Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 03D6F8E9C9AB74A62F2486843DC15D47
Размер карантина: 31176745 байт
Карантин принят на анализ: 27.02.2013 12:40:06
Последнее обновление результатов анализа: 05.10.2014 9:40:48
Общее количество файлов: 75
Обсуждение на форуме VirusInfo: 134065
Оценка ПК по анализу карантина: +60

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\credui.dll
MD5=847BC4414297293953FF12BB8469FB0D , SHA1=01F58B70D8D94F00C50C3EA384E49C39236645E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
211968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "credui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.10.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\midas.dll
MD5=3797675B520A55B25D628D38F2503376 , SHA1=DADB4AF1EE63B0E2F5B1DB43AABB60E33E5EB043
Отчет Kaspersky Application Advisor
444928 Компания: "Embarcadero Technologies, Inc."
Продукт: "Midas support DLL"
Описание: "Copyright © 1997-2010 Embarcadero Technologies, Inc."
Версия: "15.0.3953.35171"
Ориг. имя: "MIDAS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SHELL32.dll
MD5=4A470AC2A90D2C0147E9F5E7B2E03FEB , SHA1=F0450413517A1B5A91862AF19E98FA94FE341594
Отчет Kaspersky Application Advisor
12872192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\UxTheme.dll
MD5=30A67D8FB9293D7CFA014C7E37BCC141 , SHA1=9C6B167CFD372969B1FFC79B01A0E577CCD30EE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
249856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "UxTheme.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\uxtuneup.dll
MD5=5DAD0F39C0C7F50003BCF2DF23182270 , SHA1=B921C94CCB2F571D0DABA1BAE6291AA225627685
Отчет Kaspersky Application Advisor
29984 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\van.dll
MD5=7504C83C54FA70E5B8FD8CB2A10C34FB , SHA1=622DC4DB30373FDA7497EB6940EC8B4B05E3A09E
Отчет Kaspersky Application Advisor
641536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "Van.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.01.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswFsBlk.SYS
MD5=9EBEBD0D904AA57B314C05AB2572D5E4 , SHA1=C0BFE8F9F6D2D3E216CF915D74B3BBAF13E44A0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
29880 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswFsBlk.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
MD5=41503060BA332EDF1E8F5302FE982B36 , SHA1=DFB3929C78252ADBD99AF2F2B6DAD0BFF41217FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
66408 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswMonFlt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys
MD5=B94F063CF24D3A80289505E5D862BE0A , SHA1=7F9219F2E095F1F263CB956EDE2BB839DCC0803B
Отчет Kaspersky Application Advisor
60728 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "aswRdr.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys
MD5=34BE83E7E2CCF0EC21929407CFA6A17B , SHA1=A5FA9194F013C564F88333293E13CC62839D4CDD
Отчет Kaspersky Application Advisor
49320 Версия: "8.0.1480.37" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswSnx.SYS
MD5=9DD41C0E706F9A4274572CF253020291 , SHA1=BCA931B10A44D29E3749F9923BF4CF45A09FDB6A
Отчет Kaspersky Application Advisor
765808 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswSnx.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswSP.SYS
MD5=C2B4E5400753DC51D8E975BD421F6B9C , SHA1=3592A8448087C3ACB45C33370ED6659A48E3851C
Отчет Kaspersky Application Advisor
368248 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswSP.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswTdi.SYS
MD5=0468F859A22066D243A76223B0676860 , SHA1=F5ACF7818B1A9809F6C1FA2FE1DA4E882639F45A
Отчет Kaspersky Application Advisor
62448 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "aswTdi.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys
MD5=21AEFFA234C22D86ED155C41D6CFE3FB , SHA1=9A13BBC260616EAB72F5B1470860A00C7348ACC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
163656 Версия: "8.0.1480.37" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\IAStorUtil\a0e807949b2aea788d359fed84f8139f\IAStorUtil.ni.dll
MD5=B79706DCE85BC80C5CD961B798CF311D , SHA1=2AFEAA4A98169BA3DBAB5B137D5D0B1C8D08EB1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
361472 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "IAStorUtil"
Описание: "Copyright © Intel Corporation 2009-2012"
Версия: "11.7.0.1013"
Ориг. имя: "IAStorUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AavmRpch.dll
MD5=98486916FB4079627E8158864EFC0598 , SHA1=201F239A5A14CD3DD47F03CA1E9B055B48F7DE0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
144664 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AavmRpc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Aavm4h.dll
MD5=C9E843633A18FA6157DD61D306CB57B1 , SHA1=CF4405722880DD911FAEBD5524C3E62EED433D4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
781192 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "Aavm32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResBhv.dll
MD5=28FB69F76A7BF76D9525A923ACC4955B , SHA1=D245C387D767AA3EDC5782F1A5656D8E044CF190
Отчет Kaspersky Application Advisor
64336 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResBhv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResJs.dll
MD5=6EAC95601BB125218353178D96790469 , SHA1=CA4F8FA9BE078ADE137CD62414D34EB6D8A1E2BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
35448 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResJs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResMai.dll
MD5=8AD4A6FACEB75CFE80F93832F44FF0DF , SHA1=A909E5F0186FC2D23E42214122B5C9425B8B4E2A
Отчет Kaspersky Application Advisor
54536 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResMai.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResMes.dll
MD5=1D1FD5FEE6199A6EB6234C30C351CF60 , SHA1=1556A63DF200C29E46A354689D4EAE32A88EBADA
Отчет Kaspersky Application Advisor
90592 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResMes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResNS.dll
MD5=B9CF3679F4E2D1BE4886869CCECAF94C , SHA1=8DB8C7FEACD614932C3E6DCB88929412586053B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
62776 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResNS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResP2P.dll
MD5=887505EF6374356A4D94FCF3A4DDF140 , SHA1=013DF8039D700508EEEBDB6D14F6B4A8117094FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
91616 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResP2P.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResStd.dll
MD5=59441449C64902AFC4BB7408465958E5 , SHA1=DA92813F6B28742AE53F433044889825C5EA0B48
Отчет Kaspersky Application Advisor
87520 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResStd.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AhResWS.dll
MD5=4E1937F957907C1F7CEA149150D3A7FE , SHA1=749E0AAE24B9A68C766B718ACD3CD1440ABB3333
Отчет Kaspersky Application Advisor
78208 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvResWs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashBase.dll
MD5=6FCF657675E57A6674EF74E99A7C45CF , SHA1=B95A57176EE94642CC5CED840DCE906481ABC4BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
487112 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashMaiSv.dll
MD5=89D2979801271511D8B9C1D2C312FEDB , SHA1=A1286E790B596244D292B0FFD95E2C964BE09949
Отчет Kaspersky Application Advisor
389256 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvMaiSrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashServ.dll
MD5=F6803BFED44B6AECA6F96803FEC4B5AC , SHA1=640A35FF6411C7F6629B88D042E5A8AD2F51A963
Отчет Kaspersky Application Advisor
270824 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswServ.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
MD5=6DD67C68CD3C9C0470004273B5C48A9B , SHA1=E050F78738C90B84A26792815C130B3ECCE29328
Отчет Kaspersky Application Advisor
121968 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "ashShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashTask.dll
MD5=F6D11E13188C24E8338138A515FF2938 , SHA1=DC8A14BCD200812F18F65D4B4E77D7DF899A0B0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
156512 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswTask.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashTaskEx.dll
MD5=C1113DD14E1E346D20F13C693EAAB657 , SHA1=15F3F92C372F6DF81F025405D39F584A5B67C36D
Отчет Kaspersky Application Advisor
62240 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswTaskEx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashWebSv.dll
MD5=92B5473371B88DC88ED72396AEF7BF0A , SHA1=3C9DCF352B040D995B614A8B3BBE6E8EA231CB12
Отчет Kaspersky Application Advisor
371752 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "ashWebSv.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashWsFtr.dll
MD5=A8E8990F4848C48C2EA94D6A73AA2EC8 , SHA1=C70CEAA168D6652AD65D73CCB0A7D4223849AE09
Отчет Kaspersky Application Advisor
48856 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswWsFtr.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswAra.dll
MD5=F99ACC7CADBDEE2B3612EE557E7E451A , SHA1=73572F836FCB483DAC371E7CE33A25E23AAB0FD3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2105248 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswARA.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswAux.dll
MD5=A712F0149D4FB4B53FB953F031EF5FF8 , SHA1=E3C82A149A0FCA7E99C6234962E91CC9438BFCD2
Отчет Kaspersky Application Advisor
682824 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswAux.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnBS.dll
MD5=C6CC2E4D5317DC317387008ADC20877E , SHA1=255143AB6D4BF8864DF8F94678144B283CC32D6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
371264 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnIS.dll
MD5=8139D183BE5E0103D3310A1962C9AC40 , SHA1=470EF277B9F8EE355ABD07B6FA29893BCB877545
Отчет Kaspersky Application Advisor
198712 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswCmnIS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswCmnOS.dll
MD5=0667CF396CAB6282368F11AB1E62C45D , SHA1=F9893EC164F64C88E6BAB099A2290B72BA6465DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
115800 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswData.dll
MD5=AC067F9D062C8B9FFC5D55CEDF0E662B , SHA1=86E00C298D6F734D8021305866D35F61B4BA4310
Отчет Kaspersky Application Advisor
204392 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswData.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswDld.dll
MD5=2CA013CC422E01DDD016BC03E3537C84 , SHA1=DB1B0141705A86C10DE586B22E120F939C2FF560
Отчет Kaspersky Application Advisor
110144 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswDld.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngLdr.dll
MD5=2144E8BC2F682144FB5BDEA9411F0EC9 , SHA1=032070564698AD82CF4ECD9E6FED63B09B695F02
Отчет Kaspersky Application Advisor
51952 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswEngLdr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswIdle.dll
MD5=54554E2CA60C0EE2B9D49C7414CE70F5 , SHA1=585AE91314BD3652024D74AA46B5A88121EC2EF3
Отчет Kaspersky Application Advisor
14376 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswIdle.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswLog.dll
MD5=97E29B6B59C35EA93BF7303EC2F5303E , SHA1=8F9C85F6E189EAB9D3DD11102B0BE3A1D957D282
Отчет Kaspersky Application Advisor
226552 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswLog.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswpatchmgt.dll
MD5=53894474983659E05DFFE97616884431 , SHA1=ABD19EAF98EEAF3FE4969D4627DEA337904C0FBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
895016 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswPatchMgt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswProperty.dll
MD5=9CBA77F397983D084E0213EAE09B9698 , SHA1=559EA6A73D1B2A0A1B3EF8C0F2D4AFE96117ED41
Отчет Kaspersky Application Advisor
254832 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswProperty.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswSqLt.dll
MD5=ADAEA28D42C41CA1554C26B7529DE2E5 , SHA1=CF9553ADCD000ED254A30C94E1F0464D820CE1A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
476800 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "SQLite.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswStrm.dll
MD5=7EF964E13E6E6D82FE35108BE143254E , SHA1=2A76BDCBD590B18A6930321E5C64819B06420798
Отчет Kaspersky Application Advisor
274920 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswStrm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswUtil.dll
MD5=661154D73EBAAC2ED71B0E1AD1AC538D , SHA1=64E90CB4B579DF54EE97821BCF9E88B062B11F34
Отчет Kaspersky Application Advisor
37520 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe
MD5=2D00CF71D11C14C2801A975E9ABB8A89 , SHA1=2A5624D785B895B27B7403767DDACEB47E991B70
Отчет Kaspersky Application Advisor
250248 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvastEmUpdate.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastIP.dll
MD5=8995EC20D0107ADC7A6035C95642708C , SHA1=16F7130F3C9284F943E256580F7F63393739A39D
Отчет Kaspersky Application Advisor
69456 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "aswDld.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avast software\avast\avastsvc.exe
MD5=F911EA9ED67C6FBE55261666C5032508 , SHA1=BE83FE660ED7B39C27301C0E64119763B03F0078
Отчет Kaspersky Application Advisor
45248 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvastSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avast software\avast\avastui.exe
MD5=99A6B913DE45790C3F00CC6AF4BD95BE , SHA1=DE9D0458766CC894B241FCAE4D9AEC37F5106C83
Отчет Kaspersky Application Advisor
4767304 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "AvastUi.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\CommonRes.dll
MD5=807B2143AF49AF0977831CEFA7BEA21E , SHA1=A1B334CABC50C06983BDC7DD3C40BA9F319D1985
Отчет Kaspersky Application Advisor
6413232 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "CommonRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13022601\algo.dll
MD5=6EAB82745A80C094AE43B24FC3BB6FA4 , SHA1=B9F680C8CAF2A8400E04B0D1A02424EB80DFBBB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2066432 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13022601\aswCmnBS.dll
MD5=BE90614645498A4E2B7A7102EA3F56AB , SHA1=AF9086D3011B4B7AF2D8A9A6E30ED6832DE2D5D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
376920 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1480.99"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13022601\aswEngin.dll
MD5=84E4752E63B334F926403DCA662523BF , SHA1=BDE32A0CD7A4C9AF5AF562F5CF0494B59B27EF8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1315232 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1480.97"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\1049\Base.dll
MD5=1922BD83E955EDDAD7A655BD609179E5 , SHA1=E4B4823C07F1448B679DBA24F70231AFC8FB0F6E
Отчет Kaspersky Application Advisor
92104 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "Base.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\1049\UILangRes.dll
MD5=B1764B9B386A2CE68A596F2DBDB4B8C9 , SHA1=D123EEF6040B5A9F401F08B3DEFC60DD4689D3A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
270312 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2013 AVAST Software"
Версия: "8.0.1480.37"
Ориг. имя: "UILangRes"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\PATROLPRO.DLL
MD5=B1B1ED20CB8AC844B05AB1F8E9BA7A75 , SHA1=84C5CC77330B76FC64DEF0BC9C49334E6DA65DEE
Отчет Kaspersky Application Advisor
64728 Компания: "BillP Studios"
Продукт: "BillP Studios Window Detection"
Описание: "Copyright © 2005-2007 BillP Studios"
Версия: "1.4.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,BillP Studios
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антишпион, контролирующий всевозможные операции с системой (автозапуск, куки), сайт ПО)
+91 VT
Яндекс
Google
c:\program files\billp studios\winpatrol\winpatrol.exe
MD5=3F10FB886719B3191A39D55360F8C865 , SHA1=4F20354627919B4B0ADDD8A9BE4EBC212831DA1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
413928 Компания: "BillP Studios"
Продукт: " WinPatrol Monitor"
Описание: "Copyright © 1997-2013 BillP Studios"
Версия: "26.5.2013.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,BillP Studios
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антишпион, контролирующий всевозможные операции с системой (автозапуск, куки), сайт ПО)
+80 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Process Lasso\pl_rsrc_english.dll
MD5=E45C9BAB760089657F02EFA7546C7322 , SHA1=28666786A792BC858FA2CE6BA0BD3D50F604DE38
Отчет Kaspersky Application Advisor
472360 Компания: "Bitsum"
Продукт: "Process Lasso"
Описание: "Copyright (C) 2002-2013 Bitsum"
Версия: "6.0.2.48"
Ориг. имя: "pl_rsrc_.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Bitsum LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа для управления приоритетами процессов, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Process Lasso\pl_rsrc_russian.dll
MD5=29535E5F2DB13E26EA88C5ADF524B304 , SHA1=307AE9FED185A84CD13F88AA21D9582F693339CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
476968 Компания: "Bitsum"
Продукт: "Process Lasso"
Описание: "Copyright (C) 2002-2013 Bitsum Technologies"
Версия: "6.0.2.47"
Ориг. имя: "pl_rsrc_.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Bitsum LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа для управления приоритетами процессов, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\process lasso\processgovernor.exe
MD5=D09AAD72106B7DBB44BF7D49673FE5B4 , SHA1=28FB229D9A2CE4A3446B4B35152B46864CF4CB35
Отчет Kaspersky Application Advisor
637736 Компания: "Bitsum"
Продукт: "Process Lasso core engine"
Описание: "Copyright (C) 2002-2013 Bitsum"
Версия: "6.0.2.48"
Ориг. имя: "ProcessGovernor.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Bitsum LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа для управления приоритетами процессов, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\process lasso\processlasso.exe
MD5=B23776AED4179B1404D47898B0090F7D , SHA1=F4544691CAA922AC8D4307EC584154352BBDA7D1
Отчет Kaspersky Application Advisor
959272 Компания: "Bitsum"
Продукт: "Process Lasso user interface"
Описание: "Copyright (C) 2002-2013 Bitsum"
Версия: "6.0.2.48"
Ориг. имя: "ProcessLasso.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Bitsum LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Программа для управления приоритетами процессов, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SVR Radio\BASS_SFX.DLL
MD5=1C82B4E784B298C04D5501B8F2C67C15 , SHA1=7DC17BD63101D9B4939F39EE41A7CC520F2F9F3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
655360 Продукт: "BASS_SFX"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "2.4.2.1"
Ориг. имя: "BASS_SFX.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SVR Radio\PlugIns\bass_adx.dll
MD5=CE96009F1DFA12EAF811F212A2346A3B , SHA1=ABC2E72414D0F437BDC2AB0E51299F97693DE97B
Отчет Kaspersky Application Advisor
14848 Компания: "Zavyalov Alexey Alexandrovich"
Описание: "Zavyalov Alexey Alexandrovich (RUS)"
Версия: "CRI ADX add-on for the BASS library"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SVR Radio\PlugIns\bass_aix.dll
MD5=28842429BFB7736C9879957C138B4644 , SHA1=2D1C5D53539B290E9F184F0B73342B43F5E59FB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Zavyalov Alexey Alexandrovich"
Описание: "Zavyalov Alexey Alexandrovich (RUS)"
Версия: "CRI AIX add-on for the BASS library"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SVR Radio\PlugIns\bass_ape.dll
MD5=13BEB78A9FCE8106C43C21FB705F9D5D , SHA1=9B7DF9BCC15388B8A52AE6F8C18213D97CF249F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
33456 Компания: "MaresWEB"
Описание: "2003-2006, MaresWEB"
Версия: "2.4.1.0"
Ориг. имя: "bass_ape.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SVR Radio\PlugIns\basswv.dll
MD5=1891D1F435ADCEBFC6D05F3F02BFC35C , SHA1=8F6BC310BB7694CFF8F8241FA758C1D0D7AC8A98
Отчет Kaspersky Application Advisor
28224 Компания: "Un4seen Developments"
Описание: "Copyright © 2007-2012"
Версия: "2.4.3"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\svr radio\svr radio pro.exe
MD5=D5625C173F34395582391273D97D79C1 , SHA1=0243C0471FC1DA117442127469EC19B4A0559128
Отчет Kaspersky Application Advisor
13968384 Версия: "2.0.1.3" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
c:\program files\t-clock\clock_rus.exe
MD5=ED7A9E65DADED86B1105CC773C93A40D , SHA1=77934B0067A0B02AB8D741C3C4EBD81631E93B64
Отчет Kaspersky Application Advisor
245760 Компания: "Stoic Joker's Network"
Продукт: "T-Clock 2010"
Описание: "Stoic Joker's Network 2006 - 2010"
Версия: "2, 0, 1, 95"
Ориг. имя: "Clock.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.01.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\DseShExt-x86.dll
MD5=BE44A1110DB905A30639DD1FF53E93C8 , SHA1=6AB181EC2CF57634CD85D27DD93FBAD481918921
Отчет Kaspersky Application Advisor
26400 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\SDShelEx-win32.dll
MD5=55AC10DF43D6B4AEA9E171CF2D751894 , SHA1=3B4391E13A5EB87C07F730D96CFD7D4F63F77AD7
Отчет Kaspersky Application Advisor
30496 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService32.exe
MD5=BF73B48AFC1B017F52812DCFB6CEE005 , SHA1=FD10BFDAB5ED608332C10D04F626BC3011C891AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1724192 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\yowindow\yowindow.exe
MD5=A9277179C401EA40CF41EC7C29825330 , SHA1=25BCBD0E791FBD27E7F77B780DC6D90CC1F4EB10
Отчет Kaspersky Application Advisor
888128 Компания: "Repkasoft"
Продукт: "YoWindow 3"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "Project.rc"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,RepkaSoft
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: