Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 03ED58B39F3F9A288A5699E72A8CC02A
Размер карантина: 9840845 байт
Карантин принят на анализ: 25.12.2012 22:10:04
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:05:03
Общее количество файлов: 18
Обсуждение на форуме VirusInfo: 129392
Оценка ПК по анализу карантина: +55

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\WINDOWS\system32\cDVHcodc.dll
MD5=1ED0ECAA49B720E9E6180775F946D48A , SHA1=BD3BE8A2B13488B81D883FAA4390C9C3F974ED19
Отчет Kaspersky Application Advisor
65536 Компания: "Canopus Co., Ltd."
Продукт: "DVCPRO HD Product"
Описание: "Copyright (C) 2004-2006 Canopus Co., Ltd."
Версия: "2.00.003"
Ориг. имя: "cdvhcodc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\cDV5codc.dll
MD5=FE096055DF42A7C5843929ECC581B400 , SHA1=EAC15D2999670B5DFE78953BFB5B57B3DE82BEFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Компания: "Canopus Co., Ltd."
Продукт: "DVCPRO50 Product"
Описание: "Copyright (C) 2004-2006 Canopus Co., Ltd."
Версия: "2.00.002"
Ориг. имя: "cdv5codc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\cmdvdpak.cpl
MD5=522F417E5EF2205506AE919417966D06 , SHA1=1168EB24ABD56801F096CA11675E909F58093CA5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1589248 Компания: "Sonic Solutions"
Продукт: "Cinemaster (TM) DVD Decoder Options"
Описание: "Copyright (c) 2002 Sonic Solutions"
Версия: "4.1.00.0001"
Ориг. имя: "cmdvdpak.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm
MD5=0C482B97FFA6DBAF0B8717647E0706DB , SHA1=5965F53B13B3E4053AE548BE6753077EBEFEDC0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
6144 Продукт: "ffdshow Audio Decoder"
Описание: "Copyright c 2002-2005 Milan Cutka"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "ff_acm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\lagarith.dll
MD5=80F735B546376DC8625C5C9AB9FD8AF3 , SHA1=F88D39A114B8CD9CC9FD0BDE44BDD3D912033502
Отчет Kaspersky Application Advisor
96768 Компания: " "
Продукт: "Lagarith"
Описание: "Copyright © 2007"
Версия: "1.3.14"
Ориг. имя: "lagarith.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
MD5=A568963967008591CE7DCCFBD79CB0E0 , SHA1=D3BFC5B0752F1D7D78098971FF67975420433819
Отчет Kaspersky Application Advisor
155648 Компания: "Ahead Software Gmbh"
Продукт: "Ahead Software Gmbh NeroCheck"
Описание: "Copyright © 2001"
Версия: "1, 0, 0, 2"
Ориг. имя: "NeroCheck.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\P2CTool.cpl
MD5=FC982C3D799B6032302D8985A4328D81 , SHA1=729FFB9C84051638891C1BA85BA792EBBB313A2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "Panasonic"
Продукт: "P2 Card Manager"
Описание: "Panasonic"
Версия: "2, 0, 9, 0"
Ориг. имя: "P2CTool.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\P2Shl.dll
MD5=819D76159C5DC12B9D7DD47E71B413C5 , SHA1=FF4A701852D9F108BABA143427E39D4E7CC75B55
Отчет Kaspersky Application Advisor
114688 Компания: "Panasonic"
Продукт: "Panasonic P2Shl"
Описание: "Copyright (C) 2004-2007"
Версия: "2, 0, 9, 0"
Ориг. имя: "P2Shl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\Drivers\Parclass.sys
MD5=F637694A01480E406A65E360C4B5E598 , SHA1=C7696DC83345F240A60EF5C3FCD4B70406FED507
Отчет Kaspersky Application Advisor
20272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows NT(TM) Operating System"
Описание: "Copyright © Microsoft Corp. 1981-1995"
Версия: "3.51"
Ориг. имя: "Parclass.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.09.2009
+55 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImage.exe
MD5=402D5DCB7AA833B437F7780846C5C256 , SHA1=CE1F522B472C772C94CE17B96BDEAF6BAF77D6F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2665019 Компания: "Acronis"
Продукт: "Acronis True Image"
Описание: "Copyright (C) 2000-2003 Acronis."
Версия: "7,0,0,602"
Ориг. имя: "TrueImage.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилиты Acronis)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Adobe\After Effects 6.5\Support Files\AfterFX.exe
MD5=7509F150D3A89C6E441F32327DBF53F6 , SHA1=8BADB652B818398E471B04AADE33C2B27543DE20
Отчет Kaspersky Application Advisor
137216 Компания: "Adobe Systems Incorporated "
Продукт: "Adobe After Effects"
Описание: "Copyright © Adobe Systems Incorporated 1992-2004"
Версия: "6.5.1"
Ориг. имя: "Adobe After Effects"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Ahead\Nero\nero.exe
MD5=2819266721120BBC81BCCA1B023DCF47 , SHA1=0C895AF611FE4345770BE2443F226A46522729FC
Отчет Kaspersky Application Advisor
10301440 Компания: "Ahead Software AG"
Продукт: "Nero Burning ROM"
Описание: "Copyright (c) 1995-2003 Ahead Software and its licensors"
Версия: "6, 3, 0, 2"
Ориг. имя: "NERO.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Пакет для записи CD/DVD, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Blueberry Software\BB TestAssistant\LogSysServer.exe
MD5=7CA22200FABEC64C851F49FB758F6C71 , SHA1=DFAD1BDC03D660A57826F8109AD6CF769480EDF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
831488 Компания: "Blueberry Consultants"
Продукт: "LogSysServer Application"
Описание: "Copyright (C) 2003-2006"
Версия: "1.6.1.44"
Ориг. имя: "LogSysServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\dcpflics\dcpflics.exe
MD5=FE724DA796B5C66F2752528123030516 , SHA1=467D96958A00A6458FC9423CB7ECE7C206827910
Отчет Kaspersky Application Advisor
139266 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+73 VT
Яндекс
Google
D:\PROGRA~1\METAPR~1\inquiry.dll
MD5=59CFF9CE06D4207BC085BEB8B55981E9 , SHA1=535A87925D399EB4DF50D71D053F5891D9B442FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
3120128 Компания: "MetaProducts corp."
Продукт: "Inquiry Professional Edition"
Описание: "Copyright (c) 2003-2005 MetaProducts Corporation"
Версия: "1.1.0.150"
Ориг. имя: "inquiry.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.10.2009
+76 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Shake-v2.51.1116\shake.exe
MD5=C73EEC6BEE2AB11132819EF35BFCF154 , SHA1=74E955EC90E01BE982C777759557EFFFB793FCFA
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+63 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Smith Micro\StuffIt11\SxShellExt.dll
MD5=91EE76A9FB0373BC588A82F0F5383120 , SHA1=E327740C0269073E1234E2A6F7241402F1731A35
Отчет Kaspersky Application Advisor
116040 Компания: "Smith Micro Software, Inc."
Продукт: "StuffIt11 Application"
Описание: "Copyright (C) 1995-2007 Smith Micro Software, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "11.0.2.55"
Ориг. имя: "SxShellExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Smith Micro Software, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\common files\autodesk shared\service\adskscsrv.exe
MD5=3F1A09C95B3747E06F4628A8892B8787 , SHA1=09E31647701309EFFED30BAB12563CACE9D5E5FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
79360 Компания: "Autodesk"
Продукт: "Autodesk Licensing Service"
Версия: "2.80.011"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Общие компоненты AutoDesc)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: