Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 039051458D362F45A6E348B0A4C84FD6
Размер карантина: 38153684 байт
Карантин принят на анализ: 27.01.2013 18:10:03
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 25
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131084
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\OpenVPN\bin\LIBEAY32.dll
MD5=BA89664ED643D392D640B62531347E39 , SHA1=75C21C451688E6DB72DCC9A01B05E3BE78663662
Отчет Kaspersky Application Advisor
1098240 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.0e"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\openvpn\bin\openvpn.exe
MD5=DE789E037D4A587117EC119E86719523 , SHA1=37964B4719461903EA40EF297B37EF6DA43806A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
510464 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\openvpn\bin\openvpnserv.exe
MD5=EC322186D8FCE3D632F3F597D67747DD , SHA1=A8836CC74D2ADB92FBE540E389E7544174C357D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
14848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\OpenVPN\bin\SSLEAY32.dll
MD5=AFAEAD8EECBC3E59279E110FA24BB381 , SHA1=AB075EC3B4EB23C75A801749A21B873A6B68A563
Отчет Kaspersky Application Advisor
237568 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.0e"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Installer\{537056B7-32A4-4408-9B54-0341963C7C9C}\IcoUltraMon.ico
MD5=F81AE367F817CD0A4E415808D8C2BF1D , SHA1=636EED1E0BBC3FB97F3A25A05E38A3CBFFCD6B73
Отчет Kaspersky Application Advisor
29310 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\DKTLFSMF.sys
MD5=C3390C24E4106613BCDDDA06DA3B96EA , SHA1=255E19153AD33FD1DD029148A994725AFC93D811
Отчет Kaspersky Application Advisor
106832 Компания: "Condusiv Technologies"
Продукт: "DKTLFSMF"
Описание: "Condusiv TechnologiesCopyright © 2012"
Версия: "1.0.31 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "DKTLFSMF.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,CONDUSIV TECHNOLOGIES
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS
MD5=012015A7DA5D7DD5DDDF3BE4C34CBE3B , SHA1=7FC619FA50E3397251A4C07FDB001CA2EBE5161E
Отчет Kaspersky Application Advisor
29672 Компания: "REALiX(tm)"
Продукт: "HWiNFO AMD64 Kernel Driver"
Описание: "Copyright (c)1999-2012 Martin Malik - REALiX"
Версия: "8.72"
Ориг. имя: "HWiNFO64A.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Martin Malik - REALiX
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\administrator\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=CEB132745142C85988317E9A4CA36B08 , SHA1=6F7C40DB87CA204E3B9B6D40E7FD7E8ED8B78C76
Отчет Kaspersky Application Advisor
1248208 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\chrome.dll
MD5=9FDAC5CE29E45DDB5646D4B76DAE3F7F , SHA1=B9A6A3DF82AC314C22C368769562ABCBC06789C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
42904528 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.56"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\ffmpegsumo.dll
MD5=E29640E803CF76B053EE50B54A8DABFB , SHA1=C2DC27884BB65BEF103FD3D83DADE898D6484436
Отчет Kaspersky Application Advisor
1552848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\icudt.dll
MD5=A1A6C3C29EC79951897872A2092A87CF , SHA1=88CC29B708B0477654370400490F61B4092E768E
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\libegl.dll
MD5=7465315B8F81BE0F763CBF83383F5108 , SHA1=8749439815FEBF0C828CE41402CB87399D6B2BAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\libglesv2.dll
MD5=60E85E9E3C889A79D2C2EF48360B7131 , SHA1=607D73BA01F3240C22A76550C2B4D733426F0E7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
597968 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\pdf.dll
MD5=5AC45E5EB0E26278830CADA945750826 , SHA1=14FE383ECD741420CD9C5B29DA06521F04FF84ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
4012496 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MD5=6CDED5AACFCF5504B2DB5BFE8352D8B6 , SHA1=25E7533F3DEF5DA8ADBE13189EF00AED1606F210
Отчет Kaspersky Application Advisor
12459472 Версия: "11.5.31.137" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\24.0.1312.56\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=B2B22DCA3F64BC0F5F9ADEECEB60106C , SHA1=758ED4FFFF78EE589E3C87334B8A3481B8D2635C
Отчет Kaspersky Application Advisor
460240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Condusiv Technologies\Diskeeper\DkMsg.dll
MD5=0C5AB151756A292A63E315088D5119D5 , SHA1=32EB698E6B93FA4ACEEE45449DDC47B257968800
Отчет Kaspersky Application Advisor
101240 Компания: "Condusiv Technologies"
Продукт: "Diskeeper (TM) Disk Defragmenter"
Описание: "© 1995-2012 Condusiv Technologies"
Версия: "16.0.1016.0"
Ориг. имя: "DkMsg"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,CONDUSIV TECHNOLOGIES
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Condusiv Technologies\Diskeeper\DkService.exe
MD5=47065F2EA50F5B8C2183E30D2B669B0A , SHA1=BE0B23F759A6209DCE65A734CF4B7D5578976F67
Отчет Kaspersky Application Advisor
2721656 Компания: "Condusiv Technologies"
Продукт: "Diskeeper (TM) Disk Defragmenter"
Описание: "© 1995-2012 Condusiv Technologies"
Версия: "16.0.1016.0"
Ориг. имя: "DkService"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,CONDUSIV TECHNOLOGIES
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\evga precision x\evgaprecision.exe
MD5=5B490C8B3F5C212F59035495D07BC2D6 , SHA1=BE76422CED260A92CA7B67FEEF652D905CC51357
Отчет Kaspersky Application Advisor
553800 Продукт: "EVGAPrecision"
Описание: "Copyright © 2008-2012 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder, developed special for EVGA corporation"
Версия: "3, 0, 3, 0"
Ориг. имя: "EVGAPrecision.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,EVGA
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTCore.dll
MD5=AD25979B4C8CC5F0195FC982F7D9AEF1 , SHA1=C02F550074AA7AF82335E3872C77F5D4D4A05F2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
225280 Продукт: "RivaTuner Core library"
Описание: "Copyright © 1998-2012 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder"
Версия: "1, 35, 0, 0"
Ориг. имя: "RTCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTCore64.sys
MD5=D63C9C1A427A134461258B7B8742858F , SHA1=EF0504DD90EB451F51D2C4F987FB7833C91C755B
Отчет Kaspersky Application Advisor
15176 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,EVGA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTFC.dll
MD5=C2F8CD1A34F20C23126FAECAE0DC558C , SHA1=D66884925DA66C153C70CFF1BD5B62D387A86D56
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Продукт: "RivaTuner Foundation Classes library"
Описание: "Copyright © 1998-2011 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder"
Версия: "1, 7, 0, 0"
Ориг. имя: "RTFC.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTHAL.dll
MD5=8B55FB195BC69BC5BE30942554DA1721 , SHA1=D4E4BEC4F2BBCC91C3E51775A8C2F1C13C6768BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
335872 Продукт: "RivaTuner Hardware Abstraction Layer"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder"
Версия: "1, 72, 0, 0"
Ориг. имя: "RTHAL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTMUI.dll
MD5=26B4158F13A7A4BBB5EDAE10EF29FC45 , SHA1=987C0D0BB891EF8EA585D489FDF8F203FC55BF59
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Продукт: "RivaTuner Multilanguage User Interface library"
Описание: "Copyright © 1997-2011 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder"
Версия: "1, 5, 0, 0"
Ориг. имя: "RTMUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\EVGA Precision X\RTUI.dll
MD5=76987FDECB40CEFDC7BDB77BB7ADEEEF , SHA1=8D6B9EB6CD2A27AFF1281758D55DD2E0F5579FD4
Отчет Kaspersky Application Advisor
147456 Продукт: "RivaTuner User Interface library"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Alexey Nicolaychuk aka Unwinder"
Версия: "1, 28, 0, 0"
Ориг. имя: "RTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: