Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 000AF63D6C41C363FD711DFFB50BD553
Размер карантина: 40765201 байт
Карантин принят на анализ: 07.07.2013 0:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 18.07.2013 14:20:21
Общее количество файлов: 31
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141555
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\GAMES\Diablo III\Bnet\battle.net.dll
MD5=E7F81532DF40AA8B779D4FAC7A7285B9 , SHA1=86F4F9EF2D894142D3C30555AD45DEE797352C52
Отчет Kaspersky Application Advisor
7283200 Компания: "Blizzard Entertainment, Inc"
Описание: "Copyright Blizzard Entertainment, Inc"
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "battle.net"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\GAMES\Diablo III\fmodex.dll
MD5=9419289F1CAC12FEBDC4B9ACB889DD17 , SHA1=AFF4AE90F16E45C9F20AAA167DA52326D45D80DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
909824 Компания: "Firelight Technologies"
Продукт: "FMOD Ex"
Описание: "Copyright © Firelight Technologies 2004-2011"
Версия: "4.34.20"
Ориг. имя: "fmodex.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
MD5=A06F6772C254E922C4D442BE137A1DAF , SHA1=C34BF9CFB0773105E1460F5C878DAE966306788F
Отчет Kaspersky Application Advisor
911136 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 326.01"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.2601"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatioaec034ca#\988441385d5b8128e9ae8a18eb3e5ee4\PresentationFramework.Aero2.ni.dll
MD5=07BD3F2D9ABC3F6EA3176502D543CDDB , SHA1=3FB490990A349F2D1C64E55BDD6858BDD61F93F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
479400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\77dc997cceef5b1922a79bf395cc8bd1\PresentationCore.ni.dll
MD5=21EF3F736C2DAC7EADEFDD83336206D9 , SHA1=8AB0F9528E79A73E910B380CEA776A75B57CBF80
Отчет Kaspersky Application Advisor
11040376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio5ae0f00f#\343a55a0f686ce847be81009fe6e6cd6\PresentationFramework.ni.dll
MD5=396A2AB2550C00E0956633A6F78C07F2 , SHA1=1B7EAAFAFA005DFF96DBA99B7B333CA23B3120BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
18726544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\SMDiagnostics\2a2aa5640954a5143ae70b1fb98207bc\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=1511D00D98C6F5082748C656C053D76D , SHA1=A18D7436579577AEDB4B6DCA2348E2AF3635D381
Отчет Kaspersky Application Advisor
117248 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\9f15ec91a22fee7e61f2084c189d0306\System.Configuration.ni.dll
MD5=3D4127EE419073F9F7E1DFE9C6887517 , SHA1=032EBF34AC200B84D3D538F57695DA09C0D0A1EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
983688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\a4dbc11ba2560a0a1ba680f573b29e7e\System.Drawing.ni.dll
MD5=A3DCE848B18041A3AF8A8EBBF3ED722C , SHA1=A67DC93FCBDDE3EFD4C710E8D70282CDEEC77CDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1651312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Drawing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Management\81986af99f216ed41e0f532a20b3655c\System.Management.ni.dll
MD5=16F27D7771262E9EE6176D29961C5108 , SHA1=00BC63AF213C445A5C86944C93CF321D6E42D64B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1185920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Management.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runteb92aa12#\dc5cb161c8c84126e718a561a6946cbf\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=E26AC1D9E121F0156212E733BCF4AE1E , SHA1=9630452B0FC173FED312BD9DB13B8447CD6B0D97
Отчет Kaspersky Application Advisor
2820264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Servd1dec626#\d0938f4514938102f194dc5e71916a00\System.ServiceModel.Internals.ni.dll
MD5=1D9DE5D38834B778271F2386DFD6F0E5 , SHA1=9F641482D99B4A7E350618468840D3641599A54D
Отчет Kaspersky Application Advisor
786944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Internals.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\98962a14b9d7ef274a07f89a1c7ca54c\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=CD80F23D79F5EE77CD8C7D012C1C45AA , SHA1=489897F514C31FAF77D82DF4EA6B152C553E0DA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
12911752 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\96245c48d44949086e2992f574392907\System.Xaml.ni.dll
MD5=70BB0F42A4C9EBFF17D420231B4896C5 , SHA1=851B8B34F9A7454CE1333EBAB0B96466F8A367F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1897576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\d13b122f586e799ed513c32c196045f5\System.Xml.ni.dll
MD5=13246FD68B5559B643F1170C4A0DBC34 , SHA1=A02C407B53909BEA61EB3FBAA874A0DBA487B60A
Отчет Kaspersky Application Advisor
7827552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\8c7cd8544078f14678ff8db56887f8d6\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=FA09F2C2601F86B92D19CEE5960D1C1F , SHA1=C192A19DB43C21DC727D7F322DFBFECD9CB06E4C
Отчет Kaspersky Application Advisor
409208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\UIAutomationTypes\509aab7e6c700d8f32816b8e01b026bf\UIAutomationTypes.ni.dll
MD5=52D4F0CC279803423045AB88FA61EFB3 , SHA1=E61476135A45082DC7CEB8D4C89310BC845CDC9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
188416 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "UIAutomationTypes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\be88ff7c9c1f9dc632038595ac7bc9d3\WindowsBase.ni.dll
MD5=BF51EF938670315B52272728B142A20E , SHA1=F6D4AC9F9D042BD9DB6EEA081558811AD029A6B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
3971176 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.32559 built by: FX45BLUEMPREL"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Windows.Foundation\e0b0c52c56bf76dbf123e34be72f47e4\Windows.Foundation.ni.dll
MD5=B32DA68B0AE0879163B5D3622D6C0D85 , SHA1=A1358E8D6F9C6BD9B498865BB594A36F9EB0C7FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
228864 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\ApplicationOntology\Ontology.dll
MD5=37E8D984B3803229F4A12AB89718D70D , SHA1=6150717751D05C3EFC48273B736CD7E3347ADA0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
818264 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA GeForce Experience Application Ontology"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "15.2.0.0"
Ориг. имя: "Ontology.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzMaelstromVADStreamingService.exe
MD5=A7DC751961D526F65DA303666702D2AF , SHA1=5FBEA7699A599B1CCBB622F0405A3D55E5DE15BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
4241920 Компания: "A-Volute"
Продукт: "Maelstrom VAD"
Описание: "Copyright (c) Razer 2012"
Версия: "1.1.41.1089"
Ориг. имя: "RzMaelstromVADStreamingService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\x86\RzMaelstromVADSettingsIPC.dll
MD5=FB438A80089121C6C5716B8DF8F79D93 , SHA1=B219F23D762DCB2F444BE45CCFC2DBACD5989CBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
702808 Компания: "A-Volute"
Продукт: "Maelstrom VAD"
Описание: "Copyright (c) Razer 2012"
Версия: "1.1.41.1089"
Ориг. имя: "RzMaelstromVADSettingsIPC.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\x86\RzMaelstromVADSettingsStreamROT.dll
MD5=441813D6A2648FE34C60A87749994D23 , SHA1=B559723546FEED89ED8948890DF4E4B1E39956F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
708096 Компания: "A-Volute"
Продукт: "Maelstrom VAD"
Описание: "Copyright (c) Razer 2012"
Версия: "1.1.41.1089"
Ориг. имя: "RzMaelstromVADSettingsStreamROT.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\RazerConfigNative.dll
MD5=4D3CB2FB814A83A8371916758484D634 , SHA1=ECC05297824FA03CE1895BC2658CC9F337A0269F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5732864 Компания: "Razer Inc."
Продукт: "Razer Configurator"
Описание: "Copyright (c) 2013 Razer Inc. All rights reserved."
Версия: "2.14.18.0"
Ориг. имя: "RazerConfigNative.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
MD5=3EC040967C60D7B1541D61AC10784E67 , SHA1=FA4A1C6A065C19726E712D6F7C2B6F15E1A61E34
Отчет Kaspersky Application Advisor
2450208 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Settings"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.2601"
Ориг. имя: "nvtray.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
MD5=7E00A95481CB3B052ECC7318C61E72FE , SHA1=34DE0806C22E3970F644DA9EE649287CC6F8A74A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1170720 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.2601"
Ориг. имя: "nvxdsync.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPI.dll
MD5=8051DE35E3B236E771E3535E4DDFDFFC , SHA1=D3149A17EF178D9BDA82CEB03EDE6FB704594754
Отчет Kaspersky Application Advisor
1164096 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA GeForce 3D Vision"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.2601"
Ориг. имя: "nvSCPAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:NVIDIA Subordinate CA,NVIDIA CORPORATION)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\nvidia corporation\3d vision\nvscpapisvr.exe
MD5=8C1047DD6520FFC823ED06F7E7653218 , SHA1=F01D17C0C73BBC22F6460EBDE9894B14DE643B80
Отчет Kaspersky Application Advisor
413984 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "Stereo Vision Control Panel API Server"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.2601"
Ориг. имя: "nvSCPAPISvr.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzEmilySettings.dll
MD5=DC615AC0A22D79CC1CE526FE12640546 , SHA1=AD787F9193657AB58513CA013B8FBD6611DFD7F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Razer Inc"
Продукт: "RzEmilySettings"
Описание: "Copyright © 2013 Razer Inc. All rights reserved."
Версия: "1, 11, 0, 15162"
Ориг. имя: "RzEmilySettings.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzStorageIO.dll
MD5=156F83DBAD5B8B6CD5CCFE326C143350 , SHA1=838797CF81066C25D9CF32584B9B480E3907E72F
Отчет Kaspersky Application Advisor
70656 Компания: "Razer Inc."
Продукт: "RzStorageIO"
Описание: "Copyright © 2013 Razer Inc. All rights reserved."
Версия: "2, 2, 0, 14272"
Ориг. имя: "RzStorageIO.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\razer\synapse\rzsynapse.exe
MD5=51A85E659375D41957581DBA51CB2A5A , SHA1=F86CA6140CBDC02E3565202AEB86974E9E983435
Отчет Kaspersky Application Advisor
610152 Компания: "Razer Inc."
Продукт: "Razer Synapse"
Описание: "Copyright © 2013 Razer Inc. All rights reserved."
Версия: "1.11.3.15161"
Ориг. имя: "RzSynapse.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: