Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 09B46DDECA90C37E9D3BDB1D5B71CB43
Размер карантина: 23108306 байт
Карантин принят на анализ: 20.06.2013 17:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:21
Общее количество файлов: 32
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140771
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\Installer\{4C66F076-D3AB-49C8-85D4-BAA6D82FCAE2}\i386_SldWorks.exe
MD5=FD4B50E0C5AAFA6E9E4F50E1F4F57430 , SHA1=C1C1ACC6472CCFF4531E642DFBAA2279559387E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
335872 Компания: "Flexera Software, Inc."
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2010 Flexera Software, Inc. and/or InstallShield Co. Inc. All Rights Reserved."
Версия: "17.0.714"
Ориг. имя: "_IsIcoRes.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\LKBROW.dll
MD5=A84679874BDD804CF7A89009AB050A62 , SHA1=190114CD83C4100DE528AD064A6EDB0AC3E34099
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "LKBROW"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.4.0f1"
Ориг. имя: "lkbrow.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nisysapi.dll
MD5=60879F62612D02DE492D828FF214DE59 , SHA1=9ED2C99CF92BCAEC484C5D4FBC5880C726A53F22
Отчет Kaspersky Application Advisor
750776 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NISYSAPI_FRAMEWORK"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.3.0f1"
Ориг. имя: "nisysapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=4C33F139236FD9BD14A920F60C1CB072 , SHA1=E5878365A936BD8CEDE71AD5B8803253F1DB1D76
Отчет Kaspersky Application Advisor
868848 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.60.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\aptinyple\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
MD5=307EED07597789770F1EE9DD941E1BDF , SHA1=5F9EAE31CB70A803E227A1374203E3D1FA0EFBE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1126480 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "µTorrent"
Описание: "©2013 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "3.3.1.29812"
Ориг. имя: "uTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\National Instruments\WebServices\NI\nisysapi\nisysapisvc.dll
MD5=39BA927FABBC12A31600D444ED528A38 , SHA1=4AC13D934EFB403E73F70B41D892D934C8352366
Отчет Kaspersky Application Advisor
171520 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NISYSAPI_WEBSVC"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.3.0f0"
Ориг. имя: "nisysapisvc.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\National Instruments\WebServices\NI\nisysapi_proxy\nisysapisvcproxy.dll
MD5=485AD03AF73FB72091D0B053BF655645 , SHA1=9009F8B9DCC8BFB414F72617714CDB60D1EC3312
Отчет Kaspersky Application Advisor
329456 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NISYSAPI_WEBSVC_PROXY"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.3.0f0"
Ориг. имя: "nisysapisvcproxy.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\National Instruments\WebServices\NI\wif_core\wif_core.dll
MD5=B75A51A86BA37E686301A5F743C7DF61 , SHA1=9E0AB334DC668970C0FD1BB8EBAC525C7D0310C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
108032 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "WIF_CORE"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "12.0.0f0"
Ориг. имя: "wif_core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\DrWeb\drwupsrv.exe
MD5=953C36E47217A0E53F1B0365C230ACD2 , SHA1=95DAFBA142771E998934CAC2D9FB1FA8949E437F
Отчет Kaspersky Application Advisor
3552000 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "Dr.Web ®"
Описание: "Copyright © Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.0.4.06031"
Ориг. имя: "drwupsrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус DrWEB, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIERes\AddNote.html
MD5=B5D54BC5EB0CF8DCFD7DC4907F700474 , SHA1=BFFF8325330DE4F2ABD42648DA33CC8A5DDB6646
Отчет Kaspersky Application Advisor
12937 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
MD5=2BBDB19F5FD6B265BF8AD4E71AFE01CA , SHA1=B6AC6850E135CD2CF09651B441C3A4B3B21C81CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
171944 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U25"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.25.2.16"
Ориг. имя: "jp2ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
MD5=09EB14159375811298815FFD84258E3D , SHA1=9F070833F3C5806B2BFD53E3722D314AC70B88EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
463272 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U25"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.25.2.16"
Ориг. имя: "ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LMIGuardianEvt.dll
MD5=88894BA8404D5D99960E33F03DA53ABE , SHA1=9D09606046026D7378FE5201A3F2611CD1A46DAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
311624 Компания: "LogMeIn, Inc."
Продукт: "LMIGuardianEvt"
Описание: "Copyright © 1998-2012 LogMeIn, Inc. All rights reserved."
Версия: "10.1.1622"
Ориг. имя: "LMIGuardianEvt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LogMeIn, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LMIGuardianSvc.exe
MD5=8F2CFF01F12955477450DA5E572D4001 , SHA1=3A97F34E2970EC2DDC32659F100A7D7C0B0D2BAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
376144 Компания: "LogMeIn, Inc."
Продукт: "LMIGuardianSvc"
Описание: "Copyright © 1998-2012 LogMeIn, Inc. All rights reserved."
Версия: "10.1.1622"
Ориг. имя: "LMIGuardianSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LogMeIn, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\rahook.dll
MD5=7AFD77A110F86C5C5C3BB8391FCB8565 , SHA1=5D63F100DB252175212334AF013A1F9F1A75AAD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
362824 Компания: "LogMeIn, Inc."
Продукт: "LogMeIn"
Описание: "Copyright © 2003-2013 LogMeIn, Inc. Patented and patents pending."
Версия: "4.1.3268"
Ориг. имя: "rahook.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LogMeIn, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\RaInfo.sys
MD5=0F28935ECF1FBDEC22BAF720A5A94564 , SHA1=ACF17DF79A5D3A27EF6D0B010A5421D267E0171A
Отчет Kaspersky Application Advisor
16056 Компания: "LogMeIn, Inc."
Продукт: "RemotelyAnywhere"
Описание: "Copyright © 1998-2013 LogMeIn, Inc. All rights reserved."
Версия: "11.0.2643 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "RAInfo.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LogMeIn, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\ramaint.exe
MD5=CA86C7042E406070B905AE6CA45D22EA , SHA1=4ABBE5AF777CA1F37E78923BCF8C22258D31D1B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
226640 Компания: "LogMeIn, Inc."
Продукт: "LogMeIn"
Описание: "Copyright © 2003-2013 LogMeIn, Inc. Patented and patents pending."
Версия: "4.1.3268"
Ориг. имя: "ramaint.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,LogMeIn, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\lvrt.dll
MD5=7B991818027F333B1ED07EF29A009D49 , SHA1=C6372048E36F370A3E5F259767CBD903DF4180B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
13991048 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "National Instruments LabVIEW Run-Time Engine"
Описание: "Copyright © 2012 National Instruments Corporation"
Версия: "12.0"
Ориг. имя: "lvrt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\niCPULib.dll
MD5=577A776FB58866EDABFA4E4C750194AC , SHA1=DC7A2DEAC53EF25F54F96264FDCEE85B20BDB7BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
121344 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NICPUINFO"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "1.3.0f0"
Ориг. имя: "niCPULib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\NIQtCore_2012.dll
MD5=D35C85A5AADFFE958C1A038F271965C1 , SHA1=4F3159D83A41F2375B998FEE143D79B78FCCF78E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2214912 Версия: "4.5.2.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\NIQtGui_2012.dll
MD5=0A0B75EC3E0C509C2A494958227E563E , SHA1=01C5C6BFDA26BFFAD0AC691F21BA388D3B1B3CD3
Отчет Kaspersky Application Advisor
8044544 Версия: "4.5.2.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\nitaglv.dll
MD5=0D7CBC3E321D463BAE65D139FC9961D5 , SHA1=52E8096EDC1D9E499E41DE6281CE3048AC498EE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
601088 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NITAGLV"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "12.0.0f0"
Ориг. имя: "nitaglv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\2012\QtManager452_2012.dll
MD5=277026DAC1F5DF6F85696A881F085C0E , SHA1=0BC7C408FD1C001240601C67B6BFDAE3767BB4D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
37376 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "QTMANAGER"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "12.0.0f0"
Ориг. имя: "QtManager452_2012.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\National Instruments\Shared\NI Error Reporting\nierserver.exe
MD5=18192059445C2BEB2DF85AA48572CB91 , SHA1=C405704767B6784F88CCBE8A190E5C0C3C544AA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
708800 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NIER_SERVER"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "2.0.0f0"
Ориг. имя: "nierserver.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\national instruments\shared\ni network discovery\nidiscsvc.exe
MD5=DF0AB139C5C5ADEF39A88D7FE51F0CB4 , SHA1=077BA0E9E4308CC394FE25B82C1A0633238C46FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
169192 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "NI_DISCOVERY_SERVICE"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.3.0f0"
Ориг. имя: "niDiscSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Portable Configuration\nipcmessage.dll
MD5=A32674710E1C063D1842536A0FBD7202 , SHA1=4005245CE5C36445716310B21AE837B2F48F51F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
18136 Компания: "National Instruments Corporation"
Продукт: "SCS_PORTABLECFG_MESSAGE"
Описание: "Copyright © 2000-2012 National Instruments Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "5.3.0f0"
Ориг. имя: "nipcmessage.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,National Instruments Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\NATION~1\Shared\nicont.dll
MD5=B7D977600A4E08039D1E7439AC24B302 , SHA1=9D336B99440737E72533D602E960896849AD891C
Отчет Kaspersky Application Advisor
183296 Компания: "National Instruments"
Описание: "Copyright National Instruments 2005"
Версия: "1, 0, 0, 51"
Ориг. имя: "nicont.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\splashtop\splashtop remote\server\srfeature.exe
MD5=7041C9E06C1F9415BF63E1941F6B62F5 , SHA1=B0CBF5F85C8EB168751EADB6BC33909F71703E1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
6713696 Компания: "Splashtop Inc."
Продукт: "Splashtop® Streamer"
Описание: "Copyright © Splashtop Inc. All Rights Reserved."
Версия: "2.30.4.2751"
Ориг. имя: "SRFeature.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Splashtop Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\splashtop\splashtop remote\server\srserver.exe
MD5=6B6303050AB4BAA0E70E35F4769A1965 , SHA1=18D02FD6A9CDBB36318C9AC43A24859871D5F3E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
2895200 Компания: "Splashtop Inc."
Продукт: "Splashtop® Streamer"
Описание: "Copyright © Splashtop Inc. All Rights Reserved."
Версия: "2.30.4.2751"
Ориг. имя: "SRServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Splashtop Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\splashtop\splashtop remote\server\srservice.exe
MD5=C94279F34B1F39ED2F6D2DDCB4E6CDCB , SHA1=0236540C3CA42EB57C5EB57C2BF1D03880300F9B
Отчет Kaspersky Application Advisor
551264 Компания: "Splashtop Inc."
Продукт: "Splashtop® Streamer"
Описание: "Copyright © Splashtop Inc. All Rights Reserved."
Версия: "2.30.4.2751"
Ориг. имя: "SRService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Splashtop Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Steam\SDL2.dll
MD5=B06633C5840EFBE99242F7B90D70C135 , SHA1=BB2BA68B9DB1E3CAC1801A69CD6EAAF06DA82B7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
654848 Продукт: "Simple DirectMedia Layer"
Описание: "Copyright © 2013 Sam Lantinga"
Версия: "1, 3, 0, 0"
Ориг. имя: "SDL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Doctor Web\Scanning Engine\vrcpp.dll
MD5=4E48F760E7C6AD872A126B52F827FFF2 , SHA1=72D44CA665826DBA96A70DC5F690773132D61C27
Отчет Kaspersky Application Advisor
2947776 Компания: "GOTO Software"
Описание: "Copyright Goto Software 2009"
Версия: "01.366.73"
Ориг. имя: "vrcpp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,VADE RETRO TECHNOLOGY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Компоненты DrWEB)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: