Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 053F590B53DBE895D1FF45BCC47B2E1B
Размер карантина: 10099346 байт
Карантин принят на анализ: 20.01.2013 22:20:04
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 20
Обсуждение на форуме VirusInfo: 130691
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\fpmon6.dll
MD5=6F04DA901F8CC7E2C2EADE92CB16DBEC , SHA1=122702B08E359EF863C8DE5B4686A7FDD2F940C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "FinePrint Software, LLC"
Продукт: "FinePrint"
Описание: "Copyright (c) 1995-2009 FinePrint Software, LLC"
Версия: "6.12"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\fpres632.dll
MD5=97201FAE40F26284504BDA0A397A8CA3 , SHA1=CF0A6F1E7906016D0D189FB9479799F4105D4DB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
401408 Компания: "FinePrint Software, LLC"
Продукт: "FinePrint"
Описание: "Copyright (c) 1995-2009 FinePrint Software, LLC"
Версия: "6.12"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFontCac#\a8bc9265d7f619efa4287fd9b2c12c2b\PresentationFontCache.ni.exe
MD5=B0E904121D1B8EBBB04C845C7A85467E , SHA1=FE5C98A48961E5D2634E9E59C144AD4854B013FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFontCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\c490a630d8595c864a445449c264775b\PresentationFramework.Classic.ni.dll
MD5=217D53258E3C411086D56958ED295EF4 , SHA1=3A3D55401E91B99F7FC9EE3710417538B7CD923E
Отчет Kaspersky Application Advisor
224768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Classic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\36b839247bd1d22a7fd014a74abe9729\PresentationFramework.ni.dll
MD5=645C6F5BA45F6615CCB8878F375582F9 , SHA1=704ED177F6386FB4B3BB073AA21A6F433F938BC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
14325760 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5005 built by: Win7RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\7d3a95d2123d5a7982a451f1319fab8d\System.Core.ni.dll
MD5=FADD45B318EEEDE7CDFB2FA959217DB2 , SHA1=55640A7A45E15455E9326966D40FC78A7F73FE4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2295296 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.4926 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationProvider\930ad5bf14fdb7600756c8b8b11f4373\UIAutomationProvider.ni.dll
MD5=6E84CF8B83366B39765073D67737F215 , SHA1=018A7C4B8D7908B7C263EDAF71DB82E65E936478
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "UIAutomationProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsFormsIntegra#\aace2f93e17d678e040b28ec66c9e655\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=ED6B39412F445F8A228F70DEC9B425DD , SHA1=E6387F95230C4664749815391CF5461BDEF45550
Отчет Kaspersky Application Advisor
240128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Dashboard.dll
MD5=EBF4A08EC2FEAA9437788ECE89C05A3C , SHA1=3DB04110DF7FE0E24291CC37CD7DBF9384AD4F1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
52736 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4478.37791"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Runtime.dll
MD5=25C0CC1BC4AA9A15511AC6A1483F00AA , SHA1=F7033D3858B76263EE8E90D99B73CE4CE9941AAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4478.37755"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Shared.dll
MD5=65BC331A34CB96266DA108E5AFBABC22 , SHA1=CC16D4816238CBCB50037DDFD0939B1D6C0EE2A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
18432 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4478.37751"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.PowerPlayDPPE.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\batterycare\batterycare.exe
MD5=793784432FEEFDF995F7625287080A20 , SHA1=131E3A3395E5C2AF2ADDF02C63B9792E277BF1DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
740864 Компания: "Filipe Lourenco"
Продукт: "BatteryCare"
Описание: "Copyright © All rights reserved to Filipe Jorge Lourenco"
Версия: "0.9.12.1"
Ориг. имя: "BatteryCare.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryCare\GaDotNet.Common.dll
MD5=A716FB44C414BAB2FFFE28917F741E43 , SHA1=2C8863B1A422234EFFCF9F35D1D9A486DEC301DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
17920 Компания: "DiaryOfANinja"
Продукт: "GaDotNet.Common"
Версия: "1.2.0.0"
Ориг. имя: "GaDotNet.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryCare\OpenHardwareMonitorLib.dll
MD5=55556BB1527957F552C4A84A36AF77CB , SHA1=D98E4D188879DCAA9DC238EE3E3517D66EA6F8BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
252928 Продукт: "Open Hardware Monitor Library"
Описание: "Copyright © 2009-2012 Michael Moller"
Версия: "0.5.1.0"
Ориг. имя: "OpenHardwareMonitorLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryCare\ru-RU\BatteryCare.resources.dll
MD5=F69F9F8AE58EAEEC5593BB451BB03A5E , SHA1=3AF03BE904B8AC2042F229C05F4C2D52FB1A34E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
86016 Компания: "Filipe Lourenco"
Продукт: "BatteryCare"
Описание: "Copyright © All rights reserved to Filipe Jorge Lourenco"
Версия: "0.9.12.1"
Ориг. имя: "BatteryCare.resources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\shared\hpdrvmntsvc.exe
MD5=EE6776254339A725C965E4BCFA437A6D , SHA1=18E43B54B84AED1C5627E3C2ECBFE4C14E9FF755
Отчет Kaspersky Application Advisor
197536 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Software Framework"
Описание: "Copyright (c) 2003-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "4, 6, 3, 1"
Ориг. имя: "HPDrvMntSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\shared\hpqwmiex.exe
MD5=C41433F596A9A1D5FB094DA32F9A2168 , SHA1=67EC2E9938B068B3C68548E75F9A422EFE34504A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1004960 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Software Framework"
Описание: "Copyright (c) 2003-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "4, 6, 3, 1"
Ориг. имя: "hpqwmiex.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Hewlett-Packard Company
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\trackchecker\trackchecker.exe
MD5=CF6341B139CC7618E5B002867328CBA9 , SHA1=3C0A1EE8A2A1FE2C09154F56F675E1E9008988DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1178112 Компания: "MetalFan"
Продукт: "TrackChecker by MetalFan"
Описание: "MetalFan"
Версия: "1.0.7.306"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: