63DD8147467D742C43B255B8029227F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
71944 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Codec.Zip.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.bmp.dll
MD5=F93632D616B91B9457C557CCB10978E4 , SHA1=29BB0A495040E6D4E772E0EB1230C65DAF24F743
Отчет Kaspersky Application Advisor
121608 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Bmp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.djvu.dll
MD5=F2CB5E5793B1530CDB66F35B0CCAFF22 , SHA1=0A2DD76121D7304C8E53CA13C3DE29D9C2C5DE17
Отчет Kaspersky Application Advisor
98568 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.DjVu.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.gif.dll
MD5=2E7007CDACD2CCE733B15C4925C12302 , SHA1=1BCF595D550ECCC432EEEA3A8086524665EEE17C
Отчет Kaspersky Application Advisor
120072 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Gif.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.jbig2.dll
MD5=3F48554A6884C89D2FD9173C06FBF9F9 , SHA1=37459A698BDA6D44C95DF98B78206562B227F31A
Отчет Kaspersky Application Advisor
47880 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Jbig2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.jpeg.dll
MD5=9903D6039E4649881C4421674F1EAAE1 , SHA1=CD1E7D1BF1AF5594B3F45545B4E2E5E711E1B3EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
186120 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Jpeg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.jpeg2k.dll
MD5=3C36ABD8D9199894B53A1AF2F0AC2AFD , SHA1=0720CB14687038805D15DF151CFD157A2CB8D813
Отчет Kaspersky Application Advisor
270088 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Jpeg2k.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.pcx.dll
MD5=CDBB0D672CEB12666A6823E6B6683E91 , SHA1=B238B78813EBF3F699FBE6BDCA6385E269A22DCB
Отчет Kaspersky Application Advisor
147208 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Pcx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.pdf.dll
MD5=A0A65A4C4F733ED0EBAAA76F7E494DC9 , SHA1=B5A85864D3D4A0DCDDCE271660411D273D53D37A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1009416 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.png.dll
MD5=59370517B2C80720B61AA8132D48F6A3 , SHA1=726AB4F05E8CA9E3705D4E8FBD063B91DEDE9D54
Отчет Kaspersky Application Advisor
244488 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Png.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.tiff.dll
MD5=77C4A4C41873D2EB4D6F88496F8BFC67 , SHA1=E81288F32F10262E69430945611BF27A70F6F3C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
346888 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Tiff.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.wdp.dll
MD5=778C5631B023F6E0343E02D0887106F8 , SHA1=1A091B0C5021D8579E1C777132422968A3A876CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
488712 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Wdp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.wic.dll
MD5=8F1AEF568CE0E96EAB49E9F9A8DE3C72 , SHA1=DDA95FD791BA2EF1976770201D9C399C8276D256
Отчет Kaspersky Application Advisor
117512 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Wic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.format.xps.dll
MD5=60E4D10A9AD712D0C0F5339A0D67952E , SHA1=6E2CF74DB65593F43C797C4BFEC94C4A29A6EA3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
63240 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Format.Xps.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.helper.djvu.dll
MD5=3F132586CDD39B3DA928754560B04905 , SHA1=4878DA3C037F3C5E8F2776E96C3CEA7EAFE98025
Отчет Kaspersky Application Advisor
1564424 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Helper.DjVu.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\image.services.core.dll
MD5=1174EE0FFD060398BD79DF770C692938 , SHA1=16F76B415B74349D22CC3672EADC751D834491ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
3611400 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Image.Services.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\LangInfo.dll
MD5=C32EDA02033F91011D0AF28BED7A86BF , SHA1=E5E5A803AC6FC0688AF089607874BE917F19EC2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
4505352 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "LangInfo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\LangInfoUnicode.dll
MD5=F8107E0883AD988458B666D09F929CF8 , SHA1=5C554C4168A83DB00CD0808AE114319CF51C5526
Отчет Kaspersky Application Advisor
7984392 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "LangInfo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\licensingtools.dll
MD5=D3A5FB95CF116591511BD52BA292A319 , SHA1=DFDB7FEF18DE5286E313CAF4B52DE6C237F5FE39
Отчет Kaspersky Application Advisor
2413320 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "LicensingTools.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\licensingtools0.dll
MD5=2167B14D0B0F58B6A4C94D5FE2FC5706 , SHA1=583E0BDDD7731CE9226DF7F1D02D30C1A872E316
Отчет Kaspersky Application Advisor
24840 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "Res.LicensingTools0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\morphology.dll
MD5=4B2AE822513605DFECA3A8FB1F005071 , SHA1=33E3EDBD9591DB6E1DE1A5F7898C8AF4320562F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
728840 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Morphology.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\morphores0.dll
MD5=A6BF0E5B02B7670E523524C672A19C92 , SHA1=FF69484CE2B4F188D4D8A064C234A5D781D272EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
135432 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "MorphoRes0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\nlcmorphology.dll
MD5=12B5EDEB5DB8388BEAEE3357844C9252 , SHA1=F9361F68D478BB8861AE3346EC9B64FA14C80352
Отчет Kaspersky Application Advisor
662280 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Morphology.Dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\nlcmorphores0.dll
MD5=5B6AA29C980E3EF4DFE642D60DC931D2 , SHA1=64565D2054454CAEF04D52EA2383A73FF85381FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
106248 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "MorphoRes0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\recognizer.dll
MD5=853B0088BD9F6CDB04DCC6069B237390 , SHA1=ADB33B580649608F7D3EE1FF8E3A74F159900766
Отчет Kaspersky Application Advisor
349960 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Recognizer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\recpage.dll
MD5=F3697BC27ACCA899C4609A5639C30727 , SHA1=C7F5E6C5268DCEE55906A8743E5367D47989160B
Отчет Kaspersky Application Advisor
27586824 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "RecPage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\regexp.dll
MD5=48E8A8E62B1F4EA51A8FD908D506BBA8 , SHA1=135659E609AA5AC9D909DB15AFD9BCE6F7526255
Отчет Kaspersky Application Advisor
126216 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "RegExp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\sendtosupport.dll
MD5=594C8E9D685C286B81472733F6F12C31 , SHA1=7B107530830C14878127C528229A43C3A5A47D05
Отчет Kaspersky Application Advisor
113928 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.102.174"
Ориг. имя: "SendToSupport.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\sendtosupport0.dll
MD5=714A659643425BDA9800E0FC6E38B711 , SHA1=6577E00A0DC2A5A2DA8662A45CCE7D43A37497F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
16648 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "SendToSupport0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\splrt.dll
MD5=6A7C6B431AA9F86589FD18B4BC5CD5AE , SHA1=0C3A262210AA250BBA813681BEFA00528010788A
Отчет Kaspersky Application Advisor
73992 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Splrt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\ssrcore.dll
MD5=8E1C505400A9C4A64EB6BD2EA85A6811 , SHA1=CE0AB16CEA37F766434E75031B2FB69F0CE43605
Отчет Kaspersky Application Advisor
384264 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.102.174"
Ориг. имя: "SSRCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\ssrcoreres.dll
MD5=9FC752218246E0CB2E92C69469C07800 , SHA1=7CD9F358233217191C18AEED5ACB6C6B27FAFD5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
3495176 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "SSRCoreRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\ssrcore0.dll
MD5=E3FB0B7FDEA7BB887F3BEBCC18271504 , SHA1=D55ECA73C77F7659405D9F9CF4518D848D84C787
Отчет Kaspersky Application Advisor
21256 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "SSRCore0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\synthesis.dll
MD5=62DE0324A3270BB73E4F90783CA19594 , SHA1=F8D68E499A43C1417E6AC1B0C81757B413768074
Отчет Kaspersky Application Advisor
1295112 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Synthesis.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\techresources0.dll
MD5=5949CF287FD51459C216563EF1A2CF53 , SHA1=6B90E118883CDD309BAD9B5992E789B013348C1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
56584 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "TechResources0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\textlayout.dll
MD5=419C82112B6E0956E1370C04CEA55079 , SHA1=AC795D59067C9B37E52834C5A693AC677B48FA9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1327880 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "TextLayout.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\training.dll
MD5=4C35227CE43A8228DDB16FEC2AC86335 , SHA1=D9C2D14C119BC2F227197386A594C50C7A185834
Отчет Kaspersky Application Advisor
124680 Компания: "ABBYY Software Ltd."
Продукт: "FineReader Tech"
Описание: "Copyright (C) 1993-2009 ABBYY."
Версия: "10.0.1001.126"
Ориг. имя: "Training.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
l:\abbyy finereader\trainingui0.dll
MD5=21CF3C287553DF54CA76CC542A997FC6 , SHA1=5ABF19284439A632C3525EE1EF7611ABDD019144
Отчет Kaspersky Application Advisor
14088 Компания: "ABBYY."
Продукт: "FineReader Install"
Описание: "Copyright (C) 2009 ABBYY."
Версия: "10.0.503.324"
Ориг. имя: "TrainingUI0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libaudio_format_plugin.dll
MD5=95797343308A826985080FD87CDD02B3 , SHA1=1DC82091AAFD391A10DD70842C1F0AEFFBDF74DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
45568 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\liba52tofloat32_plugin.dll
MD5=2452C0CCD7273934D7A7B8A4460BB4AD , SHA1=4E2167B044B5C6C5F642020A21B8CAE34378E417
Отчет Kaspersky Application Advisor
68608 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\liba52tospdif_plugin.dll
MD5=76DF7E3F0BBA5164CE4A969D7E131DCC , SHA1=2D06804CCEBE534691544E656515607866803971
Отчет Kaspersky Application Advisor
34816 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libconverter_fixed_plugin.dll
MD5=0C3D46BB029A9EFBCF2CAF8A555B4044 , SHA1=86B313264BE4604723F5742A76F47CBCC975912D
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libdolby_surround_decoder_plugin.dll
MD5=855EAC0EE0BA091D12CF8D6603BBE7CD , SHA1=B886799D506BC4B261ED40D633B53017A3A7FAEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libdtstofloat32_plugin.dll
MD5=4C123CAD33CEE48230B9D48F248634B8 , SHA1=B3E630D412E621DF9160386EEFE70CBB22E28B0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
182272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libdtstospdif_plugin.dll
MD5=5054915AA1068CC351DFE3CE9F4D9018 , SHA1=6AB72C065AF0D0BABF5C5DA2CE312C6533B3590D
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libmpgatofixed32_plugin.dll
MD5=4D237BA9DF486795C3ED1A933FC6BC3D , SHA1=120C35810C6535710FB3237DE9BB285BA04115D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
135168 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libsamplerate_plugin.dll
MD5=52198E9174A775C516B1DB88475F0C2C , SHA1=F1A1754A7C3C061068014F19F4EDE52274F0CD72
Отчет Kaspersky Application Advisor
1518080 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libscaletempo_plugin.dll
MD5=E5743909FB5E4CB16F925185C2E187FC , SHA1=FA230604D0CB644F0F528B1626AACC00463DE7A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libsimple_channel_mixer_plugin.dll
MD5=B21E70522332396FD7B471A06D9CD713 , SHA1=FE7CAB912C8100C6313B4E8050F1D7493C500BC0
Отчет Kaspersky Application Advisor
38400 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libspeex_resampler_plugin.dll
MD5=9F8DB453548B1887FFE816A4C29EE2EF , SHA1=4DE6CB7F476CFEF43BB031AA5F71E2A76A73D635
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libtrivial_channel_mixer_plugin.dll
MD5=596C4F9196E12F8FD2189DA5DD5CF51B , SHA1=A5A63D09E9F6ACE559BA140B662E6CA1F5C06755
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_filter\libugly_resampler_plugin.dll
MD5=20C901B1024FC1F420A135F354EBA887 , SHA1=CF025521FC26C185274A57BA23ABCAE935B48513
Отчет Kaspersky Application Advisor
35328 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
L:\VLC\plugins\audio_mixer\libfloat32_mixer_plugin.dll
MD5=F8B730483A751C28DF26A98527062328 , SHA1=95C679EF948808BE7F6F9B3BE03AB1AD7C351447
Отчет Kaspersky Application Advisor
33792 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ssleay32.dll
MD5=8EAE03A0F0BF13AF27702E29460D7B47 , SHA1=AE2ECDA86A52AB0EECD262DC0F6AA660A7470D20
Отчет Kaspersky Application Advisor
274432 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright ?1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright ?1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8k"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\an8jx0jq.SYS
MD5=FD911873C0BB6945FA38C16E9A2B58F9 , SHA1=888422349D0E8D751E6922E5A7C222A48DA4F89E
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Компания: "Elaborate Bytes AG"
Продукт: "Virtual CloneDrive"
Описание: "Copyright © 2002 - 2011 Elaborate Bytes AG"
Версия: "5, 4, 4, 3"
Ориг. имя: "ElbyVCD.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\ntiopnp.SYS
MD5=69E894C5A09C6A6E6372E35653BB05F3 , SHA1=83B5E0BD090C5CCD38E46D4C373E6C7CD7B6CC00
Отчет Kaspersky Application Advisor
19544 Продукт: "NT IO driver"
Описание: "Copyright (C) 1998 by WP"
Версия: "1.00"
Ориг. имя: "NTIOWP.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Wolfram Podien
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Тимофей\AppData\Local\Temp\_uninst_01513860.bat
MD5=790E509758360EA0497246D25A26088A , SHA1=5FD14EFFD84C798A057EBEA231A1F29AFF51FA61
Отчет Kaspersky Application Advisor
170 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Тимофей\AppData\Local\Temp\_uninst_28908176.bat
MD5=58F4F405A653804B36B5E65573993870 , SHA1=5292A038EB6762F3AB9D545B0162DC108C46DBD6
Отчет Kaspersky Application Advisor
170 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Тимофей\Job\Yamb\MediaInfo.Dll
MD5=460306239B83149E86E0A4E516490F5D , SHA1=789DAFBB44CDEBE1B282747B0945E0788217BE4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1824256 Компания: "http://mediainfo.sourceforge.net"
Продукт: "MediaInfoLib"
Описание: "LGPL"
Версия: "0, 7, 17, 0"
Ориг. имя: "MediaInfo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Тимофей\job\yamb\yamb.exe
MD5=D7506C9FD7B943D4926E3CD5B4C2E3C9 , SHA1=547066C2D7CB9FA0650022621F920153957BD801
Отчет Kaspersky Application Advisor
2424832 Компания: "Kurtnoise"
Версия: "2.1.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13032600\algo.dll
MD5=E128EC1A71EC4A663A2C81BA81E324AB , SHA1=BC40565D223B953494BA06FDAE66982D9C1169E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2083328 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13032600\aswCmnBS.dll
MD5=DDAF3D6628EF96C14E0B46F317A1FD7F , SHA1=BE0E12ED75AB50AD9B79B9D81D4153B9A6824168
Отчет Kaspersky Application Advisor
377944 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1483.116"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13032600\aswCmnIS.dll
MD5=46AC2CA20F687C0963E60ADE157B2AB8 , SHA1=65B3B92D2985CF87C6BD913B0FF138AAC89AC27F
Отчет Kaspersky Application Advisor
257952 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1483.116"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13032600\aswCmnOS.dll
MD5=DE5ED4F129994D26135D4F89AA2DD649 , SHA1=4E9580CA763BA6EB6D17AF2EFE76255F9501D8E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
118384 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1483.116"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\cpucool\coolsrv.exe
MD5=F4FD82F5D6617A45CC3C4B9D4E7DF2C0 , SHA1=38FFD15AA71333771B5E574607C78BA7D3E65B33
Отчет Kaspersky Application Advisor
743936 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_audioscrobbler.dll
MD5=14DC211CC4509285DFF7C06E9A16BAFA , SHA1=A3F9AF967BB62F527B2CB187D8327EFEDC65D931
Отчет Kaspersky Application Advisor
200704 Компания: "Last.fm"
Продукт: "Last.fm foobar2000 0.9.4 plugin"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "2, 3, 1, 2"
Ориг. имя: "foo_audioscrobbler.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_lyricsdb.dll
MD5=66AF544FEE04ECD5BE2EB40871BF4900 , SHA1=3A511B9A19419B81287E549A9091783B343AC722
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_quicksearch.dll
MD5=447C0E23D254D1494221C2C693F25B83 , SHA1=E15031950E7A4EA9630E89C52E135F85DAF8BEAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
334848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_ui_minilyrics.dll
MD5=A9FC12E43CF6EBE64343ECDDE9848D77 , SHA1=9FF13A5EDE6CEEA71DC377FD0DD19445EA3BBBE1
Отчет Kaspersky Application Advisor
134152 Компания: "Crintsoft"
Продукт: "MiniLyrics"
Описание: "Copyright (C) 2011 Crintsoft"
Версия: "7.5.24"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Xiao Hongyong
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_VagalumePluginFooBar.dll
MD5=DAA4B8025CFB0B8ED668543C302F22EC , SHA1=55613578A94D1D7616E93EC30BC976CD488EF055
Отчет Kaspersky Application Advisor
2877440 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Soda PDF 5\ContextMenuExt.dll
MD5=222875F38E115D1E15BE2D3335B68A66 , SHA1=D76189224DDC1919A8AA8CBE543772B89FA8DAE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
522080 Компания: "LULU Software"
Продукт: "Soda PDF 5 Shell Extension"
Описание: "© "LULU Software" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.0.133.9133"
Ориг. имя: "ContextMenuExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\soda pdf 5\conversionservice.exe
MD5=AAE0A4F03EC12E02B0830AD93BAD9F58 , SHA1=5D23190CE987A1685A7828E6D07CDA682A434364
Отчет Kaspersky Application Advisor
794464 Компания: "LULU Software"
Продукт: "ConversionService"
Описание: "© "LULU Software" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.0.133.9133"
Ориг. имя: "ConversionService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\soda pdf 5\helperservice.exe
MD5=369E4401CCDFDE3E81BB91898FDEF7C5 , SHA1=06F669FE559DBF7CDCE2098FDCADCF982117F5E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1069408 Компания: "LULU Software"
Продукт: "Helper Service"
Описание: "© "LULU Software" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.0.133.9133"
Ориг. имя: "HelperService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Soda PDF 5\PDFIEHelper.dll
MD5=FF72D7A0055D21EA3DFA10C3DA8A2A7C , SHA1=0B8ACFDF301324A07947DD03F352F8FB3E59C6D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
91488 Компания: "LULU Software"
Продукт: "Soda PDF Helper"
Описание: "© "LULU Software" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.0.133.9133"
Ориг. имя: "PDFIEHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Soda PDF 5\Soda PDF 5.exe
MD5=1705B3C557C0596EB6E513C3D106966C , SHA1=95C045160DC0CE0148A53DB7640242ED3BAE5E49
Отчет Kaspersky Application Advisor
23791456 Компания: "LULU Software"
Продукт: "White Icon Set"
Описание: "© "LULU Software" 2010-2013. All rights reserved."
Версия: "5.0.133.9133"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LULU SOFTWARE LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\ErrorReportLauncher.exe
MD5=8B753B30FAA4CB45BBD1814F9621FB0C , SHA1=A9BEC67DCE101BE28E2A512BB9E09CEC1B9AEDA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
23416 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony Creative Software Error Reporting Client"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367) 64-bit"
Ориг. имя: "ErrorReportLauncher.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\ac3plug\ac3plug.dll
MD5=C571BBE0B86C87502C5E812F4876E59F , SHA1=88973006CC892851EDAECE6D254F29D8EEB24305
Отчет Kaspersky Application Advisor
5277048 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony AC-3 Encoder"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "ac3plug.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
-7 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\ac3studioplug\ac3studioplug.dll
MD5=843E56254B0FFEC8B594D67F9478B776 , SHA1=081E68AB7210223C4BAB593457C3E77592045D12
Отчет Kaspersky Application Advisor
4975992 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony AC-3 Consumer Encoder"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "ac3studioplug.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\atracplug\atracplug.dll
MD5=F5032F09BE3412840E4D0FF3FEE71A49 , SHA1=DD59E7217075235C47AE8D0EE4934AECE22B9F67
Отчет Kaspersky Application Advisor
1007992 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony ATRAC Encoder/Decoder"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "atracplug.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\mp3plug2\mp3plug2.dll
MD5=231611AB505ACDD9F1F0461D2DBDFAAE , SHA1=D396CBD6D62C0DED9306B0610F9F91228D2706B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
929144 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony MPEG Layer 3 Encoder/Decoder Rev. 3"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "mp3plug2.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\mxfplug\mxfplug.dll
MD5=D51209C08BA650640FC61599EC95D004 , SHA1=C7D6C243A04CE148BA0EDB00725B33DE686160C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
5014392 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony MXF File Format"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "mxfplug.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\mxfplug\SMDK-VC90-x86-3_2_1.dll
MD5=FDB3811ED3851E814175B0984D62E77F , SHA1=47010ECEF697CA1AD3633A9B4B9CEFD78D6EA6B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2140672 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "Sony MXF Development Kit"
Описание: "Copyright © 2002-2011 Sony Corp."
Версия: "3, 2, 1, 49"
Ориг. имя: "SMDK.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+89 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\mxfplug\smdkwrap.dll
MD5=D940F0D84855D35657DA8DDABA8423B9 , SHA1=118850E8A97EE381D882C91E49108F2696625409
Отчет Kaspersky Application Advisor
275320 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "SMDK Support Library"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "SMDKWRAP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\oggplug\oggplug.dll
MD5=EB6DBFA485364E43B17ECA966E4C62CA , SHA1=D9E92F56083C5247BBA8B02097E53991B79A5A1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
5705592 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony Ogg Vorbis File Format"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "oggplug.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\FileIO Plug-Ins\qt7plug\qt7plug.dll
MD5=797C01ADA1A7EB533D3BE22E270973A3 , SHA1=3FFE663752637B6326575213381607655CF7637B
Отчет Kaspersky Application Advisor
681336 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony QuickTime 7 File Format"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "qt7plug.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\vegas120.exe
MD5=B51986A0FB2F7B1E47D22789D2B0195E , SHA1=EE33B3CC9E3BF86DC529A0E3504DC54B1B58F6B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
26781560 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Vegas Pro"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367) 64-bit"
Ориг. имя: "VEGAS120.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
-7 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\x86\ErrorReport.dll
MD5=4D97D544ECB7372259054ECF731F6C2F , SHA1=03CE4868B969D64FD4CF2910DF0F0E8365307313
Отчет Kaspersky Application Advisor
61304 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony Creative Software Error Reporting Component"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "ErrorReport.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\x86\ffplugsk32.dll
MD5=570A61C70BE21E1C85FAB2E6F7A75EF3 , SHA1=EC352E0FE4A31DBBF1D78B9079B462F821833435
Отчет Kaspersky Application Advisor
6065528 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "File Format Kernel"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "FFPLUGSK.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\x86\FileIOProxyStubx86.dll
MD5=4262C40B0AE7E412B65EC09C1C21226A , SHA1=18EB1A656A95CF107D32F03FBA9B0D5343668ABD
Отчет Kaspersky Application Advisor
46456 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vegas pro 12.0\x86\fileiosurrogate.exe
MD5=6965D38EF3B37ADE5562A201B3A8C3F0 , SHA1=2DB98FEF61B0E6DE8FD4D627AFDCEA37921827AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
3323768 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony Creative Software File I/O surrogate"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "FileIOSurrogate.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 12.0\x86\SfVstProxyStubx86.dll
MD5=DBB449B3E80C85D198D27B53842299B7 , SHA1=BAA69E3B00C6197FD813D525E95762E45C12E45E
Отчет Kaspersky Application Advisor
19320 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony VST Proxy/Stub"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "SFVSTPROXYSTUBX86.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sony\vegas pro 12.0\x86\sfvstserver.exe
MD5=70D1D19AC3C0667582C435AF71B9924C , SHA1=6DFCD9B178D647620A9C245C30838201D32AF37A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3176824 Компания: "Sony Creative Software Inc."
Продукт: "Sony VST Wrapper"
Описание: "Copyright 2012. Sony Creative Software Inc. All rights reserved."
Версия: "Version 12.0 (Build 367)"
Ориг. имя: "SFVSTWRAP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Sony Creative Software Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: